privatisering

Når det offentlige blir privat

12. april 2017 // 14 kommentarer

Vi kan ikke «reversere» sier statsrådene, men når velferdstjenester avhenger av nye digitale plattformer blir også deler av velferdsstaten utilgjengelig for [...]

Fra forvaltning til statlig eid korrupsjon

26. februar 2017 // 1 kommentar

Telenor kan ha sølt bort 30 milliarder på et teleeventyr i India. Delprivatiseringen av selskapet har vært en fiasko av korrupsjon og skandaler. Stortinget må gjennomgå [...]

Statoil – en lekebinge for grådighet

12. februar 2017 // 0 kommentarer

Med delprivatiseringen har Statoil gått fra å bli drevet for fellesskapet til å bli en korrupsjonsbefengt aktør som skusler bort skattebetalernes midler til skyhøye [...]

Når forbrytelser skal lønne seg

11. oktober 2016 // 0 kommentarer

Justisminister Anundsen går inn for profittdrevne fengsler. Det er et inhumant system som i tillegg har gir større gjentakelsesfare og økte [...]

Anbud til besvær

19. februar 2016 // 3 kommentarer

Bli med på en togtur i den privatiserte fremtiden, løst baserte på faktiske hendelser i andre [...]

Høyrekuppet i Tromsø

4. mai 2014 // 0 kommentarer

Frp og Høyres sentrale politikk rulles ut med et historisk omfang: De etablerer så store sugerør i kommunekassa for private investorer som [...]

Hvem eier Norge?

30. april 2014 // 1 kommentar

Enkelt spørsmål kanskje, det er jo vi nordmenn som eier landet, der vi gjennom folkeavstemning har valgt ei regjering og et storting til å forvalte landet [...]
1 2