Ville fordele arvemidler til drapsdømt nazist – i dag skriver han på Resett at nazismen er venstrevridd

Norvald Aasen mener Norge er et fascistdiktatur og at Blitz styres av "det sentrale maktapparatet". TV2 avslørte at han ville gi arvemidler til drapsdømt nazist. Nå nekter han å si hvem som fikk pengene.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

Tidligere i dag publiserte Resett en tekst av Norvald Aasen hvor han langer ut mot NRK for å ha plassert nazismen ytterst til høyre på den politiske skalaen. Aasen skriver at han er «lut lei av denne stadige feilinformasjonen til publikum om at høgresida har tilknytning til nazismen». I skrivende stund er teksten den mest leste på Resett.no.

LES OGSÅ: Resett sprer nazistisk konspirasjonsteori om jødisk drapsmann etter høyreekstremists dødsfall

Kalles gjerne høyreekstremist
Aasen selv har lang fartstid på ytre høyre, deriblant i Folkebevegelsen mot innvandring, og sier til Radikal Portal at han verken er på høyre- eller venstresida, men at folk gjerne må kalle ham høyreekstremist.

— Hvis noe vil kalle meg høyreekstremist så bærer jeg det med stolthet. Det viser i alle fall at jeg ikke har noe med venstresida og den såkalte antirasismen å gjøre.

Mest lest på Resett.

Selv var Aasen involvert i et arveoppgjør som koblet ham svært tett til nazister. Etter at Oslo-kvinnen Clara Weltzin døde i 2007 var han en av de som skulle fordele arven, med det mål for øyet at pengene skulle gå til folk som jobbet mot det han kaller masseinnvandringen.

LES OGSÅ: Resett-medeier truer Radikal Portal med søksmål — men i lar oss ikke skremme til taushet

Arv til nazimorder
TV2 meldte den gang om at pengene skulle fordeles blant annet til en drapsdømt nazist som på den tida satt i fengsel. Han fanget bak lås og slå for å ha myrdet den 15 år gamle Benjamin Hermansen. Komiteen for fordeling av arven blei leda av Erik Gjems-Onstad som i 2008 omtalte den drapsdømte nazisten som «en kjempe når det gjelder kampen mot innvandring».

«På listen som TV 2 Nyhetene avslørte sto ikke Kvislers navn oppført, men hans mor. På den måten forsøkte Onstad og Aasen å kamuflere pengene til Kvisler», skreiv TV2 om saken.

To andre nazister skulle også få del av arven, Tore Tvedt og Torgrim Bredesen. Den gang var de begge tilknytta naziorganisasjonen Vigrid. Tvedt er det fremdeles, mens Bredesen driver den nazistiske nettsida Frie Ord.

LES OGSÅ: Resett skryter over at Anders Behring Breiviks forbilde hyller dem

Arven til kampen mot masseinnvandring
Når Radikal Portal ringer vil ikke Norvald Aasen si noe om hvem pengene gikk til, men benekter at de gikk til Kvisler. Han bekrefter imidlertid at de har gått til folk på ytre høyre.

— Pengene har gått til løpesedler og annet i kampen mot masseinnvandringen. Det var et privat arveoppgjør og ikke en offentlig sak. Og selv om media skriver at noen er nazister så trenger det ikke nødvendigvis være slik.

Aasen har ingen formening om hvordan nazistene havna på lista som TV2 fikk i hende. Komiteen besto av til sammen fire personer, men etter en rettstvist endte det opp med at Gjems-Onstad og Aasen i praksis hadde full styring over hvem som skulle motta arv. Ifølge Tore Tvedt sjøl skulle han motta 50.000 kroner, men han skriver på sin hjemmeside at han anser det som «likrøving og potteran» og at han ikke vil ta imot noen penger.

LES OGSÅ: Resett og Spetalen fusker om krigshistorie

«Norge et fascist-diktatur»
Aasens formening om at nazismen — alment anerkjent som høyreekstrem — skulle høre hjemme på venstresida er ikke det eneste standpunktet han har om ytre høyre som ikke samsvarer med gjengs mening. I 1997 skreiv Aasen i Fritt Forum — et forsøk på å samle ytre høyre i ett magasin — etter undertittelen «Norge et fascist-diktatur» følgende:

Vårt land har i dag alle symptomer på en fascist-stat. Et altomfattende maktapparat som bruker organisasjoner, skolevesen, media, Kirken osv. i sin undertrykkelse og umyndiggjøring av enkeltmennesket (…)

Sannheten er at det norske maktapparatet opprettet nasjonale terrorist-organisasjoner som benevnes som antirasistiske, til bruk mot politiske motstandere. Når nasjonale grenser er fjernet ved antirasismens hjelp, ligger verden åpen for internasjonalistenes maktbegjær.

Faksimile Fritt Forum.

LES OGSÅ: Erling Folkvord stilte i singlet på TV — Resett raser og vil ha Oslo ut av Norge

«Avkom etter AP-politikere»
— Står du inne for dette i dag? Er Norge et fascistdiktatur?

— Ja, det er sterke diktaturtendenser i Norge. Jeg tenker først og fremst på behandlinga av de innvandringskritiske kreftene. Er du klar over hva Blitz har gjort med oss?

—  Blitz er vel ikke statsstøtta?

— Blitz-miljøet! Hva var det? spør Aasen retorisk. — Det var støtta av det sentrale maktapparatet og folk der var avkom etter Ap-politikere. Det er jo en kjensgjerning.

LES OGSÅ: Hva er høyre med høyreekstremismen?

Begrepet privatisering (reprivatisierung) stammer fra Nazi-Tyskland ettersom landet under Hitlers diktatur på 1930-tallet gjennomførte massive privatiseringsreformer. Hitlers parti mottok pengestøtte fra næringslivet og det var med støtte fra andre partier på høyresida at nazistene vant regjeringsmakt i Tyskland. Også i Italia fikk fascistene støtte fra næringslivet og andre aktører på høyresida. Mussolinis berykta svartskjorter agerte ofte som innleide streikebrytere og som terrorbataljoner mot fagbevegelsen, organiserte bønder og den italienske venstresida.

Både i Italia og Tyskland var henholdsvis fascistene og nazistene i konstant gatekamp med elementer på venstresida før de kom til makta. Etter maktovertakelsene blei venstresida ulovliggjort og i Tyskland havna mange fra venstrepartiene og fagbevegelsen i konsentrasjonsleir og blei drept.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på Ville fordele arvemidler til drapsdømt nazist – i dag skriver han på Resett at nazismen er venstrevridd

 1. AvatarKnut Konsulent // 2018-08-27 kl 21:31 //

  Jeg har lagt merke til at det er mange i kommentarfeltene hos resett som mener at nazismen tilhører venstresiden.

  • AvatarKarl Bedding // 2018-08-28 kl 19:35 //

   Dette er ikke noe nytt. Da en bekjent av meg var med i FpU på 80-tallet var dette et vanlig mantra i de kretsene. Man mente at det var revisjonisme å kalle nazismen for høyrevridd, med henblikk på at NSDAP var et «sosialistisk arbeiderparti».

 2. AvatarØivind Bergh // 2018-08-28 kl 11:40 //

  Jeg kan ikke la være å spørre: Benjamins morder er jo selverklært nazist. Etter at han slapp ut har han (Ole Jacob Kvisler) frekventert Nordfrfont. Betyr dette at Aasen etter egen logikk altså har støttet en sosialist med 250 000 kr? Jeg stiller bare spørsmålet.

Kommentarfeltet er lukket.