Midtøsten: Alternative kilder, analyser og rapporter

Palestina demo i 2023 Foto: Montecruz Foto (2023) Creative Commons: Attribution Share Alike

I disse tider er det viktigere enn noen gang å hente inn nyheter, analyser, kommentarer og diskusjoner som representerer et alternativ til vestlige nyhetskanaler, som later som om «konflikten i Midtøsten» starta 7. oktober 2023. Det er også behov for medier og menneskerettighetsorganisasjoner som avdekker krigsforbrytelser og – som i motsetning til den norske regjeringa – ikke viker tilbake for å tale om Israel som en apartheidstat. Disse mediene opplever nå en kraftig pågang av nye lesere og seere som ønsker seg perspektiver som springer ut av den palestinske virkeligheten istedenfor israelsk krigspropaganda. Her følger et utvalg av de mange nettstedene som har nye å by på, forhåpentlig vil det bli supplert av andre. Det er bare tatt med kilder som er gratis tilgjengelige uten betalingsabonnement, i de fleste tilfeller er det også mulig å melde seg på nyhetsbrev.

Tore Linné Eriksen
Om Tore Linné Eriksen (14 artikler)
Tore Linné Eriksen er faglitterær forfatter, historiker og professor emeritus ved OsloMet-Storbyuniversitet.

Palestinakomiteen i Norge

https://palestinakomiteen.no

Palestinakomiteen er en landsomfattende og uavhengig medlemsorganisasjon med aktive lokallag som støtter kampen for et fritt Palestina, sprer opplysning og kjemper for boikottaksjoner (BDS) på oppfordring fra det palestinske sivilsamfunnet. Organisasjonen driver også solidaritets- og helsearbeid på Vestbredden og i Libanon, etablerer vennskapskommuner, arrangerer studieturer, tar initiativ til og deltar i demonstrasjoner og avholder nasjonale og internasjonale konferanser. Det innholdsrike nettstedet er åpent for alle og oppdateres hele tida med nytt materiale, i november/desember 2023 gjelder dette særlig artikler om Norge som krigsprofitør, våpeneksportør, ammunisjonsproduksjon, handel og Oljefondets investeringer. Nettstedet har også et arkiv over de ulike numrene av medlemsbladet Palestina-nytt, med både organisasjonsnytt, nyheter og lengre artikler. Et gjennomgående tema er å forklare forskjellen mellom anti-semittisme og anti-sionisme.

The Electronic Intifada

https://electronicintifada.net

The Electronic Intifada er en viktig kilde for dem som søker kunnskap som utgjør en motvekt til åpen og skjult propaganda eller «fake news» fra Israel eller fra sionister i andre land. EI er en nettbasert publikasjon som blei grunnlagt i 2001, og som nå sender fra Chicago, og redigeres av mange med palestinsk bakgrunn i USA i samarbeid med menneskerettighetsaktivister fra flere deler av verden. Leder helt fra starten har vært Ali Abunimah, palestinsk-amerikansk journalist, og virksomheten finansieres i all hovedsak av lesere og støttespiller, det vil si at det ikke tas mot midler fra stater eller partier. Mye av stoffet produseres av palestinere både i og utafor Palestina, og i tillegg til redaksjonelt stoff publiseres innsendt materiale som redaksjonen ikke står inne for, men som alltid har sin forankring i respekt for menneskerettigheter, anti-rasisme og rettferd. Sammenlikna med hovedtyngden av medielandskapet slipper medarbeiderne å drive sensur eller sjølsensur, og gir seg tid til å sjekke fakta. Med jamne mellomrom har motstandere av det nettstedet definerer som «Palestine’s weapon of mass instruction» gått kraftig ut med anklager om «antisemittisme», slik de som kjemper mot okkupasjon og apartheid ofte opplever. Nettstedet har naturlig nok styrket sin virksomhet i de siste månedene, og er fullspekket med journalistiske reportasjer, øyenvitneskildringer inne fra Gaza, redaksjonelle analyser, podkaster, innsendte innlegg/blogger og videoer. Egne seksjoner er viet til bokmeldinger, internasjonale boikottkampanjer, medieovervåkning, nytt fra menneskerettighetsorganisasjoner og kartlegging av Israel-lobbyenes mange framstøt.

Al Jazeera

https://aljazeera.com

Dette er den engelskspråklige delen av mediehuset Al Jazeera Media Network, som starta i 1996 som en alternativ TV-kanalen på arabisk for å dekke Midtøsten uavhengig av vestlige nyhetsmedier og deres propaganda. Virksomheten kom i stand gjennom startkapital fra Qatar, som fortsatt gir økonomisk støtte til hovedkvarteret i Doha. Redaksjonsledelsen understreker sjøl at de har redaksjonell uavhengighet av staten, og mange av regimene i regionen stilte seg kritisk til kanalens bidrag til å spre «den arabiske våren» i 2011. I dag har Al Jazeera ekspandert til å bli et globalt mediealternativ for tekst, bilder og videoer med redaksjoner i 70-land, sender på mange språk og er tilgjengelig som strømmetjeneste også her til lands. Det ovennevnte nettadressa er tilgjengelig for alle, og er en inngang til daglig nyhetsoppdateringer, dybdereportasjer, videoinnslag og podkaster om den pågående krigen, men er også inngang til seksjoner med globale nyheter og analyser, der klima, Ukraina, epidemier og verdensøkonomi er blant de prioriterte områdene. Al Jazeera har også en innholdsrike og aktuell You Tube-kanal.

Middle East Eye

http://middleeasteye.net

Dette er et annet innholdsrikt nettsted for nyheter og analyser når det gjelder hele Midtøsten, inkludert Nord-Afrika, som oppdateres nærmest minutt for minutt, i tillegg til fyldige reportasjer og rapporter i tekst og filmer. MEE har sitt hovedkvarter i London, og baserer seg på et om omfattende nettverk av faste journalister og frilansere i hele regionen. De har også et eget team i New York og Washington følger nøye med FN og USAs myndigheter. I tillegg til fortløpende rapportering, har MEE gravd fram ei rekke store avsløringer, bl.a. av mordet på Jamal Khashoggi, en tidligere MEE-skribent. I 2023 er det egne temasider for Israel/Palestina, klimaendringer og Sudan. Nylig har nettstedet også lansert en egen seksjon, Discover, som gir et mer allsidig bilde gjennom kunst, kultur, bokmeldinger og dagligliv i regionen, og som også innbyr til reisevirksomhet.

Middle East Research and Information Project/Middle East Report

https://merip.org
https://merip.org/magazine/

For dem som ønsker å forene aktuelle rapporter fra Midtøsten og Nord-Afrika med grunnleggende studier av høy kvalitet, er MERIP en av de beste kildene å søke seg til. Prosjektet går tilbake til starten av 1970-tallet, da akademikere og aktivister (ofte i kombinasjon) innså behovet for en mer kritisk og allsidig belysning av regionen var nødvendig, med vekt både på politisk økonomi, konflikter, maktforhold og USAs politikk- og interesser – i regionen. Det legges fortløpende ut nytt materiale, men flaggskipet er det uunnværlige tidsskriftet Middle East Report, som kommer ut med fire fyldige utgaver i året, og som alle er grat is tilgjengelige i fulltekst. Artiklene er grundige, men er gjennomgående holdt i et ikke-akademisk språk. De ulike numrene er gjerne samlet omkring et tema, de nyeste er f.eks. viet journalistikk og kommunikasjon i «den transnasjonale undertrykkingas tidsalder», Irak 20 år etter invasjonen, fotball («politikk og lidenskap», Nord-Afrika, rasisme, helse, Kurdistan og Tyrkia. Av særlig interesse er temanummeret Settler colonialism’s enduring entanglements (Nr. 302/Spring 2022), som inneholder både generelle oversikter over settlerkolonialismens historie og fordypninger i Israel/Palestina. På nettet er lagt ut samtlige utgaver sida 1980, og gjennom en søkemotor for nøkkelord er dette en uvurderlig
kilde.

Al-Haq

https://alhaq.org

Al-Haq er en uavhengig palestinsk menneskerettighetsorganisasjon med hovedsete i Ramallah. Den kan føre virksomheten tilbake til slutten av 1970-tallet, med beskyttelse av menneskerettigheter i «Occupied Palestinian Territories» (OPT) som hovedoppgave. Al-Haq er kjent for sine juridisk begrunnete dokumentasjoner av alvorlige overgrep, i tillegg til å arbeide – sammen med andre deler av sivilsamfunnet – for at menneskerettigheter også overholdes av ulike palestinske myndighetsorganer. Blant de grundigste rapportene, som har vakt stor oppmerksomhet er Israeli Apartheid: Tool of settler colonialism fra 2022, utgitt i samarbeid med seks andre palestinske organisasjoner. Fra samme år stammer en fyldig rapport og film: Corporate Liability. The right to water and the war crime of pillage. Organisasjonen har konsultativ status i flere organer, er tilknytta den internasjonale juristkommisjonen i Genève. Al-Haq har også mottatt ei rekke internasjonale priser for sin virksomhet.

B’Tselem

https://btselem.org

B’Tselem (The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories) arbeider for ei framtid der menneskerettigheter, frihet og likhet skal gjelde alle, både jøder og palestinere, som lever i området mellom Jordanelva og Middelhavet. Det understrekes at dette bare kan skje dersom den israelske okkupasjonen og apartheidregimet opphører. Sida 1989 er det publisert ei lang rekke med rapporter, juridiske betenkninger, statistiske oversikter og videoer som viser at hele dette området er direkte underlagt israelsk styre, okkupasjon og kontroll, og at det derfor er en illusjon å forestille seg to atskilte stater, dvs. i tostatsløsning. B’Tselem har mottatt mange priser for sine undersøkelser og sine dokumentarfilmer, i tillegg til økonomisk støtte fra internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og – stiftelser. Flere av deres undersøkelser og rapporter har fått stor internasjonal betydning, det gjelder ikke minst Not a «vibrant democracy». This is apartheid og Parched. Israel’s policy of water deprivation in the West Bank. Nettstedet utmerker seg også med historiske oversikter, bygd på talende kart, statistikk over husødeleggelser og fordriving på Vestbredden.

UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the occupied Palestinian territories since 1967/The Office of the High Commissioner for Human Rights

https://ohchr.org/en/special-procedures/sr-palestine
https://ohchr.org

FNs Menneskerettighetsråd har utnevnt ei rekke spesialrapportører med egne ansvarsområder, som har til oppgave å utføre uavhengige ekspertoppdrag. De er underlag både Høykommissæren for menneskerettigheter og Menneskerettighetsrådet, som behandler deres rapporter og annet materiale i egne sesjoner. Mandatet for Spesialrapportøren for de okkuperte territoriene går tilbake til 1993, men de siste rapportørene blir nektet av Israel å besøke Øst-Jerusalem, Vestbredden og Gaza, men samarbeider tett med andre deler av FN-systemet, juridiske eksperter, internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og det palestinske sivilsamfunnet for å avdekke brudd på en okkupasjonsmakts forpliktelser, krigsforbrytelser og overgrep mot sivilbefolkninga. Daværende Spesialrapportør, Michael Lynk, presenterte på denne bakgrunn en omfattende rettsbetenkning til Menneskerettighetsrådets 49. sesjon i mai 2022, (A/HCRC/49/87) som sluttet seg til andre studier som på juridisk grunnlag konkluderte med at «apartheid» var et dekkende begrep ut fra gjeldende folkerett. Dette ble begrunnet i rapportens del III: From occupation to apartheid.

På verdens flyktningdag i 2023 var Spesialrapportøren for de okkuperte territoriene en av ei rekke spesialrapportører som undertegnet dokumentet: Right of return of Palestinian refugees must be prioritised over political considerations. Dagens rapportør, Francesca Albanese, la i sin hovedrapport for 2023 (20 October, A/78/545) særlig vekt på hvordan barn rammes av vold, krig, tvangsflytting, fysiske og psykiske traumer og fravær av trygghet og verdighet.

Også UN Office of the High Commissioner for Human Rights, som nå ledes av FNs Høykommissær for Menneskerettigheter, Volker Türk, leverer jevnlig uttalelser, studier og rapporter om Israel/Palestina. Blant nyere eksempler er en «flash report» som dokumenterer vold, folkeflyttinger og nye bosettinger på Vestbredden: The human rights situation in the occupied West Bank including West Jerusalem, 7 October – 20 November 2023 og Gaza: Unbearable suffering of civilians demands end to violence.

Amnesty International/Amnesty International Norge

https://amnesty.org
https://amnesty.no

Amnesty International er verdens mest kjente menneskerettighetsorganisasjon, som blei til tidlig på 1960-tallet for å støtte samvittighetsfanger, men som nå har et bredt virkefelt som omfatter krigsforbrytelser, folkerett og alle former for brudd på FN-erklæringa om menneskerettigheter fra 1948. Amnesty har avdelinger i mer enn 60 land, inkludert Norge, og har rundt ti millioner medlemmer. Den fyldige årsrapporten, den nyeste er fra 2022/23 har en fyldig dekning av Israel og de okkuperte territoriene (OPT), som både gir historisk oversikt og aktuelle undersøkninger.

Organisasjonen sluttet seg i 2022 til andre menneskerettighetsorganisasjoner som etter årelang gransking og bruk av juridisk ekspertise konkluderte med at Israel var ansvarlig for krigsforbrytelser og var en apartheidstat ut fra de kriteriene som FN og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har stilt opp. Dette ble begrunnet i en folkerettslig begrunnet studie på 280 sider; Israel’s apartheid against Palestinians. Cruel system of domination and crime against humanity. Det legges bl.a. vekt på at de ulike befolkningsgrupper behandles ulikt på etnisk grunnlag, at det gjennomføres ulovlig tvangsflyttinger og fordriving fra jord og eiendom. I 2023 foreligger det ei rekke uttalelser som tar avstand fra drap på sivile fra begge sider, men som setter krigen i sammenheng med den langvarige blokaden av Gaza, og som er opptatt av å avdekke Israels nye krigsforbrytelser.

I likhet med Human Rights Watch (se nedenfor), har Amnesty International også dokumentert hvordan sosiale mediers algoritmer systematisk favoriserer israelske kilder og blokker kritiske stemmer. Fra det norske nettstedet er det direkte gjengivelse av engelskspråklig materiale, kommentarer på norsk og sammendrag av større studier, slik som den ovennevnte apartheid-rapporten fra 2022.

Human Rights Watch

https://hrw.org

Human Right Watch er en annen av verdens mest anerkjente organisasjoner som avdekker brudd på menneskerettigheter og folkeretten, og som gjennom sin høyt respekterte status øver innflytelse både i enkeltland og internasjonalt. I tillegg til sin årsoversikt som dekker de fleste fleste land, er HRW kjent for sine grundige og uavhengige rapporter som går i dybden. Et av de fremste eksemplene på denne er en mer enn 200 sider lange og strengt kildebelagte juridisk gjennomgang i 2021, som konkluderte entydig med at Israel måtte betegnes som en apartheidstat etter definisjoner både fra FN-konvensjoner og vedtektene til Den internasjonale straffedomstolen (ICC). I likhet med alt annet materiale, er rapporten tilgjengelig i fulltekst: A threshold crossed. Israeli authorities and the crimes of apartheid and persecution.

Sida oktober 2023 har HRWs avdeling i Israel og Palestina gitt ut flere nye rapporter som avdekker krigsforbrytelser, deriblant stenging av vann og bruk av mat som våpen fra Israels side. HRW lanserte i desember 2023 en grundig studie av hvordan Meta (bl.a. Instagram og Facebook) systematisk hindrer Israelkritikk, fjerner materiale som ikke passer inn i krigspropagandaen og aktivt har sin egen agenda: Meta’s broken promises. Systemic censorship of Palestina content on Instagram and Facebook.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned