privatisering

Når det offentlige blir privat

2017-04-12 // 14 kommentarer

Vi kan ikke «reversere» sier statsrådene, men når velferdstjenester avhenger av nye digitale plattformer blir også deler av velferdsstaten utilgjengelig for [...]

Fra forvaltning til statlig eid korrupsjon

2017-02-26 // 1 kommentar

Telenor kan ha sølt bort 30 milliarder på et teleeventyr i India. Delprivatiseringen av selskapet har vært en fiasko av korrupsjon og skandaler. Stortinget må gjennomgå [...]

Statoil – en lekebinge for grådighet

2017-02-12 // 0 kommentarer

Med delprivatiseringen har Statoil gått fra å bli drevet for fellesskapet til å bli en korrupsjonsbefengt aktør som skusler bort skattebetalernes midler til skyhøye [...]

Når forbrytelser skal lønne seg

2016-10-11 // 0 kommentarer

Justisminister Anundsen går inn for profittdrevne fengsler. Det er et inhumant system som i tillegg har gir større gjentakelsesfare og økte [...]

Anbud til besvær

2016-02-19 // 3 kommentarer

Bli med på en togtur i den privatiserte fremtiden, løst baserte på faktiske hendelser i andre [...]
1 2