Rødt-politiker på glattcelle: — Politiet bistår høyreekstremister

Foto: Eivind Volder Rutle/Rødt

Rødts Stig Berntsen ble forvist fra Oslo sentrum, kastet på glattcelle og bøtelagt etter krav fra ytre høyre-parti. Han mener politiet opptrer politisk, innskrenker venstresidas bevegelsesfrihet og tar derfor boten til retten.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Torsdagen endte ikke slik som Rødt-politiker Stig Berntsen hadde sett for seg. Han fikk aldri stå på stand, han blei forvist fra Oslo sentrum, satt på glattcelle av politiet og bøtelagt for å nekte å etterkomme deres ordre.

Boten har imidlertid ikke blitt betalt. Den skal prøves for retten da Berntsen mener politiet aldri hadde anledning til å bortvise ham og at de løper ytre høyres ærend mens de straffer aksjonister fra venstresida.

LES OGSÅ: Politiet slo ring rundt Rasmus Paludan

Mot Rasmus Paludan
— Jeg og en venn hadde hørt at Rasmus Paludan skulle stå på Karl Johans gate for å spre hatet sitt. 150 meter før vi kom til valgboden til Selvstendighetspartiet blei vi stoppa av sivilt politi. Av den ene fikk jeg vite at jeg var «en kjent venstreekstremist». De ville vite hva vi skulle der og ba om legitimasjon. Jeg spurte om det var blitt politisk segregering av Oslo sentrum. Vi fikk gå videre, men blei fortalt at vi ville bli holdt under oppsikt, forteller Stig Berntsen, som er niendekandidat i kommunevalget for Rødt Oslo, til Radikal Portal.

Det var på torsdag at Selvstendighetspartiet (SHP) tok imot Rasmus Paludan, politikeren som tross enorm medieoppmerksomhet feilet i sommerens folketingsvalg i Danmark og tidligere har blitt dømt for rasistisk hets. Paludan er blitt berømt og beryktet for å brenne koranen innpakket i bacon på offentlige tilstelninger.

«Våre gater og smug vil bli forvandlet til elver av blod. Og de fremmede fienders blod vil ende i kloakken, der de fremmede fiender hører hjemme», sa han før han blei kastet ut av ytre høyre-partiet Nye Borgerlige og stiftet sitt eget parti, Stram Kurs. Han har uttalt at det beste ville vært om det ikke fantes en muslim igjen på jorda, han vil kaste alle muslimer ut av Danmark og frata muslimer rett til å bruke motoriserte kjøretøy fram til det blir en realitet. Han mener hvite bør styre Sør-Afrika fordi «de fleste negere i Sør-Afrika ikke er begavet nok til å se hvordan tingene rent faktisk er» og at inuittene på Grønland også er for dumme til å få selvstyre fra Danmark. Også i Oslo kom han med rasistiske provokasjoner.

LES OGSÅ: Voldsdømte nazister marsjerte i Kristiansand — politiet fjernet motdemonstrant

Bortvist etter forespørsel fra politisk motstander
— Vi kommer fram til boden deres, tar noen bilder, noe representantene fra Selvstendighetspartiet protesterte på. Vel, hvis du stiller til valg og har satt opp bod på Karl Johan vil jeg si det er sånt du må finne deg i. Den ene truet med å spraye tåregass på oss, noe jeg informerte politiet om. Han gikk deretter til politiet og krevde oss fjerna. Han argumenterte med at min tilstedeværelse var en provokasjon.

— Det var da politiet kom og bortviste meg fra Oslo sentrum i 24 timer.

Radikal Portal har snakket med flere som har blitt trua med å sprutes ned med en type pepperspray og fått framvist en video hvor politiet skal ha beslagslagt en slik sprayboks fra en av SHPs aktivister.

Berntsen skulle stå på stand for seinere Rødt samme dag og sier at det var full enighet mellom ham og politiet om at han ikke hadde gjort noe som helst ulovlig i forkant av bortvisninga..

— Jeg forteller politiet at dette finner jeg meg ikke i. Politiet hjelper her et parti fra ytre høyre med å bortvise meningsmotstandere fra Oslo Sentrum. De blir et politisk politi og forhindrer valgkamparbeidet til Rødt.

Berntsen blei så ført bort av en politipatrulje og satt på glattcelle i fire timer. Med seg ut derfra fikk han en bot på 9500 kroner for å ha nekta å etterkomme politiets ordre.

LES OGSÅ: Dagen politiet i Fredrikstad tok side med en nynazistisk terrororganisasjon

— Politiet bistår høyreekstremister
Helt fra øyeblikket de sivile politibetjentene henvendte seg til Berntsen handla det om langt mer enn hvordan han sjøl blei forhindra der og da. Han er en veteran på venstresida, både innafor fagforeningsorganisering, partiarbeid og antifascistisk aksjonisme. Han mener torsdagens hendelse ikke kan sees isolert, men at politiet har brukt lignende metoder overfor venstresida i mange år og på den måten lagt til rette for høyreekstremistene i en politisk kamp.

— Som politiet holder på nå bistår de høyreekstremistene. De vartes opp og beskyttes, men vi må stå bak gjerder, får bøter og blir bortvist.

Berntsen mener kommunens tiltak mot høyreekstremisme er fånyttes så lenge rasister får et frirom i Oslo sentrum.

— De tiltaksplanene mot høyreekstremisme kan de bare drite i så lenge Breiviks ideologiske støttespillere gis anledning til å spre rasismen sin i Oslo sentrum.

LES OGSÅ: Politiet beskytter nazister også når det ikke er Almedalsveckan

Rettssak i oktober
Nettopp fordi han mener politiet misbruker sin makt nekter Berntsen å vedta boten. Han vil ha en slutt på at folk på at venstreradikale må regne med å gå gjennom det han blei utsatt for fordi de lar sin stemme bli hørt i det offentlige rom.

— Det blir helt sikkert enklere for politiet å gjøre jobben sin om de bare kan forvise folk som de vil, men det er jo ikke den typen samfunn vi ønsker å leve i.

Saken skal opp for retten 29. oktober og sjøl om Stig Berntsen tror han vil vinne er han klar til å ta kampen enda lengre.

— Hvis jussen finner dekning for denne formen for inngrep i bevegelsesfriheten må loven endres.

Rødt Oslo fremmer om kort tid et forslag om at rasistiske organisasjoner ikke skal gis lov til å demonstrere i Oslo kommune.

Rødt Oslo har kommet med en uttalelse hvor de kaller metodene brukt av oslopolitiet for politistatsmetoder. De lover å støtte Berntsen i saken. Mange andre fra Rødt og den antirasistiske bevegelsen har kommet med støtteerklæringer til Berntsen.

Politiet i Oslo har ikke besvart Radikal Portals henvendelser.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned