Miljø vs vekstøkonomi – skal vi redde kloden må kapitalismen ofres

Foto: Alfred T. Palmer

Rødt har i denne valgkampen ofte blitt beskyldt for å være mer opptatt av fordeling enn miljø. Dette er basert på en feilantakelse om at disse to temaene kan sees separat. Det ikke går an å sette disse to opp mot hverandre - de henger i aller høyeste grad sammen.

Hallgeir Frøseth Opdal
Om Hallgeir Frøseth Opdal (3 artikler)
Hallgeir Frøseth Opdal er er andrekandidat til fylkestinget for Rødt Trønderlag.
Geir Jørgensen
Om Geir Jørgensen (3 artikler)
Geir Jørgensen er fylkestingsrepresentant for Rødt i Nordland.
Ulikhet – Miljøets største trussel 
Økt ulikhet fører til luksusforbruk av speedbåter, vannscootere og shoppingturer til New York på den ene siden og billige forbruksartikler som ødelegges etter et par år på den andre siden. Det vil også være vanskelig å innføre grønne avgifter i et samfunn med stor ulikhet. Enten må man sette avgiftene så lavt at de rike bare kan ignorere dem, eller så må man sette de så høyt at de fattige ikke har råd i det hele tatt. Dersom man skal ha en så radikal omstilling som dagens klimasituasjon faktisk krever, er det helt nødvendig at dette skjer rettferdig og at det har oppslutning blant folk. Man må derfor ha tett samarbeid med fagbevegelsen, ikke bare for å skape grønne arbeidsplasser, men også for å sikre trygge lønns og arbeidsvilkår i disse nye jobbene.

LES OGSÅ: Fienden må være oljekapitalen

Avskaff vekstøkonomien (eller kapitalismen som det også heter)
De fleste miljøvernere er enige i at vi må få bukt med veksten i forbruket. Men grunnen til at økonomien vokser er ikke hver enkelt forbrukers trang til å kjøpe mer. Hadde det vært tilfelle hadde reklame ikke vært et nødvendig verktøy for de som vil selge mer. Snarere skjer vekst fordi det er en innebygd veksttvang innenfor det økonomiske systemet, kapitalismen. Det finnes miljøbevisste kapitalister, men om du som kapitalist skal overleve i konkurransen  må du vokse for å unngå å bli spist. Det finnes en vekstmuligheter innenfor miljøteknologi, men der det er konflikt mellom vekst og miljø vil sistnevnte alltid tape.

Demokratisk styring – ingen garanti, men en forutsetning
Et annet problem med det kapitalistiske systemet er at det er gjennomgripende udemokratisk. Stortinget kan selvfølgelig vedta lover slik at man unngår de aller verste utslag, men hoveddelen av beslutningene tas i lukkede styrerom. Rødt vil utvide demokratiet  – med demokratisk styring over økonomien. Dette kan gjøres på ulike måter og små bedrifter kan godt være private. Men de store bankene, energiselskapene og så videre må styres gjennom offentlig kontroll. Er demokratisk kontroll en garanti for en miljøvennlig utvikling? Nei, en demokratisk styring over økonomien er ingen garanti for et miljøvennlig samfunn, men det er en forutsetning for at et miljøvennlig samfunn i det hele tatt skal være mulig.

LES OGSÅ: Arbeidsfolks erfaringer trengs i klima- og miljøkampen

Ta vare på klima, men også på miljøet
Det har vært en tendens innen alle miljøpartier at man har hatt en altfor stor tro på storskala produksjon av fornybar energi med eksportkabler til utlandet. Vi mener at man nå må tenke alternativt med satsing på energieffektivisering og desentralisert lokal energiproduksjon som for eksempel solteknologi. Rødt var det eneste partiet som var konsekvent mot vindkraftprosjektene i Fosen og Kalvvatnan fra begynnelsen av og Rødt er konsekvent for å bygge opp en miljøvennlig industri her hjemme fremfor å bygge svindyre eksportkabler til England og Nederland. I år skal du stemme på en utfordrer. Stem Rødt – det beste miljøvalget.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

7 kommentarer på Miljø vs vekstøkonomi – skal vi redde kloden må kapitalismen ofres

 1. Å avskaffe kapitalismen betyr at enda mer må verdikontrolleres og verdiregistreres. Ikke kan et slikt system reguleres like mye som kapitalismen heller. Da må tinga her under mer kontroll/makt enn under kapitalismen. Og for å redde verden må det være så strengt at det ikke blir mye sjelefrihet igjen. Alle må inngå i de samme ideologiske systemer. Man kan ikke ha noe som konkurrerer med redde-verden-ideologien. Sjelemakta her blir svært stor.

 2. Å flytte millioner av lavforbrukere fra den 3. verden til Europa slik at de blir høyforbrukere ( i hvert fall i forhold til det de var), er DET bra for miljøet? Var det ikke 20000 pr år Rødt ville ha til Norge? Men dere på denne nettsiden tror kanskje fortsatt at alle som kommer er «stakkars, stakkars kvinner og barn som flykter fra krig»?

 3. La hele verden gjøre som Venezuela, for der gikk det jo SÅ bra med å følge ideologien til punkt og prikke. Ironi slutt.
  Det gikk også veldig bra i..i..i..eeeh.
  Men nytt økonomisk system må til, men spør meg ikke om hva. Det er meget vanskelig. Men så lenge det ikke er kompatibelt med menneskets ytre natur (egoismen), så funker det ikke, det viser historien om kommunismen. Motta etter behov, gi etter evne, fagre ord, men funker ikke i praksis.

 4. Trenger ikke å innføre en eneste avgift. Ta det over skatteseddelen. Da bidrar alle etter evne.
  Men for at det skal fungere, så må man beholde kapitalismen.

 5. AvatarYuki Fuyui // 2017-10-18 kl 07:43 //

  Får å avskaffe Kapitalismen må du avskaffe private eiendom, da sitter du igjen med tre alternativer, enten går vi tilbake til Føydalismen eller så må installere Sosialismen som er planlagt økonomi, resurser utdelt etter behov også videre.
  Eller det tredje alternative, og utvikle et nytt system som er imellom Kapitalismen og Sosialismen.

  Private eiendom må uansett avskaffes hvis du virkelig bryr deg om naturen og jorden, og utnytte et system som er bygd på at man skal utnytte uendelig med resurser på en planet med avgrenset tilgjengelighet av resurser er det nærmeste du kommer galskap.

 6. AvatarPetter Simonsen // 2018-06-02 kl 23:25 //

  Målet helliger middelet tenker jeg vi sier her.
  Den innstillingen er den sikreste for å skape enorm lidelse og død.

  Antar at Rødt er motstandere av all form for u-hjelp og migrasjon til Europa – da dette gir høyere forbruk og mer forurensing?
  I tillegg vil det være mer effektivt å innføre ettbarnspolitikk i hele verden, så jeg antar at det også er Rødt politikk?

  • AvatarRationalist // 2018-06-16 kl 10:44 //

   Nei. Rødt er tilhengere av at folk får så mange barn de måtte ønske. Du kan glemme at de går inn for ett-barns politikk. De er mer tilhengere av den sterkestes rett…. Hvis man har handikapp (fysisk eller psykisk) så skal man ikke engang få nedverdige seg selv nok til å kjøpe sex engang. Men alle sterke mennesker skal få lage så mange barn de vil.

Kommentarfeltet er lukket.