Rød Marx – grønn Marx: Das Kapitals forfatter får egne trafikklys i 200-årsgave av hjembyen

I Trier i Tyskland er det nå Karl Marx, Det kommunistiske manifests forfatter og marxismens opphavsmann, som gir beskjed til innbyggerne om de kan krysse gata.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

I det sørvestlige Tyskland ligger Karl Marx’ fødeby, Trier. Det er en av landets eldste byer og det var der, i 1818, at Henriette og Heinrich Marx blei foreldre til den vesle Karl.

Karl Marx skulle vokse opp til å bli en av de mest innflytelsesrike tenkerne og forfatterne til den dag i dag med sine dype analyser av kapitalismen og sitt utrettelige filosofiske arbeid for arbeiderbevegelsen og den revolusjonære venstresida.

Én måned fra i dag, den 5. mai, er det 200 år siden han først så dagens lys. Allerede som 17-åring forlot den unge Marx fødebyen, først til fordel for Bonn og seinere Berlin, for å studere filosofi. Han blei seinere gjort statsløs for sin venstreradikale aktivisme og publiseringer og flyttet til London hvor han bodde i eksil fram til hans dødsdag i 1883.

LES OGSÅ: Hvorfor bry seg med å lese Marx?

På tross av at Marx, da som nå, har blitt hatet av makthavere og fått sine skriverier ulovliggjort har hans fødeby bestemt seg for å gjøre ære på ham, om enn på en noe ukonvesjonell måte. Trafikklysene som viser fotgjengere om de kan gå over veien i lyskryss bærer små portretter av den skjeggete filosofen. Enten lyser han i rødt med armene ut, for å fortelle Trier-beboerne at de må vente, eller så trasker en grønn Marx framover med en bok behendig plassert under armen.

Det er bare noen to av byens trafikksignaler som blir prydet av marxismen opphavsmann. Den originale bursdagsgaven er ikke dyr, det krever bare at man bytter ut noen sjablonger foran de røde og grønne lysene som allerede er der.

I gave fra den kinesiske myndigheter får Trier en fem og en halv meter høy statue av Karl Marx. Fra før av finnes blant annet Karl Marx Haus i byen med et innbyggertall på drøyt 100.000 mennesker.

På 200-årsdagen for Karl Marx’ fødsel arrangerer Radikal Portal med venner paneldiskusjon i Oslo. For mer om arrangementet klikk her.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned