klima

Bør sosialister støtte KAF?

31. mars 2017 // 3 kommentarer

Karbonavgift til fordeling er et av mange overgangskrav venstresiden må stille. For å få sikret en sosialt rettferdig utfasing av fossile brensler og gjøre [...]

En etikk for vår tid

7. juli 2016 // 0 kommentarer

Camus og Schweitzer inkorporerer naturen både som egenverdi og som forutsetning for menneskelig liv. Det [...]

Veien fra Paris: Folkets røyst må lede

18. januar 2016 // 2 kommentarer

La det ikke være tvil: Parisavtalen er ikke god nok. Tross fine ord og målsetninger om karbonnøytralitet, kommer ikke verdens ledere til å redde oss. Nå er det opp til [...]

Med Handegård til seks grader oppvarming?

4. januar 2016 // 13 kommentarer

I kampen for klimaet er det viktig at venstresida kommer seg fra symbolpolitikk til tiltak som gagner arbeiderklassen. Da må vi også kaste fra oss dogmene borgerlige [...]

En Plimsoll-linje for klimaet

7. desember 2015 // 0 kommentarer

Følgene av en klimakatastrofe er så alvorlige at de i alle andre sammenhenger ville blitt karakterisert som uakseptable. Risikoen vi nå utsetter oss for er på nivå med [...]

En klode – en felles framtid

30. november 2015 // 0 kommentarer

Gratulerer med den store klimadagen, gratulerer med den verdensomspennende klimamarsjen! Klimamarsjen er et viktig signal til statsledere verden [...]

Myten om det grønne skiftet

30. oktober 2015 // 11 kommentarer

Skal vi unngå en problematisk global oppvarming, må bruken av fossil energi reduseres. Men debatten om det grønne skiftet handler stort sett om helt andre [...]

Et kamprop for å holde karbonet i bakken

22. oktober 2015 // 0 kommentarer

Vi vet ikke hvordan det post-fossile samfunnet vil se ut, men vi vet at det vil komme. I Vardøger #35: Energi og klima får vi noen bud på hvorfor – og et par pekepinner [...]

Klodens siste timer

27. september 2015 // 0 kommentarer

På grunn av at kloden nå har blitt varmere, er permafrosten i ferd med å forsvinne i de nordlige [...]

Hvorfor Kirken driver klimakamp

12. februar 2015 // 1 kommentar

– For hver gang vi snakker om klimaendringene og skader på verdens miljø er situasjonen mer alvorlig. Det er tid for mer enn å synge et Kyrie eleison og be et [...]

Mot slutten for oljeeventyret

12. februar 2015 // 1 kommentar

Det siste årets leiting etter petroleum på norsk sokkel bekrefter trenden, nedgangen i både olje- og gassproduksjonen vil [...]
1 2 3