Jernbane på anbud på grunn av suksess

Foto: RoolPix

Se til Gjøvikbanen, sier Høyre/Frp-regjeringen, og vil konkurranseutsette togene. Full skivebom. 

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (56 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.
Frp/Høyre-regjeringen vil legge ut flere jernbanestrekninger på anbud. Begrunnelsen er at NSB trenger konkurranse. Venstre og Kristelig Folkeparti støtter dette, blant annet med begrunnelse i at konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen er blitt en «suksess».

LES OGSÅ hvorfor svært mange NSB-ansatte er motstandere av privatiseringen av norsk jernbane: Vi i NSB er stolte av jobben vår. Ikke ødelegg dette med privatisering

Har monopol på strekningen
Men Gjøvikbanen har ingen konkurranse. Ett selskap har fått monopol på strekningen – det heter Gjøvikbanen AS. Det er den samme type «konkurranse» som foreslås på de banestrekninger som nå skal ut på anbud. Årsaken til Gjøvikbanens «suksess» har sammenheng med at i 2005 ble antallet togavganger på Gjøvikbanen kuttet med 30 prosent. Da Gjøvikbanen AS overtok, ble antallet togavganger økt med 40 prosent. En stor grad av Gjøvikbanens «suksess» er med andre ord styrt.

Svært god starthjelp
I tillegg fikk Gjøvikbanen stilt til disposisjon nyrenovert materiell, hadde ingen opplæringskostnader på personalet, ble tilsluttet NSB ruteopplysning og avvikshåndteringssystemer. Med slike «skjulte subsidier og tilbakeføring av antall togavganger», er det ikke unaturlig at trafikken økte. Men infrastrukturen forvitrer – vedlikeholdsetterslep er formidabelt.

Det er fakta om «suksessen» på Gjøvikbanen. Til sammenligning har også Kongsvingerbanen fått et kjempeoppsving – uten konkurranse – gjennom å opprette flere togavganger.

Stikker av med overskuddet
I 2015 er det anslått at NSB AS sitt «overskudd» vil bli om lag 750 millioner kroner. Overskuddet bidrar generelt til å finansiere samfunnets velferdstjenester, ved at overskuddet i stor grad tilbakeføres til staten. Det «overskuddet» som er oppstått skjer etter at skattebetalerne har bidratt med offentlig kjøp av persontrafikktjenester på ca 3,2 milliarder kroner og bevilgninger til Jernbaneverket på ca 18 milliarder. Det betyr at «overskuddet» er fiktivt.

Når man konkurranseutsetter togdriften, er det altså disse fiktive «750 millionene» som skal bli gjenstand for «private utbytte» og som svekker offentlige inntekter. Og dersom overskuddet går til utenlandske selskaper, vil utbyttet med all sannsynlighet bli tatt ut til skatteparadis. Det betyr at den norske stat ikke får en krone av overskuddet. Det betyr at skattebetalerne skal subsidiere spekulanter som i svært begrenset grad bidrar til fellesskapet.

LES OGSÅ hvordan regjeringens nye satsing på jernbanen kan hindre nye investeringer innen sektoren: – Satsingen på jernbanevedlikehold vil hindre nye investeringer

tSamme tog, men ny logo
Det Norge trenger er politikere som stiller opp for norske interesser. Politikerne i Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til det fulle at de ikke er blant dem.
Det folket vil få oppleve er å kunne reise med de samme togene som i dag, på den samme skinnegangen og infrastrukturen – riktignok med andre farger og en annen logo – men trolig til en dyrere pris. Og med et personale som har dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Det er erfaringen med anbud og konkurranse internasjonalt frem til nå. Det er nok å se til nabolandet Sverige. Men erfaringskompetanse og demokratiske interesser er visst ikke Fremskrittspartiets, Høyres, Venstres og Kristelig Folkepartis sterke side.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.