Har velferdskonsernet Norlandia noe å skjule?

En mann er død ved Norlandias bo- og servicesenter i Moss. Han har hatt fluelarver kravlende rundt i sårene sine. Den langvarige vanskjøtselen er det en av Norges største velferdsprofittører som står bak.

Magnus Engen Marsdal
Om Magnus Engen Marsdal (1 artikler)
Magnus Engen Marsdal er utreder for Manifest Analyse og har skrevet bøker som FrP-koden, Mannen uten egenskaper og Lærerbløffen.

En mann er død ved Norlandias bo- og servicesenter i Moss. Han har hatt fluelarver kravlende rundt i sårene sine, etter langvarig vanskjøtsel.

«Hvem har tipset om denne saken?» Det er det første Norlandia-konsernets direktør for eldreomsorg sier når en journalist ringer om det tragiske dødsfallet i Moss.

LES OGSÅ: Regjeringas kommunereform, en gavepake til velferdsprofitørene

Forstår hun hva sårprosedyre er?
Åge Villi Kristiansen ble 76 år. Etter en arbeidsulykke med etsende væske, var han sterkt plaget av smertefulle sår nedover beina.

Fra september 2015 lå ansvaret for å stelle sårene til Kristiansen hos Norlandia Skoggata, et bo- og servicesenter drevet for Moss kommune av Norges største kommersielle velferdskonsern.

Kristiansens behandlende hudlege er bekymret for at Norlandias ansatte ikke pleier sårene riktig.

Åtte ganger ringer legekontoret til Norlandia Skoggata for å sikre at de følger sårprosedyrene. Ved fem av åtte konsultasjoner i 2016 finner legen at sårene er bandasjert feil.

«Ikke sikker på om hun forstår hva jeg mener med sårprosedyre», noterer legen i journalen, etter en telefonsamtale med en sykepleier hos Norlandia.

Legejournalen den 7. oktober 2017: «Telefon fra Skoggata i går om at pasientens høyre ben var full av fluelarver».

Det er ikke Norlandia som oppdager de små, hvite larvene som kravler rundt i sårene til 76-åringen. Det er søsteren hans, som er innom på besøk.

Norlandia noterer et «avvik» i sitt interne system. I dag nekter konsernet å svare på hvordan dette ble fulgt opp.

LES OGSÅ: Festen for barnehageprofitørene er snart over

Nok et avvik: manglende gjenopplivning
Den 11. oktober ble Åge Villi Kristiansen rammet av hjertestans. Personalet ringer etter ambulanse og starter hjerte-lunge-redning. I strid med læreboka, gir de opp før ambulansen kommer.

«Da vi ankommer har pleierne avsluttet hjerte-lunge-redning. Ingen er rundt pasienten», skriver ambulansepersonellet i sin journal.

De kobler ham til hjertestarter. Det er fortsatt hjerteaktivitet. Men det er for sent.

Sykehuset Østfold skriver i en avviksmelding at Åge Villi Kristiansen ble «fratatt sjansen til god vellykket gjenopplivning».

Norlandia ser på saken. Selskapet finner ingen kritikkverdige forhold eller mangler som tilsier at saken bør oversendes Helsetilsynet. Tilsynet blir ikke involvert.

LES OGSÅ: Redningsaksjon for velferdsstaten? — Høyreretorikk i et historisk perspektiv

Dødsfall meldes etter journalist tar kontakt
Først når journalistene fra Fagbladet tar kontakt om saken, nesten et år senere, finner Norlandia ut at dødsfallet bør meldes til Helsetilsynet, likevel.

Når journalistene ringer, avviser Norlandias direktør for eldreomsorg i Norge, Riika Aubert, at det skjedde noe kritikkverdig i forbindelse med Kristiansens dødsfall ved Norlandia Skoggata.

Norlandias egen kvalitetssjef ved omsorgsboligen ga en annen versjon i sin rapport i etterkant av hendelsen: «Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen».

Bildene av larver i sårene til den 76 år gamle beboeren står i kontrast til glansbildene av profittmotivert velferd som stadig blir presentert fra de kommersielle aktørene og deres organisasjoner.

LES OGSÅ: Aftenposten mener kritikk av velferdsprofitører er mørkerødt, men 88 % vil begrense kommersiell drift av velferd

Profittjakt på bekostning av pasienters liv og helse?
Hva kan, i dette tilfellet, forklare den store avstanden mellom glansbilde og virkelighet? Er det noe med forretningsmodellen som bidrar til å øke faren for slike hendelser?

Kan det skje at jaget etter kommersiell fortjeneste går på bekostning av hensynet til pasienters liv og helse? Var det bare sykepleiere som stelte sårene til Kristiansen, eller også ufaglærte – som er billigere å ha på vakt?

Dette er spørsmål som pårørende, kommunen og skattebetalerne som bidrar til Norlandia-eiernes milliardformuer fortjener å få svar på. Men Norlandias direktør for eldreomsorg framstår mer som en konsernleder som vil holde fasaden blank enn som et fagmenneske drevet av omsorg for brukerne.

I det videre arbeidet med å komme til bunns i hva som faktisk skjedde i denne saken, stiller Norlandia med tynnslitt troverdighet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Har velferdskonsernet Norlandia noe å skjule?

  1. Leder burde stilles for retten for mord.

Kommentarfeltet er lukket.