klasser

All makt til den akademiske elite!

2015-11-04 // 91 kommentarer

Norge trenger et parti av og for sofavelgere, for NAV-brukere, lavtlønnede og innvandrere. Vi trenger et folkelig demokrati – ikke et Storting for [...]

En regjering i de priviligertes tjeneste

2015-08-04 // 39 kommentarer

Bedrifter over arbeidsfolk, USA over atomvåpenforbud, Kina over Tibet, mafia over fagbevegelse, rike over trygdede. Etter 20 måneder med Høyre og Frp i regjering blir det [...]

Kampen mot synleg fattigdom

2015-07-18 // 15 kommentarer

Eit ekstra armlene på ein offentleg benk. Eit diskré teikn på at den over 100 år lange kampen mot synleg fattigdom heldt fram. Før var lovverket våpen mot dei fattige, [...]

Hvorfor klassetematikk taper

2015-05-06 // 0 kommentarer

Filmen Svenskjävel viser hvorfor debatter om klasse sporer av så fort det blir mulig å diskutere følelsesladet om nasjonalitet i [...]

Prekariatet og den nye kapitalismen

2015-01-29 // 4 kommentarer

I de siste årene har det vokst fram en ny klasse. Prekariatet består av folk som jobber i korttids- eller deltidsjobber og som ofte er stengt ute fra [...]

Mothogg

2015-01-09 // 1 kommentar

De tar en pause på en bergknatt med utsikt mot naustene og båthavna. På vei ut til svabergene et par timer tidligere, hadde faren bemerka hvor ryddig og pent det var i den [...]

Nyttårsbrev til regjeringen

2014-12-31 // 1 kommentar

Jeg ønsker dere et godt nyttår med et intenst håp om at dere tar til vett. For det er ikke sånn at de rike yter mer når de tjener mer og de fattige yter mer når de [...]

Fattigdommens usynlighet

2014-12-30 // 2 kommentarer

Hun vet hun burde kunne språket bedre nå. Men alt hun kan tenke på er om hun har mat til barna neste uke. Hun er så fattig at hun ikke har krefter til å komme seg [...]

Nok snakk om kulturell kapital nå

2014-12-16 // 3 kommentarer

Når det endelig så ut til at identitetspolitikken var på tilbakemarsj og klassebegrepet var i ferd med å få sin renessanse, lanseres skinnmotsetningen mellom håndverker [...]

Ulikhet dreper

2014-09-04 // 0 kommentarer

Der Oslo-ordfører Fabian Stang mener individer står personlig ansvarlige for deres livsstil, er Göran Therborn opptatt av «livsmulighet». Økende klasseforskjeller betyr [...]

Ulikhetens samfunn

2014-01-22 // 2 kommentarer

Oxfam rapporterer at 85 personer er rikere enn halvparten av jordens befolkning, hva betyr [...]

Her er årets Nobelmeny

2013-12-12 // 0 kommentarer

For å glede proletariatet og de mindre bemidlede bringer RadikalPortal i  det minste menyen fra årets svenske Nobelgala. Smakelig [...]

Drittjobben

2013-09-10 // 0 kommentarer

Tvunget av anbudspresset må renholdsarbeidere vaske stadig flere rom og større arealer, på samme tid og for samme lønn som før. Kaffepauser? Dream on. Overtidsbetaling? [...]

Nyliberalismens økonomiske mytologi

2013-03-23 // 1 kommentar

Nyliberalismen påstår at frihandel er den beste måten å fostre økonomisk utvikling på. Men denne doktrinen baserer seg på feilantakelsen om at internasjonal [...]