Vil legge vei gjennom fredet skog

Foto: Ukjent

Ro i sjelen. Trange skogsstier. Naturopplevelser. Dølerud i Østmarka blir ikke det samme med brede grusveier, mener Østmarkas venner.

Anders Høilund
Om Anders Høilund (12 artikler)
Anders Høilund er født i Oslo, har jobba i samme bedrift siden han var 18 og tilhører den utdøende rasen industriarbeider.

Bymiljøetaten i Oslo ønsker å legge en sykkelvei gjennom det fredede området Spinneren i Østmarka.

Veien vil binde sammen sykkelveiene nord og sør i Østmarka.

Bymiljøetaten har valgt å følge Fylkesmannens anbefalinger og legge veien forbi den tidligere husmannsplassen Dølerud. Dette er Østmarkas venner sterkt imot og mener at veien vil ødelegge plassens autentiske miljø.

images (1)

Hesten passer havresekken
Østmarkas venner peker på at området rundt Dølerud ble fredet for å ta vare på et område som er opprinnelig og urørt, og at en vei her vil ødelegge fredningsgrunnlaget. Allerede da området ble vedtatt fredet i 2013, la Bymiljøetaten fram sin sykkelveiplan. Det ble også vurdert en veitrasé gjennom dalen Smørhølet. Men denne mente fylkesmannen at ville gi for store inngrep i den urørte naturen i Spinnerenområdet.

Det er imidlertid også muligheter for å legge sykkelveien mellom Grønmo og Sandbakken lenger vest, utenom det fredede området. Det er bymiljøetaten som er satt til å forvalte det fredede området de nå vil bygge vei tvers igjennom.

Les også om at den rødgrønne byregjeringen i Oslo varslet at de vil reversere vedtaket om opprettelse av såkalte aktivitessoner i marka: Byregjeringen reverserer vedtak om aktivitetssoner i Oslomarka

Sted for ro i sjelen
Dølerud er restaurert, og fra november 2015 er stua en turistforenings-hytte. Området rundt Dølerud er kjent fra naturfotografen Sverre M. Fjelstads filmer om dyrelivet i Østmarka. Nettopp Fjelstad tok i april i fjor med seg omkring 130 personer inn til Dølerud, hvor familien hans en gang bodde. Fjelstad påpekte at dette er et sted hvor folk kommer for å finne ro i sjelen.

Å gå stien inn til Dølerud fra Grønmo tar omtrent 30 minutter, og denne stien, som er tråkket opp av de som bodde på husmannsplassen, er en del av selve naturopplevelsen, mener Østmarkas Venner. Fjelstad og Østmarkas Venner oppfatter derfor stien inn til husmannsplassen som et kulturminne og som en del av det som bør vernes.

images

Vil ikke ha brede veier i skogen
– Vi bør ikke ha brede veier her inne i skogen. Jeg har et lite ønske når det gjelder Dølerud, og det er at det ikke blir et sånt sted man bare feier innom. Dette bør helst bli et sted for familier som kanskje kan overnatte her, sa Fjelstad på befaringen.

Bymiljøetaten vil bruke hele sju millioner kroner på dette prosjektet og høringsfrist er 22. februar. Etter det går saken til politisk behandling i Oslo Kommune.

Radikal Portal har bedt byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg Nguyen, om en kommentar til denne saken, uten å få svar.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Vil legge vei gjennom fredet skog

  1. Dette blir en test for det nye byregjeringen og MDG ikke minst. Det er allerede mange grusveier å benytte seg av i Østmarka, slik at det ikke er nødvendig å ta et nytt kakestykke av marka. Bevar heller stiene slik de engang ble dannet,

Kommentarfeltet er lukket.