miljøpolitikk

Demokratiet behøver et grønt prosjekt

2021-06-01 // 0 kommentarer

Debatten om det grønne skiftet dreier for mye rundt begrensninger og blir en diskusjon om hvem som skal tape. Demokratiet trenger et samlende prosjekt og den grønne veien [...]

Hvorfor jeg melder meg ut av Rødt

2021-03-18 // 0 kommentarer

Jeg har aldri vært så overbevist som i dag om at den eneste farbare veien er en radikalt annerledes politikk der vi bygger samfunnet i et nytt bilde, med frigjøring og [...]

Norsk grønmalingsindustri

2020-07-23 // 0 kommentarer

Du har vel aldri hørt om organisasjonen «Norsk grønmalingsindustri». For sjølvsagt heiter han ikkje det. Det ville vere for avslørande. Formelt heiter han [...]

Nei til nullvekst

2020-06-30 // 0 kommentarer

Kapitalen vil unngå utgifter om det er lønn eller å ta vare på naturen. Diskusjonen om nullvekst tar oss bort fra at det er kapitalismen, ikke veksten som er det [...]

Vrangsyn på miljø og venstresida

2019-12-07 // 0 kommentarer

Trond Blindheim hevder på NRK Ytring at venstresida og miljøbevegelsen påfører fattige skam ved å kritisere kjøpefesten Black Friday. Det sier mest om hans tunnelsyn at [...]

Vindmøller truer sørsamisk kultur

2016-09-07 // 3 kommentarer

Sørsamer frykter at Europas største landbaserte vindmøllepark på Fosen vil utradere deres kultur og reindrift. De går til felles kamp med naturvernere mot «grønn [...]

Gruveministeriets hodebry

2015-05-28 // 0 kommentarer

Nei, Erna Solberg, vi er ikke ferdige med Førdefjorden. Det er ikke bare «vakker natur» som står i fare dersom fjorden fylles opp med [...]

Rødt må si ja til karbonavgift

2015-05-26 // 1 kommentar

Det er viktig å få på plass en karbonavgift for å bekjempe miljøødeleggelser. Her har partiet Rødt en utfordring når det gjelder å være med på innføringen av en [...]

Obamas falske klimaledelse

2014-12-04 // 1 kommentar

I USAs forsøk på å ta ledelsen i klimaforhandlingene, skvises viktige stemmer fra Sør ut av en allerede urettferdig [...]