Når vi ikke lenger kan ha tillit

Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerer gjennom en kirkegård i Kristiansand, eskortert av politiet. Mann fra nabolaget føres bort. Foto: Stillbilde NRK Nyheter.

”Jeg er uenig med det du sier”, sa liberaleren, ”men vil forsvare din rett til å si det med mitt liv!” ”Takk for det!”, sa nazisten, og hengte ham i en lyktestolpe.

Øivind Bergh
Om Øivind Bergh (16 artikler)
Øivind Bergh. Dr. scient. i mikrobiologi, forsker, aktiv sosialdemokrat, antirasist og i fagbevegelsen. Tilhenger av kunnskapssamfunnet.

”Jeg er uenig med det du sier”, sa liberaleren, ”men vil forsvare din rett til å si det med mitt liv!”
”Takk for det!”, sa nazisten, og hengte ham i en lyktestolpe.

Politiets opptreden i forbindelse med Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon 29. juli har fått svært sterk kritikk, men er også forsvart med høy intensitet av flere ellers oppegående samfunnsdebattanter med liberalt ståsted.

LES OGSÅ: Voldsdømte nazister marsjerte i Kristiansand — politiet fjernet motdemonstrant

Politiet eskorterte naziopptoget
Det er enighet om at politiet ikke kan bedrive forhåndssensur av ytringer, noe som ville være i strid med Grunnlovens paragraf 100. Det er videre enighet om at det ble søkt tillatelse, men svært seint, antakelig kl. 07:00 samme dag for marsjen i Kristiansand. Politiet kunne ha avslått tillatelsen ut fra ordenshensyn, men valgte å ikke gjøre det. Et opprinnelig planlagt arrangement i Fredrikstad ble først tillatt, men så avslått på grunn av ”fare” for motdemonstrasjoner. Både i Kristiansand og i Fredrikstad ble altså fravær eller tilstedeværelse av motdemonstranter brukt som begrunnelse for avslag/tillatelse. Politiet har dermed eksplisitt skjøvet ansvaret for påståtte begrensninger i ytringsfriheten over på antirasistiske motdemonstranter.

Det som så skjedde var støtende. Norsk politi, relativt mannsterke, eskorterte et nazistisk opptog med faner, og aggressivt opptredende menn. Ihvertfall to fredelige motdemonstranter ble fysisk bøllet kraftig med av nazistene, og deretter ført bort av politiet. Nazistene fikk gå videre. Den ene møtte nazidemonstrasjonen i det den marsjerte over en kirkegård (!), den andre sto stille i gågaten Marken. Mannen ved kirkegården fikk ropt grove trusler etter seg:  ”Vi kommer og besøker deg!” De skulle spore ham opp og «ta ham». Det er på det rene at mannens bolig faktisk ble oppsøkt av to av nazistene etterpå. Nordfront skrøt av at de hadde gjort Kristiansand sentrum til sitt eget.

Nazistene erklærer Kristiansand sentrum en nasjonalsosialistisk sone, med alt det innebærer, mens politiet holder vakt.

LES OGSÅ: 28-åring drept etter å ha blitt overfalt av nazister

Den nordiske mostandsbevegelsen gir beskjed om hva de vil gjøre med folk som tar til motmæle.

«Truende» å stå i gågaten
Vi kan konstatere at det å protestere fredelig mot aggressive nazister som marsjerer over en en kirkegård, og det at en mann står stille i en norsk gågate ble vurdert som ”truende” av politiet.

Politiet gjør et stort nummer av å framstille nazistene og antirasistiske motdemonstranter som likeverdige størrelser. Det er i beste fall et uttrykk for grov inkompetanse. Den nordiske motstandsbevegelsen må karakteriseres som en terrororganisasjon med en lang rekke grove voldsepisoder bak seg i Sverige og Finland, inklusive både mord og bombeaksjoner.

Nordiske antirasister har ikke drept noen, og er, med få og godt kjente unntak, strengt ikke-voldelige. Stort sett er det vanlige samfunnsdebattanter fra de fleste politiske leire, slett ikke bare ”venstresiden”.

«Ekstremister» likestilles
Dette går inn i et mønster, der ”venstreekstremister” har vært nevnt som likeverdige med ”høyreekstremister” i PSTs åpne rapporter gjentatte ganger, trass i at forskjellen i voldsbruk mellom de to gruppene er enorm. Statistikken som viser over åtti drepte mot null i er en del av bildet, selvsagt sterkt påvirket av massemordet i 2011. Enda mer alvorlig blir det hvis vi vurderer Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) som det det er, en i all hovedsak svensk (og litt finsk og norsk) organisasjon, med mye alvorlig voldshistorikk i Sverige og Finland.

At norsk politi sidestiller DNM med demonstranter fra den vanlige, fredelige, norske samfunnsdebatten kan rett og slett ikke forsvares ut fra empiri. Hva motiverer politiet for dette?

En talsmann for politiet i Østfold oppga at ”partene normalt var fredelige, med mindre de ble konfrontert med hverandre”. Når politiet kaller Den nordiske motstandsbevegelsen ”fredelig” er grensen nådd.

LES OGSÅ mer historien til politisk vold og terrorisme i Norge

Avskyelig, men også systematisk voldelig
Selvsagt er DNMs meninger avskyelige.
”Knus homolobbyen” og ”Den jødiske kulturmarxismen”, sammen med renneløkker for ”folkeforrædere”  er motbydelig, men må kanskje tåles i ytringsfrihetens navn. Man balanserer på kanten.

Det er kombinasjonen med omfattende og aktiv bruk av vold som gjør DNM uakseptabel. Den nordiske motstandsbevegelsen trener åpenlyst på vold, har høy kapasitet for vold, skryter av sin evne til vold, og har historie for vold. Hele atferden til Nordfront går ut på å systematisk spre redsel hos homser, jøder, andre minoriteter, og alle som måtte våge å si dem imot. Slik blir frykten liggende – som latent vold.

Norsk politi valgte likevel å beskytte spredning av latent vold.

Norsk politi valgte å aktivt beskytte en terrororganisasjon.

Hvorfor i alle dager skal vi ha tillit til norsk politi?

LES OGSÅ: Bombeanttentat mot svensk politiker: Ikke politisk motivert fordi han er sosialist, sier politiet

Lagt i jern for å stå stille
Det er mulig at noen av nazistene vil få et oppgjør med politiet etterpå.  Kristiansandspolitiet oppgir at de har identiteten på noen av demonstrantene, og vil følge opp noen saker. Saken med motdemonstranten om ble lagt i håndjern er dypt problematisk, og må få et etterspill. Politiet i Østfold oppga at 18 nazister ble stoppet ved grensen, kniver, slåsshansker og annet ”utstyr” ble beslaglagt, og nazistene sendt tilbake til Sverige. Slikt gir håp.

Hva gjør så politikerne? Opposisjonens folk er tydelige og fordømmende overfor demonstrasjonen. Regjeringspartiene er nesten tause. Twitreren, advokaten og stortingsvaraen for Høyre, John Chr Elden, finner vi i rollen som ytringsfrihetsfundamentalist. Han virket uvitende eller ignorerende om DNMs historie med vold og terror, og forsvarte deres rett til å demonstrere prinsipielt, og som om dette utelukkende var en verbal ytring.

Også jusprofessoren Hans Fr. Marthinussen ignorerer DNMs voldsdimensjon og diskuterer det hele som om det gjaldt homofobe utsagn fra Nina Karin Monsen.

Beredskapsmangelen er talende
Ignoransen fra regjeringspartiene faller på en tragisk måte sammen med deres manglende leveranser på beredskap i vid forstand. Etter Gjørv-kommisjonens knusende kritikk i 2012 av manglende beredskap og elendig politiledelse 22.7, da Stoltenbergs regjering la seg nærmest flat, var både Høyre og FrP kjepphøye. Nå skulle det bli sving på politi og forsvar! Forsøket på hemmelighold av Riksrevisjonens sterke kritikk av beredskapen tidligere i år viser at vært lite er blitt bedre siden da. Det er ingen grunn til tillit, og Kontrollkomiteen var usedvanlig skarp.

Det er fristende å låne et uttrykk fra svensk forsvarsdebatt, fra et land som har vært i fred så lenge at mange ikke skjønner alvoret i en endret sikkerhetssituasjon: Man er ”fredsskadade”.

Den nærmest totalt manglende erkjennelsen av trusselen fra Den nordiske motsandsbevegelsen viser at regjeringspartiene heller ikke skjønner trusselbildet.

Oscarsborg tidlig om morgenen, 9.4.1940
Oberst Erichsen: ”FØRSTE KANON – FYR!”
Løytnant NN: ”Nei nu får De se til å roe dem ned hr. Erichsen, vær nu ikke så illiberal, da!”

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

44 kommentarer på Når vi ikke lenger kan ha tillit

 1. Nazistene er nå iallfall åpne og ærlige om hvordan de føler for ulike grupper, mens antirasistene ikke erkjenner hatet som inngår i deres motstand mot høyreekstremistene.

  • Jeg hater ikke noen. Ikke en levende sjel. Så hvor har du dette hatet i min motstand mot høyreekstremister?

   • Jeg tror det nettopp er poenget, at antirasister er overbevist om at de ikke selv har noen form for negative følelser for høyreekstremister. Antirasister er engasjert for dem som rammes av ideologien til høyreekstremistene, de projiserer et offer-overgriper-scenario, hvor det da er naturlig at all sympati går til offeret. Har du noen form for aksept for at et menneske kan inneha meninger som at man bør knuse homolobbyen?

    Det ser ut som en del på venstresiden forventer at statsapparatet skal være servile overfor politisk korrekthet. Å diskreditere ulike deler av systemet slik som her gjøres kan slå tilbake. Så lenge nazistene ikke har gjort noe mere enn systemet tillater dem er fasit etter denne episoden at venstresiden har kommet med prinsippløse fremstøt som har til hensikt å undergrave respekten for samfunnsbærende institusjoner. Jeg vet ikke hvor viktige disse institusjonene er for høyreekstremistene…

    • AvatarSessa Merete Dahl Sparre // 2017-07-31 kl 23:34 //

     Å mislike noen og å hate noen er ikke samme sak. Vi antirasister misliker nazister (det burde faktisk alle med litt omløp i hodet gjøre), å hate er noe nazistene gjør.

     • Det er noe i psykologien som heter skyggen, og det har en viss relevans her. Leste nettopp en artikkel om denne nazistiske organsisasjonen, og en forsker nevnte at i Norge er det mer vold fra antirasister mot nazister enn motsatt. Det tyder på at det er noe mer enn bare å mislike.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-08-01 kl 00:48 //

      Men forskeren tar altså feil, veldig feil. Det sies i artikkelen, men du kan lese mer om det her hvis du er interessert: https://radikalportal.no/2016/09/23/uriktige-pastander-om-politisk-vold-i-norge/

     • Jeg vil umiddelbart si at hele det tilsvaret i radikalportal er basert på en mistolkning av Dagbladet-artikkelen. Det som jeg leste, og siterte, var at vold mot nazister av antirasister er mer vanlig enn motsatt. Tar forskeren feil der?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-08-01 kl 14:15 //

      Ja.

     • AvatarØivind Bergh // 2017-08-03 kl 09:23 //

      Merkelig å diskutere hvem som er mest voldelig. Det er jo bare å telle antall drap og bomber. Forøvrig fins det folk på venstresiden som godt kunne fått et oppgjør medrettsvesenet også, for samfunnet kan ikke ta lett på vold. Men gradsforskjellen er enorm.

     • AvatarYngvar_Natland // 2017-08-02 kl 10:30 //

      Tilsvaret går direkte på påstanden til forskeren. Det han er parafrasert på (norske journalister bruker ikke sitat) er at venstreekstreme er mer voldelige. Jeg kan forstå at du leser det som om det er venstreekstrem vold mot høyreekstreme, men det er ikke det han faktisk påstår. Det blir spennende å se forskeren dokumentere dette.

     • Du prøver å lese det inn i en sammenheng som harmonerer bedre med noe du kan argumentere for, lik andre her. Det er snakk om venstrekstremes vold mot høyreekstreme, og det er en relativt uproblematisk beskrivelse.

     • AvatarYngvar_Natland // 2017-08-02 kl 15:26 //

      Det som skrives er slettes ikke entydig. Det er du som leser setningen «Venstreekstreme er mer voldelige enn høyreekstreme.» inn i en spesiell kontekst. At han senere har sagt at han mente aktivistenes gjensidige vold, hjelper ikke for andre enn de som kom inn i debatten etter avklaringen. Forskeren har også holdt seg for god for å dokumentere påstanden. Der Radikal portal kan vise til rundt ti tilfeller av aktivistvold, har han klarer er å vise til er en enkelthendelser og etterlyse mer forskning. For en forsker er dette forskningsetisk elendig og en voldsomt tendensiøs handtering av et svært alvorlig tema. Han burde uttalt seg som privatperson hvis han ikke har mer å komme med.
      http://www.dagbladet.no/kultur/hoyreekstreme-bruker-stadig-mindre-vold/63421709

     • Jeg oppfattet det i den ånden som det tydeligvis ble sagt, og jeg tenker at de som ønsker å forholde seg til en annen problemstilling har sine grunner til nettopp det. Forskeren hviler kanskje på sin forskerautoritet når han kommer med uttalelsen, noe som sikkert ikke er uvanlig, men jeg stoler på at han gjengir tendenser han kjenner til fra sitt arbeide. Det er uansett mitt inntrykk som privatperson at venstrekstreme har en viss tilbøyelighet til vold mot det de anser som verdige ofre.

     • AvatarYngvar_Natland // 2017-08-03 kl 13:59 //

      «I Norge er venstreekstreme mer voldelige enn høyreekstreme, og selv om konflikten ikke er er så stor som på nittitallet, blir aktivister fra høyresiden angrepet av aktivister fra venstresiden med ujevne mellomrom.»

      Gitt de foregående avsnittene vil jeg si at din lesning er den mest sansynlige, allikevel: Det ikke utvetydig. Det kan leses som to forskjellige påstander. Alle vil spontant sette ting inn i kontekst dannet av egen kunnskap og erfaringer, men i dette tilfellet kan er begge tolkningene forståelige uten at man trenger å mistenkeliggjøre noen. Heller ikke deg, for den saks skyld. Kritikerne lister i alle fall opp en lang liste som inneholder angrep både mot aktivister og vanlige folk.

      Kanskje forskeren hviler på sin forskerautoritet. Kanskje han til og med gjør det i alt for stor grad. Her blir autoriteten hans utfordret med en lang liste dokumenterte tilfeller som motsier det han påstår. Da klarer han ikke selv å hoste opp mer enn ett. Det at han etterlyser mer forskning er også ett rødt flagg. I beste fall er det latskap. I værste fall er hans uttalelser direkte feil og basert på fordommer mot venstreradikale. Det er ikke tillitsvekkende, og inntil videre bør alle ta uttalelsene hans med en stor klype salt.

      Mine inntrykk er: Voldsforherligelse er en del av de fleste ekstremt radikale bevegelser. Venstreekstreme har en tendens til å angripe ordensmakten, mens høyreekstreme går etter privatpersoner. Det er ikke umulig at venstreaktivister også går til angrep på høyreaktivister oftere (uten at jeg har en bestemt oppfatning), men i Norsk sammenheng er det lite tvil om at brannstiftelser, bomber, skyting og drap har vært høyreaktivistenes domene. Hvis man diskuterer grad av vold er dette også en faktor.

     • Dine inntrykk er sikkert riktige. Offentligheten har en litt annen oppfatning enn personer fra ytre venstre. Offentligheten ser ikke den samme legitimitet i venstreekstrem vold og har ingen interesse av å konstruere unnskyldninger for denne.

     • AvatarYngvar_Natland // 2017-08-07 kl 13:55 //

      Hvem har konstruert unnskyldninger for venstreekstrem vold, og hvordan?

     • Det som sies i artikkelen er gjenkjennelig som en beskrivelse av situasjonenmi Norge. Det er det som er det interessante og som ville være det naturlige utgangspunktet for en diskusjon. Å vri det over det til at høyreekstreme driver mer med andre typer vold er en, sikkert bevisst, avsporing. Her handler det om de venstreekstremes voldelige tilbøyeligheter. Jeg ser ikke at noen av radikalerne her inne våger å ta i det spørsmålet.

     • AvatarYngvar_Natland // 2017-08-09 kl 14:12 //

      Artikkelen du refererte til handler om vold mellom aktivister. Som mange andre, setter jeg fortsatt spørsmålstegn ved forskerens grunnlag for sine utsagn, også når det gjelder hvilke aktivister som utøver mest vold. All bruk av politisk vold skal det tas oppgjør med, men det er ikke på sin plass å se på «egen» voldsbruk i tilknytning til saker hvor andre helt klart er de som utøver vold. I konteksten er ikke en avsporing å påpeke at det er en massiv utøvelse av grov vold fra ytre høyre. Spesielt når det virker som om ordensmakten likestiller ytre høyre og venstre. Resursene for beskyttelse er begrensede, så da får vi tåle å ha en diskusjon om hvem som har det største behovet og hvordan den skal gis.

      Du er motstander av at statsapparatet skal være servilt ovenfor politisk korrekthet. Det er jeg enig i, men de du mener skal ha oppvartning fra politiet er dømte voldsmenn som bruker vold mot meningsmotstandere ved den minste konfrontasjon. De har en voldsforherligende ideologi og kjemper for å kunne bruke makt mot alle meningsmotstandere. Min grense for ytringsfrihet går ikke ved nazipropaganda. Hvis man imidlertid ikke klarer å la vær å slå, sparke og drepe når noen står i veien for deg, roper eller spytter, så er det sannsynligvis de andre som trenger politiets beskyttelse.

     • Det som er bekymringsverdig i denne saken er de som uttaler seg på en måte som avslører at de ikke skjønner eller respekterer de prinsipper som må ligge til grunn for politiets handlinger, og som er urokkelige uansett hva som måtte skje i demonstrasjon.

      Det er ingen motsetning mellom hvem som trenger beskyttelse fra politiet. Et viktig poeng når det gjelder vold som forekommer når høyresiden demonstrerer er at det stort sett er antirasister som egger dem opp. Men kanskje antirasistene ikke ser det som veldig negativt å få mediaoppmerksomhet rundt at provokasjonene deres resulterte i nettopp det de hevder om de høyreekstreme.

     • AvatarYngvar_Natland // 2017-08-11 kl 14:00 //

      Du har din forståelse av hvilke prinsipper som «må» ligge til grunn. Hvis det er uenighet, tror jeg ikke dette handler om manglende forståelse, men rett og slett et annet syn på hvilke prinsipper det er som skal være førende. I noen tilfeller virker det som om du tolker og leser mer inn i en del utsagn enn det er belegg for.

      I forhold til problematikken rundt voldsbruk er det en kamp om knappe resurser. Politiet har begrenset mannskap og resurser. I forhold til demonstrasjoner spesielt er det sjeldent snakk om resurser, så der skal jeg gi deg rett.

      Motdemonstrasjoner er legitimt i ekstreme tilfeller. Jeg vil si at nazisme er et slikt tilfelle. Nynazister fritt marsjerende nedover gaten uten motstemmer virker fryktinngytende på meg. Du synes kanskje det er sånn det må være, men å vise avsky må også få være en beskyttet ytring. Blir man ropt til og spyttet på, så får man rope og spytte tilbake. Du er sjeldent offeret hvis du er den som slår.

      Det gikk hardt for seg på åtti- og nittitallet, men de siste ti årene har jeg ikke sett så mye til denne voldelige aktivistiske venstresiden. Noen få går sikkert fortsatt over streken. Uansett politikk er det alltid noen som er vil yppe til bråk, men det er ikke noe som preger venstreradikal eller antirasistisk aktivisme i skandinavia lenger ut fra det jeg har sedd. Vis meg gjerne at jeg tar feil.

     • I’ll write this in english since I don’t have a Norwegian keyboard. The constitution and principles of law are not subject to whimsical suggestions based on personal political preferences. Those cries are motivated merely by personal interest and reveal no basic grasp of broader principles which the police are bound to derive their course of action from.

     • Avatarheimevernet // 2017-08-03 kl 22:26 //

      Jeg synes ikke høyre- og venstreekstrem er uproblematiske ord. Bruker vi Europols definisjon av begrepene?

     • Hvis ikke man har en særinteresse i å forsvare en av to poler er det uproblematisk. Finnes sikkert måter å problematisere språkbruken.

     • AvatarYngvar_Natland // 2017-08-02 kl 10:48 //

      Her er forskerens tilsvar til kronikken på Radikalportal http://www.dagbladet.no/kultur/hoyreekstreme-bruker-stadig-mindre-vold/63421709
      Slik jeg ser det er han tydelig tendensiøs i sin framstilling. Han klarer ikke å komme med noen som helst vitenskapelig dokumentasjon for sine påstander. Han henviser til to, TO, enkelthendelser, og ønsker seg mer forskning. Dette er latterlig svakt for en som arbeider som forsker. Han skal vite veldig mye bedre enn å uttale seg på så sviktende grunnlag om noe så alvorlig som vold. Spesielt når man vet at akkurat den gruppene han setter i offerposisjon ønsker seg denne, og faktisk dreper folk som uttrykker ikkevoldelig motstand.

     • AvatarYngvar_Natland // 2017-08-01 kl 09:27 //

      Har du navnet på forskeren eller lenke til artikkelen?

 2. AvatarCartmenez // 2017-08-01 kl 05:12 //

  Jeg ser heller ikke helt hva politiet skulle gjort annerledes. Enn hvor kvalmende disse utsagnene fra nazistene var så gikk det fredelig for seg. Det ble ingen sammenstøt mellom demonstranter og mot-demonstranter. Det er uttallige eksempler på hvor dette spinner ut i voldsepisoder eller sammenstøt i Norge og i utlandet.

  Retten til å gå i demonstrasjons tog har man enten vi liker det eller ei. Dette er ikke det spor bedre enn demonstrasjonstogene i Oslo mot karikaturene i diverse aviser i Norge som også fikk med seg voldsentusiaster som Bhatti med fler. Denne demonstrasjonen fulgte heller ikke politiets instrukser (selv om selve aksjonen var klarert)

  Det beste var jo det som skjedde dagen etterpå med et tog i regnbuensflagg. Jeg håper inderlig man kan få på plass en enda større demonstrasjon for å vise at disse nazistene er en liten gruppe med holdninger som ikke henger paa greip.

  • Har du egentlig lest det du kommenterer på?

   • AvatarCartmenez // 2017-08-02 kl 14:52 //

    Nei jeg hoppet selvsagt rett ned til kommentarfeltet….

    Jeg er uenig i at man burde stoppet demonstrasjonen og min tillit til politiet har ikke blitt svekket av hvordan de håndterte situasjonen. De håndterte dette på samme måte som mange andre demonstrasjoner. Dette er ikke første gang en gruppe mennesker med for meg forskrudde meninger får gå i tog i Norge.
    Politiet har da også bortvist høyreekstreme med bakgrunn i at de tror det kan føre til voldsepisoder som da man bortviste Odins Soldater dette også i Agder altså Agder politidistrikt. At man gjør en riskio vurdering på sammenstøt mellom grupper er for meg helt åpenbart og har man vurdert det slik at man mener at en demonstrasjon kan gjennomføres fredelig så bør politiet la demonstrasjonen gjennomføres. Om man så kommer med budskap eller bilder og plakater under demonstrajonen som evt så bryter med norsk lov så bør det politianmeldes og evt dømmes av domstolene.

    Jeg forventer at trusselen fra disse gruppene håndteres av PST og at man har kontrol på de individene som har størst fare for voldelige utfall.

 3. AvatarBjørn Inge H Lorentzen // 2017-08-01 kl 09:17 //

  Jeg tror ikke det var dårligere stilt med liberaleren enn at hen sa «jeg er uenig _i_ det du sier».

 4. AvatarSteinar Nilsen // 2017-08-01 kl 11:04 //

  Det er veldig rart at politiet i Kr.sand ikke forstår at nazi – marsjer virker provoserende.
  Den beste måten å hindre vold i det offentlige rom er å hindre provokatørene å marsjere.
  Jeg synes politiet i Kr.sand viser en mangelfull forståelse for hvordan vold og uorden oppstår i det offentlige rom-

  • Hvilken paragraf sikter du til med henvisning til at folk er provoserte?

   • AvatarSteinar Nilsen // 2017-08-02 kl 14:25 //

    Politiet lot nazi – marsjen gå for å unngå vold. (Det ble sagt etterpå)
    Men å la provokatørene (ny-nazistene altså) få marsjere under politibeskyttelse så fremmer politiet vold og uorden – det motsatte av hva de ønsket.
    Man må således etterspørre politiets forståelse av lov og orden.

    • AvatarEspen Baug // 2017-08-06 kl 20:48 //

     Argumentet ditt kan brukes for å hindre homo-parader i t.d Tyrkia. Er det greit liksom?

     • AvatarSteinar Nilsen // 2017-08-07 kl 09:45 //

      Hvilke «parader» som er populære i Tyrkia vet jeg ingenting om. Men i Norge er nazi – marsjer uønsket. Dessuten ønsker de kun å provosere.

 5. Avatarlovåundre // 2017-08-01 kl 11:10 //

  Om «antirasistene» en dag plutselig skulle finne på å marsjere ned gågata hvor jeg bor, så håper jeg politiet takler det på noenlunde samme måte.
  Om en hissig nordfront aktivist hadde stilt seg i veien for dem, håper jeg politiet heller hadde fjernet den enslige aktivisten fremfor å stanse «antirasist» toget, selv om nordfront aktivisten nok hadde like mye rett til å være i gågata som «antirasistene».
  Dette mener jeg selv om «antirasistene» vekker vonde følelse i meg siden dem tid og ofte har protestert mot de lovlige og trivelige SIAN torgmøtene jeg har hørt på.
  Det er vondt å se at «antirasistene» protesterer mot oss engstelige som ikke ønsker at vårt kjære fedreland skal bli fylt opp av muslimer og over tid bli islamisert.
  Til tross for disse vonde følelsene «antirasistene» skaper i oss engstelige, må jeg bare innse at dem også har like mye rett til å demonstrere som oss andre,… som ikke ønsker islamisering av Norge.

  «Antirasistene» har til og med like mye rett til å gå i tog med flagg,… som de snåle unge homofobe mennene som ikke liker jøder og som kan stå bredbent med pilflagg og se barske ut.

 6. AvatarStein Vegar Leidal // 2017-08-02 kl 00:08 //

  Forfatteren hopper elegant bukk over Venstres umiddelbare og kraftige reaksjon – i beste sosialdemokratiske ånd?

  • AvatarSvein Erik // 2017-08-02 kl 00:50 //

   I sosialdemokratisk ånd så gir man ikke æren for noe til andre enn de som æres bør. Artikkelen kritiserer regjeringen og det er Høyre og Frp som sitter i regjering, IKKE Venstre 😀

  • AvatarØivind Bergh // 2017-08-03 kl 09:21 //

   Jeg har absolutt fått med meg Venstres reaksjon, men er ikke så veldig opptatt av et parti uten regjeringsmakt. Håper ikke det er for arrogant.

 7. Avatarheimevernet // 2017-08-02 kl 23:58 //

  Document-leser, her. Jeg tenkte at jeg måtte presentere meg skikkelig når jeg våger meg bort til et annet Ekko-kammer.

  Motstandsbevegelsen er på fremmarsj, ingen tvil om det. Men jeg oppfatter oppblomstringen av nazisme som en reaksjon på ikke-vestlig innvandring og fremfor alt introduksjonen av islam. Var det ærlig talt noen som fryktet Tore Tvedt & Co?

  Islam er en fascistisk ideologi. Som med nazisme kan uengasjerte muslimer rives med av de ivrige. Videre er islamske maktovertakelser med støtte fra venstresiden noe som har skjedd i sekulære og moderne stater før. Så tilhengerne av motstandsbevegelsen er ikke helt på bærtur når de frykter fremtiden.

  For meg gir det ikke mening å frykte nazismen, for jeg føler meg rimelig trygg på at hvis nazistene får politisk makt, så er det fordi islam har oppnådd det først. Og da er vi på vei mot et fascistisk system, allerede.

  • AvatarØivind Bergh // 2017-08-03 kl 09:20 //

   Du skal ha ros for ar du beveger deg utenfor ekkokamrenes verden. Jeg svarer vanligvis ikke anonyme, men syntes det du skrev var interessant.

   Først, som ikke-troende deler jeg din antipati mot islam et stykke på vei. Jeg vil aldri akseptere at religiøse tvinger sine lover på andre. Det gjelder i like stor grad andre religioner, og jeg er rasende når Listhaug vil ha obligatoriske skolegudstjenester. Sånt bør vi være ferdige med i Norge.

   Jeg ser ikke nazismen i dag som en reaksjon mot islam først og fremst. Det er påfallende at aksjonen i helga var rettet mot homofile og jøder. Det er to grupper som blir forfulgt av islamister også. Sånn sett er det nesten påfallende hvor like slike ekstremister er.

   Forøvrig vil jeg ikke bygge stråmenn mot vanlige religiøse som respekterer grensene for religionens verden, og at vi i all hovedsak ordner være mellommenneskelige anliggender på sekulært vis.

   Jeg ser nazistene i Nordfront mer som en kriminell bande, ikke ulik de tunge mc-miljøene, men med en slags politisk overbygning rettet mot minoriteter. Det handler om vold og trusler, først og fremst, og bør behandles som det.

   • Avatarheimevernet // 2017-08-03 kl 10:06 //

    Jeg oppfatter at det ikke er mulig å skrive under fullt navn om disse temaene, litt avhengig av hva slags meninger man har. Viktige samfunnsdebattanter som Elif Shafak har spesifikt oppfordret folk til å bevege seg mellom ekkokamre og å ha et åpent sinn i denne dystre tiden. Så jeg prøver så godt jeg kan.

    Nazistene har en moral som de ønsker at skal reflekteres i det offisielle Norge. Jeg kan et lite stykke på vei forstå dem, når de trekker frem visse eksempler. Jeg tenker på ekstreme eksempler av kjønnsnøytral oppdragelse, blotting overfor barn og liknende ting. Man kan også godt argumentere for at visse familiekonstellasjoner er sunnere for barn enn andre. For meg er det ingen rett å få barn, men man har plikt til å gi barn de beste forutsetninger når man først får dem.

    Men jeg oppfatter ikke «moralsk forfall» og jøder som årsaken til nåværende oppblomstring. Veksten i støtten til motstandsbevegelsen kommer i kjølvannet av introduksjonen av islam og dens konsekvenser. Og den svenske lederen nevner spesifikt islam. Hvis man beveger seg rundt på ulike nettfora, så er islam på alles lepper.

    Når det gjelder jøder, så er det klart at Soros er sterkt mislikt av mange. Og det er heller ingen tvil om at en del klandrer interaksjonen mellom myndigheter og visse jøder som Rothschild for Israel og konsekvensene det har fått i form av bensin på bålet i forholdet mellom Vesten og Islam, selv om tilgang på India sikkert var den motiverende faktoren for britene for å hedre Balfour-erklæringen. Men jeg ser heller ikke for meg at det store flertallet har Soros og Rothschild fremst i pannebrasken. Imidlertid ser islam ut til å være i nær sagt alles tanker.

    Hvis jeg ikke har rett i dag om at islam er den viktige motivasjonsfaktoren, så er det en sjanse for at islam vil utvikle seg til å bli den viktigste faktoren. For hvis økonomien og/eller klimaet endrer seg slik at religion igjen får en sterkere innflytelse i Europa og Norge, noe det helt sikkert vil på sikt, så er det slik at nordmenn er undermennesker i islam. Dermed er det nødt til å komme en reaksjon i form av en annen totalitær ideologi hvor nordmenn ikke er undermennesker. Ingen aksepterer undertrykkelse. Faren er at nazismen også har en ide om overmennesker og undermennesker.

    Den islamske delen av verden er håpløst akterutseilt på mange samfunnsområder. Akkurat hva som er årsaken er ikke så lett å si. Men det har ingenting med vestlig kolonisering å gjøre. Min gjetning er at årsaken er en cocktail av geografi, kultur og islam. Sistnevnte springer også ut av geografien og kulturen. Hva det nå enn er som er årsaken til at den islamske sivilisasjonen er mislykket, så har vi nå importert denne årsaken til Vesten med det skadepotensialet som følger med.

    Det er to muligheter, i følge Bernard Lewis, når det gjelder debatten om den islamske sivilisasjonens svikt. Enten konkluderer eliten i den islamske verden med at det er den islamske verdens egen skyld at det har gått som det har gått. Eller så ender eliten på konklusjonen at det er noen andres skyld. Hvis det er deres skyld, så har vi importert mennesker som har et eller annet skadelig med seg. Hvis det er andres skyld, så må det være Vesten, for det meste av interaksjonen har vært med oss. Derfor, i dette tilfellet, så har vi importert mennesker som har en mentalitet om at menneskene de lever blant er deres fiender. I begge tilfeller er det ingen grunn til å ha tro på fremtiden.

    Jeg mener at hvis man frykter nazismen, så bør man hive seg rundt og jobbe mot islams fremvekst. Jeg har ingen tro på at det bare er kriminelle som støtter eller er del av motstandsbevegelsen. Jeg har heller ingen tro på å bekjempe nazismen ved å kjempe direkte mot den. Men uansett om det blir nazismen eller andre ideologier som blir folkets alternativ mot politikken de siste tiår, så må man før eller senere forstå folkets misnøye. For såpåss dramatiske bevegelser som vi har sett må ha et reelt opphav. Og det opphavet må forstås.

    • AvatarØivind Bergh // 2017-08-03 kl 12:56 //

     Jeg er ivrig tilhenger av at samfunnet organiseres sekulært, men ser ingen grunn til å kommentere ytterligere. Nazistene valgte å fokusere på homofile og jøder, og gitt nazismens historie i Norge tror jeg de skal få mer motstand her enn i Sverige. Det er liten grunn til å få noe mer inn på Rotschild – bortsett fra at denne rike, men langt fra så rike familien som noen påstår alltid dras inn i konspirasjonsteorier av ulike slag. Soros står jo for en rå kapitalisme, men har også vært sterkt kritisk til Israel, og passer derfor ikke inn i de vanlige tankekonstruksjonene om «zionisme». Og motviljen mot homofile uttrykk har røtter i religion, og der står du fast i det du selv kritiserer.

     • Avatarheimevernet // 2017-08-03 kl 17:01 //

      Da får jeg takke for et bra innlegg. I det store og det hele er jeg enig med deg, selv om jeg har et annet syn på visse detaljer. Ikke minst er jeg enig med deg i at motstandsbevegelsen, eller i alle fall det den representerer, er en trussel (selv om jeg mener den er en sekundær trussel). Jeg håper og tror at din motvilje mot å la nazister bruke demokratiet til å ødelegge demokratiet kommer med en motvilje til å la politisk orienterte muslimer bruke demokratiet til å ødelegge demokratiet.

      Det er kanskje bare nazistene og nazisympatisørene som vet hvordan de selv tenker og i hvilken grad de tror at jødene er ansvarlige for den gryende (?) sivilisasjonskrigen. Jeg forsøker bare å forstå dem utenfra og skrev ned mine tanker om dem. Det samme gjør du. Og vi havner på forskjellige konklusjoner. Det er greit.

      Det er ikke sikkert at motstandsbevegelsen blir folkeopprøret. Men jeg tror det blir en form for ny politisk bevegelse, i det minste. Tiden vil vise.

      «Og motviljen mot homofile uttrykk har røtter i religion, og der står du fast i det du selv kritiserer.»

      Jeg vet godt at det er en spirituell eller religiøs komponent i nazisme, men det jeg påstår/mistenker er at brorparten av de som støtter/sympatiserer med motstandsbevegelsen ikke motiveres av å kunne diktere livene til de homofile, selv om mange helt sikkert er konservative når det gjelder gyldige familiekonstellasjoner som involverer barn.

      I tilfelle du oppfattet motvilje fra meg personlig:
      Selv mener jeg at samfunnet skal ha en finger med i spillet når det gjelder å godkjenne familiekonstellasjoner som involverer barn. På grunn av at jeg ikke er religiøs begrunner jeg dette ut fra min egen livserfaring og moral, ikke med bakgrunn i hva en eller annen ikke-eksisterende skapning angivelig har sagt. Jeg godtar ikke premisset om at å diskutere barns rettigheter i forbindelse med familiekonstellasjoner skulle representere en form for motvilje mot homofile eller andre grupper, i tilfelle du mente det.

Kommentarfeltet er lukket.