økonomi

Vi må snakke om sparesnakket

2021-01-20 // 0 kommentarer

Det er et symptom på velferdsstatens forvitring at mediene er fylt av snakk om sparing. Samfunnets økonomiske problemer løses ikke individuelt, men gjennom et kollektivt [...]

Grønne jobber og gode liv

2020-08-12 // 0 kommentarer

Økt matproduksjon er nøkkelen til et samfunn i balanse med naturen og vi kan skape 10.000 nye arbeidsplasser i landbruket allerede neste [...]

Mannen som avviste marknadsliberalismen

2020-05-08 // 0 kommentarer

Det er på tide å dra fram endå ein helt frå Arbeiderpartiet. Trygve Bratteli avviste marknadsliberalismen og bygde norsk økonomi på demokratisk kontroll over [...]

En streik verdt din solidaritet

2018-06-25 // 0 kommentarer

Støtt de streikende i Elkjøp distribusjon! De har tatt kampen for å få en egen tariffavtale. Men de har også tatt kampen for deg og meg som vil ha et arbeidsliv med [...]

Sikkert som banken

2018-01-05 // 2 kommentarer

Gjennom etablering av «nisjebanker» skal norske rikinger bli enda rikere. Og bakom synger neste [...]

Biologiens århundre

2017-02-14 // 0 kommentarer

Vi må forkaste det økende forbruket av biomasse og veksttrang som det drivende i økonomien vår. Oljeepoken er over, det er tid for biologiens [...]

Irene vil ha folkeavstemning om TTIP

2016-07-26 // 1 kommentar

Topper i USA og EU vil ha reguleringsavtalen gjennom før nyttår, men støter på nye problemer. 74 % av befolkninga i Irland vil ha folkeavstemning om [...]

Truslene mot norsk økonomi

2016-01-21 // 1 kommentar

En SSB-rapport melder at den norske økonomien kan stå en dyster framtid i møte. Det er all grunn til å ta den på [...]

Trusselen fra falske flyktningregnskaper

2015-11-23 // 6 kommentarer

Metoden som er brukt for å vise at syriske flyktninger koster så mye at de kan underminere velferdsstaten, ville også vist at lavtlønte arbeidere koster Norge dyrt, og at [...]

Lær av historien!

2015-10-08 // 24 kommentarer

Dagens venstreside må hente lærdom av hvordan Stalin og Mao kunne påføre sine folk enorme lidelser, men også fra hvordan kommunistledede revolusjoner stanset en [...]

Krakket som endret Oslo

2015-10-07 // 3 kommentarer

Den gang sigarføringen var på sitt høyeste i Oslo, aksjehandelen var ute av kontroll og eiendomsspekulantene tjente grovt, endte det fatalt. Igjen skyter boligprisene til [...]
1 2 3