Når vi ikke lenger kan ha tillit

Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerer gjennom en kirkegård i Kristiansand, eskortert av politiet. Mann fra nabolaget føres bort. Foto: Stillbilde NRK Nyheter.

”Jeg er uenig med det du sier”, sa liberaleren, ”men vil forsvare din rett til å si det med mitt liv!” ”Takk for det!”, sa nazisten, og hengte ham i en lyktestolpe.

Øivind Bergh
Om Øivind Bergh (14 artikler)
Øivind Bergh. Dr. scient. i mikrobiologi, forsker, aktiv sosialdemokrat, antirasist og i fagbevegelsen. Tilhenger av kunnskapssamfunnet.

”Jeg er uenig med det du sier”, sa liberaleren, ”men vil forsvare din rett til å si det med mitt liv!”
”Takk for det!”, sa nazisten, og hengte ham i en lyktestolpe.

Politiets opptreden i forbindelse med Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon 29. juli har fått svært sterk kritikk, men er også forsvart med høy intensitet av flere ellers oppegående samfunnsdebattanter med liberalt ståsted.

LES OGSÅ: Voldsdømte nazister marsjerte i Kristiansand — politiet fjernet motdemonstrant

Politiet eskorterte naziopptoget
Det er enighet om at politiet ikke kan bedrive forhåndssensur av ytringer, noe som ville være i strid med Grunnlovens paragraf 100. Det er videre enighet om at det ble søkt tillatelse, men svært seint, antakelig kl. 07:00 samme dag for marsjen i Kristiansand. Politiet kunne ha avslått tillatelsen ut fra ordenshensyn, men valgte å ikke gjøre det. Et opprinnelig planlagt arrangement i Fredrikstad ble først tillatt, men så avslått på grunn av ”fare” for motdemonstrasjoner. Både i Kristiansand og i Fredrikstad ble altså fravær eller tilstedeværelse av motdemonstranter brukt som begrunnelse for avslag/tillatelse. Politiet har dermed eksplisitt skjøvet ansvaret for påståtte begrensninger i ytringsfriheten over på antirasistiske motdemonstranter.

Det som så skjedde var støtende. Norsk politi, relativt mannsterke, eskorterte et nazistisk opptog med faner, og aggressivt opptredende menn. Ihvertfall to fredelige motdemonstranter ble fysisk bøllet kraftig med av nazistene, og deretter ført bort av politiet. Nazistene fikk gå videre. Den ene møtte nazidemonstrasjonen i det den marsjerte over en kirkegård (!), den andre sto stille i gågaten Marken. Mannen ved kirkegården fikk ropt grove trusler etter seg:  ”Vi kommer og besøker deg!” De skulle spore ham opp og «ta ham». Det er på det rene at mannens bolig faktisk ble oppsøkt av to av nazistene etterpå. Nordfront skrøt av at de hadde gjort Kristiansand sentrum til sitt eget.

Nazistene erklærer Kristiansand sentrum en nasjonalsosialistisk sone, med alt det innebærer, mens politiet holder vakt.

LES OGSÅ: 28-åring drept etter å ha blitt overfalt av nazister

Den nordiske mostandsbevegelsen gir beskjed om hva de vil gjøre med folk som tar til motmæle.

«Truende» å stå i gågaten
Vi kan konstatere at det å protestere fredelig mot aggressive nazister som marsjerer over en en kirkegård, og det at en mann står stille i en norsk gågate ble vurdert som ”truende” av politiet.

Politiet gjør et stort nummer av å framstille nazistene og antirasistiske motdemonstranter som likeverdige størrelser. Det er i beste fall et uttrykk for grov inkompetanse. Den nordiske motstandsbevegelsen må karakteriseres som en terrororganisasjon med en lang rekke grove voldsepisoder bak seg i Sverige og Finland, inklusive både mord og bombeaksjoner.

Nordiske antirasister har ikke drept noen, og er, med få og godt kjente unntak, strengt ikke-voldelige. Stort sett er det vanlige samfunnsdebattanter fra de fleste politiske leire, slett ikke bare ”venstresiden”.

«Ekstremister» likestilles
Dette går inn i et mønster, der ”venstreekstremister” har vært nevnt som likeverdige med ”høyreekstremister” i PSTs åpne rapporter gjentatte ganger, trass i at forskjellen i voldsbruk mellom de to gruppene er enorm. Statistikken som viser over åtti drepte mot null i er en del av bildet, selvsagt sterkt påvirket av massemordet i 2011. Enda mer alvorlig blir det hvis vi vurderer Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) som det det er, en i all hovedsak svensk (og litt finsk og norsk) organisasjon, med mye alvorlig voldshistorikk i Sverige og Finland.

At norsk politi sidestiller DNM med demonstranter fra den vanlige, fredelige, norske samfunnsdebatten kan rett og slett ikke forsvares ut fra empiri. Hva motiverer politiet for dette?

En talsmann for politiet i Østfold oppga at ”partene normalt var fredelige, med mindre de ble konfrontert med hverandre”. Når politiet kaller Den nordiske motstandsbevegelsen ”fredelig” er grensen nådd.

LES OGSÅ mer historien til politisk vold og terrorisme i Norge

Avskyelig, men også systematisk voldelig
Selvsagt er DNMs meninger avskyelige.
”Knus homolobbyen” og ”Den jødiske kulturmarxismen”, sammen med renneløkker for ”folkeforrædere”  er motbydelig, men må kanskje tåles i ytringsfrihetens navn. Man balanserer på kanten.

Det er kombinasjonen med omfattende og aktiv bruk av vold som gjør DNM uakseptabel. Den nordiske motstandsbevegelsen trener åpenlyst på vold, har høy kapasitet for vold, skryter av sin evne til vold, og har historie for vold. Hele atferden til Nordfront går ut på å systematisk spre redsel hos homser, jøder, andre minoriteter, og alle som måtte våge å si dem imot. Slik blir frykten liggende – som latent vold.

Norsk politi valgte likevel å beskytte spredning av latent vold.

Norsk politi valgte å aktivt beskytte en terrororganisasjon.

Hvorfor i alle dager skal vi ha tillit til norsk politi?

LES OGSÅ: Bombeanttentat mot svensk politiker: Ikke politisk motivert fordi han er sosialist, sier politiet

Lagt i jern for å stå stille
Det er mulig at noen av nazistene vil få et oppgjør med politiet etterpå.  Kristiansandspolitiet oppgir at de har identiteten på noen av demonstrantene, og vil følge opp noen saker. Saken med motdemonstranten om ble lagt i håndjern er dypt problematisk, og må få et etterspill. Politiet i Østfold oppga at 18 nazister ble stoppet ved grensen, kniver, slåsshansker og annet ”utstyr” ble beslaglagt, og nazistene sendt tilbake til Sverige. Slikt gir håp.

Hva gjør så politikerne? Opposisjonens folk er tydelige og fordømmende overfor demonstrasjonen. Regjeringspartiene er nesten tause. Twitreren, advokaten og stortingsvaraen for Høyre, John Chr Elden, finner vi i rollen som ytringsfrihetsfundamentalist. Han virket uvitende eller ignorerende om DNMs historie med vold og terror, og forsvarte deres rett til å demonstrere prinsipielt, og som om dette utelukkende var en verbal ytring.

Også jusprofessoren Hans Fr. Marthinussen ignorerer DNMs voldsdimensjon og diskuterer det hele som om det gjaldt homofobe utsagn fra Nina Karin Monsen.

Beredskapsmangelen er talende
Ignoransen fra regjeringspartiene faller på en tragisk måte sammen med deres manglende leveranser på beredskap i vid forstand. Etter Gjørv-kommisjonens knusende kritikk i 2012 av manglende beredskap og elendig politiledelse 22.7, da Stoltenbergs regjering la seg nærmest flat, var både Høyre og FrP kjepphøye. Nå skulle det bli sving på politi og forsvar! Forsøket på hemmelighold av Riksrevisjonens sterke kritikk av beredskapen tidligere i år viser at vært lite er blitt bedre siden da. Det er ingen grunn til tillit, og Kontrollkomiteen var usedvanlig skarp.

Det er fristende å låne et uttrykk fra svensk forsvarsdebatt, fra et land som har vært i fred så lenge at mange ikke skjønner alvoret i en endret sikkerhetssituasjon: Man er ”fredsskadade”.

Den nærmest totalt manglende erkjennelsen av trusselen fra Den nordiske motsandsbevegelsen viser at regjeringspartiene heller ikke skjønner trusselbildet.

Oscarsborg tidlig om morgenen, 9.4.1940
Oberst Erichsen: ”FØRSTE KANON – FYR!”
Løytnant NN: ”Nei nu får De se til å roe dem ned hr. Erichsen, vær nu ikke så illiberal, da!”

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.