nyliberalisme

Betydningen av fagorganisering

// 0 Comments

Når demokratiske institusjoner svinebindes av nyliberalistiske rettsregler og blir et instrument for arbeidsgivere og kapitaleierne, øker betydningen av [...]

Traktatene som vil dominere verden

// 0 Comments

De nye handelsavtalene som TTIP, TTP og TISA svekker demokratiet og privatiserer velferd. Men de er også en del av USA’s geopolitiske strategi i kampen mot [...]
1 2