NHO-topp tjener 2,6 millioner i året – mener norsk ungdom er bortskjemte og late

Stein Lier Hansen. Foto: Trondheim Havn

Stein Lier Hansen mener norsk ungdom må konkurrere med østeuropeere om å plukke jordbær. Tidligere har han tatt til orde for at nordmenn må ha lavere lønn, at utlendinger bør få enda mindre betalt og at lønnsforskjellene i Norge bør øke.

Nyhet
About Nyhet (771 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Joakim Møllersen

I et intervju med VG sier leder av Norsk Industri, Stein Lier Hansen, at norsk ungdom er blitt late og bortskjemte. Hansen har jobbet for sosial dumping blant utenlandske arbeidere og mener nå at norsk ungdom må konkurrere med disse om jobbene.

— Det er riktig at billig utenlands arbeidskraft har strømmet til Norge. Men det betyr jo ikke at norsk ungdom ikke skal konkurrere om de jobbene som er.

LES OGSÅ: Lege med 2,3 millioner i årsinntekt vil kutte i sykelønna — mener det er solidarisk

Mette, late, bortskjemte
Den tidligere statssekretæren for Arbeiderpartiet ramser opp flere yrker som preges av uordnede arbeidsforhold, lønninger under fastsatt tariff og til og med omfattende arbeidslivskriminalitet.

– Vi har kommet dit at vi ser på det som helt naturlig at det er svensker som serverer øl og mat på utestedene og at det er østeuropeere som maler husene og plukker jordbærene vi spiser. Jeg vil si: Da er våre unge blitt for bortskjemte. Det går ikke an, slår han fast.

Stein Lier Hansen selv sto oppført med 2,6 millioner kroner i lignet inntekt for 2016. Uten å reflektere over at han selv har ei årsinntekt mer enn åtte ganger så høy som den en reinholder har — noe heller ikke VG-journalisten finner det verd å påpeke eller spørre om — forteller Hansen at tingenes tilstand ikke er bærekraftig. Løsninga er å kutte ned på velferdsstaten.

– Jeg sier at vi nordmenn har blitt mette. Da blir vi late. Jeg sier at vi i dag har ordninger som tillater unge å være late (…) Vi kan ikke ha det slik, fordi det ikke er bærekraftig for samfunnet vårt.

Også tidligere har Hansen markert seg ved å ville la de de som har minst få ta regninga for det han mener er problemer i industrien og samfunnet. Blant medlemsbedriftene i Norsk Industri finner vi selskaper eid av folk som Stein Erik Hagen, Kjell Inge Røkke og John Fredriksen.

LES OGSÅ: Dette tjener rikingene som vil kutte i lønna til vanlige folk

Større forskjeller, mindre lønn til lavtlønte
Etter at reallønna falt i 2016 mente Hansen det var så bra at det burde blitt gjentatt også i 2017. Da vikarbyrådirektivet blei innført uttrykte han bekymring for at innleide arbeidere nå kunne kreve å få den samme lønna som de fast ansatte, ofte er det snakk om utlendinger som er ansatt via et vikarbyrå og norske arbeidere som jobber i bedriften til daglig. Heller ikke allmenngjøring av tariffavtaler, et annet tiltak som skal forhindre sosialdumping, kunne han støtte.

– Vi har altfor stor kjøpekraft i dette landet, slo Hansen fast til Fagbladet.

Dette før han i samme intervju ville gjøre kål på garantiordningene som sørger for at lønnforskjellene i landet ikke løper løpsk ved å garantere en viss del av lønnsøkninga til de som tjener minst. Han mener små lønnsforskjeller er “uheldig” og at det bør “erstattes av noe mer moderne”.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned