Artikler av Kjartan Hatløy

Kjartan Hatløy
Om Kjartan Hatløy (6 artikler)
Kjartan Hatløy er lyriker og forfatter.

Herskarmoralen

22. januar 2017 // 0 kommentarer

Moralen deira tykkjest vere å verte rikare og skaffe og auke si makt, kontrollere flest mogleg menneske. Det er sjølvaste denne jordas mektigaste herrar vi står opp [...]

Jesus og klima

19. desember 2016 // 1 kommentar

Jesus ville ta seg av og hjelpe opp: dei svakaste som ikkje vinn hjelpe seg sjølv. No greier ikkje Jorda hjelpe seg sjølv lenger. Kan vi få kristne og muslimske grupper [...]

Folket, venstresida og klima

25. november 2016 // 0 kommentarer

Venstresida må ramme kapitalklassen i kjernen deira som er oljekapital. Kva slag samfunn i verda skulle kunne byrje på oljenedbygginga om det ikkje er [...]

Hensynsløyse som harmoni

28. september 2016 // 1 kommentar

Exxon, BP, Shell, Statoil. Dei som styrer desse og som leiar profitteringa globalt må identifiserast som den politiske fienden og om vi ynskjer det beste for Jorda dette [...]

Meld på nyhetsbrev