Kystbefolkningen kan miste retten til fisken

Foto: Redningsselskapet

Skal 2015 bli det året då du mistar rettar du ikkje eingong visste at du hadde? Rettar som er så sjølvsagte at vi ikkje eingong har tenkt over dei? Det kan skje om vi ikkje er merksame. 

Pål Julius Skogholt
Om Pål Julius Skogholt (3 artikler)
Pål Julius Skogholt har bloggen Eit stykkje av verda, der han skriver med et utsyn fra venstresida og med føttene plassert i Nord-Norge. Han er lofotværing, bosatt i Tromsø .
Gjennom tusenvis av år har det vore slik at fisken og retten til å fiske har tilhøyrt kystbefolkninga og fiskarane. Fisken var vår. Sakte har dette endra seg, fisken tilhøyrer i realiteten i dag båteigarane. Det har på mange måtar vore greitt, fordi båteigaren, fiskaren og kystbuaren er den same. Men, snart vil det kanskje ikkje vere slik. Eit utval har foreslått at den såkalla deltakarloven skal opphevast. Det denne loven seier er at berre aktive fiskarar kan eige fiskefarty med rett til å fiske.

Dersom denne loven blir oppheva ligg vegen open for at reiarlag vil eige fiskefartya og dermed retten til å fiske. I realtiteten vil dei då eige fisken. Tidlegare har overskottet av fiskeria hamna i kystsamfunna og vore med på å skape det gode liv. No vil overskottet hamne hos reiarlaga, sannsynlegvis børsnoterte og eigd av amerikanske «hedge funds».

LES OGSÅ: Fremtidens arbeidsplasser er i nord

Dersom ikkje vi alle er merksame på dette vil den blå regjeringa drive dette gjennom i Stortinget. Du er utfordra til å vere med å hindre dette.

Fridom, smak på det ordet. Det minner oss alt det gode og fine, om Nelson Mandela, om Sakharov om stemmerett. Korleis kan det då ha seg at ordet blir brukt om søndagsopne butikkar og endringar i arbeidsmiljøloven. Jau, det er kanskje slik at eg får det litt friare om eg kan velje å handle søndag i staden for på laurdag. Men, samstundes betyr det uendeleg mykje mindre fridom for dei som må jobbe på søndag for å halde butikken open for meg. Og, med dei foreslåtte endringane i arbeidsmiljøloven blir det ikkje enkelt å nekte. I dag er du som arbeidstakar beskytta når arbeidsgjevar vil ha tida di. Di tid saman med familie og vener er beskytta. Arbeidsgjevaren kan berre pålegge deg å jobbe kva tredje helg, og vil han at du skal jobbe overtid så får du faktisk overtidsbetalt.

Regjeringa foreslår å fjerne mykje av den fridomen som beskyttelsen i arbeidsmiljøloven gjev. Dei vil at arbeidsgjevar skal kunne pålegge lengre arbeidsdagar delvis utan overtidsbetaling, og du skal måtte jobbe helg oftare.

Felles for desse to sakene er at milliardane til dei som allereie har mest er meir verd enn menneska som utgjer samfunnet. Det er det som er høgrepolitikk.

LES OGSÅ: Store trålredere overholder ikke konsesjonsplikten og utarmer kyst-Norge

 

Artikkelen er re-publisert og var først å finne her

 

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

11 kommentarer på Kystbefolkningen kan miste retten til fisken

 1. Dette er galskap! Hvor er aksjongruppa? Hvem lager en underskriftskampanje – eller finnes den allerede?

  • AvatarBirgitte Holstad // 2015-01-06 kl 22:26 //

   Det finnes !sjekk gruppa/org. Gjenreis kystnorge og nei til arbeidsmiljøloven på fb. Fins kanske flere, e bare å google. Og støtte ! Og aksjonere !

 2. AvatarSwansea ThePiratecaptn // 2015-01-07 kl 00:33 //

  Denne regjeringen er en KATASTROFE …tror ikke folk skjønner bæret før det er for sent ..både med det ene og andre ….sukk

 3. AvatarFrank J Dalberg // 2015-01-07 kl 12:28 //

  Som man reder så ligger man. Uansett om det er høyre eller venstrepartiene som styrer vil vi være underlagt partidiktaturet som plukker ut sine egne folk. Det er bare en måte å få slutt på dette uvesenet som gjennom de siste tiårene virkelig har tuktet det norske folk. Vi må innføre direktedemokrati etter den sveitsiske modellen der avgjørelsen ligger hos folket, ikke i partiene som alltid har sin egen agenda. Så må det velges politikere som sverger troskap til nasjonen, grunnloven og landet til å gjennomføre folkeviljen uten dikedarer og egne tolkninger.

 4. AvatarBjørn Bruun // 2015-01-07 kl 15:47 //

  Har nu ikke hørt så mye syt. Men det er jo ikke noe nytt fra AP- folk og de som stem på den supre rødgrønne som ikke fikk til noe. Nei dette blir så bra.

 5. AvatarTerje Frøshaug // 2015-01-07 kl 21:09 //

  Det er ikke bare Høyrepolitikk, dette er Markedsøkonomi, dessverre!!

  • AvatarLiberalist1 // 2015-01-12 kl 10:00 //

   Er det markedsøkonomi når STATEN går inn og innfører lover og regler som frattar kystbefolkningen retten til å fiske?

   • AvatarTerje Frøshaug // 2015-01-12 kl 12:23 //

    I bånn så ligger det Markedsøkonomi. Så en dokumentar om EUs rovfiske utenfor Afrikas vestkyst, der ble fiskerne pirater fordi EU-flåten utfiska området deres. Trist, det hele!

    • AvatarTerje Frøshaug // 2015-01-12 kl 12:24 //

     Østkyst var det vel.

    • AvatarLiberalist1 // 2015-01-12 kl 12:28 //

     Beklager, jeg klarer ikke å se hvordan det er markedsøkonomi når staten så til de grader blander seg inn i økonomien på denne måten. Når staten gir utvalgte aktører særfordeler på bekostning av andre så kalles det for korporativisme. Korporativisme har ingenting med å gjøre med en fri markedsøkonomi.

 6. Folkets egen feil. Meseparten av norges befolkning stemmer på EU og globaliserings-vennlige partier. AP og H er partiene å stemme på om man liker slikt.

Kommentarfeltet er lukket.