olje

Klima og kosmos

14. juni 2017 // 0 kommentarer

Menneskesjåvinisme trur det er vår jord, ein talar om utviklinga i «vårt «univers — ei grov [...]

Biologiens århundre

14. februar 2017 // 0 kommentarer

Vi må forkaste det økende forbruket av biomasse og veksttrang som det drivende i økonomien vår. Oljeepoken er over, det er tid for biologiens [...]

Hensynsløyse som harmoni

28. september 2016 // 2 kommentarer

Exxon, BP, Shell, Statoil. Dei som styrer desse og som leiar profitteringa globalt må identifiserast som den politiske fienden og om vi ynskjer det beste for Jorda dette [...]

Mot slutten for oljeeventyret

12. februar 2015 // 1 kommentar

Det siste årets leiting etter petroleum på norsk sokkel bekrefter trenden, nedgangen i både olje- og gassproduksjonen vil [...]

Tjæresand – et klimastrategisk veivalg

12. desember 2013 // 1 kommentar

Den norske stat deltar igjennom sitt eierskap i Statoil i tjæresandprosjekter i Canada. Dette undergraver norsk miljøpolitikk og truer naturmangfoldet lokalt og klimaet [...]

Fra klimaforventninger til klimabevegelse

4. juli 2013 // 0 kommentarer

Ikke først og fremst medieoppmerksomhet, men en folkebevegelse, der Kirke og fagbevegelse, forskere, kulturliv og miljøbevegelse arbeider sammen, kan gi muskler til [...]

Nye Irak undertrykker fagbevegelsen

9. april 2013 // 0 kommentarer

USA og dens marionettregjering, gjennom Nouri al-Maliki, har blitt kvitt Saddam Hussein, men bruker fortsatt deler av lovverket fra regimet hans for å hindre fagorganisering [...]

Galne hundar får rive skinn

8. april 2013 // 0 kommentarer

Ola Borten Moes kronikk om Arktis er preget av hans uvørne omgang med fakta og logikk. At han slik undergraver restene av sin troverdighet betyr ikke så [...]

Olja redder oss fra krisa

25. mars 2013 // 0 kommentarer

Statsministeren hyller EUs kriseløsninger, bidrar til dem og understreker dermed den ideologiske krisa til [...]

Kampen om Europas ressurser

12. februar 2013 // 0 kommentarer

I Irland har et lite lokalsamfunn klart å kjempe mot Shell, Statoil og den irske staten gjennom 12 år. Det er en kamp andre kan lære noe [...]

Ligg unna Mali

1. februar 2013 // 0 kommentarer

Det tegner seg et mønster der NATO og store land intervenerer militært der regimer ikke slavisk følger kapitalens behov for markeder og [...]

Stoltenbergs sanne ansikt

31. januar 2013 // 1 kommentar

Innstillingen fra Ap’s programkomite om oljeboring i Lofoten viser Jens Stoltenbergs visjon for Norge: Å risikere unike naturverdier for å tilfredsstille oljelobbyen og [...]

Skivebom fra Eivind Reiten

22. januar 2013 // 0 kommentarer

Dette innlegget ble opprinnelig skrevet til Dagens Næringsliv, men avisen avviste innlegget fordi de mente kommentaren ikke dokumenterte godt nok at 30 milliarder i årlig [...]

En verden i flammer

11. januar 2013 // 0 kommentarer

Nigeria er en trist historie om hvordan oljeselskapene plyndrer og ødelegger [...]