Klima og kosmos

Menneskesjåvinisme trur det er vår jord, ein talar om utviklinga i "vårt "univers — ei grov feilvurdering.

Kjartan Hatløy
Om Kjartan Hatløy (12 artikler)
Kjartan Hatløy er lyriker og forfatter.

Desse åra er ikkje vår klimapolitikk noko kosmetisk, men eit spørsmål om vår og mange andre naboarter sine overlevingsmoglegheiter. Meint: med god kvalitet. Vår art er komne på kollisjonskus med klodens helse og well beeing. Menneskesjåvinisme trur det er vår jord, ein talar om utviklinga i «vårt «univers — ei grov feilvurdering.

Endåtil i bøker om fysikk står der » vårt univers». Regelrett toskeskap. Endåtil dei religiøse herikring er ikkje så tilbakeliggande at dei trur det er » vår jord». Vårt univers». Dei skønar betre. Om det omgrepet dei set inn istaden» guds univers», ja det får ein heller stri med dei om. Det å forstå at det ikkje er vårt alt omkring oss — miljøet — vert avgjerande for vår eksistens vidare.  Endåtil ei fysikkbok eg les «ei bitte liten nattfysikk» står slikt som dette: «under føresetnad at vårt univers er eit lukka system » osv. Vårt altso. Umusikalsk av Roessler.

Til sist denne krangel om kor vidt universum er eit avslutta (lukka) system eller ei: Friedrich Nietzsche var så dårleg på å rekne så han ville dei ikkje høyre på. Men han løyste problemet alt på 1880-talet for desse fysikkprofessorane. Han peikar på at vi alltid berre einast er vår art som er komne til og ser på universum. Våre moglegheiter for å skjøne er særs avgrensa i tal og kvalitet. Difor er det sant: universet er  eit lukka system og det ligg i vår natur at det er slik. Motbevis det den som vil og kan. Så beskjedenheit er det som vil kle best vår art i framtida, noko tilbedarane av mammon: oljetilhengarar og oljelobby ikkje er i nærleiken av idag.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned