Vinneren av Radikal Portals karikaturkonkurranse har rasistiske undertoner

Radikal Portal har kåret en svært problematisk og etisk tvilsom tegning som vinner.

Gyrid Gunnes
Om Gyrid Gunnes (1 artikler)
Gyrid Gunnes er født i Tromsø. Hun er er utdannet teolog og prest i Den norske kirke. Har arbeidet med feministteologi og frigjøringsteologi. Gunnes har skrevet Hellig sårbar og Å forkynne Guds ord klart og urent - utkast til en feministisk prekenpraksis. Hun gjennomførte performancen Bønner til Allah på Høstutststillingen 2014. Gunnes er for tiden doktorgradsstipendiat ved Diakonhjemmet høyskole i Oslo.

Debattene i etterkant av de danske karikaturtegningene og drapene i Paris har med stor tyngde vist behovet for at humor som virkemiddel må brukes med etisk dømmekraft og en kritisk forståelse av makt. Derfor var det gledelig at Radikal Portal annonserte at de ville arrangerte en karikaturkonkurranse. I utlysningen ønsket de karikaturer hvor «budskapet skal sparke oppover, mot makt, fordommer, dominerende ideologier eller umoralske handlinger». «Endelig», tenkte jeg. «La oss for en gang skyld få skarpe, hardtslående og morsomme karikaturer som handler om noe annet enn muslimer og islam».

LES OGSÅ: Vinneren av Radikal Portals karikaturkonkurranse

En problematisk vinner
Derfor var skuffelsen ekstra stor da vinneren ble kåret 16.04. Adam Oskar vant med tegningen Homophobe, en karikatur over Putins holdninger til homofili. Tegningen viser de ulike stadiene i menneskets utvikling, fra den apelingende homo ergaster til det oppreiste mennesket homo sapiens. Midt i rekken, med pil og bue går homophobe, tegnet med en Putin-figur. Med andre ord: Radikal Portal har kåret en svært problematisk og etisk tvilsom tegning som vinner.

Denne kritikken av vinnertegningen handler ikke om å ville begrense homokampens ytringsfrihet. Å lage tegninger som karikerer de diskriminerende holdninger til homofile og lesbiske i russisk lovverk er svært viktig. Kampen mot homo-konservative krefter må føres med full styrke.

Denne kritikken av vinnertegningen handler om hvordan den beskriver «de andre», de vi er uenig med og hvilket debattklima den slik bidrar til. Grunnen til dette er tegninger som kobler menneskets evolusjonære utvikling til hva man mener om homofili. Slik går tegningen inn en lang tradisjon hvor folk som mener andre ting enn «oss liberale opplyste» er kommet kortere i den evolusjonære utviklingen enn «oss». Ifølge tegningen har de homofobe ikke bare dårlig etisk vurderingsevne, de er faktisk laverestående mennesker enn det liberale «homo sapiens». Tegningen knytter slik an til er gammelt sosialdarwinistisk tankegods, virksomt ikke minst i kolonitiden. Radikal Portal har kåret en tegning med klare rasistiske trekk som vinner av sin konkurranse.

Negative holdninger til homofili finnes ikke hos «de andre» i Russland, men også blant Den norske kirkes biskoper. Et eksempel fra forrige uke er Møre-biskop Ingeborg Middtømmes manglende vilje til å ordinere en lesbisk teologistudent til prest i Den norske kirke.

For vinnertegningens valg av motiv er det ekstra ille at negative holdninger til homofili finnes nettopp i de landene som på 1700 og 1800-hundretallet ble rammet av europeeres syn på andre som grunnleggende annerledes enn dem selv og «laverestående». Det rasistiske i karikaturenes valg av evolusjonen som visuelt virkemiddel blir ekstra tydelig hvis man tegner inn en gjennomsnitts konservativ kristen afrikaner på Putins plass i rekken, langt bak tegningens liberalt og hvite homo sapiens.

LES OGSÅ: NSANTA ser deg

Tolkning, ikke evolusjon
Homo-konservative holdninger stammer ofte fra tekster i hellige tekster. Dette gjelder også for Putin som gjennom sin presidentperiode har knyttet seg nært til Den russisk-ortodokse kirke, en kirke med svært konservative holdninger til lesbiske og homofile. Disse holdninger stammer ikke fra å ha kommet kortere i den evolusjonær eller intellektuell utvikling enn «oss liberale», men er dypest sett et etisk spørsmål: Kriteriet som avgjør hvilken side man havner på i homofilispørsmålet handler om hvordan man tenker om forholdet mellom hellig tekst og levd liv. I likhet med lesninger av hellige tekster som støtter slaveri, er homo-konservative lesninger av hellige tekster først og fremst et etisk sammenbrudd: man velger en lesemetode som gjør at nålevende menneskers lidelser underordnet tekstens bokstav. Å anklage ens motstander for å feile etisk i sin lesning av en hellig tekst er noe grunnleggende annet enn å hevde at de er kommet kortere i den evolusjonære utviklingen. Det åpner også for tro på endring hos ens motstander.

LES OGSÅ: Ønsker en bredere bruk av rasisme-begrepet

Den gode karikatur?
Selv sendte jeg inn en karikatur av Dan Park til Radikal Portals konkurranse. Som en amatør innenfor kunstfeltet er det selvsagt helt greit å tape mot en profesjonell tegner. Men det er ikke greit å tape mot en tegning som bekrefter betrakterens verdensbilde som evolusjonært mer høytstående enn andre. Og det er ikke greit at en aktør på venstresiden premierer en slik måte å forholde seg til sine meningsmotstandere på.

Radikal Portal oppgir at terroren mot Charlie Hebdo gjorde at de «ønsket å komme med vårt syn på hva som kan være karikaturens samfunnsoppgave». Juryen kunne med fordel selv ha lært av Charlie Hebdos forside etter drapene. Her ser Muhammed rett på betrakteren og sier «alt er tilgitt». Denne tegningen er langt mer intellektuelt utforskede og risikofylt enn Oskars, både for tegneren, betrakteren og den sammenhengen tegningen inngår i. Mens både karikaturtegnernes forsvarere og deres motstandere agerer innenfor et verdensbilde av absolutte, avklarte posisjoner («troende», «ikke-troende), klarer denne tegningen å destablisere tradisjonelle ateistiske og religiøse posisjoner. Gjennom tegningen iscenesetter den ateistiske tegneren seg selv som muslimsk teolog ved å komme med en påstand om Muhammeds etiske respons på drapene. Tegningen representerer derfor en ikke-konvensjonell bruk av et religiøst motiv (Muhammed) som ikke lar seg entydig kategorisere som «ateistisk» eller «religiøst». Den skaper slik en mellomposisjon som verken ateisten eller den religiøse kontrollerer fullt ut. Å se karikaturen blir å erfare en virkelighet som verken terroristene, tegnerne eller betrakterne kjente til på forhånd.

Oskars fremstilling at mennesker som er uenig med oss selv oss personer som ligger etter i den evolusjonære utvikling er noe man som europeer kjenner altfor godt fra historien. Å videreformidle denne arven bør absolutt ikke være «karikaturens samfunnsoppgave».

 

Innlegget har tidligere stått i en forkortet versjon i Klassekampen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.