Rikinger gir penger til rasisme fordi rikinger tjener penger på rasisme

Stein Erik Hagen, Øystein Stray Spetalen og Olav Thon er rikinger som har spyttet penger inn i fremmedfiendtlige prosjekter. Kollasje klippet sammen av foto av: Wenche Nybo/Kulturdepartementet, stillbilde fra NRK debatt og Kjetil Ree

I tillegg bekrefter det deres verdensbilde av at de fortjener å være på toppen.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Rike onkler og tanter kom nylig den døende ytre høyre-bloggen Resett til unnsetning. Noen av de samme som hjalp til med å starte den opp pumpet nå nytt liv inn redaksjonen i form av sårt tiltrengte penger. Andre kastet seg av karusellen mens nye har hoppet på.

At folk med så mye penger at de ikke er i stand til å bruke dem på seg selv kaster dem etter det politiske krefter som søker å så splid er ikke noe nytt. Og det er faktisk heller ikke noe rart.

Rikingens valg
Tenk deg at du tjener 10 millioner i året eller har 100 millioner i formue. Da har du to valg:

Du kan rettferdiggjøre det overfor deg selv. Du ser rundt deg på folk som jobber og sliter mye hardere enn deg, men som kanskje ikke har mer enn 300-400.000 i året. Du ser folk som tigger i gatene, som sover under bruer. Du har folk som jobber for deg eller under deg. Alle disse har bare ikke vært smarte nok, ikke hardtarbeidende nok. Hadde de gjort som deg ville de også hatt en svær villa. Men de er ikke som deg. Du er bedre enn dem.

Det andre valget er at du sier til deg selv at jo, verden er urettferdig og jeg har hatt masse hell. Jeg har endt opp med haugevis med penger og massevis av privilegier. Flaks for meg, kjipt for resten.

Problemet med valg nummer to er at du stilles overfor et dilemma. «Hvis jeg ikke har gjort meg fortjent til alt jeg har, hvordan kan jeg samvittighetsfullt kose meg med alle mine millioner?»

Det enkleste er å tro på sin egen overlegenhet — og andres underlegenhet.

LES OGSÅ: Lege med 2,3 millioner i inntekt vil kutte sykelønna — mener det er solidarisk

Lønn som fortjent
Om dette er vanskelig å tro på kan man se på hva rike folk synes om de som har mindre enn seg selv. Den kinesiske mangemilliardæren, og eieren av Opera Software mener nordmenn ikke arbeider like hardt som vi bør: «Nordmenn er flinke ingeniører og planlegger godt. Men dere må jobbe enda hardere.»

Kjendislege Jørgen Skavlan har i et tiår fått frie tøyler i Aftenposten hvor han mener folk egentlig ikke er syke, men bare syter og vil derfor kutte i sykelønna. Solidarisk sier han faktisk at det er med sin årsinntekt på henholdsvis 3,8 og 2,3 millioner i skatteårene 2015 og 2016.

VGs Hanne Skartveit skreiv at Norge trenger ei økonomisk krise fordi «det er særlig i de dårlige tidene folk finner på nye ting. Fordi de må». Skartveit selv har en behagelig lønn på 1,6 millioner, noe som kanskje er grunn til hennes manglende nytenking, da hun synger samme sangen som rikfolk og deres talspersoner har gjort i hundrevis av år.

Når krisa først er ute og titusener mister arbeidet, kanskje mister folk huset og sendes ut i økonomisk ruin, er det ikke disse som er de virkelige ofrene. «Det er mitt blod som renner i gatene», uttalte Petter Stordalen da oljeprisen falt og arbeidsløsheta steig i Stavangerområdet.

Selv om ikke det er noen krise er det også all grunn til å klage. På et år hvor eiendomsspekulanten Bjørn Dæhlie økte si ligna formue med 107 millioner, over 30 prosent, var det tid for syting over formueskatten. Det var rikingenes egen tenketank, Civita, som hadde ordna pressekonferanse hvor mannen uten skattbar inntekt kunne fortelle om hvor tøft han hadde det.

Også fra høyresida i politikken får man høre at løsninga på arbeidsløshet og finansieringsproblemer er at folk må opp om morgenen og orke å jobbe, eller bare melde seg hos Nav som et meningsløst tidsfordriv og bevis på stå på-vilje. Dette har kommet fra arbeidsministre såvel fra FrP som fra Ap. For kort tid sia fikk vi nok en versjon av dette, men da fra leder av NHO-organisasjonen Norsk Industri. Stein Lier Hansen, med årsinntekt på 2,6 millioner kroner, kunne fortelle at norsk ungdom var late og bortskjemte. Dette etter at han hadde uttrykt entusiasme over reallønnsnedgang og et ønske om at det skulle gjenta seg. Kristin Clemet — inntekt 2,3 millioner — vil at de som tjener aller minst i Norge skal tjene enda mindre.

Vi har altså ei salig blanding mellom kapitalister, lønnseliten, høyresida, samt folk som er betalt av kapitalister for å representere deres interesser, som konstant marinerer det norske folk — ved hjelp av et velvillig mediekorps — med en ideologi som dreier seg rundt at rikfolk har fått som fortjent og at fattigfolk har fått det langt bedre enn hva som egentlig er dem verdig.

I denne verdensanskuelsen er ikke folk like mye verd.

LES OGSÅ: Dette tjener rikingene som vil kutte i lønna til vanlige folk

Dehumaniseringens bruksverdi
Den moderne rasismen har sine røtter i kolonitida. Europeiske land tok territorier langt fra sitt eget. Jord og folk bruktes for å øke kolonistenes og kolonistatenes makt og rikdom. I Latin-Amerika måtte det en bulle fra paven til for at urbefolkninga skulle anerkjennes som mennesker. Sublimis Deus erklærte at «indianerne» var fornuftsbegavede vesener som kunne ta imot gud og derfor ikke skulle slavebindes. Det var imidlertid ikke alle som tok pavens ord for lov. Slaveri og muligens det verste folkemordet — eller de verste folkemordene –vi kjenner til fant sted mer eller mindre sammenhengende over hele kontinentet over flere hundre år. Det var mest praktisk å se på Amerikas urbefolkning som mindreverdig når de skulle jages fra jorda si, slaktes ned om nødvendig eller brukes som gratis arbeidskraft.

Uavhengig av pavens befaling viste det seg at de innfødte ikke var så enkel å slavebinde som man hadde håpet. Det viste seg mer effektivt å skipe inn afrikanere. I over 200 år fødtes mennesker som slaver og døde som slaver. Vel, de var jo ikke helt mennesker for de som bortførte dem, solgte dem, kjøpte dem, pisket dem og tvang dem til å arbeide for å øke sin egen rikdom.

«All men are created equal» står det i den amerikanske uavhengighetserklæringa. Men svarte var ikke mennesker for de som skreiv uavhengighetserklæringa eller lovene. En økonomi grodde seg stor og feit på slavearbeidet til noen som så ut som mennesker, oppførte seg som mennesker, men ikke var det for deres eiere. Det var nok mer praktisk slik. Enklest. Kanskje den eneste måten det kunne gjennomføres på.

Et rasehierarki mot arbeiderklassen
1810,1812, 1862, 1888, slaveriet blei oppheva både av kolonimaktene og de gamle koloniene. Likevel skulle kolonitida vare i hundre år til. Med Antonio Salazars død og etter hvert hans regimes fall blei Angola og Mozambique de to siste store europeiske koloniene til å bli selvstendige i 1975. Det er ikke så lenge sia.

I India benyttet engelske koloniherrer seg av et allerede eksisterende system som på rasistisk sett holdt en streng hierarkisk orden i økonomiske, politiske og sosiale sfærer. Kastesystemet blei reindyrka og brukt for å sette indere opp mot hverandre, for at alle utenom de på bunnen skulle beskytte de privilegiene deres kaste ga dem, og for at ingen skulle vende sine frustrasjoner mot de som var på toppen, hevet over kastesystemet. Koloniherrene.

I USA eksisterte det både før og etter slaveriet et rasehierarki. Afrikanere var ikke de eneste som har vært slaver i landets i historie, det gjelder også blant annet irer, som straff for opprør mot kolonimakta i sitt hjemland, samt kinesere og indere, såkalte coolies. De svarte slavene var imidlertid de eneste som aldri kunne fri seg fra slaveriet og de eneste som kunne bli født inn i det. Ideen om «den hvite rasen» blei om ikke skapt så i alle fall dyrket fram og forsterket i USA hvor et arbeidsliv, et rettsvesen og en samfunnsorden blei konstruert med grunnlag i at forskjellige «raser» hadde forskjellig verdi. De svarte var alltid på bunnen, urfolk, kinesere, meksikanere over dem. Irer og italienere over der igjen, men langt unna toppen.

Irene — på flukt fra et grusomt britisk kolonivelde som hadde påført dem undertrykkelse, massedrap, hungersnød, landran og kulturell berøvelse — blei etter hvert innlemmet i den hvite rase i den nye verden. Etter at hvite og svarte arbeidere sammen hadde gjort opprør mot kapitalister og myndigheter som sto ved deres side så makthaverne det som en nødvendighet at en slik forening aldri måtte finne sted igjen. Hvis irer kunne overbevises om at svarte eller andre som sto under dem på rasehierarkiet tok jobbene deres og truet de ørsmå privilegiene de hadde fått, så ville et samlet arbeideropprør bli alt mindre sannsynlig.

Gjennom hele USAs historie har segregeringa — først og fremst av svarte, men også av andre grupper — vært et våpen brukt mot en samla arbeiderklasse, mot at de som har minst skal forene seg for å kreve fruktene av sitt eget arbeid.

Folk har reist rundt i verden med andre mål enn kolonisering og plyndring. Da har også synet på menneskene de har møtt vært annerledes. Preget av fordommer og uvitenhet, kan være, men det voldsomme behovet for å heve seg over andre, og slik rettferdiggjøre systematiske overgrep, kommer fra et mål og en praksis av utbytting av andre folk og deres ressurser.

Etterkrigsrasisme
Etter andre verdenskrig kom folk og nasjoner sammen til forståelsen av at man ikke kan brake sammen i krig fordi et land vil ha det et område som tilhører et annet, fordi en leder anser sitt folk som overlegent andre. FN blei oppretta og man kom fram til en del prinsipper for internasjonal lov, krigsrett og menneskerettigheter.

Selv det ikke har kommet noen ny verdenskrig fortsatte man likevel i stor grad som før. Japanere og amerikansk-japanere blei holdt i konsentrasjonsleire i USA til 1946. Samme land dreiv medisinsk eksperimentering på prostituerte, soldater, psykisk syke og fanger i Guatemala. Dette skjedde delvis etter at tyske leger hadde blitt dømt i Nürnberg for lignende praksis.

I Algerie drepte Frankrike omtrent én million mennesker, massakrerte hele landsbyer, dreiv rein terrorvirksomhet og tortur for å holde på sin koloni.

Norge fortsatte koloniseringsprosessen av samiske områder, hvor kulturell undertrykkelse og økonomisk tvang har gjort at generasjoner har vokst opp på internater, fått sin næringsvei fratatt og lært seg at de skal skamme seg over sitt eget opphav. I samme periode dreiv man sterilisering og lobotomering av tatere og rom, folk som aldri har villet underordne seg det kapitalistiske lønnsarbeidet slik idealet i Vesten har vært.

Ting har blitt bedre, for all del, men det har ikke blitt tatt skikkelige oppgjør med kolonialisme og rasistiske ideologier, og vi bærer arven av dem med oss videre til den dag i dag.

Når sentrum forvitrer
De ti siste årene har Vesten gått inn i en turbulent periode som ikke ser ut til å gi seg med det første. Finanskrisa ga enorme velstandsoverføringer fra arbeiderklassen til den samme økonomiske eliten som hadde skapt krisa. Det var et sjokk som understreket og forsterket ei økonomisk og sosial utvikling vi har sett fra 1970-tallet og seinere. I dag — i mye større grad enn for 10, 20 og i alle fall 40 eller 60 år sia — aksepteres det at folk i vårt eget samfunn fortjener å leve i usikkerhet og misere. De har ikke jobba hardt nok. De er ikke smarte nok. De er ikke kreative nok.

Som tidligere tider hvor den rådende orden ikke kan eller vil garantere det store flertallet den tryggheten deres foreldre hadde ser vi at det politiske sentrum sliter med oppslutninga. Radikale ideer blir mer populære på venstresida og reaksjonære strømninger vinner mark til høyre.

De som er rike i dag var i all hovedsak også rike i går. Deres velstand kunne bygges (videre) på det systemet som for kort tid sia var relativt stabilt. De ser en uro blant arbeidere som er misfornøyde med tingenes tilstand. Kanskje er de det selv også da deres egen eller deres venners forretninger er mer sårbare i det nåværende økonomiske klimaet. Samler arbeiderklassen seg om de radikale venstreideene som er i vinden står deres makt, deres privilegier og deres overflod i fare.

De som står på golvet og de som holdes utafor er svarte, hvite, brune. Minoriteter diskrimineres, kanskje de starter med ulempen og ikke kunne norsk eller å ikke kjenne skikk og bruk i landet de bor i, de utsettes for fordommer og rasisme. Likevel er de en del av den samme arbeiderklassen som de fleste hvite  innfødte. Står de sammen som én arbeiderklasse kan de true elitenes privilegier like mye som inderne som samlet seg på tvers av kaster mot kolonimakten.

Setter arbeiderklassen opp mot seg selv
Stadig mer av ytre høyres retorikk bærer preg av å ville skape strid innad i arbeiderklassen. Det er innvandrerne som undergraver velferdsstaten, sier det samme partiet som har sittet i regjeringskontorene og rasert den i snart fem fulle år. Det er utlendinger som ødelegger norsk arbeidsliv, sier det samme partiet som motarbeider norsk arbeiderbevegelse og LO i ett og alt. Fårikålen, lutefisken og tyttebærsyltetøyet ditt trues av en eller annen grunn av at naboen spiser roti eller pide. Ditt velvære trues ikke av at direktøren i bedrifta du jobber i tjener 25 ganger mer enn deg og har en pensjonsavtale fra himmelen. Det trues ikke av at du jobber ufrivillig deltid mens eierne tar ut rekordutbytte. Det trues av at arbeidskameraten din eller klassekameraten til dattera di er mørkere enn deg.

Skrøna er som skapt for at arbeidere i stedet for å jobbe for egne, arbeidskameraters og arbeiderklassens interesser heller snur ryggen til egen klasse og er på parti med sjefen og eieren.

Slik har ideen om at noen er overlegne og mer verdt enn andre tjent elitene under hele kapitalismens historie og enda lengre tilbake i tid. Rasisme er slik en logisk forlengelse av et elitistisk tankegods en finner i liberalismen og konservatismen.

Rasisme for de rike, antirasisme for arbeiderklassen
Når Olav Thon setter inn annonser for FrP er det fordi det passer ham fint at stuepikene skuler på hverandre. Hadde de skult mer på Olav Thon-statuen han har satt opp som et symbol på overbevisninga om egen fortreffelighet og overlegenhet kunne vi fått flere hotellstreiker som den vi så i 2016, som Thon og de andre hotellkongene motarbeidet med streikebryteri og andre skitne metoder.

Når Stein Erik Hagen gir penger til FrP er det fordi nok et år med flaggdebatt som distraksjon for de voksende klasseforskjellene han selv er et av de fremste eksemplene på er veldig beleilig for ham.

Når Øystein Stray Spetalen spytter penger inn i Resett (han har solgt seg ut nå) er det fordi de rasistiske ideene av hvit («kulturell») overlegenhet som det vies plass til der passer som hand i hanske med forestillinga om at folk som ham fortjener å sitte på milliarder av kroner og ansees som viktige personer med verdifulle innspill til offentlig debatt bare på bakgrunn av sin formue.

At omtrent alle på ytre høyre ønsker å gi storkapitalister friere spillerom, større profittmuligheter og befeste deres posisjon på toppen av hierarkiet, er naturligvis også et pluss for Thon, Spetalen, Hagen og andre. Men som jeg håper å ha fått fram i denne teksten er ikke disse ideene gjensidig ekskluderende, de går hand i hand.

Dette betyr naturligvis ikke at alle folk med mye penger er rasistiske sjølgode drittsekker. Det betyr derimot at rasisme er et systemisk problem som holdes oppe av en økonomisk orden som fordrer at folk ikke er like mye verd. Den forsterkes av at de få som tjener mest på kapitalismen jobber for både for sine personlige og sine klasseinteresser gjennom å forsterke slike forestillinger. Og den kan ikke slås tilbake uten at de som taper på dette, uavhengig av hudfarge og opprinnelse, står sammen, organiserer seg og kjemper.

Det er derfor klassekamp og antirasisme må sees på og kjempes som én og samme kamp. Og om ikke vi agerer deretter, kan vi være sikre på at det er noen i andre enden av inntekts- og formueskalaen som gjør det.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

71 kommentarer på Rikinger gir penger til rasisme fordi rikinger tjener penger på rasisme

 1. AvatarHarryNordmann // 2018-07-24 kl 10:49 //

  Islam er ingen rase men en antidemokratisk og intolerant ideologi https://youtu.be/gRxFfcftV2s

  • Du kommenterte på feil nettsted. Gates of Vienna er det rette stedet for deg.

   • AvatarPetter Hasle // 2018-07-24 kl 12:27 //

    Så om man legger frem en dokumentar laget av bla to ex-muslimer så er man altså en rasist?

   • Jeg ser ikke hva denne deltakeren skriver.
    Han ser nok ikke dette jeg skriver til deg heller tipper jeg.
    Jeg stoler på at du vurderer dette godt nok.

 2. AvatarPetter Hasle // 2018-07-24 kl 12:26 //

  Islam er ingen rase, så det er ikke rasisme.
  Resett fremlegger fakta om islam og muslimer, men det liker dere vel ikke der ute på ekstremvenstre.

  • Artikkelen handlet ikke om det, gjorde det vel? Bare tullball.

   • AvatarPetter Hasle // 2018-07-24 kl 12:43 //

    Den handlet om at rikinger som ikke støtter Ap og SV, men som støtter bla Resett og Frp er rasister.
    Det viser jo hvor venstreekstreme dere er.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-24 kl 18:53 //

     Det gjør den ikke. Anbefaler å lese artiklene (skikkelig) før du kommenterer under dem.

     • AvatarPetter Hasle // 2018-07-25 kl 07:44 //

      Du avslører deg allerede i overskriften: «Rikinger gir penger til rasisme fordi rikinger tjener penger på rasisme»
      Du prøver i slutten av ditt innlegg å koble Frp og Resett til rasisme, noe som er helt hinsides.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 10:09 //

      Så du gidder fremdeles ikke lese saken?

     • AvatarPetter Hasle // 2018-07-25 kl 10:13 //

      Jeg leste saken, og den er en salig blanding av rasismens historie og hvor «farlig» kapitalismen er.
      Igjen, du prøver å fremstille Resett og Frp som rasister, shame on you.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 13:08 //

      Rart at du kom fram til at saken «handlet om rikinger som ikke ståtter Ap og SV (…) er rasister» da.

     • AvatarPetter Hasle // 2018-07-25 kl 13:13 //

      Merkelig at du ikke vil innrømme hva du har skrevet, og nå plutselig benekter at du kobler Frp og Resett, og «rikingene» som støtter dem, opp mot rasisme.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-24 kl 17:36 //

   Resett har slitt økonomisk og ville dødd uten at rikfolket hadde spytta inn penger.

   Det finnes bare en menneskerase, likevel finnes det rasisme.

   • AvatarProst Ata // 2018-07-24 kl 19:05 //

    Hvor har du det fra at Resett sliter økonomisk?` Du forveksler vel ikke aksjekapital med tilgjengelig kapital i reservefondet, eller? Jeg har lest hele lefsen din her. Du er bare en radikal konspiratør. Så får vi se hvor lenge denne kommentaren får stå her før du sletter. Screen dump taken , btw,,

    • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-24 kl 19:20 //

     Hvis du har lyst til å skrive mer i dette kommentarfeltet må nivået på oppførselen din opp et par hakk. Ta gjerne en titt på reglene for kommentafeltet. https://uploads.disquscdn.com/images/2cf52f6535e797a5549d15c3bc17dbfc9fed892d67df58241eb430ad73c78dfe.jpg

     • Regnskapet for 2017 viser utviklingen etter litt over 4 måneders drift. Har du noen gang sett en nyoppstartet bedrift i et sterkt konkurransemarked hvor konkurrentene subsidieres av staten, og hvor den nyoppstartede bedriften flyr rett til himmels etter 4 måneder?

      Resett har hatt en helt fantastisk oppstart. Det er svært høy aktivitet, stadig nye publiseringer både av Resett, av leserinnlegg og av kjøpte nyheter, og det er stor aktivitet i kommentarfeltene. I tillegg har Resett oppnådd enorm oppmerksomhet i mediemarkedet, og til og med politisk. Og de er fremdeles ikke ett år gamle.

      At investorer spytter inn mer penger kan derfor ses i sammenheng med Resetts pangstart.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 22:05 //

      De hadde likviditetsproblemer og var avhengig av kapital. Det sørget deler av den økonomiske eliten for at de fikk. Resett løper ærendet til den økonomiske eliten som sponser dem.

     • Det er helt naturlig at en nyoppstartet og sterkt konkurranseutsatt bedrift trenger kapitalinnsprøyting etter 4 måneders drift. Noe annet ville vært tilnærmet et mirakel.

      Påstanden om at Resett sier det eierene vil at de skal si, må du nok underbygge noe sterkere. Og dette peker vel også i retning av at alle medier som mottar statsstøtte «løper ærendet» til staten?

      Eller?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 23:10 //

      Så du er altså med på at de var døende, men måtte ha hjelp fra elitene (som de også måtte ha for å starte opp). Bra vi kan blie enige om ting.

      At Resett løper kapitalens ærend bør du ha klart å lese deg fram til før du kom til kommentarfeltet og det har – som du da vil ha fortstått – å gjøre med mer enn hvor pengene deres kommer fra.

     • Jeg er enig i at de trengte kapital, og at de fikk kapital fra sine eiere. Men det er misvisende å kalle dem «døende». De var, og er fremdeles i en «oppstartsfase». De er altså ved fødselen, ikke ved døden. Og det er helt normalt at bedrifter har en «trang fødsel» som gjerne varer i 2-3 år med negative resultat.

      Det betyr ikke at nyoppstartede bedrifter konsekvent er «døende». De er bare nyoppstartet…

      Men jeg skjønner selvfølgelig hvorfor du vinkler det som du gjør.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-26 kl 00:18 //

      De var døende før den økonomiske eliten kom ilende til med livredding.

     • AvatarT. R. Lilleby // 2018-07-26 kl 02:58 //

      Ja, «Prost Ata» var riktig uskikkelig nå !
      Klart han må taes og filleristes !

     • AvatarProst Ata // 2018-07-26 kl 13:01 //

      Tenkte jeg det ikke. Først en trussel og så beviset ditt som egentlig bare viser at bedriftsøkonomi kan du ingenting om. Bildet ditt forteller ingenting om kapitalen i selskapet. Portalen din er totalt bortkastet hvis dette er kunnskapsnivået ditt hva angår økonomi.

   • AvatarJan Jensen // 2018-07-24 kl 20:13 //

    Mange aviser ville slitt økonomisk og dødd ut uten overføringer fra staten i form av pressestøtte, for ikke å snakke om NRK som ikke ville eksistert. Det er penger vi alle må bidra med enten vi vil eller ikke. Men de mediene som ikke får pressestøtte skal altså henges ut fordi enkeltindivider som har midler til det ønsker å støtte dem? Du ville klaget uansett du, selv om bidraget til Resett kom i form av kronerulling fra vanlige folk.

    • Jeg har ikke TV.
     TV er utrolig tregt med utrolig mye tidkrevende og ekstremt tregt snakk og med lite fakta og lite kunnskaper og lite nyheter i forhold til den ekstremt store bruken av tid og penger.
     Tekst er billig og med mye fakta og stor nytteverdi for alle som har normal leseferdighet, og leseferdigheten kan øves opp fort og mye.
     Men den treningen kommer ikke med såpe-TV og pc-spill.
     Jeg har ikke DAB.
     Enveis kommunikasjon bør plasseres på museum.
     Lokalaviser med mur som senzur bør ikke støttes av staten.
     Støtten bør gå til formidling av kunnskaper og fakta til alle og til hele folket og ikke bare til de som kan betale for et hull i betalingsmuren.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 22:04 //

     Jeg svarte på en anklage om at de ikke var døende. Du endrer tema.
     Resett påstår å være mot strømmen, men sponses av de økonomiske elitene. Snakk om selvmotsigelse!

     • AvatarFjonas Rahr Røre // 2018-11-01 kl 05:37 //

      Snakk om å være tjukk i hodet. Tror du alle rikinger er som Jonas Rahr Røre?

   • AvatarPetter Hasle // 2018-07-25 kl 07:35 //

    Du har med all tydelighet aldri drevet bedrift eller jobbet i det private næringsliv.
    Hadde du gjordt det, så ville du ha visst at 90% av alle bedrifter går i minus første driftsår.
    Resett har flere lesere i løpet av en dag enn hva dere har i løpet av en måned.

    Hvor har du det fra at det bare finnes en rase?

    Å uttalse seg kritisk om verdens farligste ideologi, den kvinneundertrykkende, homohatende, totalitære ideologien voldsideologien islam, er ikke rasisme.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 10:10 //

     De trengte penger for å overleve. Samfunnselitene stilte opp for dem.

 3. Makan til sprøyt er det sjelden jeg leser, men dette tar kaka!
  Det er tross alt landets «rikeste» som betaler mest skatt og holder oss gående med verdens beste velferdstat.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-24 kl 19:06 //

   Det er vel de rikeste som snyter klart mest skatt i alle fall og blant dem man finner flest som er ligna med nullinntekt. Det er arbeiderne som jobber og skaper verdier, ikke eierne.

   • Ja. Det er nok de rikeste som snyter mest på skatten rett og slett fordi de har mest penger. Men de har også brukt en hel haug med penger og innsats på å skape arbeidsplasser som gir jobb til folk som betaler skatt og kjøper varer. Og mange av de samme ansatte er kjempegode til å utnytte verdens beste sykelønnsordning til å få seg en ekstra fridag eller to.
    Glem heller ikke at selv om «rikingene» kanskje snylter litt på skatten, så betaler de aller fleste mye mer i skatt enn en liten by til sammen.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-24 kl 21:53 //

     Hadde pengene deres blitt omfordelt hadde skatteintektene blitt omtrent det samme. De har utnytta et kjipt system til å herske over andre og leve i overflod. Det er ikke noe bra med det.

     • AvatarPetter Hasle // 2018-07-25 kl 07:46 //

      For noe vas, det er de rike som sørger for at hjulene går rundt her i landet.
      Personlig jobber jeg for en av landets rikeste. Hadde ikke han satset og lykkes så hadde jeg ikke hatt noen jobb.
      Og om du vil beskatte ham enda mer, vel da flytter han utenlands og tar selskapet med seg, det hadde i alle fall jeg gjordt.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 10:09 //

      Synd at du skal være så underdanig og ha så lite tro på deg selv at du tror du avhenger av én person. Jeg har mer tro på mennesker enn som så.

     • AvatarPetter Hasle // 2018-07-25 kl 10:11 //

      Du bærer et tydelig hat mot alle rike.
      Mange hundretusener av mennesker i Norge jobber for «rikinger» og vi bør hylle dem fremfor å hate dem.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 13:09 //

      Slutt nå med de grunnløse beskyldningene og hold deg til hva jeg skriver.

     • AvatarPetter Hasle // 2018-07-25 kl 13:12 //

      Du har også flere ganger tidligere prøvd å koble Resett og Frp til rasisme, og du gjør det igjen.
      Benekter du virkelig dette?

    • At mange plasserer sin kapital i eiendommer og boliger og at de samme spekulerer i stigende priser på boliger og eiendom skaper ikke verdifull produksjon i landet.
     At Oslo-eliten plasserer kapitalen i boliger og hytter skaper ikke verdifull industriproduksjon i landet.
     Jeg mener at Olav Thon er en hyggelig herre, og han må få lov til å utnytte de mulighetene som finnes og det systemet som eksisterer.
     Men flere kjøpesenter med store mengder importerte varer skaper ikke en verdifull industrikompetanse her i landet.
     J G Støre er også rik, men det er helt greit for meg.
     Og jeg ser at han nå forstår at åpenhet er viktig.
     Bra det.
     Men jeg mener at ovner og peiser bør produseres i Nordiske land og helst også i NoregNorge på grunn av vinteren og beredskapen og kuldeperiodene.
     For meg er det ikke nok at de rike og de mektige betale sin skatt og respekterer lovene, for de rike bør også bidra til folkeopplysning og bidra med sterke krav om mer kunnskaper til hele folket.
     Still krav slik at de rike og kaksene og maktelitene ikke i det skjulte og med hemmelig agenda kan støtte kunnskapshat og fordumming og svekkelse av skolene for å skape grunnlag for å undertrykke folket og svekke demokratiet.
     Kom med krav om at de rike støtter utdannelse og kunnskaper til hele folket.

     • Jeg ser du har passert 45 000 skrevne innlegg. Det var ikke lite, for å si det mildt. Gratulerer med den!

     • Det er nivået og hensikten og kvaliteten samlet som betyr noe.
      Antallet betyr lite.
      Og mye av det jeg skriver gjelder de samme vurderingene og de samme sammenhengene.
      Jeg vet ikke hvordan jeg kan støtte ytringsfrihet for alle uten å skrive anonymt.
      Dette begrenser mine muligheter til å delta i debatter.
      Jeg mener at ekte ytringsfrihet bare kan eksistere hvis det er muligheter til å la sak og vurderinger bli det viktigste.
      Når en person skal eller må eller vil posere med navn og bilde, må den personen ofte ta hensyn til arbeidsgiver og venner og familie og bedriften og partiet og partimedlemmene.
      Da nevner jeg bare noe.
      Alle absurde personangrep er spam og forsøpling.
      Oppmerksomheten bør rettes mot vurderinger og løsninger og mulige løsninger på utfordringer og oppgaver her i landet.
      Jeg nevner velferden og retten til å bo bra nok og forsyningssikkerhet og beredskap og fyllingsgraden i vannmagasinene.

  • Her viser din kommentar noe av det jeg ønsker å peke på.

 4. AvatarTheGuard // 2018-07-24 kl 19:56 //

  En ting jeg alltid har tenkt på; hvorfor er det ingen på ytre venstres som har skapt et imperium? Tenk dere hvor mye godt dere kunne gjort? Dere kunne lønnet arbeidere bedre enn snylterne dere har har bilder av her, dere kunne betalt mer skatt en de dere har bilder av her. Så hvorfor er det ingen som gjør dette?

  • AvatarEirik Andresen Brånen // 2018-07-24 kl 20:49 //

   Kan du noe om kapitalisme?

   • Nok til å vite det betaler for det velferdssamfunnet vi nå er i ferd med å ødelegge.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 22:05 //

     Ja, vi har jo ei regjering som gjør sitt ypperste for å rasere velferdsstaten og skylder på de som har minst.

     • Økonomiske overføringer til kommunene i Norge er i dag rekordhøy, hvordan samsvarer det med et ønske om å rasere velferdsstaten?

 5. Jeg tror ikke man kan vite om (med sin samvittighet) at man er rik, fordi hadde man visst det, hadde man automatisk gitt bort rikdommen sin til de dårligere stilte. At det er slik, mer enn antydes i Bibelen også: Markusevangeliet 12,41: Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så hvordan folk la penger i den. Mange rike gav mye. 42 Men det kom også en fattig enke; hun la to småmynter, verd noen få øre. 43 Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. 44 For alle de andre gav av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

  Disse valgene som nevnes i begynnelsen av teksten, vil det ikke ha noe særlig virkning å pushe, for de vil ikke gi gjenlyd hos de fleste. Men at dårlig stilte kan få bedre behandling ved å pushe det, kan nok stemme i noen sammenhenger.

  Det farligste er å prøve å hjelpe de dårligere stilte uten å få det til, for da bruker man opp samvittighet. En forpliktelse som ryker, er og blir røket. Man må sørge for å få det til, hvilket henger sammen med å ikke gjøre seg bedre enn det man er eller ikke lure seg selv. Åndelig hovmod er farlige greier. Har man lurt seg selv, er det for seint å angre.

 6. AvatarLars Olsen // 2018-07-24 kl 23:49 //

  Merkelig nok, med japanernes dårlige utgangspunkt, er det de som er en av de best bemidlede folkegruppene i USA. Det er nesten som man kan begynne å tro at kultur har noe å si.

 7. AvatarHarryNordmann // 2018-07-25 kl 00:58 //

  Rødt Moxnes har en ærverdig villa på bedre Nordstrand som han burde selge for så å flytte til Furuseth for å solidarisere seg med den undertrykte og fattige innvandrer befolkninga i Oslo. Men så dum er har selvfølgelig ikke . Han kommer til å pose
  re på hjemme hos reportasjer fra kjøkkenet i villaen i all fremtid hvor han deler oppvasken helt likt med teite Kjerstin . Gjerne i Kvinner og Klær .

 8. Teksten ble for lang, men jeg fikk med meg slutten:

  Uansett er jeg enig i at Norge ikke bør delta i kriger i utlandet, hvor millioner av sivile mister livet, selv om lederen av Arbeiderpartiet er FOREGANGSMANN for drap av uskyldige i Libya og andre land….

 9. Teksten er ikke for lang for meg selv om det kommer en oppramsing av mye som er godt kjent av meg i mer enn 44 år for å kaste ut et tall.
  Jeg vil bruke andre ord angående løsningene.
  Løsningene er kunnskapskamp på mange måter og på mange områder.
  Det er ikke lenger slik at kunnskaper er makt uansett, for kunnskaper er ikke makt når kunnskapene og forståelsene sitter og eies og er hos bare noen få mennesker i samfunnet og i landet. Kunnskaper er ikke makt og er ikke folkemakt før en stor nok andel og prosent av hele folket har og eier kunnskaper nok.
  Da blir kunnskaper folkemakt, men ikke før.
  Norske makteliter bygger nå kunnskapshat-samfunnet og underholdningsindustriene og reklameindustrien og TV-slaveriet, og det neste som står for tur tydelig nok er opium for folket og fritt fram for narko-slaveriet og flere sløve barn og ungdommer.
  Alt pakket inn i den fineste glans-innpakning og parfymert med snillisme-formuleringer og godhets-snakk.
  På min hjemmeside og på mitt nettsted skriver jeg om skoler og kunnskaper.
  Det er høyt oppe akkurat det med skoler og kunnskaper på mine Notater.
  Undertrykkelsen av folk flest skjer ikke med de samme metodene som for 44 år siden.
  Det er andre teknikker og andre metoder og andre triks nå.
  Kunnskaper er ikke lenger makt hvis kunnskapene ikke deles ut til mange nok og er hos store nok grupper.
  Og de som ikke har nok grunnkunnskaper klarer ikke å lese det Møllersen skriver her.
  Mitt poeng er dette :
  Få mennesker vil klare å lese og å forstå dette som Møllersen skriver her.
  Derfor mener jeg at karvet må bli bedre utdannelse til flere og livslang læring og bedre skoletilbud til alle i NoregNorge og at skoler og utdannelse og offentlig formidling av kunnskaper og et kunnskaps-samfunn må bli og være målsetting nummer 1.
  Kunnskaper er ikke og blir ikke makt før mange nok har nok kunnskaper og nok forståelse.

 10. Ikke for å være overdrevent vrang. Men kan du vise til én eneste ting Resett har skrevet som er rasistisk?

  • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 22:06 //

   Gjør noen søk på denne nettsida så finner du det nok.

   • Jeg har søkt på «resett rasisme» og «resett», og finner ingen overskrifter som ser ut til å vise at Resett har ytret noe rasistisk.

    Nå spurte jeg riktig nok heller ikke om jeg selv kunne backe opp påstanden din. Jeg spurte om du kunne backe den opp.

    Men du har vel allerede svart nå.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 23:08 //

     Svaret, om du ikke forsto det, var at det allerede er dekka her på sida. Du får leite litt til.

     • Jepp, jeg forstod det. Og det var på denne siden jeg søkte nøyaktig på hva jeg allerede har forklart. Men jeg endte opp tomhendt. Jeg leste riktig nok bare overskriftene, og fant ingenting som kunne peke i retning av hva jeg leitet etter. Jeg gidder naturligvis ikke å lese målløst gjennom hele nettsiden din for å finne ut om du kan backe opp din egen påstand. Derfor ber jeg deg heller vise meg direkte hvor du har gjemt grunnlaget for påstanden din. For det virker å være temmelig godt gjemt, om det i det hele tatt eksisterer.

      Siden du åpenbart kjenner din egen nettside, og ditt eget grunnlag for din egen påstand best selv, bør du med enkelthet kunne vise meg hva du prater om. Faktisk er det overraskende at du IKKE ser ut til å ville underbygge påstanden, men derimot trekker den nysgjerrige inn i en slags evigvarende skattejakt…

      Forutsatt at du faktisk ønsker å formidle et budskap, og at du selv mener at du er ærlig i din påstand om at Resett er rasistiske… Hva er det du driver med her?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-26 kl 00:17 //

      Du finner det i noen overskrifter også, men hvis ikke kan du prøve å lese sakene.

      Her får du litt hjelp: https://radikalportal.no/2017/12/20/resett-no-sprer-nazistisk-konspirasjonsteori-om-jodisk-drapsmann-etter-hoyreekstremists-dodsfall/

     • Du glemte å linke til den faktiske artikkelen i Resett, men viser bare til dine egne påstander… Men jeg har lest artikkelen i Resett, og det er ingenting i artikkelen som kan sies å være rasistisk. Du kan naturligvis tolke artikkelen akkurat som du selv vil, men mener du faktisk at Resett på noe sted i artikkelen har ytret noe rasistisk?

      Kan du sitere det?

      Her er artikkelen tilfelle du selv vil lese den:
      https://resett.no/2017/12/16/rykteflom-etter-svensk-gravejournalists-dod/

      Du skriver også at Resett skylder på en jødisk journalist, mens det i artikkelen står at «Dødsårsaken skal ha vært hjertesvikt.»

      Jeg er enig i at Resett her holder døren på gløtt for konspirasjonsteorier. Men hvor er rasismen?

 11. AvatarChristen Krogvig // 2018-07-25 kl 22:55 //

  Innvandringen skaper økt tilbud av arbeidskraft. Derfor presses lønninger ned. Og så skapes økt etterspørsel etter eiendom. Derfor presses eiendomsprisene opp. Midt i blinken for rikingene. Og midt i skrittet for arbeiderklassen.
  Derfor er det i og for seg rart at noen rikinger er mot innvandring. Men dette er jo smarte folk. De vet at de langsiktige konsekvensene av innvandring er konflikter. Og på sikt kan de miste eierrettigheter dersom nordmenn mister makta i Norge.
  Langsiktig tenkning og omsorg for allmenheten er nok årsakene til at rikingene gir. Og bra er det!

  • AvatarT. R. Lilleby // 2018-07-26 kl 06:07 //

   Tror du også Olav Thon har slike baktanker, Christen Krogvig ?

   • AvatarChristen Krogvig // 2018-07-26 kl 10:01 //

    Jeg vil tro at han ikke bare er opptatt av hva som skjer med ham selv og hans levetid. Det er for øvrig interessant at alle pengene han har tjent har han enten brukt på å reinvestere og bygge opp eiendom som andre enn han selv bruker. Eller så har han gitt dem bort til forskning, Turistforeningen osv. Andre milliardærer bruke enorme summer på seg selv. Og det et penger som alternativt kunne gjort livene til veldig mange andre mennesker mye bedre.

 12. AvatarFredrik_Eg // 2018-07-25 kl 23:41 //

  Hvordan er sensur regime her inne? Trodde først du slettet kun «guest» men ser nå at også andre blir slettet….hvorfor?

  • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-26 kl 00:14 //

   ((Les reglene for kommentering og følg dem, så blir innleggene dine stående.))

 13. AvatarT. R. Lilleby // 2018-07-26 kl 02:49 //

  Joakim Møllerens, du skriver :

  «Rike onkler og tanter» – «med så mye penger» – «kom nylig den døende ytre Høyre -bloggen
  Resett til unnsetnining» og «kaster penger etter politiske krefter som sår splid… »

  Så, etter ditt syn så er «Resett.no» «ytre høyre» ?
  Du mener vel at de er FASCISTER og NAZISTER også, da vel ?

  Og når du mener at «de sår splid» – så mener du vel egentlig bare at de bryter med
  «Main Stream Media» ?
  Ja, du må ha det vondt, gitt – som er nødt til å leve i et fritt land som har innført
  og praktiserer den mest grunnleggende frihet : «pressefrihet» –
  «Freedom of Speech» – retten til å ha og uttrykke sine egne meninger.

  Kan du komme på et mer åpent og inkluderende medie-organ enn Helge Lurås’ nettavis ?

  Noen klipp fra Wikipedia :
  «Helge Lures, (48) er en norsk samfunnsforsker, redaktør, offiser og sikkerhetspolitisk
  kommentator.»
  «Lurås ble utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i 1995.»
  «…og ble senere cand.mag. med sosiologi, idéhistorie og sosialantropologi i fagkretsen. »

  «Fra 1995 arbeidet han for Forsvaret, og deltok i flere utenlandsoppdrag –
  hovedsaklig i Bosnia.»
  «Fra 2008 – 2011 var han rådgiver ved «Norsk Utenrikspolitiske Institutt».

  I 2012 grunnla Lurås «Senter for Internasjonal og Strategisk Analyse» (Sisa).
  Sisa har siden 2012 mottatt støtte til tre prosjekter ved «Utenriksdepartementets avdeling
  for fred og forsoning.»

  «Lurås har fra 2008 ofte kommentert sikkerhetspolitiske spørsmål i norske medier.»

  «Fra 28. august 2017 hr Lurås vært ansvarlig redaktør for den nye nettavisen «RESETT»
  SOM SKAL FREMSTILLE SAKER FRA EN ANNEN VINKEL ENN ETABLERTE MASSEMEDIER,
  SAMT FÅ FREM DE SAKENE SOM MASSEMEDIENE IKKE ØNSKER Å DEKKE» !
  (sitat slutt)

  Det er ikke DU da Joakim Møllersen – som må være Lurås’ rake motsetning –
  du som er redaktør for «Radikal Portal» og styremedlem i «Attac»
  som «er ute og sår splid» ?

  Tåler du ikke at det finnes folk som kanskje ikke er helt enig i DINE radikale vyer ?
  Skal de som ikke er Venstrevridde bare pent være nødt til å holde kjeft ?
  Tåler du ikke at andre folk ikke er enig med dine idealer ?
  Tåler du ikke å ha en opponent ?

 14. AvatarComrade Pootie // 2018-07-28 kl 07:38 //

  Dette var sannelig en omfattende hatefull ytring

 15. Rasism har sin opprinnelse i den monotheist religionen godt vedlikehold av islam,og de anti-rasist foreninger i Norge. Foreninger som antirasisme senter er industrien til rasism og tjener godt på det i mange måter.
  Jeg leste litt av artikkelen og det som er åpenbart for meg er at dere alle har tankene deres fra samme kilde. Fra forgiftet kilder. Dere alle sammen er kun produkter av samme form. Det er deres skole, deres media, deres intellektuell eliten som har kontroll over deres hoder. Den kontrollen er umulig å oppheve.
  Du nevner Algerie som om den staten er endelig fri. Jeg er fra et folk som er under kolonisering av den staten, Jeg kjenner litt bedre hva den består enn det propaganda du ble foret med om den staten som er fremdeles slik Frankrike ønsket den. I 1962 var det ingen uavhengighet, men bare en overføring av makt fra en kolonister til en annen kolonist. De sanne fighters ble drept (kabylene og chawi) , passerte Frankrike sitt eget folk , det arabisk folk, som den skapte av alt stykke for å ødelegge innfødte folkene låst i dette fengselet som franskmenn ,engelskmenn, spanjoler og tyskere osv har designet. Det er en stat som er laget av europeere hvis innfødte mennesker er programmert til å bli utslettet gjennom den islamske religions .Her er litt informasjon dere aldri får fra media og skolen som har indoktriniert dere. http://mergueze.info/international-conference-about-libya-the-announced-failure/

Kommentarfeltet er lukket.