Ligg unna Mali

Foto: Magharebia, Flickr.

Det tegner seg et mønster der NATO og store land intervenerer militært der regimer ikke slavisk følger kapitalens behov for markeder og energi.

Svein Mortensen
Om Svein Mortensen (1 artikler)
Svein Mortensen er trykker og tidligere klubbleder i Fabritius og tidligere leder av Oslo Grafiske Fagforening. Fra 2008 leder av Internasjonalt utvalg ved LO i Oslo.

Mønsteret tar mange former og forkledninger:

Irak – kampen mot masseødeleggelsesvåpen, løgn og bedrag om Saddams arsenaler, men hvor det var viktig å skaffe kontroll over oljeressursene. Det som fulgte var oppløsning, krigstilstand mellom folkegrupper, lidelser og ødeleggelser. I kjølvannet kom også korrupsjon og skyhøye profitter for utenlandske ”sikkerhetsselskaper”, våpeneksportører og dess like.

Libya – nytale om ”humanitær intervensjon” som dekke for en angrepskrig. Nato angrep en suveren afrikansk stat, gikk langt ut over FN-resolusjonen og saboterte Den afrikanske unions initiativ til forhandlinger. Krigen etterlot et splitta land i kaos og utløste bevegelser av folkegrupper med våpen. Noen dro til andre deler av regionen og sluttet seg til ”stammebrødre”.

Afghanistan – størstedelen av okkupantstyrkene er nå på vei ut etter nederlag og store tap av sivile liv. Folkegruppene er minst like splitta som før, og korrupsjonen har økt. De afghanske folkene er påført store lidelser, og freden ser ikke ut som den er nær.

Dette er ikke eksempler på feilslått politikk. Invasjonene og okkupasjonene er pressa gjennom av ledende vestlige land, med blant annet Norge på slep under illegitimt dekke, for eksempel den verdensomspennende kampen mot terror. Denne kampen har økt folks lidelser og utløst væpna motstand lokalt. For å beskytte blant annet Statoils investeringer i en lang rekke land, støtter Norge undertrykkende og korrupte regimer disse stedene. Oljefondet vokser, folket sitter tomhendte igjen og elitene beriker seg.

Mali – nå finner forsvarsministeren det ”interessant” å støtte kuppmaker-regjeringen mot muslimske separatister i nord. Statsministeren vil avvente en eventuell henvendelse fra EU. Hvorfor ikke ta standpunkt? På samme måte som i Libya, ligger det an til økt splid og lidelse for folket.

Vi støtter ikke terror, hverken med statlig, religiøst eller annet påskudd. Vi støtter en utvikling som fjerner grunnlaget for terror, enten det dreier seg om vestlig tortur i Afghanistan, Israels terror mot palestinerne, banditter i jihad-drakt som dreper gisler i Algerie eller undertrykking og terror i Bahrain.

 

Ligg unna Mali!

Trekk Statoil ut av undertrykkende og korrupte regimer – sats på framtidsretta energi i Norge!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned