marxisme

Bøker er din beste venn i koronatider

2021-04-01 // 0 kommentarer

Tore Linné Eriksen gir oss det beste som er utgitt og som er på vei første bokhalvår 2021. Kjedsomheten i isolasjon, karantene og nedstegning kan alltid bøtes på med [...]

Bør sosialister støtte KAF?

2017-03-31 // 3 kommentarer

Karbonavgift til fordeling er et av mange overgangskrav venstresiden må stille. For å få sikret en sosialt rettferdig utfasing av fossile brensler og gjøre [...]

En marxistisk antirasisme

2016-12-09 // 14 kommentarer

Er du lei av antirasismen som opprettholdes av etablissementet og godhetspropagandaen som daglig pumpes ut i massemedia? Du er ikke alene, og det finnes et [...]

Hvorfor bry seg med å lese Marx?

2015-06-07 // 0 kommentarer

I lys av tilspissingen til Europas økonomiske tvangsregime, iverksatt gjennom diktatene til nyliberale økonomer og institusjoner, er det på ny verdt å børste støvet av [...]

Vi skaper vår egen historie

2014-11-27 // 1 kommentar

Som mennesker skaper vi vår egen historie, men innenfor klare begrensninger. En ny bok analyserer hvordan verden formes av en klassekamp som føres både fra eliter og [...]

Hvorfor Marx hadde rett

2013-08-31 // 0 kommentarer

Marxismen har bare en fremtid når vi gjør den til et prosjekt for menneskets frihet og frigjøring. Terry Eagleton forsøker å styre oss i riktig [...]

Marxisme i bevegelse

2013-08-08 // 1 kommentar

Relevant, tankevekkende, udogmatisk men grunnleggende radikal.  Andreas Ytterstad anmelder boka Marxism and Social [...]

Øystein Sørensens anti-Marx

2013-01-15 // 0 kommentarer

Hvem var Marx og hva var hans politiske tanker? Den tilsynelatende mest innflytelsesrike norskspråklige boken om dette spørsmålet i dag, er Øystein Sørensens Drømmen om [...]