Articles by Svein Lund

Svein Lund
About Svein Lund (9 Articles)
Svein Lund er frilansskribent og leder av Naturvernforbundet i Ávjovárri. Bor i Guovdageaidnu og driver nettstedet gruve.info.

Den usynlige reindrifta

// 0 Comments

Jernbane, gruvedrift eller vindkraft. Reindrift og samisk kultur fortrengas når næringslivet planlegg inngrep i norsk natur. Saman med urimelege krav skapar dette eit [...]

Reindrifta og Klassekampen

// 1 Comment

40 % av arealet i Noreg er i bruk til reindrift og næringa har stått i store kampar mot gruvedrift og vindkraft. Gjennom viktige slag, både seier og nederlag, har [...]

Gruveeventyret kløyver Finnmark

// 0 Comments

Eksisterande og planlagte gruver har dei siste åra blitt blant dei viktigaste stridsspørsmåla i Finnmark. Striden går både i kommunestyre, på Sametinget og i mange [...]