Polarisen smelter i rekordfart og Golfstrømmen trues

Foto: [email protected]

Ny forskning viser at isen i Antarktis smelter med rekordfart, samtidig kan klimaendringer true Golfstrømmen slik vi kjenner den i dag. Norsk klimaforsker mener utviklingen er urovekkende.

Nyhet
Om Nyhet (717 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Boger

To rapporter, publisert i slutten av uka, kunne bringe nyheter om at forskerne finner at issmeltingen i Antarktis skjer med rekordfart. I tillegg kom en rapport som viser tegn til at Golfstrømmen er i ferd med å svekkes. Begge rapportene hevder klimaendringene er årsaken til den utviklingen vi nå ser.

— Utviklingen disse to rapportene viser er urovekkende med tanke på hva som er i ferd med å skje med klimaet på jorden, sier seniorforsker ved klimaforskningssenteret Cicero, Bjørn H Samset, til Radikal Portal.

Isen i Antarktis smelter med rekordfart
Issmelting som følge av den globale oppvarmingen har i lengre tid vært en av de store klimatruslene, Mindre ble ikke trusselen i slutten av forrige uke da en ny rapport kunne fortelle at havisen i Antarktis smelter raskere enn tidligere antatt. Studien, som baserer seg på satellittbilder fra de siste 18 årene, viser at smeltingen foregår i et skremmende høyt tempo. Havforskerne fra universitetet i Leeds, som står bak rapporten, er nå svært bekymret for virkningene issmeltingen kan få på vannstanden i verdenshavene.

— Oppdagelsen av at issmeltingen foregår mye raskere enn vi hadde trodd er svært skremmende. Dette kan ikke foregå særlig mye lengre på dette nivået uten at det vil få konsekvenser for havnivået, understreker professor Andrew Shepherd overfor The Guardian.

Funnene i rapporten er med på å styrke bildet av at issmeltingen har økt i Antarktis. Tidligere studier har vist at ismengden på land i de senere år faktisk har økt, men den store smeltingen av havis er med på å gjøre det totale bildet mer dystert.

— Utviklingen vi nå ser er veldig skummel. Havnivået øker nå med tre millimeter i året og dette er en tredobling av hva som var tilfellet for 100 år siden, påpeker Samset.

Bjørn Samset. Foto: Cicero

Bjørn Samset. Foto: Cicero

En trussel mot kystnære strøk
Økningen av vannstanden i verdenshavene, som et resultat av global oppvarming, kan på sikt bli et enormt problem. Økningen vil føre til at en rekke lavtliggende øyer og andre kystnære områder vil kunne bli truet av oversvømmelse. Flere øynasjoner i Stillehavet har allerede varslet at de vil kunne bli utslettet om man ikke klarer å sette i gang tiltak som fører til at økningen av vannstanden i verdenshavene avtar.

— Finner man ikke løsninger som gjør at man får bukt med økningen av vannstanden vil vi kunne oppleve at hele øyer og muligens hele nasjoner vil bli oversvømmet, forteller Samset.

Han kan dog berolige oss nordmenn med at økningen ikke vil få like fatale konsekvenser her til lands, selv om vi også her vil kunne få merke konsekvenser.

— Konsekvensene vil ikke bli like alvorlige her hjemme, som for lavtliggende øyer i Stillehavet, men også her vil vi merke økningen i havnivået. Dette vil ikke minst kunne være tilfellet under stormer og andre uvær hvor vannet vil slå lengre opp på land enn hva som tidligere har vært tilfellet og dette kan da skape store ødeleggelser på bygninger og annen infrastruktur.

Golfstrømmen trues
Et annet problem knyttet til issmelting og global oppvarming er effekten Golfstrømmen har på klimaet i Nord-Europa. Forskere fra Potsdam Institute for Climate Impact hevder i en ny studie at den globale oppvarmingen er med på å svekke Golfstrømmen. Rapporten har, siden den ble publisert sent i forrige uke, av mange blitt møtt med skepsis og av enkelte avfeid som et falsum.

— Rapporten har skapt en enorm debatt innen havforskningsmiljøet. Noen mener det er grunn til å si at Gulfstrømmen har svekket seg mens andre mener dette ikke er faktum. Ut i fra det vi vet i dag er det vanskelig å si noe helt sikkert om hva som skjer, men det er helt klart at det er endringer på gang.

Samset mener dog det er trolig at Gulfstrømmen før eller siden vil svekkes og at det man er i ferd med å se i dag kan være en start på denne svekkelsen.

Et ‘mystisk’ punkt
En av faktorene som beviser at Golfstrømmen er i ferd med å svekkes, er i følge forskerne ved Potsdam-instituttet, det faktum at et område i Nord-Atlanteren nå er kaldere enn det har vært på 1000 år. I tillegg mener de årets kalde vinter på østkysten av USA er et varsel om hva som er i ferd med å skje.

Med den utviklingen vi nå ser er det mye som tyder på at den styrkningen vi så av Golfstrømmen på 1990-tallet nå er i ferd med å avta og havstrømmen igjen er på vei til å bli svekket, sier forskeren bak rapporten, professor Stefan Rahmstorf.

Samset mener en svekkelse av Golfstrømmen, slik vi kjenner den i dag, ikke vil føre til noen ny istid i den nærmeste framtid og mener derfor det ikke er noen vits i å krisemaksimere slik situasjonen er i dag.

— Vi vil nok kunne komme til å se en viss svekkelse av Golfstrømmen men slik det ser ut i dag vil ikke dette føre til alvorlige endringer i klimaet i overskuelig framtid.

Video: NASA

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.