Bøker er din beste venn i koronatider

Oppe fra venstre: Historiker Raquel Varela, Thomas Sunkara på omslaget av en ny biografi, klimaktivist og økologiprofessor Andreas Malm, omslaget til A History of China, Tore Linné Eriksen, omslag til Decolonizing Methodologies, Harsha Walia, omslag til Capitalism, Socialism and democracy, og feministen Rosalind Miles.

Tore Linné Eriksen gir oss det beste som er utgitt og som er på vei første bokhalvår 2021. Kjedsomheten i isolasjon, karantene og nedstegning kan alltid bøtes på med godt lesestoff.

Tore Linné Eriksen
Om Tore Linné Eriksen (13 artikler)
Tore Linné Eriksen er faglitterær forfatter, historiker og professor emeritus ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Jeg har tidligere presentert ei kommentert liste over bøker som etter min mening var vel verdt å lese i 2020. Nå har jeg trålet gjennom en del av det vi kan vente oss i første halvår 2021 fra forlag og forfattere som er kjent for å gi oss økt innsikt. Dette er sjølsagt risikabelt; ofte svarer bøker ikke til forventningene og anslått dato for utgivelse er heller ikke alltid til å stole på. Men jeg tar sjansen, om ikke annet for å vise hvor elendige mange norske forlag er i sitt utvalg av utenlandske fagbøker som oversettes. (Der jeg virker sikker, er det fordi jeg allerede har lest eller er trygg på forlag eller forfatter). 

Jeg har prioritert mer allmenne framstillinger framfor spesialisert og akademisk faglitteratur, og har også lagt vekt på bøker til overkommelig pris. Men obs! – det er også noen unntak. Der hvor lanseringsmåned ikke er angitt, betyr det at bøkene har kommet ut i løpet av årets første kvartal. Arbeidet er avsluttet 30. mars.  

LES OGSÅ av Tore Linné Eriksen: Bøker å lese fra koronaåret

Nødvendigheten av systemendring
Som venta i disse krisetider er grunnleggende trekk ved dagens globale kapitalisme tema for et mangfold av nye bøker. Blant annet: 

 • Costas Panayotakis: The capitalist mode of destruction. Austerity, ecological crisis and the hollowing out of democracy (Manchester University Press). 
 •  Philippe Ashkenazy: Share the wealth. How to end rentier capitalism (Verso Books).
 • David Leadbeater (red.): Resources, empire & labour. Crises, lessons & alternatives (Fernwood Publishing, kommer i april).
 • Jason Moore mfl. (red.): Capitalism’s ecologies. Culture, power, and crisis in the 21st century (PM Press, kommer i mai).

Et kort kampskrift om nødvendigheten av et nytt system, der arbeidere er frigjort fra en produksjonsmåte som ødelegger planeten, kommer i juli i Jamie Allison mfl.: The tragedy of the worker. Towards the proletarocene (Verso, kommer i april). To indiske økonomer, Utsa Patnaik og Prabhat Patnaik, har imperialisme som tema i Capital and imperialism. Theory, history, and the present (Monthly Review Press). Den siste av dem har også gitt ut Re-envisioning socialism (Tulika Books/Columbia University Press).

I påvente av  årets utgave av tidsskriftet Socialist Register, kan man lese ei rekke artikler fra tidligere år samla i Greg Albo mfl. (red.): Capitalism, technology, labor. A Socialist Register Reader, vol. 2 (Haymarket Books). Robin Blackburn, som er en nøkkelperson i miljøet rundt det marxistiske tidsskriftet New Left Review, kommer også med ei bok med lovende tittel: Capitalism, socialism and democracy. From 1917 to the present (Verso books). Den kommer i april.

Økende ulikhet innad i land er tema for blant annet Chuck Collins: The wealth hoarders. How billionaires pay millions to hide trillions (Polity Press) og Francis Teal: The poor and the plutocrats. From the poorest of the poor to the richest of the rich (Oxford University Press, kommer i juni). 

Stadig mer aktuelt: Anna Coote mfl.: The case for a four day week (Polity Press). (Kan også koples til en annen bok av samme forfatter: The case for Universal Basic Services fra 2020.) Samme tema dekkes også i Will Stronge og Kyle Lewis’ bok Overtime – Why we need a shorter working week (Verso Books) som kommer i juni. I tillegg til å diskutere minstelønn, argumenterer Chuck Collins for maksimumslønn i Is inequality irreversible? The case for a maximum wage (Polity Press).

Klassekamp i sør
Sjøl om våre dager ikke akkurat oppfattes som en revolusjonær historisk epoke, er det mange opprør mot grunnleggende strukturer, som iblant utvikler seg til konfrontasjoner med statsmakta i andre deler av verden, ikke minst i Det globale sør. Disse erfaringer presenteres og diskuteres i Colin Barker mfl. (red.): Revolutionary rehearsals in the neoliberal age. Struggling to be born? (Haymarket Books). Boka kommer i juli. 

Immanuel Ness har skrevet og redigert flere bøker om arbeiderklasse og klassekamp også utafor vår del av verden, og det er all grunn å ha forventninger til Organising insurgency workers’ movement in the global South (Pluto Press, kommer i april). I samme serie er Trevor Ngwane: Amakomiti. Grassroots democracy in South African shack settlements (Pluto Press). Nødvendigheten av kamp er også tema i Jamie Woodcock: The fight against platform capitalism. An inquiry into the global struggles of the gig economy (University of Westminster Press) som kommer i mai og Shane Burley Why we fight. Essays on fascism, resistance, and surviving the apocalypse (PM Press) som kommer i april. Nødvendigheten av å trekke inn kultur, bevissthet og ideologi i klassebegrep og -kamp er temaet i Michael Beyea Reagan Intersectional class struggle. Theory and practice (AK Press), som kommer i juni.

For dem som vil lytte til stemmene fra dem som syr klær, henter ut kobber, produserer elektroniske dingser – og som ofte gjør motstand, så er det sikkert mye å hente i Kalpona Akter og Corrine Goria (red.) Invisible hands. Voices from the global economy (Haymarket Books), som kommer i april.

Et blikk på venstresida
En av fjorårets viktigste bøker, skrevet av den nylig avdøde sosiologien Erik O. Wright, kommer i pocketutgave i april: How to be an anti-capitalist in the 21st century (Verso Books. Et blikk på erfaringer fra den europeiske venstresida blir å finne i Marina Prentoulis: Left populism in Europe. Lessons from Jeremy Corbyn to Podemos (Pluto Press), som også kommer i mai.

Ben Burgis har i tidligere bøker vist seg som en skarp kritiker ved mange trekk ved dagens venstreside, sett innenfra. Han følger i april opp med Canceling comedians while the world burns. A critique of contemporary left (Zero Books).

Mye nytt fra Noam Chomsky
Noam Chomsky er en egen forlagsindustri, og har sammen med Mary Waterstone gitt en fortreffelig oversikt gjennom en forelesningsserie som nå har blitt ei fyldig bok, Consequences of capitalism. Manufacturing discontent and resistance (Haymarket Books). Ei rekke med Chomsky-intervjuer er trykt i The precipe. Neoliberalism, the pandemic and the urgent need for radical change (Haymarket Books), som kommer i juni, mens intervjuer gitt gjennom flere år til Michael Alberts har tittelen New world in our hearts (PM Press), som kommer i april. Essays, intervjuer og korrespondanse mellom to sentrale tenkere kommer i Noam Chomsky og James Kelmans bok Ideas in empathy. Making sense, moving on (PM Press), som kommer i juli. I tillegg gis sentrale tekster ut samla i Lydia Sargent (red.): Taming the rascal multitude. The Chomsky Z collection (PM Press) samme måned.

Solidaritet med og uten grenser
Det er mange bidrag til diskusjonen om årsaker til, og virkninger av, migrasjon og flyktninger. Harsha Walia plasserer dette temaet innafor rammen av koloniokkupasjon, kapitalistisk globalisering og klimakrise, og anlegger et internasjonalt solidaritetsperspektiv i Border and rule. Global migration, capitalism, and the rise of racist nationalism (Haymarket Books). Samme tilnærming gis i Peter Arnds: Wolves at the door. Migration, dehumanization, rewilding the world, som er (Bloomsbury USA). Behovet for solidaritet på tvers av grenser understrekes også i Daniel Melo: Borderlines. The edges of US capitalism, immigration, and democracy. (Zero Books), som kommer i juni. 

De historiske forbindelsene til kolonialisme trekkes opp i Lucy Mayblin og Joe Turner: Migration studies and colonialism (Polity Press) og Ian Patel: We’re here because you were there. Immigration and the end of empire (Verso Books), som kommer i april. Hsiao-Hung Pal har tidligere utgitt viktige bøker, og er i april ute med en konkret studie av Italia: Clao Ousmane. The hidden exploitation of Italy’s migrant workers (Hurst). Både utvalgte enkelteksempler  og et samlende perspektiv gis i Danis O’Hearn og Paul Ciccantell (red.): Migration, racism, and labor exploitation in the world system (Routledge), som kommer i juli.

Flere bøker som kommer ut i vår gir en oversikt over temaet:

 • Sonia Shah: The next migration, The story of movement on a changing planet, (Bloomsbury, kommer i mai).
 • Hannah Cross: Migration beyond capitalism. (Polity Press). 
 • Hassen Gardezi: Political economy of international labour migration (Black Rose Books, kommer i april).

Klima, kapitalisme og systemskifte
Andreas Malm er en av de mest skarpskodde kritikerne av det som kalles «fossil-fascisme». I januar kom han med How to blow up a pipeline. Learning to fight in a world on fire (Verso Books) og i mai kommer – trolig enda mer spennende – White skin, black fuel. On the danger of fossil fascism (Verso Books). Boka er et manifest om sammenhengen mellom høyreekstremisme, global oppvarming og (hvite) privilegier. I samme gate er Mark Alizart: The climate coup (Polity Press), som utgis i juli. Den handler om at klimakrisa skyldes at noen har interesse av den og spekulerer i den, et slags «karbonfascistisk kupp». I samme gate er en annen bok som også utgis i juli, Romain Fellis The great adaption. Climate, capitalism and catastrophe (Verso Books).

De som tror at «alle» bidrar likt til og rammes likt av klimakrisa, bør skaffe seg Dario Kenners nye bok Carbon inequality. The role of the richest in climate change (Routledge). Pierre Charbonnier understreker på sin side hvordan nødvendigheten av nye politiske ideer i ei tid hvor tradisjonell industrikapitalisme og liberale forestillinger er på kollisjonskurs med vårt livsmiljø i Affluence and freedom. An environmental history of political ideas (Polity Press), som kommer i juni. Alf Hornborg har som hovedtema at penger og teknologi går foran miljø og rettferdighet i Nature, society, and justice in the anthropocene. Unraveling the money-energy-technology complex (Cambridge University Press), som kommer i juli. Jocelyn C. Zuckerman tar opp et konkret eksempel på miljøskadelig produksjon og forbruk i Planet palm. How palm oil ended up in everything and endangered the world (Hurst). Boka gis ut april.

Sammenhengen (og konflikten) mellom forbruk, vekst, kapitalisme og miljø er også belyst i Ulrich Brand og Markus Wissen: The imperial mode of living. Everyday life and the ecological crisis of capitalism (Verso Books). En annen sentral bidragsyter i denne diskusjonen er ute med ei ny bok, Tim Jackson: Post growth. Life after capitalism (Polity Press).

Sammenhengen mellom klimaendringer og rasisme er tema i Jeremy Williams Climate change is racist. Race, privilege and the struggle for climate justice (Icon Books), som kommer i juni. 

Elizabeth Kolbert, forfatteren av den kjente boka om den sjette masseutryddinga, er tilbake med Under a white sky. The nature of the future (Crown Publishing Group), mens den kjente klimaforskeren Michael E. Mann diskuterer klimafornekting i The new climate war. The fight to take back our planet (Scribe Publications). 

Et marxistisk (og optimistisk) perspektiv på dagens kriser gis i William Briggs: A cauldron of anxiety. Capitalism in the twenty-first century (Zero Books). Michael A. Lebowitz argumenterer for at kapitalismen bærer seg i kimen til fellesskap og kollektive løsninger, men at dette bare kan forløses gjennom revolusjonær kamp, i Between capitalism and community (Monthly Review Press). At begrepet «new green deal» rommer mange ulike retninger, hvorav noen er mer tilslørende enn andre, blir fra et mer radikalt ståsted løfta fram i Max Ajl: A people’s new green deal (Pluto Press), som kommer i mai. Et alternativ, fra et urfolksperspektiv, er The Red Nation: The red deal. Indigenous action to save our earth (Common Notions), som kommer i april. 

Et historisk perspektiv, som inkluderer et kritisk blikk på selve historiefaget, gis i Dipesh Chakrabarty: The climate of history in a planetary age (University of Chicago Press). 

De som vil lese mer om klima bør også merke seg disse bøkene: 

 • Kate Aronoff: Overheated. How capitalism broke the planet and how we fight back (Public Affairs, kommer i april).
 • Jay Griffiths: Why we rebel (Penguin, kommer i april). 
 • Mark Schuller: Humanity’s last stand. Confronting global catastrophe (Rutgers University Press).
 • Ian Angus og Judy Rebick: The global fight for climate justice. Anticapitalist responses to global warming (Fernwood Publishing). 
 • Mathew Lawrence og Lauri Laybourn-Langton: Beyond barbarism. A manifest for a planet on fire (Verso Books, kommer i april).
 • Troy Vettese og Drew Pendergrass: Half-earth socialism. A manifesto to save the future (Verso Books, kommer i juli).
 • Oli Mould: Seven ethics against capitalism. Organizing for a planetary commons (Polity Press, kommer i juni).
 • Lorenzo Marsili: Planetary politics. A manifesto (Polity Press).
 • Stacia Ryder mfl.: Environmental justice in the anthropocene. From (un)just presence to just futures (Routledge, kommer i mai). 

Pandemi som vendepunkt?
I den store mengden av bøker om pandemi og krise, er det noen som skiller seg ut ved å se sammenhenger med allmenne samfunnsforhold, og som advarer mot å gå tilbake til «det normale». Jeg tror dette er å finne i John Feffer: The pandemic pivot (Seven Stories Press), og Benjamin Bratton: The revenge of the real. Post-pandemic politics (Verso Books), som kommer i juni. Efe Can Curcan mfl. argumenterer også for at epidemien kan bli et vendepunkt i den globale kapitalismen i COVID-19 and the future of capitalism. Postcapitalist horizons beyond neoliberalism (Fernwood Publishing) som kommer i mai.

Alex de Waal viser betydninga av et demokratisk og offentlig helsevesen i New Pandemics, old politics. Two hundred years of war on disease and its alternatives (Polity Press), som gis ut i april. Ei rekke forfattere har gått sammen i Boston Review (red.): Thinking in a pandemic. The crisis of science and policy in the age of COVID-19 (Verso Books).

Pandemi, krise og finanskapital legges også under lupen av et indisk team, Research Unit for Political Economy, Crisis and predation. India, COVID19, and global finance (New Monthly Review Press). Historikeren Toby Green diskuterer kritisk både venstresidas støtte til nedstenging med sosiale skadevirkninger og høyresidas tro på en mektig stat i The Covid consensus. The New politics of global inequality (Hurst), som kommer i april. 

Feministiske ikoner 
Rosalind Miles ga for et par tiår sida ut ei fantastisk bok om kvinners verdenshistorie. Nå er hun ute med boka Rebel women. The renegades, viragos and heroines who changed the world, from the French revolution to today (Little, Brown) rett i billigbok. Judy Cox har skrevet portretter av kvinner i kamp fra forskjellige deler av verden, mange ganske ukjente her til lands i Rebellious daughters of history (Bookmarks, kommer i mai?). I USA har Alix Kates Shulman og Honor Moore satt sammen ei omfangsrik bok som presenterer feministiske aktivister og tenkere i Women’s liberation! Feminist writings that inspired a revolution (and still can) (Library of America).

University of Illinois Press satser stort på engelske utgaver av Simone de Beauvoirs dagbøker og tekster, deriblant Political writings, Feminist writings og Philosophical writings. I mai kommer hennes klassiker, What is existentialism? ut i billigutgave (Penguin). Hennes liv og tenkning i konfrontasjon med fransk imperialisme er tema i Nathalia Nyas bok Simone de Beauvoir and the colonial experience. Freedom, violence, and identity (Lexington Books) som kommer i juni.

Rachel Holmes’ storverk Sylvia Pankhurst. Natural born rebel, London: Bloomsbury, kom i fjor, men ventes i pocketutgave i år. Den kan suppleres med Barbara Winslows Sylvia Pankhurst. Sexual politics and political activism (Verso), som kommer i juli.

Kvinnekamp, klassekamp og andre kamper
En klassiker, som nå er utgitt på nytt, er Lydia Sargents bok Women & revolution. A discussion of the unhappy marriage of marxism and feminism (Black Rose Books). Nødvendigheten av å forstå kapitalisme og økonomisk ulikhet blir understreket i Sara Cantillion og Sara Stevanos bok Feminist political economy (Agenda Publishing). 

Silvia Federici, en skarpsindig sosiolog innafor en “anarko-marxistisk” tradisjon, følger i mai opp tidligere bøker med Patriarchy of the wage. Notes on marxism, gender, and feminism (PM Press). Hun er også en av redaktørene i Susana Draper mfl. (red.) Feminicide and global accumulation. Frontline struggles to resist violence of patriarchy and capitalism (Common Notions). Også denne boka gis ut i mai. 

Valerie Bryson argumenterer for en anti-kapitalistisk og inluderende feminisme i The futures of feminism (Manchester University Press), som kommer i april. Jules Joanne Gleeson og Elle O’Rourke (red.) anlegger et transperspektiv i boka Transgender marxism (Pluto Press) som kommer i mai.

Kvinnelige miljøaktivister og forskere intervjues i Anne Karpf: How women can save the planet (Hurst), som kommer i april. Francoise Verges understreker behovet for å knytte feminisme, antirasisme og antiimperialisme sammen i A decolonial feminism (Pluto Press) som kommer samme måned. 

Forventninger er også knytta til: 

 • Lucy Delap: Feminism. A global history (University of Chicago Press). 
 • Susan Kingsley: Gender. A world history (Oxford University Press). 
 • Hannah Dawson (red.): The Penguin book of feminist writing (Penguin).

Rasisme før og nå 
Rasismens historiske røtter (og dagens strukturelle rasisme) er et aktuelt tema. De som helst vil unngå å ta dette inn over seg, har nå fått sitt svar av Tyler Stovall i White freedom. The racial history of an idea (Princeton University Press). I april kommer Justin Leroy og Destin Jenkins (red.) Histories of racial capitalism (Columbia University Press). Robin Diangelo, kjent for boka White fragility, kommer med en ny bok i mai, Nice racism. How progressive white people uphold racism (Penguin). To klassikere er også tilgjengelige i nye utgaver: Cedric J. Robinsons Black marxism. The making of the black radical tradition (Penguin), og James Boggs’ Racism and the class struggle. The meaning of black revolt in the United States (Monthly Review Press). Sammenhengen mellom det britiske imperiet og dagens rasisme er tema i Gargi Bhattacharyya mfl.: Empire’s endgame. Racism and the British state (Pluto Press).

I første bok i serien «Black Lives Matter» gir Elvira Basevich et nærportrett av W. E. B. Du Bois (Polity Press). Den store interessen for du Bois gir oss i mai ei ny bok av Reiland Rebaka: Du Bois. A critical introduction (Polity Press). En av hans klassikere er også ute i ny utgave, supplert med et par essays, The souls of black folk (Penguin Putnam). 

Den økte interessen for «black studies» og kolonialismens røtter ligger til grunn for Jonathan Judaken og Michael Lejman (red.), The Albert Memmi reader (University of Nebraska Press). Det har også kommet en nyutgave av et av den tunisiske forfatteren og sosiologens hovedverk, The colonizer and the colonized (Profile Books). Få analyserer kolonialisme og nykolonialisme like skarpt som Achille Mbembe, som nå er ute med Out of the dark night. Essays on decolonization (Columbia University Press). 

Flere afrikanske ledere og tenkere får også sine biografier. Blant dem er: 

 • Brian J. Peterson: Thomas Sankara. A revolutionary in cold war Africa (Indiana University Press).
 • Antonio Thomas, Amilcar Cabral, The life of a reluctant nationalist (Hurst, kommer i april).
 • Jeffrey S. Ahlman: Kwame Nkrumah. Visions of liberation (Ohio University Press, kommer i april).
 • Leo Zeilig: Franz Fanon. A political biography (I. B. Tauris, andre utgave).

Marxismen er ikke død
Året 2021 fikk en mektig start med Alex Callinicos mfl. (red.): Routledge handbook on marxism and post-marxism (Routledge), der ei lang rekke av vår tids fremste marxister skriver om personer og temaer helt fra Marx’ egne dager til kapitalismen under Covid-19. Særlig nyskapende er de mange bidragene fra (og om) verden utafor Europa. Dessverre er den grusomt dyr, men mer overkommelig som e-bok.  I mai kommer Jeff Diamanti mfl.: The Bloomsbury companion on Marx (Bloomsbury) i en langt rimeligere utgave enn den som kom innbundet i fjor. Med sine 800 sider er også denne boka er strålende oversiktsverk, som utmerker seg med både nøkkeltekster og ei mer tematisk orientering helt opp mot våre dager. 

Innafor «marxologien» er det all grunn til å sette pris på Andy Merryfields bok Marx, dead and alive. Reading ‘Capital’ in precarious times (Monthly Review Press). Det er også ei ny utgave av Marx’ klassiske tekster på trappene. Den handler om tidligkapitalismens frarøving av allmenningas ressurser, som Daniel Bensaid har satt i en større sammenheng i The dispossessed. Karl Marx’ debates on wood theft and the right of the poor (University of Michigan Press). 

Verdt å merke seg er også Marcello Musto (red.) Karl Marx’s writings on alienation (Palgrave Macmillan), som kommer i mai. Hans tenkning presenteres mer omfattende i Andrew Rowcroft Karl Marx. Routledge critical thinkers (Routledge), som kommer i april. Det er mer som ser lovende ut, som Jonathan White Making our own history. A users’ guide to historical materialism (Praxis), og Murray E. G. Smith mfl. Twilight capitalism. Karl Marx and the decay of the profit system (Fernwood Publishing) som kommer i juni. 

Lenin kom aldri til Norge, men var jo innom Stockholm på vei hjem i 1917, og kjøpte seg en ny dress på varehuset PUB. Dette er utgangspunktet for ei bok som følger forholdet mellom svenske sosialister og Sovjetunionen fram til 1945, i Per Leanders bok Lenins kostym. De svenske socialisterma og ryska revolutionen (Carlsson förlag), som kommer i april. De som interesserer seg for sosialismens historie, vil også ha nytte av Mike Taber (red.): Under the socialist banner. Resolutions of the Second International (Haymarket Books), som kommer i juli.

Et marxistisk (og optimistisk) perspektiv på dagens kriser gis i William Briggs: A cauldron of anxiety. Capitalism in the twenty-first century (Zero Books). Michael A. Lebowitz argumenterer for at kapitalismen bærer seg i kimen til fellesskap og kollektive løsninger, men at dette bare kan forløses gjennom revolusjonær kamp, i Between capitalism and community (Monthly Review Press).

Det blir stadig flere kilder som kaster lys over Rosa Luxemburg, ikke minst basert på polske arkiver, og dette danner grunnlag for ei bok som kommer i juli om revolusjon, demokrati og sosialisme. Michael Brie og Joern Schutrumpfs Rosa Luxemburg. A revolutionary marxist and the limits of marxism (Palgrave MacMillan). Den kommer i april til en uforskammet pris. Langt mer enn de fleste av sine samtidige var hun også opptatt av global kapitalakkumulasjon og antiimperialisme. Dette er tema for innledning og tekstutvalg i Drucilla Cornell og Jane Anna Gordon (red.): Creolizing Rosa Luxemburg (Rowman & Littlefield) som kommer i april. 

En antologi med Kollontaj-tekster er også underveis. I april kommer Carthy Porter (red.): Alexandra Kollontai. Writings from the struggle (Bookmarks Publications). (Redaktøren har tidligere gitt ut Alexandra Kollontai. A biography (Haymarket Books). 

Emma Goldman tiltrekker seg også stadig oppmerksomhet med sin anti-kapitalistiske, anti-autoritære og feministiske virksomhet. Hun har fått en ny historie i Rachel Hsu: Emma Goldman, «Mother Earth», and the anarchist awakening (University of Notre Dame Press).

Bøker om Antonio Gramsci, eller samling av hans arbeider, utgis med stadig større hyppighet. I april kommer det to nye bøker: Carl Levy: Antonio Gramsci, (Polity Press), og Davide Cadeddu (red.): A companion to Antonio Gramsci: Essays on history and theories of history, politics and historiography (Haymarket Books).

Den marxistiske sosiologen Stuart Halls viktigste essays blir stadig samlet i bokform etter hans død i 2014. To nye bøker kommer i april: Selected writings on race and difference og Selected writings in Marxism (Duke University Press). Ei bok kommer i mai: The hard road to renewal. Thatcher and the crisis of the left, (Verso Books).

En serie på fem bind bygd på Pierre Bourdieus forelesninger har nå kommet til nummer tre: Forms of capital. General sociology (Polity Press) og kommer i april. 

To portretter kommer av Edward Said i helfigur, skrevet av to framstående kjennere og venner. Den ene er Hamid Dabashis On Edward Said. Remembrance of things past (Haymarket Books). Og ikke minst Timothy Brennans Places of mind. A life of Edward Said (Bloomsbury). 

Irving Wahlfart kaster nytt lys over Walter Benjamin i Walter Benjamin’s politics (Verso Books), som kommer i mai. Samtidig kommer et tekstutvalg One-way street and other writings, på samme forlag.

Om å lære av historien
Raquel Varelas bok A people’s history of Europe. From world war I to today (Pluto Press) fortjener en stor leserkrets. Hun gir oss ei drivende fortelling i godt språk, og leverer et alternativ til mange andre oversiktsverker ved å fortelle historien «nedenfra». 

Lenge etterlengta på engelsk (for oss barbarer som ikke leser fransk) er Laurent Testots bok Cataclysms. An environmental history of humanity (Chicago University Press). Den er rett og slett en utrolig verdenshistorisk oversikt over forholdet mellom mennesker, makt og miljø. En annen miljøhistoriker, Emmanuel Kreike, har kommet med et ambisiøst arbeid om hvordan krig mot miljøet er en tråd gjennom hele verdenshistorien, og at miljømord og folkemord må sees i sammenheng. Scorced earth. Environmental warfare as a crime against humanity and nature (Princeton University Press). I april kommer Eric Vanheute, en strålende globalhistoriker, med Peasants in world history (Routledge). 

Dette blir muligens litt blanda drops, men et knippe gode historikere forsøker å se revolusjoner i et sammenliknende perspektiv, med vekt på forbindelsene dem imellom, i David Motadel (red.): Revolutionary world. Global upheaval in the modern age (Cambridge University Press) som kommer i april. 

I år kommer, som alltid, mange bøker om imperialisme og kolonialisme. Blant dem som allerede er utgitt finner vi blant annet:

 • Zach Zell: Trouble of the world. Slavery and empire in the age of capital (The University of North Carolina Press).
 • Kehindre Andrews: The new age of empire. How racism and colonialism still rule the world (Allen Lane).
 •  Sathnam Sanghera: Empireland. How imperialism has shaped modern Britain (Viking). 
 • Max Siollun: What Britain did to Nigeria. A short history of conquest and role (Hurst).

Fascisme er igjen blitt et ord med aktuell relevans. Paul Mason kommer i mai med How to stop fascism (Penguin). Roger Eatwell byr på en oversikt over klassisk fascisme og historien etter 1945 i Evolution of the far right. From fascism to radical right populism (Routledge). Det samme er tema i Giulia Ricco og Eric Roubinek (red.) Fascism and antifascism since 1945 (Duke University Press). Få skriver like opplysende og konkret som Dan Stone, som er ute med ei ny bok: Fascism, Nazism and the Holocaust. Challenging histories (Routledge). Joe Mulhall retter søkelyset mot høyreekstremisme i Drums in the distance. Journeys into the global far right (Icon Books), som kommer i juli. 

I fjor kom storverket om de internasjonale brigadene i den spanske revolusjonen, Giles Trimlett: The international brigades. Fascism, freedom and the Spanish civil war (Bloomsbury). Den ventes utgitt som pocket i år. Det er også grunn til å se fram til James Attlees biografi om det berømte maleriet: Guernica. Painting the end of the world (Head of Zeus), som kommer i april.

Mimrende nostalgikere kan se fram til A. James McAdams og Anthony P. Monta (red.): Global 1968. Cultural revolutions in Europe and Latin America.(University of Notre Dame Press) som kommer i juni. Også Harry Blutsteins Games of discontent. Protests, boycotts, and politics at the 1968 Mexico Olympics (Mc-Gill-Queen’s University Press) er verdt å glede seg til. Den kommer i april.

Alternativer til eurosentrisme 
Kravet om avkolonisering og innsikt i antropocen som ny tidsalder stiller samfunnsvitenskapene overfor nye av utfordringer. Først ut i Polity Press’ nye serie «Decolonizing the curriculum series» er Ali Meghji Decolonizing sociology. An introduction, mens Robbie Williams Decolonizing politics. An introduction kommer april. Ei tilsvarende tilnærming gis i Gurminder K. Bhambra og John Holmwood: Colonialism and modern social theory (Polity Press) som kommer i mai. Nytenkning i antropocen er tema i Nigel Clark og Bronislaw Szerszynskis bok Planetary social thought. The anthropocene challenge to the social sciences (Polity Press).

Avkolonisering av utdanning og forskning er også tema i Linda Tuhiywai: Decolonizing methodologies. Research and indigenous peoples (Zed Books), som kommer i mai. Et historisk – og radikalt — perspektiv på psykologi og psykoanalyse gis i april i Daniel Jose Gaztambide: A people’s history of psychoanalysis. From Freud to liberation psychology (Lexington Books). 

Du store verden
Fra USA kommer det sikkert en flom av Biden-bøker. Et kritisk perspektiv er nok å finne i Robert Eisenberg The center did not hold. A Biden/Obama balance sheet (OR Books). I Owen Symes bok He was our man in Washington. A history of the Obama years (Zero Books) får vi et tilbakeblikk på Obamas periode som president. Boka kommer i april. Eduardo M. Francanzani Norms under siege. The parallel political lives of Donald Trump and Silvio Berlusconi (Zero Books) er et dobbeltportrett.

Utsiktene for endringer i USA diskuteres i Micah Uetricht og Meegan Day: Bigger than Bernie. How we go from the Sanders campaign to democratic socialism (Verso Books), som kommer i april. Hvordan kapitalistklassen og høyreekstremister mobiliserer til rasisme som forsvar, og hvilke motkrefter som kan finnes, er tema hos Brendan O’ Connor: Blood. Red. Lines (Haymarket Books). Andrew Bacevich har bak seg ei rekke bøker med kritisk perspektiv på utenrikspolitikk og militarisering i USA, og kommer i juli med After the apocalypse. America’s role in a world transformed (Metropolitan Books). Det blir også spennende å se på Jessica Bruder og Dale Maharidge: Snowden’ box. Trust in the age of surveillance (Verso Books), som kommer i april. 

Den dype krisa i Frankrike er tema i Stefan Palombarini og Bruno Amable: The last neoliberal. Macron and the origins of France’s political crisis (Verso Books), som kommer i mai.

Mange er spent på en kritisk oversikt som kommer i april over kinesisk historie etter revolusjonen, skrevet av Lin Chun, Revolution, counterrevolution, and seeds of renewal in China (Verso Books). Historikeren Michael Dillon har skrevet en fyldig presentasjon av dagens Kina i China in the age of Xi Jinping (Routledge), som kommer samme måned. I juni ventes ei oppdatert utgave av Morris Rossabi A history of China (Wiley Blackwell). Et feministisk perspektiv på dagens Kina kommer i april i Leta Hong-Fishers bok Betraying big brother. The feminist awakening in China (Verso Books) og i mai i Ping Zhu mfl.: Feminism with Chinese characteristics (Syracuse University Press). Nyere historie ses nedenfra i Liang-Hongs bok China in one village. The history of one town and the future of the world (Verso Books), som kommer i juni. Ettersom det nå er 100 år sida det kinesiske kommunistpartiet blei stifta, tar kjente historikere for seg en historisk person i hvert av tiåra i Timothy Cheek mfl.: The Chinese Communist Party. A century in ten lives (Cambridge University Press), som kommer i mai.

Det er også på tide med mer litteratur om kurdisk kamp og historie. De som vil lese seg opp kan merke seg Houzan Mahmoud Kurdish women’s stories (Pluto Press), og Dilar Dirik The Kurdish women’s movement. History, theory, practice (Pluto Press), som kommer i mai. En klassiker kommer i helt ny utgave i april, David McDowalls A modern history of the Kurds (Bloomsbury). James Kemlam har samla mange av sine essays om den kurdiske frigjøringskampen, supplert med et etterord fra 2020, i The freedom to think Kurdistan (PM Press), som også kommer i april.

Det er også mye nytt om Palestina, blant annet:

 • Jeff Halper: Decolonizing Israel, liberating Palestine (Pluto Press). 
 • Mateo Hoke og Cate Malek (red.): Palestine speaks. Narratives of life under occupation (Haymarket Books).
 • Marda Dunsky: Stories from Palestine. Narratives of resilience, (University of Notre Dame Press). 
 • Arno Mayer: Plowshares into swords. From Zionism to Israel (Verso Books). 
 • Sumaya Awad (red.) Palestine. A socialist introduction, (Haymarket Books).

Ti år etter “den arabiske våren” byr Anne Alexander på et marxistisk perspective i Revolution is the choice of the people. Crisis and revolt in the Middle East & North Africa (Bookmarks Publications). James L. Gervin er kjent for mange gode oversiktsbøker, og kommer i mai med The contemporary Middle East in an age of upheveal (Stanford University Press). Egypt står i sentrum i Mona Al-Ghobashy Bread and freedom. Egypt’s revolutionary situation (Stanford University Press), som kommer i juni. Arabiske kvinnebevegelser, aktivisme og sosiale medier er tema i Ahmed Al-rawi Women’s activism and the new media in the Arab world (State University of New York). Malise Ruthven behandler Saudi-Arabia, inkludert det nære forholdet til vestlige land og selskaper, i Unholy Kingdom. Religion, corruption and violence (Verso Books). Boka kommer i mai.

Cubas nyere historie og innsats i andre deler av den tredje verden løftes fram i flere bøker. Blant annet: 

 • Henry Veltmeyer Human development. Lessons from the Cuban revolution (Fernwood Publishing), som kommer i april. 
 • Antoni Kapcia A short history of revolutionary Cuba. Revolution, power, authority and the state from 1959 to the present day (Bloomsbury). 
 • Even Sandvik Underlid Cuba was different. Views of the Cuban communist party on the collapse of Soviet and Eastern European socialism (Brill, oppsiktsvekkende høy pris!).
 • Emmanuel Alcaraz mfl.: Cuba and Africa, 1959-1994. Writing an alternative Atlantic history (Wits University Press).

Et innblikk i kubanske samfunnsforhold, med vekt på litteratur og kultur, gis i april av den marxistiske Latin-Amerika-kjenneren Mike Gonzales i Cuba. Literary guides for travellers (I. B. Tauris). En av revolusjonsheltene i frigjøringskampen mot Spania sist på 1800-tallet introduseres også i april gjennom egne skrifter i Ana Dopico (red.): José Marti. Revolution, politics, and letters. Vol. 1: Cuban independence (Oxford University Press). USAs langvarige kamp for å ødelegge Venezuela er tema i Justin Podor og Joe Emersbergers bok Extraordinary threat. The U. S. empire, the media, and twenty years of coup attempts in Venezuela (Monthly Review Press), som kommer i juni. Historiske oversikter over revolusjonære bevegelser i verdensdelen gis i april i Tanya Harmer og Alberto Martin Alvarez (red.) Toward a global history of Latin America’s revolutionary left (Florida University Press) og i juni i Fernando H. Calderons Revolutions and social movements in modern Lation America. A history with sources (Routledge).

Forlag og bokhandler
Det er flere forlag som spesialiserer seg på progressiv litteratur, og som har gode hjemmesider med både blogger, videoer, podkaster, nyttig informasjon og oversikt over alle utgitte (ofte også planlagte) bøker. Som regel er det mulig å bestille direkte herfra, de kommer iblant med gode tilbud. Herfra er det også enkelt å skaffe seg e-bøker. Dette er noen av dem:

Haymarket Books (Chicago)
https://www.haymarketbooks.org

Monthly Review Press (New York)
monthlyreview.org

Pluto Press (London)
www.plutobooks.com

Verso Books (London)
www.versobooks.com

Zed Books (London)
www.zedbooks.net

Her hjemme har Tronsmo bokhandel mange av disse bøkene, og har gode forbindelser med de fleste aktuelle forlag for bestilling: www.tronsmo.no. Internasjonalt er det også flere bokhandlere som er raske og pålitelige med nettbestilling, slik som f.eks. Blackwells Bookshop (www.blackwells.co.uk/bookshop), som leverer fraktfritt til Norge. Det er altså ikke så vanskelig å styre unna Amazon-konsernet, som dessverre også har kjøpt opp Bookdepository, som nå ser ut til å være på vei til Norge.

Jeg tar gjerne mot kommentarer, forslag og ønsker om ytterligere informasjon om disse titlene på torelinne.eriksen@gmail.com
Hjemmeside med lesestoff, lyd og bilder:
www.torelinneeriksen.no

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned