Gruveministeriets hodebry

Foto: John Coppi, CSIRO

Nei, Erna Solberg, vi er ikke ferdige med Førdefjorden. Det er ikke bare «vakker natur» som står i fare dersom fjorden fylles opp med gruveavfall.

Tina Andersen Vågnes
Om Tina Andersen Vågnes (2 artikler)
Tina Andersen Vågenes er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Dem som har levd i illusjonen om at norsk forvaltning styres av et bærekraftig og nøkternt føre-var-prinsipp fikk seg en smell 17. april i år, da regjeringen godkjente Nordic Minings planer om å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Aksjeselskapet ønsker å åpne en rutilgruve i Engebøfjellet, og har nå fått tillatelse til å dumpe restene fra gruven i Førdefjorden. Prosjektet er blitt kalt den største planlagte forurensningen i nyere norsk historie. Hvordan i alle dager både Miljødirektoratet og klima- og miljøminister Tine Sundtoft helhjertet har kunnet gå med på dette er sannelig ikke godt å si. Reaksjoner fra norsk og internasjonal miljøbevegelse har vært sterke, underskriftskampanjer er startet, 1500 lover å bryte loven for å redde fjorden, og Norge har vært tema for pinlige oppslag i The Guardian og Russian Times. Enhver regjering med et snev av miljøengasjement ville vært pinlig berørt av slik oppmerksomhet fra folk og presse. Men som vanlig ser statsminister Erna Solberg annerledes på folkets reaksjon.

LES OGSÅ: Gruveeventyret kløyver Finnmark

Tåkeleggingen og bagatelliseringen fra regjeringens side
Hvis noen husker og gremmes over statsministerens kommentarer til folkemotstanden mot endringer i abortloven bør de ta en titt på et intervju med statsministeren som stod på trykk i Bergens Tidende fredag 22. mai. Statsministeren hadde avfeid kritikk mot gruven, og fremhevet de strenge kravene som vil bli stilt. På spørsmål fra Bergens Tidende om hvorfor «vi likevel får de sterke reaksjonene», svarer statsminister Erna Solberg: – Jeg vil ikke karakterisere reaksjonene på den måten. Nei? Du regner ikke over 1500 villige til å bryte loven, klage til EFTA-domstolen eller fordømmende uttalelse fra de europeiske liberale som noe i nærheten av sterke reaksjoner? Nok en gang avfeier statsministeren berettiget kritikk med at folk har misforstått. Er det bare meg, eller prøver statsministeren mest av alt å tåkelegge og dysse ned saken? Kanskje hun innerst inne har skjønt at dette strider mot sunn fornuft? Tåkeleggingen og bagatelliseringen fra regjeringens side begynner for meg å bli i overkant provoserende.

Gruveprosjektet i Førdefjorden har møtt massiv faglig motstand fra blant andre Havforskningsinstituttet. De mener alt liv på bunnen av fjorden i deponiområdet vil kveles. Å dumpe 250 millioner tonn slam på bunnen av en fjord vil ha åpenbare konsekvenser. Nordic Mining planlegger å sprenge toppen av Engebøfjellet, og starte et åpent dagbrudd i fjellet. Et slikt åpent sår i fjellet vil ikke folkene som bor langs fjorden ha, men det kunne ikke statsministeren brydd seg mindre om.       «- Av og til må vi foreta avveininger mellom vakker natur og arbeidsplasser. I Sogn og Fjordane er det mye vakker natur, men fylket trenger også arbeidsplasser. Regjeringen anser seg ferdig med behandling av saken», sa Erna Solberg til BT.

LES OGSÅ: Klimakamp på arbeidsplassen

Vi gir oss ikke uten kamp
Nei, Erna, det er ikke bare vakker natur som står på spill. Vi som jobber døgnet rundt i miljøbevegelsen for en bedre klima- og miljøpolitikk hadde forresten satt pris på om du omtale saken med en viss seriøsitet. «Vakker natur» gir et bilde av at det kun står om en enkel blomstereng eller et lite tjern. Det er naturverdier som risikeres, men også matproduksjon og småskala turisme som står i fare hvis Førdefjorden gjøres om til dumpingplass. Å redusere det som kan bli Norges største miljøskandale på årevis til en avveining mellom vakker natur og arbeidsplasser er respektløst. Å si at alle meningsmotstandere som påpeker at miljø umulig kan være vektlagt i denne avgjørelsen, ikke har forstått saken, er om mulig mer respektløst. Vi burde kunne forvente et seriøst svar fra statsministeren når den folkelige mostanden er så stor.

Folk flest vil ikke ha en forurensende gruve, der halve fjellet kappes av for så å legges i en fjor. I en TNS Gallup-undersøkelse fra Natur og Ungdom og Frivillighet Norge sier 7 av 10 spurte at de er imot dumping av gruveavfall i fjorder. Kun 7 % av spurte gir et klart ja til sjødeponi. Burde det ringe en bjelle for regjeringen? Når både folk og fagmiljøene er imot, står man igjen med en liten gjeng til å forsvare prosjektet med alle midler. Aksjonærer i Nordic Mining har tidligere jobbet hardt for å få gruven godkjent. Selskapet er et aksjeselskap med tre ansatte, uten erfaring i gruvedrift. I fjor mistet selskapet millioner av kroner, fordi de har satset alt på Engebøgruven. At et mulig stråselskap skal få rasere en av Vestlandets reneste fjorder for profitt er uholdbart.

Erna Solberg må slå seg til ro med at det blir omkamp. Uansett hvor mye hun ønsker at vi i miljøbevegelsen skal trå rolig til side og la gruven bli bygget er det ikke et alternativ. Vi har ikke tenkt å la regjeringen og Nordic Mining rasere Førdefjorden uten kamp.

LES OGSÅ: Klimakamp er klassekamp

Tirsdag 26. mai var det stormarkering utenfor Stortinget. Markeringen var arrangert av Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Miljøgruppa i Vevring. Markeringen støttes av Rød Ungdom, KrFU, AUF, Grønn Ungdom, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Spire, Sogn og Fjordane Senterungdom, Greenpeace Norge og WWF Norge.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned