Politiet svarte meg med en tom konvolutt

Foto: Creative common

I ti år måtte jeg vente på UDIs feilbehandling av min asylsøknad. I hele denne perioden har politiet plaget meg. Da jeg klaget var svaret jeg fikk sjokkerende.

anonym
Om anonym (35 artikler)
Denne skribenten har, i samråd med Radikal Portal, valgt å være anonym.

Noen folk i Norge blir rutinemessig kontrollert, forfulgt, overvåket, stoppet og sjekket ved flyplasser, gater og butikker av politiet og vakter, uten forklaringer på hvorfor. Vi vet at ungdom fra innvandrerfamilier opplever dette stadig, samtidig som ingen kan gi dem en god grunn til at det skjer. Personlig har jeg dessverre også erfart mye av dette. Av hensyn til min familie vil jeg være anonym, men likevel fortelle om erfaringene mine slik at flere skal vite hva som skjer i Norge.

Da min asylsak ble behandlet i UDI ble det gjort en feilvurdering, og jeg sendte inn en klage. UDI kan enten innvilge søknaden eller sende den videre til klagebehandling. Istedenfor å bli sendt til klageenheten, ble saken – ifølge korrespondansen mellom enhetene –  ved ”en feiltakelse” arkivert bort i flere år. Jeg kontaktet UDI mange ganger i denne perioden og minnet dem på å sende asylsaken min videre til klageinstansen, uten at de lyttet til meg. Da endelig klageenheten fikk oversendt saken, påpekte de UDIs feilvurdering i behandlingen av saken, samt bemerket den uforholdsmessig lange tiden det hadde tatt UDI å oversende saken til dem. Etter dette ble saken igjen liggende i flere år hos UDI før de avviste og returnerte den tilbake til klageenheten.

På dette tidspunktet ble jeg utålmodig og begynte å uttale meg offentlig om den dårlige behandlingen jeg fikk i min asylsak. Da ble jeg anmeldt til politiet for å være uberegnelig, og noen påsto at det jeg fortalte ikke hadde rot i virkeligheten. På dette tidspunktet hadde jeg bodd i Norge i ti år. Jeg hadde midlertidig arbeidstillatelse og jobbet i ni år, hadde fast jobb og betalte min skatt som alle andre. Jeg var godt kjent med norsk arbeidsliv, regler og normer. Jeg hadde ikke begått noen lovbrudd eller andre former for lovstridige handlinger, og ble mildt sagt forbauset over at noen kunne finne grunnlag for å anmelde meg. Jeg opplevde anmeldelsen som et personangrep og sverting av min troverdighet, og ikke minst en avsporing i forhold til min alvorlige kritikk av UDI. Jeg skrev et tilsvar til politiet og UDI, men fikk aldri skriftlig bekreftelse på at dette var mottatt eller annet svar fra noen av dem. 

Etter mye egeninnsats har jeg fått asyl og får bli i Norge.

LES OGSÅ: Er det plass til flere i solidaritetsdugnaden?

Ny hverdag
Jeg har nå oppholdstillatelse og er norsk statsborger. Dessverre opplever jeg likevel stadig at politiet og vektere driver med forfølgelse, overvåkning, trusler og sverting av meg. Det ble også drevet forsøk om å holde meg ut av arbeidsliv. Denne maktutøvelsen har pågått i elleve år uten opphold. Ved to tilfeller har til og med våpen blitt rettet mot meg uten anledning. Vektere plager meg om jeg er i butikker, på restauranter eller offentlige steder. Politiet har også forsøkt å skremme meg ved nesten å kjøre på meg. Men aldri har politiet eller vektere stoppet meg på gaten, slik minoritetsungdommene forteller om.

Folk blir redde
En gang jeg spiste på restaurant pekte kelneren på meg og sa høyt til dem ved nabobordet «pass dere for ham, han kan stikke». De ble skremt og skyndte seg vekk, det samme gjorde jeg. Jeg blir helt knust og såret når slikt skjer. I noen butikker har jeg hørt ansatte si til hverandre at jeg er farlig og at de må passe seg for meg og de overvåker meg kontinuerlig. Det samme gjentar seg om jeg handler i samme butikk igjen.

Politiet gjør det vanskelig
Da jeg skulle ta sertifikat og øvelseskjørte for noen år siden gjorde politiet det ekstra vanskelig for meg og mine kjørelærere. De som kjørte med meg ble stoppet av politiet uten grunn og synes det var plagsomt. Politiet var stadig i nærheten og jeg opplevde at de fremprovoserte hendelser som kunne ha forårsaket at jeg krasjet. På selve oppkjøringstidspunktet satt sensoren og jeg inne i bilen og han forklarte hvordan oppkjøringen skulle foregå og jeg svarte på muntlige spørsmål før vi satte i gang, samtidig som politiet kjørte rundt og rundt bilen og iakttok, tidvis bare en meter unna. Jeg beholdt roen og klarte å gjennomførte oppkjøringen. Tårene mine rant av glede da jeg fikk beskjed om at jeg hadde bestått til tross for omstendighetene. Dessverre har jeg senere opplevd at politiet blokkerer veien for meg uten at det er noen som helst forvarsel. Det er slikt jeg må finne meg i.

LES OGSÅ: En sjekkliste til Erna Solberg

Forsøk på kommunikasjon
Etter de tre første årene kunne jeg ikke lenger overse og leve under slike forhold uten å foreta meg noe. Derfor tok jeg den gang kontakt på telefon med gjeldende politidistrikt og spurte hvorfor jeg ble behandlet slik. Jeg forklarte dem alt som hadde skjedd med meg og stilte spørsmål ved hva som hadde gått galt? Jeg ble bedt om å sende inn min bekymring skriftlig, og det gjorde jeg raskt og ventet spent på svar. Etter flere måneder fikk jeg bekreftelse på at brevet mitt var mottatt. Jeg ventet i noen måneder til, men det kom aldri noe svar på brevet mitt. Jeg ringte og etterlyste en tilbakemelding, men fikk beskjed om å vente. De svarte fortsatt ikke og jeg holdt frem med å ringe og etterlyse en forklaring. Etter hvert endret tonen seg når jeg ringte, de hevet stemmen, ble uhøflige og jeg opplevde at tonen ble truende. Til slutt fikk jeg beskjed om å ikke ringe dem igjen, fordi de hadde mye å gjøre. Flere uker senere kom det post fra politiet, jeg åpnet spent konvolutten – men det var ikke noe brev der, konvolutten var tom. Jeg ringte og spurte hvorfor de hadde sendt meg en tom konvolutt, men fikk ikke noe konkret forklaring. På denne måten ignorerte de mitt brev og viste at de ikke tok meg, eller det som skjer mot meg alvorlig.

Da tok jeg saken videre til Spesialenheten for politisaker og ga dem konkrete opplysninger om hendelser med tid og sted, og det ble opprettet sak. Igjen ventet jeg på svar og fikk det: « – på bakgrunn av innhentede opplysninger, finner spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforskning, og dermed er saken henlagt.» Saken ble videreført til Riksadvokaten og de opprettholdt spesialenhetens konklusjon. Saken ble behandlet også hos Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings og sikkerhetstjeneste som konkluderte med at de ikke fant noen kritikkverdige handlinger mot meg. De daglige vonde opplevelsene mot meg fortsatte likevel som før.

Jeg undrer om de ulike statlige organene virkelig har behandlet min sak ordentlig, eller om de alle kan være villedet av en annen informasjonskilde?

Det som har skjedd og som skjer fortsatt er ikke hverdagsrasisme men strukturell rasisme. Det utføres blant andre av de samme som skal sørge for at lov og orden opprettholdes. Hvordan kan jeg behandles slik uten at det får noen konsekvenser for noen av de ansvarlige?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Politiet svarte meg med en tom konvolutt

  1. AvatarFrank Johan Dalberg // 2020-07-06 kl 08:10 //

    Skal disse påstandene tillegges troverdighet må de vedlegges ugjendrivelig faktadokumentasjon.

Kommentarfeltet er lukket.