Ja til Heikki Holmås’ forslag om reisefradrag for sykkel

Foto: CCO Public Domain

Heikki Holmås' forslag om reisefradrag på sykkel har fått massiv kritikk. Forslaget hans blir misforstått, og kan gjøres enklere og bedre. 

Jokke Fjeldstad
About Jokke Fjeldstad (3 Articles)
Jokke Fjeldstad er småbarnspappa, redaksjonsmedlem i tidsskriftet Rødt! og faglig aktivist.

Heikki Holmås’ forslag om et eget reisefradrag på sykkel har blitt møtt med massiv kritikk fra ulke hold, deriblant fra Trygve Hegnar og SU-leder Nicholas Wilkinson. Jeg mener Holmås har kommet med en god idé som er blitt dårlig forstått, og vil anbefale å starte diskusjonen på nytt. I dag får elbil-eiere store subsidier fra staten for å velge et mer miljøvennlig alternativ enn bensinbil. Hvis dette er riktig og bra miljøpolitikk, hvorfor ikke gi noe til de som gjør et enda mer miljøvennlig valg. De som dropper bilen og går, sykler eller bruker kollektivtransport. I tillegg til å redde miljøet bidrar de som sykler og går til store besparelser i helsebudsjettene ved å holde seg i aktivitet. Ved å gi folk en ekstra motivasjon til å droppe bil, vil vi få bedre folkehelse, bedre livskvalitet og bedre miljø.

LES OGSÅ: Velferdsstatens kronjuvel – det offentlige helsevesenet

Sykkel er mer miljøvennlig
Det er også et mer miljøvennlig valg å la være å eie en bil. Med det valget følger en rekke ulemper i dagens samfunn. Du bruker lengre tid på å komme deg fra A til B. Fra hjem til barnehage til jobb til butikken og hjem igjen tar det lengre tid for den som velger å leve uten bil. Bilen representerer en stor frihet for eieren, ved at han eller hun kan reise hvor hun vil og når hun vil. Dessuten forurenser ikke en bil bare når den kjører, en stor del av utslippene som hører med en bil kommer fra produksjonen av den. De som velger bort friheten ved å ha egen bil burde premieres for sitt miljøvennlige og solidariske valg.

LES OGSÅ: En Thon-pike ser tilbake

Reisefradraget i selvangivelsen
I stedet for å gi en sum per kilometer, som Holmås har foreslått, har jeg et forslag jeg mener er enklere og bedre.

Vi har i dag allerede et reisefradrag i selvangivelsen på 1,50 kroner per kilometer, med en egenandel på 15.000 kroner. Det vil si at reiser du lengre enn 10.000 km til og fra jobb, får du et skattefradrag. Selvangivelsen regner med om du eier et motorisert kjøretøy. Vi kan bruke dette vi allerede oppgir i selvangivelsen til å gi alle som ikke eier et motorisert kjøretøy reisefradrag fra første kilometer.

LES OGSÅ: Barnevernet

GPS-overvåkning av sykling
En slik løsning har Skatteetaten allerede i dag kontrollmekanismer for. Mange av innsigelsene mot Holmås’ opprinnelige forslag faller da bort. Man vil ikke trenge GPS-overvåkning av syklingen, slik Datatilsynet har uttalt seg kritisk til.

Det vil også være en anerkjennelse av at transport til og fra arbeid er en utgift som må til for å få inntekt. De som ofrer litt av sin tid for å redde miljøet ved å gå, sykle eller reise kollektivt, bør absolutt belønnes.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 Comments on Ja til Heikki Holmås’ forslag om reisefradrag for sykkel

 1. lars randby // at //

  Det betenkelige er vel det at ingen ser ut til å ville være miljøvennlige rett og slett fordi det er fornuftig og ja, miljøvennlig. Alle skal ha kompensasjon, intensiver, belønning for i det hele tatt å gjøre noe riktig. Vel på mange måter kan det da like godt være for det blir jo litt som en forskjell mellom tårer for en man ser lider og det å leie en gråtekone til å skaffe tårene mens man selv hygger seg med et lite glass vin.

  Etter mitt syn er det bedre at de som forurenser betaler for det og de som ikke forurenser slipper å betale noe, nettopp fordi de ikke forurenser. De som sykler i ring for syklingens skyld er ikke miljøvennlige, de forbrenner kalorier som de så må dytte i seg igjen. De virkelig miljøvennlige trener ikke mer enn strengt talt nødvendig for å opprettholde en god helse og for ikke å måtte spise mer eller benytte mer vann til kroppslig hygiene med mer.

  Så hva er du kan du jo spørre deg, er du en ekte miljøforkjemper eller er du en miljøforkjemper kun når du ser at dette gavner meg selv og gjerne også lommeboken min. For det er ikke mye storhet i det å støtte det som gavner enn selv, storhet er det først når man støtter det som gavner andre men som koster for enn selv.

 2. Jokke Fjeldstad // at //

  Hei Lars

  Det er vel ganske mange som vil være miljøvennlige for miljøets skyld. Klimaendringene krever at alle er miljøvennlige, enten de er engasjert eller ikke. Da er det ikke dumt å gjøre det lettere for folk å velge å være miljøvennlige.

Comments are closed.