Læreropprøret i USA fortsetter – streik mot privatisering i Los Angeles

Lærere i streik. Foto: Jean Paul Holmes

32.000 lærere streiker blant annet mot underfinansiering og privatisering av undervisningssektoren. 

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

Et opprør blant lærerne i USA starta i fjor med streiker i delstater hvor Republikanerne sitter med flertallet. I delstatene North Carolina, Kentucky, Virginia, West Virginia, Georgia, Oklahoma, Colorado og Arizona brukte lærere i den offentlige skolen streikevåpenet for å kreve flere lærere per elev, bedre undervisningsutstyr, mer lønn og slutt på privatisering.

Et nasjonalt læreropprør
Historier om lærere som måtte ta ekstrajobber for å få endene til å møtes, som brukte av private midler for å sikre elever lærebøker og overfylte klasserom med for få lærere, men også helsepersonell, bibliotekarer og vaktmestre, gjorde inntrykk. I flere delstater fikk også lærerne betydelig bedre vilkår etter at kravene deres først blei avfeid av politikere.

Mot slutten av året spredte også streikene seg til den «blå staten» Washington, hvor Demokratene har flertall, og i desember la lærerne ved privatskoler i Chicago ned arbeidet sitt i protest. Privatskolene med offentlig finansiering, charter schools, er en av flere faktorer som får skylda for et offentlig skolevesen i forfall.

LES OGSÅ: Lærerstudenter tok saken i egne hender for en bedre seksualundervisning i skolen

Mektige milliardærer
På mandag blei streiken i USAs nest største skoledistrikt, Los Angeles, sparka i gang. Eric Blanc skriver om arbeiderbevegelsen og lærerstreikene for Jacobin Magazine og mener at det er privatiseringa som er det sentrale i streiken:

«I kjerna er dette en kamp for å forsvare offentlige skoler mot privatiseringskjøret fra en liten med mektig gruppa av milliardærer.»

32.000 lærere deltar i streiken som er organisert av United Teachers of Los Angeles (UTLA). Ifølge DemocracyNow! trosset over 20.000 regn og gikk gjennom Los Angeles sentrum for å gjøre kravene sine hørt.

Alex Caputo-Pearl, president i UTLA, hadde en klar beskjed til de superrike under markeringa:

— Offentlig utdanning er ikke leketøyet deres, milliardærer! Den tilhører folket i Los Angeles.

LES OGSÅ: Donald Trump vil gi bonus til lærere som er bevæpnet på jobb

Privatskoler under kritikk
Streiken kommer etter mer enn 20 måneders forhandlinger. Ifølge UTLA deltok samtlige skoler i Los Angeles i streiken, som er den første i sitt slag i USAs nest største by sia 1989.

Milliardæren Austin Beutner har sia i fjor vært inspektør for Los Angeles Board of Education, som har over 640.000 elever og studenter, 1000 skoler og 60.000 lærere under seg. Han hevder at skoledistriktet ville blitt slått konkurs om lærernes krav om lønnsøkning på 6,5 prosent, nye regler for antall lærere per elev, og økning av annet personell blir innfridd.

Privatskoler er en lukrativ bransje. Utdanningsminister under Donald Trump og milliardær, Betsy DeVos, har sin formue fra privatskoler.

Charter schools opererer under ideen om fritt skolevalg og de får offentlige tilskudd basert på antall elever, men også elevenes resultater. Kontinuerlig kritikk har blitt fremmet mot skolene for at de ikke holder seg til kriteriene for hvilke elever de skal akseptere for å manipulere seg fram til lavere kostnader og bedre resultater. Ved flere tilfeller har rektorer og skolesjefer ved skolene blitt tatt i direkte manipulasjon av tall for å jukse seg til bedre resultater.

Kritikerne mener offentlige midler ikke skal gå i lommene på velferdsprofitørene som eier privatskolene, at forretningsmodellen står i strid med elevenes behov, at privatskolemodellen fører til en utarming av det offentlige utdanningssystemet og ressurskrevende elever skyves til side.

Se UTLAs video fra den første streikedagen under:

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned