Å bli båret skrikende inn i fremtiden

Foto: Marianne Grøtte

Store protester på Frogner etter at byrådet bestemte å legge sykkelvei gjennom bydelen, men privatbilismens tidsalder er over i storbyen.

Marianne Grøtte
Om Marianne Grøtte (8 artikler)
Marianne Grøtte er politisk engasjert, samfunnsdebattant, tobarnsmor og feminist, med stort hjerte for de som faller utenfor.

Beboerne i Frogner bydel er i harnisk over at byrådet skal fjerne hundrevis av parkeringsplasser, og på mandag innkalte de til folkemøte.
Under mottoet; RASERING AV BYDELEN OG FJERNING AV DE FLESTE PARKERINGSPLASSER PÅ FROGNER/URANIENBORG, hadde initiativtakerne hengt opp invitasjoner til møtet over hele bydelen.

Bakgrunnen er at byrådet skal anlegge sykkelvei gjennom bydelen. Et mål i byrådserklæringen er å tilrettelegge 60 km vei for sykling i løpet av 2019. Det er også et mål å etablere fem byruter for sykkel innen 2017. I planforslag for sykkelveinettet, som er utarbeidet av Statens vegvesen og Oslo kommune, er det laget et tettere sykkelveinett. Med utgangspunkt i det nye sykkelveinettet er det definert åtte byruter som gir et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3. Gyldenløves gate, Colbjørnsens gate og Parkveien utgjør delstrekninger på byrute 5, som går fra Frognerparken til Galgeberg.

LES OGSÅ: Hvor mye skal Oslo tåle av forurensing fra Oslo Havn?

Her er invitasjonen til møtet Foto: Marianne Grøtte

Her er invitasjonen til møtet
Foto: Marianne Grøtte

Litt over hundre personer dukket opp på møtet. Alle over 50 år. Alle svært bekymret for parkeringsplassene og den kommende RASERINGEN av bydelen.

Dette kunne blitt et innlegg på =Frogner, men istedet velger jeg å ta dem på alvor. For det er for få parkeringsplasser i bydelen.

Jeg har ikke tall på hvor mange timer jeg har kjørt rundt for å finne et sted å sette bilen gjennom de 16,5 årene jeg har bodd på Frogner. Jeg har forbannet folk som bruker to plasser, folk som har satt fra seg en tilhenger, mopeder og motorsykler som tar opp en dyrebar plass. Derfor har jeg i perioder valgt å ikke ha bil eller jeg har hatt bilkollektivbil, alt ettersom mitt transportbehov har endret seg.

Byen er i endring
Frogner bydel er preget av bebyggelse fra 1890- årene og gatene er dimensjonert for hestevogner, de fleste bygårdene hadde stall i bakgården.
Langs de fleste gatene står det idag biler parkert på begge sider, og det er så vidt plass til to kjørende biler.

Det er for trangt for syklende, og de skvises inn på fortauene hvor de må konkurrere med gående med hund eller barnevogn.

Når bydelen idag har om lag 57.000 beboere, så sier det seg selv at det blir trangt. Alle kan ikke få plass til bilen sin på gateplan. Dessuten er minst en tredjedel av bilene parkert i lengre perioder, de er ikke i bruk daglig eller ukentlig. Så kanskje de klagende beboerne på Frogner har rett når de klager.

LES OGSÅ: Nytt budsjett, ny retning for Oslo

Prosess og informasjon om alternativer
De kan ha rett i at det har vært en dårlig prosess, at de kunne fått mer enn to måneders varsel, hastverket minner om da Guri Melbye fjernet parkeringsplasser for å få frem trikken på Bislett. Den gangen ble det også baluba, og beboerne satte himmel og jord i bevegelse for å få det stoppet. Nå har beboerne fremmet beboerinitiativ for å stanse eller utsette saken til den er utredet. Det sittende byrådet kunne tatt lærdom av den prosessen. De kunne informert tidligere.

De kunne også informert beboerne om hvordan moderne bilbruk i byene tvinger seg frem, og hvilke alternativer som finnes. For eksempel kunne de satt opp en nettjeneste, hvor bygårder/borettslag/sameier kan få informasjon og støtte til å lage bilkollektiver, og reservere plasser utenfor sin gård. Da kunne de hatt for eksempel to elbiler, og en stasjonsvogn på deling. De kunne få hjelp til å sette opp ladere til elbilene. De kunne fått støtte til å sette opp låsbare stativer til felles elsykler. På den måten vil de som ikke trenger bil hver dag få dekket sine transportbehov, på en måte byen tåler.

Byen drukner i biler og eksos
Oslo er dømt i EFTA for å ha for høye utslipp, bydel Frogner er en av de hardest rammede, folk i bydelen med astma og lungeplager, må holde seg inne på de verste dagene. For å gjøre byen grønnere og sunnere må vi gi slipp på litt frihet, vi må tenke alternativer, og vi må tenke fellesskap.

Å fjerne parkeringsplasser er ikke rasering, å fortsette tilrettelegging for privatbilisme er rasering.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Å bli båret skrikende inn i fremtiden

  1. Avatarlars randby // 2016-10-04 kl 05:00 //

    Gatene i byene er fellesskapets eie og det har en verdi i rede penger. Hver gratisplass til privatbil er å se på som et ran av fellesgoder eller i beste fall en grov forfordeling til noe på bekostning av andre. Det er ikke noen rett å kunne parkere sin bil gratis på fellesskapets eiendom. At det blir støy er ikke så rart da det for mange har festet seg en oppfatning om at man skal kunne parkere sin bil der man bor og man skal ikke måtte betale for det. Så Oslo ville være tjent med å innføre parkeringsbetaling på offentlig grunn døgnet rundt innenfor ring tre. Beboerparkering til de latterlig lave prisene man i dag har er godeoverføring til et fåtall man bør gå bort fra. Har man råd til å bo og ha bil bør man ta seg råd til å betale for en plass til bilen sin.

Kommentarfeltet er lukket.