klima

Bør sosialister støtte KAF?

// 3 Comments

Karbonavgift til fordeling er et av mange overgangskrav venstresiden må stille. For å få sikret en sosialt rettferdig utfasing av fossile brensler og gjøre [...]

En etikk for vår tid

// 0 Comments

Camus og Schweitzer inkorporerer naturen både som egenverdi og som forutsetning for menneskelig liv. Det [...]

En Plimsoll-linje for klimaet

// 0 Comments

Følgene av en klimakatastrofe er så alvorlige at de i alle andre sammenhenger ville blitt karakterisert som uakseptable. Risikoen vi nå utsetter oss for er på nivå med [...]

En klode – en felles framtid

// 0 Comments

Gratulerer med den store klimadagen, gratulerer med den verdensomspennende klimamarsjen! Klimamarsjen er et viktig signal til statsledere verden [...]

Myten om det grønne skiftet

// 11 Comments

Skal vi unngå en problematisk global oppvarming, må bruken av fossil energi reduseres. Men debatten om det grønne skiftet handler stort sett om helt andre [...]

Klodens siste timer

// 0 Comments

På grunn av at kloden nå har blitt varmere, er permafrosten i ferd med å forsvinne i de nordlige [...]

Hvorfor Kirken driver klimakamp

// 1 Comment

– For hver gang vi snakker om klimaendringene og skader på verdens miljø er situasjonen mer alvorlig. Det er tid for mer enn å synge et Kyrie eleison og be et [...]
1 2 3