Gjør driften av ambulanseflyene offentlig!

Foto: Pedro Aragão

Katastrofen i luftambulansetjenesten viser hvor skadelig bedriftsøkonomisk tankegang og anbud er i helsesektoren. Det eneste ansvarlige er å gjøre denne livsviktige tjeneste offentlig igjen.

Gunnvald Lindset
Om Gunnvald Lindset (1 artikler)
Gunnvald Lindset er leder for Rødt Vefsn.

Det som skjer i luftambulansetjenesten er fullstendig uakseptabelt og en varslet katastrofe. Det er et resultat av forretningsmodellen i sykehusene, og et uttrykk for en distriktspolitikk som utgjør en fare for liv og helse! Det sier alt når helseminister Bent Høie nå må sette inn forsvarets helikopter for å opprettholde forsvarlige helsetjenester i Finnmark og Troms.

Luftambulansetjenesten er en del av det offentlige helsevesenet, men selve driften av flyene er satt ut på anbud. Pilotene er ansatt i det private selskapet Lufttransport som har drevet med dette i nesten 20 år. Anbudet ble vunnet av det utenlandske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance til en pris som lå 300 millioner lavere enn Lufttransport, i løpet av seks år. For å kunne tjene penger presser selskapet gjennom dårligere lønns- og arbeidsvilkår for pilotene.

LES OGSÅ: Velferdsprofitørenes skandaler

I forhandlingene har pilotene gått med på å kutte i lønnen med opptil 25 prosent samt dårligere pensjon. Det var ikke godt nok for Babcock, som brøt forhandlingene. Resultatet er at svært mange piloter slutter eller bytter jobb. Selskapet er helt avhengig av at størstedelen tar seg jobb der dersom tjenesten skal være oppe å gå om litt over ett år.

Det er svært strenge vilkår for luftambulansepiloter i Norge på grunn av vær og klima. Det stilles blant annet krav til erfaring på kortbanenettet i alle fire årstider. I praksis er det kun piloter i Widerøe og Lufttransport som har slik kompetanse. Det er helseforetaket Luftambulansetjenesten HF som har ansvaret for driften av ambulanseflyene i hele landet. De har nå valgt å gi anbudet til et utenlandsk selskap, som ikke har erfaring med denne type operasjoner i Norge.

LES OGSÅ: Myten om privatiseringens valgfrihet

Tankegangen blant de ansvarlige illustreres gjennom følgende utsagn fra Øyvind Juell, adm. direktør i Luftambulansetjenesten HF, i februar i Altaposten: «Anbudskonkurranser bidrar til nytenkning på mange områder, også innen lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Det finnes mange måter å avstemme forholdet mellom lønn, pensjon, arbeidsbelastning og turnusplaner på. Å kreve virksomhetsoverdragelse i våre kontrakter ville fjernet en vesentlig del av tilbydernes mulighet til å konkurrere på pris og nyskapende løsninger.»

Dette viser hvor farlig det er å overlate slike tjenester til helsebyråkratene og bedriftsøkonomisk tankegang. Vi kan ikke risikere å komme i slike situasjoner flere ganger. Driften av ambulanseflyene skal ikke være et spekulasjonsobjekt i anbudsprosesser der en velger det billigste alternativet framfor kvalitet. Derfor må driften av flyene bli en del av det offentlige akuttilbudet med fast ansatte piloter. Denne tjenesten er helt avgjørende i den akuttmedisinske kjeden, og spesielt viktig i Nord-Norge.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Gjør driften av ambulanseflyene offentlig!

 1. AvatarTerjeLia // 2018-05-13 kl 13:28 //

  Noe godt kommer sikkert ut av konkurranse. Men jammen kommer det også masser av problemer og dilemmaer.
  Tror nok også at vi på sikt er best tjent m å se ambulansefly og anbulansebiler sammen.

  • Ambulansefly bør være under politiet og under Sivilforsvaret, og staten bør kjøpe fly nok og eie og drifte fly og lønne piloter og tilsatte.
   Helseforetak som driver på anbud kan ikke ha noe med ambulansefly å gjøre.
   Anbudsideologien fungerer ikke.
   Kaosliberalisme fungerer ikke i praksis.
   Sivilforsvaret og politiet bør forsterkes og tilføres nye oppgaver i fredstid.
   Det bør skje nå fortest mulig.
   Kaos er uansvarlig.

 2. Piloter og andre tilsatte i en offentlig ambulansetjeneste og i en offentlig luftambulansetjeneste vil også ha streikerett og rett til lønn og fagorganisering og lønnskrav.
  Statlig ansatte piloter og fast ansatte piloter vil også rent teoretisk kunne gå ut i streik.
  Anbud og utenlandske selskaper er selvfølgelig kaosliberalisme og kaosideologi og en stor feil.
  Staten må og bør inn nå med bedre styring.
  Om nødvendig må luftambulanser sortere under politiet og Sivilforsvaret med stillingene der i staten.
  Jeg tror ikke at ambulansefly kan sortere under et anbuds-helsevesen.
  Politiet og Sivilforsvaret bør forsterkes som statlige etater.
  Staten bør gjøre noe straks i hele den nordlige landsdelen.
  Kjøp inn nok fly til staten.
  Legg ambulansefly og piloter under politiet og Sivilforsvaret nå fortest mulig for å få en løsning straks.

Kommentarfeltet er lukket.