Bomskudd fra Bjørnar om fiskeprivatisering

Færøysk fisketråler. Foto: stanjourdan under lisens (CC BY-SA 4.0)

Rødt ville ikke være med på forhandlinger og samtaler om Kvotemeldingen og har derfor ikke fått med seg deler av innholdet, skriver Høyres fiskeripolitiske talsperson Tom-Christer Nilsen.

Tom-Christer Nilsen
Om Tom-Christer Nilsen (1 artikler)
Tom-Christer Nilsen sitter på Stortinget og er Høyres fiskeripolitiske talsperson.

Bjørnar Moxnes rykker ut til forsvar for sine fotsoldater i Radikal Portal 30. mars. Bare så synd at forsvaret består av bomskudd.

«Fiskeressursene hører til fellesskapet. Det er derfor viktig at utnyttelsen av denne ressursen gir en avkastning som kommer fellesskapet til gode. Det har vært bred politisk enighet om at fiskeriressursene skal bidra til økt aktivitet i kystsamfunnene.»

Dette står på en av sidene Rødt viser til for å «bevise» at det skal gjennomføres en privatisering av kvoterettigheter.

LES OGSÅ Bjørnar Moxnes og Synne Høyforsslætt Bjørbæks tekst: Privatiseringsbløffen av fiskeriene avslørt for lengst

Men det er vanskelig å finne noe som underbygger Rødts påstander på sidene det refereres til. Derimot står det at ressursene tilhører fellesskapet. Er Rødt uenig i det? Nei, det har jeg vanskelig for å tro.

Det er forståelig at en kan bli forvirret av kompleksiteten i forvaltningssystemet for fiskeriene. Bakgrunnen for Kvotemeldingen var å rydde noe av dette av veien. Det er også forståelig at konklusjonene ikke var kjent for Rødt, fordi selv om de ble invitert til samtaler og forhandlinger om Kvotemeldingen, valgte de å si nei.

Hadde de sagt ja, ville de vært klar over at det ikke var aktuelt med en forlenging av strukturkvotene, slik de hevder. Så når det ramses opp «årlige tillatelser har blitt varige tildelinger av kvoter og struktureringskvoter – først for 15 år og så 25 år, og nå for 40 år.», så er det dobbelt feil. Kvoter tildeles årlig. Struktureringen får noe annen varighet enn i dag. Det betyr at tidsbegrensningen gjelder. Tilbakefallet starter fra 2026 og framover. Dermed får vi en spredning av eierkonsentrasjon. Det burde da Rødt være fornøyd med?

Rødt bruker et sitat om grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det er et litt spesielt utsnitt som ikke er fra Kvotemeldingen. Det er fra en lovhøring knyttet til meldingen. Det dreier seg ikke om kvoter, men om fiskeritillatelser. Disse gir en rett til å delta i fisket, men er ikke en kvoterettighet. Kvoten sier hvor mye du har lov til å fiske. Du må ha begge deler for å kunne fiske i lukkede fiskerier.

Dermed kan det altså uansett ikke dreie seg om privatisering av eierskap til ressursene, slik Rødt påstår.

Lovbestemmelsen sier at forvaltningen kan trekke tilbake fiskeritillatelser. Er Rødt uenig i dette? Neppe.

LES OGSÅ: Utsett Regjeringens kvotemelding

Kommentaren som siteres, sier at grunnloven forbyr lovendringer med tilbakevirkende kraft og at slike tilbakekallelser må saklig begrunnes.

Men så kommer det rare. En skulle jo tro at Rødt ønsket at fellesskapet har en slik rett. Det foreslås jo en endring nettopp her, som det nå er lett å tro at Rødt er imot.

Forvaltningens rett til å tilbakekalle gjelder i dag bare for de deler av fiskeriene som har konsesjoner, altså ikke alle fiskerier. Kvotemeldingen foreslår å fjerne skillet. Da skulle en jo tro at bestemmelsen skulle fjernes, og at det var det Rødt reagerte på — at fellesskapet fikk mindre makt til å inndra tillatelsene.

Men det er motsatt. Forslaget er at bestemmelsen utvides, slik at tillatelsene kan trekkes tilbake i alle fiskerier. Alle er som kjent flere enn noen. Da er det selvsagt naturlig å understreke at slike tilbakekallelser ikke kan stride mot grunnlovens regler om tilbakevirkende kraft og forvaltningens krav til saklighet.

Men kanskje det er med Rødt som med Mao, at vilkårlighet er greit, så lenge det er deres vilkårlighet.

Ett spørsmål gjenstår. I mitt innlegg spurte jeg om Rødt var mot privat eiendomsrett til fiskefartøy. Det svares det talende nok ikke på.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned