Økt fremmedhat, resultat av et klassedelt samfunn

I Tyskland og Sverige har fremveksten av fremmedhat avlet høyreekstrem vold. Fra Pegida-demonstrasjon i Dresden, januar 2015. Foto: Kalispera Dell, Wikimedia Commons

Etter den rasistisk motiverte terroraksjonen i Trollhättan, begått av en nazi- og Sverigedemokrat-sympatisør, er det på høy tid å trekke paralleller til norsk politikk, og debattere hvordan vi kan motarbeide FrPs og Hege Storhaugs fremmedfiendtlige tankesett.

Siavash Mobasheri
Om Siavash Mobasheri (8 artikler)
Siavash Mobasheri er lærer og leder i Rødt Oslo.
Turid Thomassen
Om Turid Thomassen (0 artikler)
Norsk politiker og var partileder for partiet Rødt fra 2010 til 2012.

Det er en kjensgjerning at dersom fremmedhatet fortsetter å øke, vil det ikke bare splitte oss fra å kjempe sammen for en mer rettferdig og solidarisk verden, men det vil trolig avle flere høyreekstreme voldshandlinger, slik vi har sett i Sverige og Tyskland i senere tid. Bare om man aktivt gjør seg døv, blind og uopplyst kan man helt isolere dette fra hetsen som har vokst seg sterkere i norsk offentlighet. Derfor er det på høy tid å forebygge utviklingen av flere voldshandlinger og brannstiftelser, forkledd som islamkritikk og innvandringsskepsis.

Hvorfor skjer den rasistiske volden?
Hva er årsaken til at såkalte ”ensomme ulver” blir beruset av retorisk fremmedhat fra øverste politisk hold, og at ord på høyreekstremistiske nettfora og kommentarfelt til slutt blir til voldelige rasistisk motiverte handlinger? Kan økt vekst og aktivitet blant høyreekstreme miljøer analyseres og tolkes i lys av økte klasseskiller i samfunnet?

Ingen kan påstå at noen annen enn terroristen og eventuelle medhjelpere og motivatorer, har juridisk ansvar. Men det sosiale og politiske ansvaret er bredere, noe vi må gjennomskue og håndtere.

Når vi opplever økt urettferdighet
Forskning på økonomisk ulikhet viser at når vi nektes rettferdighet og opplever økte sosiale forskjeller og fattigdom, kan verken mennesker eller samfunn være trygge. Det blir ikke bedre når en sosial gruppe nederst på samfunnsstigen blir passivisert av høyrepopulistisk retorikk og tankesett om at samfunnet er en organisert sammensvergelse for å undertrykke og nedverdige akkurat deg. Dette øker sannsynligheten for at noen tråkker over grenser som ikke burde tråkkes over.

Skammen fører til vold
Frykten for voldshandlinger i et samfunn med store sosiale forskjeller vil kunne påvirke livskvaliteten til mange, og de mest sårbare påvirkes sterkest – fattige, kvinner og særlig minoritetsgrupper. Alt dette er alvorlige begrensninger på grunnleggende menneskelige friheter. I boka Ulikhetens pris hevder professorene i epidemiologi, Richard Wilkinson og Kate Pickett, at det ofte er fattige unge menn fra dårlig stilte strøk som har størst sannsynlighet for å bli både voldsofre og voldsforbrytere. Hvorfor? Psykiater James Gilligan ved Harvard Medical School hevder at voldshandlinger er ”forsøk på å beskytte seg mot eller fjerne følelsen av skam og ydmykelse – en følelse som er smertefull, og til og med kan bli uutholdelig og overveldende – og erstatte den med det motsatte, en følelse av stolthet”. Vi kjenner alle disse følelsene, på tross av at vi aldri vil gå så langt som å handle ut fra dem. Vi får vondt i magen når vi føler skam og flauhet og får en sviende følelse av å bli krenket når vi dummer oss ut i andres nærvær.

Les også Tina Apshaugs mye delte tekst Kjære flyktninger. Europa har sviktet dere

Bevarer trusler med vold
Menn som er frarøvet sin status og som får manglende respekt, må kjempe for å bevare ansikt og forsvare sin status. Ofte reagerer de med eksplosiv vold når status blir truet. Selv innen de mest voldelige samfunnene reagerer ikke folk flest med vold på disse utløserne, siden de har andre metoder for å oppnå og opprettholde sin selvrespekt og status. De har kanskje mer av statusens staffasje – en god utdannelse, fine hus og biler, gode jobber og nye klær. De kan ha familie, venner og kolleger som verdsetter dem, kvalifikasjoner de er stolte av, verdifulle ferdigheter eller en utdannelse som gir dem status og framtidshåp. Resultatet er at selv om disse opplever manglende respekt og ydmykelser fra tid til annen, tyr de ikke til vold.

Stoltheten blir tråkket på
Skam og ydmykelse blir sensitive problemer i mer klassedelte og hierarkiske samfunn: Status er viktigere, statuskonkurransen øker, og flere mennesker nektes tilgang til status og sosial suksess. Hvis stoltheten din er en velpleid gressplen, blir du ganske misfornøyd dersom denne stoltheten blir tråkket på.

Problemer i familielivet, skole og nabolag er også viktige. Økende oppløsning av familier og økt familiestress i samfunn med store sosiale forskjeller kan også føre til voldssykluser fra generasjon til generasjon. Miljøpåvirkning med hensyn til voldsbruk er en faktor som har vært kjent lenge. Vi må derfor skape et fellesskap der innbyggerne har nære bånd til hverandre og er villige å handle ut fra fellesskapets beste.

Økte klasseskiller, flere drap
Forskning viser en klar sammenheng mellom klasseskiller og eksempelvis høye drapstall. I Sverige har klasseskillene økt dramatisk de siste tiårene, en utviklingen vi også ser tydelig i Norge og spesielt godt i den delte byen Oslo. Med det for øyet, bør økte klasseskiller motarbeides med alle midler, slik at vi unngår å oppleve nye terrorhandlinger.

Les også Oscar Dybedahls analyse av forholdet mellom staten og markedskreftene. 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

9 kommentarer på Økt fremmedhat, resultat av et klassedelt samfunn

 1. AvatarThomas Johansen // 2015-11-13 kl 19:19 //

  «Ingen kan påstå at noen annen enn terroristen og eventuelle medhjelpere og motivatorer, har juridisk ansvar. Men det sosiale og politiske ansvaret er bredere, noe vi må gjennomskue og håndtere.»

  Med utgangspunkt i ingressen, så må del vel være folk som Hege Storhaug som er motivatorer for voldelig høyreekstremisme og har et juridisk ansvar for at en og annen galning går av skaftet – for det holder jo ikke å bare gi henne skylden for å marginalisere muslimer, som angivelig resulterer i mer jihadistisk vold. Jeg kunne minnet om at norges andre Breivik, Hassan Duhulow, postet jihadistiske tanker på internett i norskspråkelige fora hvor slikt er fullstendig normalisert, men da er det vel jeg som selv får skylden når den neste norske Duhulow’en aksjonerer.

  Voldelige høyreekstremisters vanligvis nokså uinteressante skriverier analyseres i de kulturradikale miljøene med tykke luper, helt til voldspersonene grunngir sine aksjoner med vanskeligheten med å jobbe politisk med hjertesakene sine. Da ignoreres det at de største pådriverne for sensur, «ytringsansvar», «trigger-warnings» og yrkesforbud for «høyreekstremister», plutselig blir skyldige. Ser dere ikke at det er noe som skurrer her?

  Kulturradikalerne forsøker så godt de kan å løpe fra ansvaret for sin egen politikk ved å late som om tilstedeværelsen av juridisk og moralsk skyld hos voldspersoner skal frikjenne dem selv for ansvaret for at deres uansvarlige politikk har gjort fredelige og harmoniske land til konfliktfylte og voldelige. Som om ikke dét var nok, så skal nå venstreradikal politikk selges inn som en løsning på et problem som er et resultat av nettopp denne politikken. Viljen til å ta ansvar og selvkritikk er totalt fraværende. Jeg puster lettet ut hver dag jeg kommer hjem, åpner avisen og ser at dagen har gått, etter forholdene, rolig for seg her i nord. Men så lenge de som sitter på den avgjørende innflytelsen i de relevante spørsmålene tenker som de gjør, så er det bare et spørsmål om tid før det smeller igjen, fra et eller annet hold.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2015-11-13 kl 21:25 //

   Selvfølgelig har autoriteter som oppfordrer til vold eksplisitt eller implisitt et ansvar for når deres følgere. Tviler på at det er noen som vil nekte for det.

   I fascistisk tankegang ligger offerrollen sentralt. Denne offerrollen finner man igjen i ikke-fascistiske deler av den rasistiske høyresida og i Frp. At en drapsmann er lei seg for at han føler at han ikke har fått spre voldsideologien sin tilstrekkelig er ikke et argument for at vi skal spre mer av svineriet. Det jo leit at du ser ut til å forsvare dette.

   Faktum er at Norge er langt mindre voldelig nå enn tidligere. Du og dine ser mørkhudede spøkelser på høylys dag. Dere ser også kommunistiske spøkelser overalt og skylder på venstresida for Europas tilstand på tross av at det er konservative og liberalister som i størst grad har og har hatt styringa over kontinentet.

   Du kan jo ta ansvar å roe ned dine egne; fortelle dem at det ikke finnes noen syke konspirasjoner mellom EU og arabiske land; si til dem at Arbeiderpartiet ikke er marxister, men et sentrumsparti med en liberalistisk økonomisk politikk med like streng asylpolitikk som den sittende regjeringa.

   At du er i Radikal Portals kommentarfelt for å rette kritikk mot makta sier vel sitt om hvor lite du har forstått.

   Jeg kan være enig med deg i at spenningene vi ser, inkludert fra fascistoide grupperinger, har sitt utspring fra toppen av samfunnet, noe jeg har skrevet om her: https://radikalportal.no/2015/09/25/fascismens-framvekst-i-europa-et-resultat-av-elitenes-politikk-2/
   Hadde vi hatt en skikkelig sosialpolitikk og ikke minst arbeidslivspolitikk, hadde politikken vært mer demokratisk, hadde ikke Norge bombet land etter land osv så tror jeg vi hadde sett mindre syke utfall, både av høyreekstremister og islamister.

   • AvatarThomas Johansen // 2015-11-13 kl 22:30 //

    Du tviler på at noen vil nekte for at Hege Storhaug har ansvar for høyreekstrem vold? Alvorlig talt, det kan du da ikke mene?

    Det er av personlig erfaring jeg påstår at det foregår en systematisk undertrykkelse av nasjonalkonservative standpunkter. Det betyr ikke at det er jeg personlig som er et offer. Konsekvensene av den uansvarlige politikken jeg advarer mot, vil gå ut over alle. Jeg ser ikke hva jeg skulle ha gjort annerledes for å unngå å bli beskyldt for å gå i offer-rollen. Din beskyldning om at jeg så gjør, er uansett et totalt irrelevant argument for sakens kjerne. Det spiller ikke engang noen rolle om du skulle ha rett. Verden går nemlig sin gang, mens vi sitter her og rabler på tastaturet. Det er du jo også inne på selv. Men som den fredelige personen jeg er, finner jeg dette å være en helt kurant måte å aktivisere meg på.

    Nå er ikke jeg en del av noe miljø, jeg ser aldri disse konspirasjonsteoriene du nevner, og jeg har omtalt Eurabia-teorien som tull flere ganger (den beskriver nok likevel hva som skjer, men neppe hvorfor). Jeg er dessuten helt enig i din vurdering av Ap, av din kritikk av Norges deltakelse i krigsoperasjoner, og jeg står nærmere deg i sosial/arbeidslivspolitikk enn jeg står nær de som sitter og styrer dette i dag. Alle partiene som er representert på nasjonalt nivå er enten liberale eller liberalistiske. Jeg er nasjonal-konservativ og anti-liberalistisk.

    Men hva er det vi krangler om? Fremst av alt én ting: at du grovt undervurderer trusselen som ligger i en voldsideologi som finnes i Norge utelukkende fordi den med vilje og viten har blitt invitert hit, en import som fortsetter og fortsetter i stadig større omfang. Jeg er yngre enn deg, Joakim (fra nå av er vi på fornavn), men føler meg alt for gammel til at det skulle være kult å være radikal. Verdensbildet begynner å dra seg til nå. Du er fortsatt ung, du også. Vi skal nok rekke å få se mye rart med våre egne øyne, du og jeg. Husk meg den dagen du innser at jeg fikk rett.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2015-11-14 kl 00:06 //

     Nå får du lære deg å lese og så prøve en gang til.
     Klassekampen trykker jo nasjonalkonservative synspunkter jevnlig. Dagbladet, Aftenposten osv trykker Hege Storhaug jevnlig. Jon Hustad, Asle Toje, Morten Kinander osv har bedre tilgang enn noen på dagspressa. Du må leve i en alternativ virkelighet.
     Du henger jo i kommentarfeltet til document.no, så enten er du blind eller så vil du ikke se.
     Har du lyst at muslimer i Norge og de som kommer til Norge ikke skal lukke seg inne i små sekter som kan ty til vold og terror? Da foreslår jeg at du kjemper mot rasisme, mot sekterisme på den siden du står på (for det fører nemlig til at disse føler stengt ute og dermed vil en del av dem tiltrekkes disse farlige miljøene) og for en bedre arbeids- og sosialpolitikk. Og det er ingen konservative som står for noen av de tingene.
     Jeg tviler på at jeg kommer til å huske en anonym disqusprofil veldig lenge, men jeg skal gjøre mitt beste.

     • AvatarThomas Johansen // 2015-11-14 kl 00:37 //

      Det er selvfølgelig helheten som teller. For hvert nasjonalkonservativt orienterte avisinnlegg, slippes det til en rekke motsvar som moralsk fordømmer disse «farlige» synspunktene. Vi vet også at de aller fleste ikke tør å uttale seg om migrasjon fordi de frykter å bli oppfattet som rasister, med de konsekvenser et slikt rykte har. Vi har altså ikke en debattkultur som tillater migrasjons- og islam-spørsmål å bli behandlet på en balansert måte. Selv sletter du her lenker til Hege Storhaugs nettside (som jeg da lar være å nevne ved navn), fordi du mener den er rasistisk. Hva du hadde kunnet finne på å gjøre om du satt i en maktposisjon, det tør jeg nesten ikke tenke på.

      Jeg ser ikke mye til Eurabia-teorier på Document, med unntak av noen forholdsvis edruelige henvisninger til suspekte offentlige dokumenter angående euro-arabiske relasjoner. Skal man avskrive dette, så er argumenter, ikke moralsk fordømmelse, det eneste som gjelder.

      Og jeg kan selvfølgelig ikke binde meg til et bestemt migrasjonspolitisk syn av hensyn til de som allerede har immigrert. Hvis nåværende innvandrerbefolkning er tikkende bomber som eksploderer når jeg skriver kritiske innlegg om den nåværende migrasjonspolitikken, vel, da hadde jeg vel i det minste rett i at det var en dårlig idé å ta dem hit i utgangspunktet.

      Kveldens nyheter taler heller ikke akkurat godt for saken din.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2015-11-14 kl 12:15 //

      Bare tull! Først hevder du at det foregår en undertrykking og så viser jeg til en haug med skribenter og samfunnsdebattanter som står i den tradisjonen du mener er undertrykt. Nå har du skiftet ståsted til at undetrykkelse tydeligvis er at andre får lov til å uttale seg. Typisk for offerrollen til ytre høyre.

      Vi lever i et land med et rasistparti i regjering, hvor det å kalle noen rasist kan føre til at blir stilt for retten, men rettssystemet aldri bryr seg om rasistisk diskriminering. Det er greit å forsvare en nazist på hovedbiblioteket i Oslo, den store ideologen til den fascistiske terroristen (som vel kalte seg nasjonalkonservativ) får spalteplass og stipend. At du omfavner offerrollen er på ingen måte overraskende, men desto mer virkelighetsfjernt.

      At du er blind for rasistisk svineri eller bare ikke vil ta det for det det er har vist mange ganger, så at du heller ikke ser det på document sjokkerer meg ikke.

      Mener du at nåværende innvandrerbefolkning er tikkende bomber? Det er mer folk av «nasjonalkonservativt» politisk syn som har vist seg som tikkende bomber gang på gang i norsk historie? I tråd med din egen politiske logikk bør vi kanskje gjøre noe med slike elementer på ytre høyre slik at resten av befolkningen kan føle seg tryggere. Eller hva sier du?

     • Avatartror ikke på dommedag.. // 2015-12-05 kl 01:45 //

      «Vi vet at de aller fleste ikke tør å uttale seg om migrasjon fordi de frykter å bli oppfattet som rasister, med de konsekvenser et slikt rykte har.»

      Det har du helt rett i. De aller fleste har ikke særlig kunnskap om sammenhengen mellom demografi og utvikling; og enda mindre om historien siden vi oppsto i Afrika. Før den agrokulturelle revolusjonen varierte befolkningsmengden i de landområdene som kan kalles dagens Kina, på mellom 200 og 400 millioner mennesker.

      Slik var det i tusener av år.

      1,3 milliarder kinesere kan bli svært krevende.

      Det dummeste vi kan gjøre er å arbeide for at de skal få flere barn.

      (Takk for en god kommentar som fikk tankene til å vandre. Selv har jeg kommet frem til at jeg kan betegnes som en nasjonalsosialdemokrat selv om det fort kan slå en i hartkorn med de tyske nazistene som førte oss inn i annen verdenskrig. Og som raskt avslørte seg med uhemmet trang til å underlegge seg andres territorier.)

   • Mener du at visse muslimske miljøer (deriblant det såkalte mørke nettet) i Norge og islamovenstre redet grunnen for Duhulow og norske IS-terrorister?

    At Hege Storhaug som antagelig har like mange muslimske venner og antagelig har bodd lengre i Pakistan enn Radikal Portals redaksjon tilsammen skulle ha noe med Trollhättan å gjøre faller på sin egen urimelighet.

    Dette er uredelig smøreri mot en modig kvinnelig samfunnsdebantant som lever under politibeskyttelse.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2015-11-14 kl 00:09 //

     Nå vet jeg ikke så mye om disse miljøene og vet ikke helt hva du sikter til. Noe islamovenstre har jeg aldri hørt om (religiøst konservative står vanligvis på høyresida uansett religion).

     Det er ingen som har påstått at Storhaug har noe med hva som skjer i Sverige å gjøre. Les først, kommenter etterpå.

     Det er ingenting modig ved å stemple millioner av mennesker på den måten Storhaug gjør.

Kommentarfeltet er lukket.