Larveskandalen baller på seg: Helsetilsynet kritiserer – I henhold til avtale, sier Norlandia

Før FriFagbevegelse avslørte larveskandalen kritiserte Helsetilsynet Norlandias drift i Moss for dårlig styring av legetjenester og manglende oppfølging for underernæring. Norlandia hevder det er i henhold til avtale og Høyre-ordføreren i Moss kaller Norlandia en seriøs aktør.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

— Bemanning i Skoggata er og har vært i tråd med kontrakt med Moss kommune. Generelt er det slik at når vi går inn i en kontrakt er det basert på at vi mener bemanningen vil være adekvat for å gi grunnlag fullt ut for god pleie og omsorg.

Det skriver Riika Aubert, direktør for eldreomsorg i Norlandia, i en epost til Radikal Portal.

Det har stormet rundt Norlandia etter at Fagbladet og FriFagbevegelse avslørte at en pasient hadde fluelarver krypende rundt i et sår på beinet dager før han døde. De ansatte på sykehjemmet skal ikke ha fulgt prosedyre i gjenopplivning da Åge Villi Kristiansens fikk hjertestans og hendelsene blei ikke rapportert som avvik før saken kom opp i media.

Riika Aubert, direktør for eldreomsorg i Norlandia.

Moss ordfører, Tage Pettersen fra Høyre, bekrefter Auberts utsagn og forteller Radikal Portal at de har økt bemanningskravet i inneværende anbudsperiode

— Kontrakten stiller krav til bemanning, kompetanse, avviksbehandling med mer. Moss kommune følger opp kontrakten gjennom minimum fem faste møter per år. Bemanningen og kompetansekravene kan endres i tråd med tilstanden til beboerne. Rent faktisk er det høyere krav til kompetanse og flere ansatte i dag enn ved kontraktsinngåelsen. Dette er det samme som gjelder våre egne institusjoner. 

LES OGSÅ: Erna Solberg og Siv Jensen hyllet eldresenter hvor mann seinere bodde med fluelarver i sår

Helsetilsynet og pårørende kritiserer
På tirsdag publiserte Radikal Portal en sak hvor tre søsken beretter om hva moren måtte gjennom på det Norlandia-drevne Skoggata bo- og servicesenter. De beskriver manglende bemanning og lite kompetent personell. Moren deres kunne ligge i smerter i timesvis uten å få tilsyn. Også søsterinstitusjonen Orkerød sykehjem, drevet av samme velferdskonsern, har fått kritikk av egne ansatte for å ha for få folk på jobb i tillegg til at flere sluttet fordi de mente kvaliteten på tilbudet blei svekket etter privatiseringa av driften. Diskusjonen blei blåst liv i da en 89 år gammel mann falt ut av et vindu og døde ved Orkerød.

I starten av august rapporterte Helsetilsynet fra Orkerød sykehjem. Der kritiseres Norlandia for ikke å ha «tilstrekkelig styring av legetjenesten for å sikre forsvarlige legetjenester og tverrfaglig samhandling i oppfølgingen av pasienter med ernæringsutfordringer». Dette stemmer godt overens med historien søsknene Gidkse Kvilhaug, Trygve Anghus og Anne Katrin Moe Urbach fortalte på tirsdag som går i detalj om sykepleiere som ikke vil gi medisineringen lege hadde forskrevet deres mor (se FriFagbevegelses intervju med Kvilhaug og Anhus i bunnen av saken).

Helsetilsynet kritiserte også Norlandias drift på Orkerød for å mangle «relevante og nødvendige opplysninger om pasienter som er kartlagt å være i risiko for underernæring, eller er underernærte» i journalføringen. Også dette har gjenklang i tirsdagens kronikk hvor søsknene påpeker at «I perioder kom hun ikke opp av sengen for egen hjelp og var ute av stand til å skaffe seg drikke, mat og så videre. Etter vår vurdering var hun ofte dehydrert og etter hvert ble hun tynn.»

I forbindelse med den første avsløringa til FriFagbevegelse kalte pårørende til Åge Villi Kristiansen sårstellet, som av lege blei rapportert som mangelfullt i fem av åte tilfeller, som «nesten fraværende» (se video under).

LES OGSÅ: En personlig beretning fra Norlandias omsorgsbolig hvor mann bodde med fluelarver i sår

Norlandia en profesjonell aktør
— Kontrakten er inngått basert på krav til kvalitet og pris og regulerer som nevnt i spørsmålet over en rekke krav til spesifikasjoner, evaluering og tilbakemeldinger. Alt dette er innfridd, skriver mosseordfører Tage Pettersen i en epost til Radikal Portal.

Han påpeker at saken hvor fluelarver levde i såret til Åge Villi Kristiansen like før han døde var en alvorlig hendelse, men at den tar «Norlandia alt ansvar for og de er enige i vår påstand om at dette er et brudd på kontrakten». Nå skal Moss kommune og Norlandia granske seg selv i tillegg til at Helsetilsynet skal se nærmere på saken

I likhet med Norlandia avviser Pettersen at velferdskonserners motiv om profitt eller økning av den investerte kapital vil ha noen effekt, men understreker derimot at han ser på velferdskonsernet som en profesjonell aktør og en god arbeidsgiver.

— Jeg opplever at Norlandia er en profesjonell aktør som er opptatt av å både være en god arbeidsgiver og som vil tilby brukerne gode tjenester.

Flere av fagpersonellet ved Orkerød sykehjem sluttet i protest mot den nye driften etter privatiseringen og flere andre måtte gå ned inntil 30.000 kroner i året i lønn og mistet pensjonsrettigheter.

LES OGSÅ: Har velferdskonsernet Norlandia noe å skjule?

Ingen rekommunalisering
— I en artikkel i Fagbladet viser det seg at også politikere i Moss er opprørte. Frykter dere i Norlandia at avtaler nå vil bli oppsagt eller at det vil bli vanskeligere å vinne nye anbud?

— Vi har forståelse for at mange er berørt av saken, og også vi tar den på største alvor. Hva gjelder nåværende avtaler eller fremtidige anbud ønsker vi ikke å spekulere rundt dette. Det vi er opptatt av nå er å sikre fortsatt god pleie og omsorg av beboerne i Skoggata, sikre god kommunikasjon mot pårørende, og ta godt vare på våre ansatte, svarer Riika Aubert.

— Mener dere slike hendelser kan føre til at saken mot velferdsprofitører vil bli styrket?

Det har vi ingen kommentar til.

Ordføreren i Moss kan imidlertid berolige om at de ikke har noen planer om å rekommunalisere velferdstjenester.

— Mener du at slike saker fører til at det blir vanskeligere å forsvare en videre forretningsbasert drift av velferdstjenester, slik flere partier på venstresiden mener?

— Nei. Alvorlige hendelser skal vi aldre akseptere, men de kan dessverre skje både hos private leverandører og i våre egne virksomheter. Så lenge dette ikke er noe som går igjen eller at det er en gjennomgående dårlig kultur så har jeg ingen problemer med å forsvare det mangfoldet private og ideelle tilbyderen er med på å skape, avslutter Tage Pettersen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned