Mot slutten for oljeeventyret

Oljeplattformen Troll A Oljekrisa løses ikke med lavere skatter og avgifter. Verdiene skapes i fellesskap, ikke av noen få. Foto: Wikipedia

Det siste årets leiting etter petroleum på norsk sokkel bekrefter trenden, nedgangen i både olje- og gassproduksjonen vil fortsette.

Kåre Wahl
About Kåre Wahl (1 Articles)
Pensjonert lærer fra videregående skole (gammeldags cand.real.), er 75 år og bor i Hammerfest.
Året 2014 er til ende. Hva kan vi si om resultatet av letinga etter olje og gass på norsk sokkel dette året?

Jeg tar for meg Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet hver for seg. Alle tall er hentet fra Oljedirektoratets «Resultat av leteboringer» der funn eller ikke funn blir fortløpende offentliggjort. Jeg tar videre bare for meg undersøkelsesbrønner der man borer i et område der det tidligere ikke er påvist petroleum, og ikke avgrensningsbrønner der man borer for å finne utstrekning og størrelse på et tidligere påvist funn.

LES OGSÅ: Kvoteshopping løser ikke klimaproblemet – regjeringens klimamelding er ansvarsløs

For å forstå tallene kan man ha i bakhodet Goliat inneholder 30 millioner kubikkmeter olje og Snøhvit inneholder 200 milliarder kubikkmeter gass. De er de største funnene utenfor Nordsjøen som er i drift eller på vei til å drives. Dagens norske oljeproduksjon er på 1,5 millioner fat per dag eller 87,6 millioner m3 per år. Det produseres 111 milliarder m3 gass i året. Så til selve saken.

Funnene

I Nordsjøen ble det i 2014 boret 25 brønner. 15 av dem var tørre. Gjennomsnittet av de 9 oljefunnene var i underkant av 2 millioner m3 olje og gjennomsnittet av de seks gassfunnene var litt mer enn 1 milliard m3. Det største oljefunnet var på 2 millioner m3. Det største gassfunnet var på 2 milliarder m3.

I Norskehavet ble det boret 8 brønner. Tre av dem var tørre. Gjennomsnittet av de tre oljefunnene var 6 millioner m3, og gjennomsnittet av de fire gassfunnene var 3 milliarder m3. Det største oljefunnet Pil var på 15 millioner m3.

LES OGSÅ: De Grønne ønsker en miljørevolusjon, men ikke i gatene

I Barentshavet ble det boret 13 brønner. 6 av dem var tørre eller økonomisk uinteressante. Av de tre oljefunnene var Alta med 32 millioner m3 størst. De to andre hadde 8 og 6 millioner m3. Gjennomsnittet av de 6 gassfunnene var på 5 milliarder m3. De to største var på 12 og 11 milliarder m3. I alt ble det i Barentshavet funnet 46 millioner m3 olje og 30 milliarder m3 gass.

Alt funnet i Nordsjøen

Nordsjøen har vært ryggraden i norsk olje- og gassvirksomhet siden Ekofisk-feltet ble funnet i 1968. Gigantfeltet Johan Sverdrup med over 300 millioner m3 olje (det femte største) kom som julekvelden på kjerringa i 2011, ingen forventet lengre slike funn. I hvert av årene 2012 og 2013 ble det funnet olje i størrelsesorden en tredjedel av norsk årsproduksjon og et gassfelt på 22 milliarder m3 i 2013, ellers ingen gass.

LES OGSÅ: Støre, Holm og MDG: kapitalisme redder ikke klima

I 2014 ble det ikke gjort noen drivverdige funn av verken olje eller gass der til tross for omfattende leting. Det kan bare bety at Nordsjøen ikke har mer å gi enn det som alt er funnet.

Tynt i Norskehavet

I Norskehavet står det heller ikke særlig bra til. Det er lenge siden Ormen Lange ble funnet. Konkret ble det i 2012 gjort et funn av gass på 9 milliarder m3. Ingen olje ble funnet. I 2013 ble det gjort et oljefunn på 13 millioner m3 og et gassfunn på 11 milliarder m3 samt noen småtterier. Og som nevnt ble i 2014 oljefeltet Pil funnet med 15 millioner m3 olje. Det blir ingen framtid for Norge som olje – og gasseksportør av slikt.

Nye funn i Barentshavet

Forståelig nok vendes øynene mot Barentshavet. Her ble Johann Castberg funnet i 2011 og 2012. Det inneholder 79 millioner m3 olje. I 2013 ble Wisting Central og Gotha med henholdsvis 18 og 17 millioner m3 olje funnet. Og i 2014 fant man Alta, Drivis og Hanssen med henholdsvis 32, 8 og 6 millioner m3 olje. Funnene av gass i disse årene er små.

LES OGSÅ: Ja takk til en menneskerettslig klimapolitikk fra de mørkeblå

Det er altså de siste årene funnet vesentlig mer olje i Barentshavet enn i Nordsjøen og Norskehavet. Men hva betyr disse tallene?

I alt er det funnet omtrent 190 millioner m3 olje i de siste årene i Barentshavet, Goliat medregnet. Regner vi med at de tømmes samtidig i løpet av en 20 års periode, gir det en produksjon 0,16 millioner fat pr. døgn. Dagens norske oljeproduksjon er 1,5 millioner fat pr. døgn.

Det går mot slutten

De tre siste årene er det på hele sokkelen funnet omtrent 131 milliarder m3 gass. Av dette utgjør funn på 2 milliarder m3 eller mindre omtrent 20 milliarder m3, og de funnene er dermed neppe drivverdige. Tilbake sitter vi med 111 milliarder m3. Det utgjør nøyaktig årsproduksjonen i 2013.

LES OGSÅ: 2014 historiens varmeste år – David Attenborough krever handling

De funn som er gjort på norsk sokkel i 2014 og de to foregående årene kan verken stoppe den inneværende nedgangen i oljeproduksjonen, som startet i 2001, eller nedgangen i gassproduksjonen som har pågått siden 2012.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 Comment on Mot slutten for oljeeventyret

  1. Breffehønen Joh // at //

Comments are closed.