Vinneren av Radikal Portals karikaturkonkurranse har rasistiske undertoner

Radikal Portal har kåret en svært problematisk og etisk tvilsom tegning som vinner.

Gyrid Gunnes
Om Gyrid Gunnes (1 artikler)
Gyrid Gunnes er født i Tromsø. Hun er er utdannet teolog og prest i Den norske kirke. Har arbeidet med feministteologi og frigjøringsteologi. Gunnes har skrevet Hellig sårbar og Å forkynne Guds ord klart og urent - utkast til en feministisk prekenpraksis. Hun gjennomførte performancen Bønner til Allah på Høstutststillingen 2014. Gunnes er for tiden doktorgradsstipendiat ved Diakonhjemmet høyskole i Oslo.

Debattene i etterkant av de danske karikaturtegningene og drapene i Paris har med stor tyngde vist behovet for at humor som virkemiddel må brukes med etisk dømmekraft og en kritisk forståelse av makt. Derfor var det gledelig at Radikal Portal annonserte at de ville arrangerte en karikaturkonkurranse. I utlysningen ønsket de karikaturer hvor «budskapet skal sparke oppover, mot makt, fordommer, dominerende ideologier eller umoralske handlinger». «Endelig», tenkte jeg. «La oss for en gang skyld få skarpe, hardtslående og morsomme karikaturer som handler om noe annet enn muslimer og islam».

LES OGSÅ: Vinneren av Radikal Portals karikaturkonkurranse

En problematisk vinner
Derfor var skuffelsen ekstra stor da vinneren ble kåret 16.04. Adam Oskar vant med tegningen Homophobe, en karikatur over Putins holdninger til homofili. Tegningen viser de ulike stadiene i menneskets utvikling, fra den apelingende homo ergaster til det oppreiste mennesket homo sapiens. Midt i rekken, med pil og bue går homophobe, tegnet med en Putin-figur. Med andre ord: Radikal Portal har kåret en svært problematisk og etisk tvilsom tegning som vinner.

Denne kritikken av vinnertegningen handler ikke om å ville begrense homokampens ytringsfrihet. Å lage tegninger som karikerer de diskriminerende holdninger til homofile og lesbiske i russisk lovverk er svært viktig. Kampen mot homo-konservative krefter må føres med full styrke.

Denne kritikken av vinnertegningen handler om hvordan den beskriver «de andre», de vi er uenig med og hvilket debattklima den slik bidrar til. Grunnen til dette er tegninger som kobler menneskets evolusjonære utvikling til hva man mener om homofili. Slik går tegningen inn en lang tradisjon hvor folk som mener andre ting enn «oss liberale opplyste» er kommet kortere i den evolusjonære utviklingen enn «oss». Ifølge tegningen har de homofobe ikke bare dårlig etisk vurderingsevne, de er faktisk laverestående mennesker enn det liberale «homo sapiens». Tegningen knytter slik an til er gammelt sosialdarwinistisk tankegods, virksomt ikke minst i kolonitiden. Radikal Portal har kåret en tegning med klare rasistiske trekk som vinner av sin konkurranse.

Negative holdninger til homofili finnes ikke hos «de andre» i Russland, men også blant Den norske kirkes biskoper. Et eksempel fra forrige uke er Møre-biskop Ingeborg Middtømmes manglende vilje til å ordinere en lesbisk teologistudent til prest i Den norske kirke.

For vinnertegningens valg av motiv er det ekstra ille at negative holdninger til homofili finnes nettopp i de landene som på 1700 og 1800-hundretallet ble rammet av europeeres syn på andre som grunnleggende annerledes enn dem selv og «laverestående». Det rasistiske i karikaturenes valg av evolusjonen som visuelt virkemiddel blir ekstra tydelig hvis man tegner inn en gjennomsnitts konservativ kristen afrikaner på Putins plass i rekken, langt bak tegningens liberalt og hvite homo sapiens.

LES OGSÅ: NSANTA ser deg

Tolkning, ikke evolusjon
Homo-konservative holdninger stammer ofte fra tekster i hellige tekster. Dette gjelder også for Putin som gjennom sin presidentperiode har knyttet seg nært til Den russisk-ortodokse kirke, en kirke med svært konservative holdninger til lesbiske og homofile. Disse holdninger stammer ikke fra å ha kommet kortere i den evolusjonær eller intellektuell utvikling enn «oss liberale», men er dypest sett et etisk spørsmål: Kriteriet som avgjør hvilken side man havner på i homofilispørsmålet handler om hvordan man tenker om forholdet mellom hellig tekst og levd liv. I likhet med lesninger av hellige tekster som støtter slaveri, er homo-konservative lesninger av hellige tekster først og fremst et etisk sammenbrudd: man velger en lesemetode som gjør at nålevende menneskers lidelser underordnet tekstens bokstav. Å anklage ens motstander for å feile etisk i sin lesning av en hellig tekst er noe grunnleggende annet enn å hevde at de er kommet kortere i den evolusjonære utviklingen. Det åpner også for tro på endring hos ens motstander.

LES OGSÅ: Ønsker en bredere bruk av rasisme-begrepet

Den gode karikatur?
Selv sendte jeg inn en karikatur av Dan Park til Radikal Portals konkurranse. Som en amatør innenfor kunstfeltet er det selvsagt helt greit å tape mot en profesjonell tegner. Men det er ikke greit å tape mot en tegning som bekrefter betrakterens verdensbilde som evolusjonært mer høytstående enn andre. Og det er ikke greit at en aktør på venstresiden premierer en slik måte å forholde seg til sine meningsmotstandere på.

Radikal Portal oppgir at terroren mot Charlie Hebdo gjorde at de «ønsket å komme med vårt syn på hva som kan være karikaturens samfunnsoppgave». Juryen kunne med fordel selv ha lært av Charlie Hebdos forside etter drapene. Her ser Muhammed rett på betrakteren og sier «alt er tilgitt». Denne tegningen er langt mer intellektuelt utforskede og risikofylt enn Oskars, både for tegneren, betrakteren og den sammenhengen tegningen inngår i. Mens både karikaturtegnernes forsvarere og deres motstandere agerer innenfor et verdensbilde av absolutte, avklarte posisjoner («troende», «ikke-troende), klarer denne tegningen å destablisere tradisjonelle ateistiske og religiøse posisjoner. Gjennom tegningen iscenesetter den ateistiske tegneren seg selv som muslimsk teolog ved å komme med en påstand om Muhammeds etiske respons på drapene. Tegningen representerer derfor en ikke-konvensjonell bruk av et religiøst motiv (Muhammed) som ikke lar seg entydig kategorisere som «ateistisk» eller «religiøst». Den skaper slik en mellomposisjon som verken ateisten eller den religiøse kontrollerer fullt ut. Å se karikaturen blir å erfare en virkelighet som verken terroristene, tegnerne eller betrakterne kjente til på forhånd.

Oskars fremstilling at mennesker som er uenig med oss selv oss personer som ligger etter i den evolusjonære utvikling er noe man som europeer kjenner altfor godt fra historien. Å videreformidle denne arven bør absolutt ikke være «karikaturens samfunnsoppgave».

 

Innlegget har tidligere stått i en forkortet versjon i Klassekampen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

39 kommentarer på Vinneren av Radikal Portals karikaturkonkurranse har rasistiske undertoner

 1. AvatarThomas Johansen // 2015-05-06 kl 14:25 //

  «Det rasistiske i karikaturenes valg av evolusjonen som visuelt virkemiddel blir ekstra tydelig hvis man tegner inn en gjennomsnitts konservativ kristen afrikaner på Putins plass i rekken, langt bak tegningens liberalt og hvite homo sapiens.»

  Da ville det blitt en helt annen tegning med et helt annet budskap, og den ville aldri ha vunnet denne karikaturkonkurransen.

  En karikaturtegner skal ikke legge begrensninger på seg selv med utgangspunkt i at det han tegner kan tolkes i absolutt verste mening. Juryen som vurderer tegningene behøver heller ikke å ta dette hensynet. Faktisk bør de i god karikatur-tradisjon, verdsette karikaturer som med overdrevne virkemidler formidler budskapet på en kreativ og flertydig måte høyest.

  Jeg tolker selv tegningen slik at tegneren mener at Putins Russland ikke befinner seg på et utviklingsstadium som stemmer overens med det utviklingsstadiet russere/mennesker egentlig befinner seg på. Tegningen inviterer til å tenke på historisk utvikling som noe ikke-lineært, som kan gå «bakover i tid», i den forstand at den samfunnsmessige tilstanden forverres.

  Alle som har hatt naturfag på ungdomsskolenivå vet at denne fremstillingen av Homo sapiens’ utvikling, fremstiller mennesket som art, uten hensyn til rase. Evolusjonær utvikling har dessuten ikke noe å gjøre med en objektiv forbedring å gjøre. Evolusjon handler om tilpasning. Karikaturen hyller det samfunnsmessige fremskrittet, og kobler et samfunnsmessig tilbakeskritt til et tidligere evolusjonært stadium, det vil si et stadium som ikke er tilpasset tiden.

  Ellers skulle jeg gjerne likt å høre en begrunnelse for hvordan Gunnes mener det er å «sparke oppover» å karikere Dan Park. Han må gjerne karikeres for min del, men stort lengre ned kan man knapt sparke.

  • AvatarMagne Andersen // 2015-05-07 kl 00:53 //

   Det er nok å «sparke oppover» på Dan Park fordi denne er å anse som «klassefiende». Dog hadde det vært interessant å finne ut om denne karikaturen hadde vært basert på hva som er politisk korrekt om han, eller om hva han faktisk mener. F.eks denne særdeles useriøse og uetterettelige personen av jødisk herkomst, Erwin Kohn, bommet stygt om essensen i et av Parks budskap. Denne Kohn presterte å gå til verbalt angrep på Dan Park å fremstille denne som jødehater basert på et av Park’s uttrykk. I virkeligheten hadde Park formidlet et «spisset» budskap for å vise det rådende jødehatet som lever og bobler i den svenske byen Malmø. Når ulike internasjonale jødiske grupper anbefaler jøder om å holde seg unna/flytte fra Malmø da er det byen Malmø som har et problem. Det er ikke en kunstner som velger et spisset budskap for å vise til dette jødehatet

 2. Dette har overhodet ingenting med rasisme å gjøre. Slutt å vanne ut begrepet

  • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-08 kl 15:15 //

   Jeg tror nettopp en «utvanning» (les: utvidelse) av begrepet rasisme er på sin plass. Nettopp fordi «selv erklærte nazister i dag har lært seg å unngå rasehenvisninger for å unngå rasismeanklager, og en smal (rent biologisk) definisjon av rasisme er det en vil gå inn for hvis en ønsker å stigmatisere utgrupper og samtidig ikke vil bli sett, eller se seg selv, som rasist». (Lene Auestad om boken «Hva er rasisme?»)

   Å demonisere og dehumanisere «de andre» er noe av det blant annet Antirasistisk senter ser på som farlig. I psykologien har man flere eksempler allerede fra grunnfag, som viser hvor effektive og farlige grepene fra Radikal portals jury og Adam Oskar er. Hvem kan argumentere mot dem, når «noen» definerer rammene?

   Ekstra trist er det at leder av Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, deltok som eneste ikke-faglige jurymedlem i denne triste beslutningen. «Den andre» skal ikke være «den andre», men «en av oss». Det er ikke før vi ansvarliggjør oss selv, at vi kan komme problemet til livs.

   • Artikkelforfatteren har et problem med at de som har et forhistorisk verdensbilde blir karikert deretter, det skal hun få lov til. Men å kalle en slik karikatur rasistisk, det blir å undergrave alle de millioner menneskene som daglig blir utsatt for hets på bakgrunn av hudfarge, religion eller etnisitet, og det er ikke greit.

    • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-09 kl 02:45 //

     Selv om vi kanskje ikke er enige, er det deilig å se at du bruker et utvidet rasismebegrep. 🙂

 3. AvatarKatsa Bat-Tziyon // 2015-05-06 kl 14:58 //

  Tegningen speiler ARTENES utviklingsnivå, og har ingenting med rase og gjøre, du tenker for mye gunnes, (eller for lite) og det blir bare tøv til slutt, slik det speiler seg i mye annet, bønn til «allah» kledd i Kirkens kappe og stola, «pussy Christ» og alle de støtende amatørprosjektene.

  • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-08 kl 15:03 //

   Mulig jeg misforsto, men var ikke et av premissene for å debattere her, at man tar ballen, ikke «mannen» …?

   • AvatarKatsa Bat-Tziyon // 2015-05-08 kl 15:14 //

    Gunnes driver med såkalt performance, hun er en del av sine «kunstprosjekter».
    Hun er prest offentlig stilling men misbruker sin stilling for å fremme sin personlige blasfemi og kaller det kunst.

    • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-08 kl 15:30 //

     Jeg ser ikke noe misbruk av prestestilling eller at hun har fremmet noen «personlig blasfemi» her. Du har en imponerende evne til å IKKE holde deg til saken. Jeg synes innlegget til Gunness er velskrevet og poengtert. Kan du forklare meg hvor og hvordan jeg har misforstått dette?

     • AvatarKatsa Bat-Tziyon // 2015-05-08 kl 15:34 //

      Nå går du i mot dine egne prinsipper og hakker løs på meg som person, morsomt 🙂

     • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-08 kl 16:20 //

      Litt trolling er alltid gøy. For enkelte. Jeg skjønner at du ikke skjønner hva du debatterer. Takk for samtalen.

     • AvatarKatsa Bat-Tziyon // 2015-05-08 kl 16:31 //

      Ja, å beskylde andre for trolling er en form for trolling i seg selv, du har ikke kommet med annet enn personangrep, så det er like godt du trekker deg, adjø.

 4. Kristendommen handler om at synd er alvorlig – derfor Kristus som offer til legedom for samvittighet og av og til kropp. Syndenød/nådebehov, læren om synd og nåde samt at Kristus den eneste gud, er det eneste sentrale i kristendommen. – Kristus ble sendt for at den som tror på ham, ikke skal gå fortapt. Himmel/fortapelse angår hovedbudskapet i kristendommen, hvilket da ikke kan benektes.

  Det finnes mange vitner på at kristendommen har vært deres beste legemiddel for en skadd samvittighet. Mange andre undre er det også vitnesbyrd om. Selv har jeg blitt momentant helbreda fra alkoholisme av Kristus. Men ingenting er så godt som å få en helbreda samvittighet i Kristus. Kristendommen må erfares. Jesus gjør de samme undrene i dag som for 2000 år siden.

  Kirka skal være en plass/forsamling der man får legedom angående ens synder, og ikke ens syn, for slik er kirka/kristendommen hellig.

  – Spør deg selv, Gyrid Gunnes – har du glemt ut disse hovedtinga om kristendommen jeg kommer med her.

  • AvatarKatsa Bat-Tziyon // 2015-05-07 kl 12:49 //

   Gyrid gunnes er ikke Kristen, hun ber til islams avgud allah.

   • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-08 kl 15:16 //

    Var det mannen eller ballen vi skulle ta i debatten?

    • AvatarKatsa Bat-Tziyon // 2015-05-08 kl 15:20 //

     Gunnes er kvinne, og jeg er ikke en del av ditt «vi».

     • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-08 kl 15:28 //

      Skulle du sett:
      – Vær saklig og hold deg til tema
      – Ta ballen – ikke spilleren!

      Spilleren var det, ikke ballen. Nei, jaggu, ny leif fulgte: ballen, ikke spilleren.

      Vi er da «vi» i det øyeblikk vi uttrykker oss i samme fora?

     • AvatarKatsa Bat-Tziyon // 2015-05-08 kl 15:30 //

      Nei, jeg og du er ikke automatisk et «vi» selv om man skriver under samme diskusjonstråd, jeg er for selvstendig tenkning og ikke kollektivisme, man er selvstendige mennesker først og fremst, og at jeg kommenterer her gjør ikke meg til et «vi» av dette forumet.

     • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-08 kl 15:34 //

      Knis!
      Og hva synes du om innlegget vi debatterer under? 🙂

     • AvatarKatsa Bat-Tziyon // 2015-05-08 kl 15:35 //

      Fnis!

  • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-08 kl 15:16 //

   Jeg ser ikke hvordan dette er relevant for debatten. Kan du opplyse meg?

   • Gunnes er prest og teolog. Jeg synes hun burde ha tatt med at det er fantastisk at Kristus ofret seg for ens synder.

    I kristendommen kom Kristus for å frelse syndere (ikke egenrettferdige) fra verden, og ikke for å frelse/redde verden, for verden er dømt i kristendommen.

    Det virker som Gunnes er bakvendt her. – Hun er mer opptatt av å redde verden enn å forkynne evangeliet og Kristus Forløseren.

    • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-08 kl 18:59 //

     Interessant innspill. Er dette å finne i innlegget, eller er det hele forfatterskapet?

 5. AvatarMagne Andersen // 2015-05-07 kl 00:34 //

  Det er absurd at en person med frigjøringsteologi har problemer med denne karikaturen. Trodde hele essensen i frigjøringsteologi var å forsvare de undertrykte. Og under styresettet til denne åpenbare homofoben, så er skinkerytterne og flatbankerne undertrykt

  Denne satiriske karikaturen oppfyller til fulle det som skal være målet.

  Og endog blande inn noe rasisme i dette, er bare dumt. For hvem i all verden er det som skal være «offer» her?

  Forøvrig cudos til radikal portal å fremheve denne karikaturen vel vitende om at det ellers foregår noe svermeri for denne totaltære homofoben

  • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-08 kl 15:17 //

   Skivebom når du omtaler dette som utslag av homofobi. Gunness har skrevet imponerende reflektert, og min tro er at hun dessverre snakker langt over hodene på de fleste som debatterer her.

   • AvatarMagne Andersen // 2015-05-08 kl 23:38 //

    Nå omtaler jeg ikke Gunnes som homofob. Men om den person som blir rippet til i satiren som dennne Gunnes hevder har «rasistiske undertoner»

    • AvatarKristin B. Bruun // 2015-05-09 kl 02:46 //

     Ok, jeg ser at jeg misforsto deg.

     • Hva var det du gaula og skreik inne på politikontoret. Var det: «Au. Slipp meg! Jeg skal ha rettighetene mine. Jeg skal drepe deg. Slipp meg, Uuuuuæææh, du kveler meg. Uuææææ», eller noe lignende?
      Hvor finner jeg lydopptaket igjen?

 6. AvatarDaniel Hesby Mathé // 2015-05-07 kl 12:29 //

  Jeg er for så vidt enig i deler av kritikken. Det er nok mange uvitende som kaster seg på homohets-toget, men det finnes også de som definitivt burde vite bedre og som er oppegående. Ved å karakterisere de som underutviklet undervurderer vi deres betydning som meningsbærere. Likevel er det artistens fulle rett til å fremstille Putin som en «Homo Phobe» og jeg forstår hans budskap med tegningen. Om ikke annet så har tegningen uansett satt i gang en god debatt her inne!

 7. Dere venstreradikale må ha en merkelig hverdag. Ironi, satire og karikatur er… ja. akkurat det.
  Når man ikke klarer å ta det som det det er, men må analysere og drøfte, for deretter å dissekere,
  og så igjen drøfte og analysere, for å fine ut om det passer med klanens politisk korrekte oppfatning av fortid, nåtid og framtid, blir det – synes jeg – litt traurig.
  Evolusjonen som her nevnes, har ikke raser, slik noen tenker, men arter av ymse slag. – Men la det ligge, det blir for omfattende.
  Putin er et glimrende eksempel på homofobi, Gunnes. Han og hans meninger, som støttes av Den russisk-ortodokse kirke og ignorante ekstremister, er i nyhetene – og derfor relevant for denne karikaturen.
  Siden du nevner norske biskoper, ville det ikke vært plass til dem og deres ukjente ansikter i denne karikaturen – altså ikke morsomt eller til ettertanke for andre enn deg.
  Ha en god helg, og håper du får smile litt – ja kanskje le – uten at du går for dypt inn i årsaken.

 8. Hvem gidder.

 9. Artig hvordan visse grupper hvite mennesker føler seg krenket. På vegne av virkeligheten.

  • AvatarPer Martinsen // 2015-05-12 kl 20:36 //

   Det har ikke noe med rasisme å gjøre rips 2. Disse modellene er fargelagt etter områdene de er funnet. Han rødhårede er en neanderthaler funnet i Tyskland. Han høye er en erectus funnet i Rift Valley. Han til høyre er jeg ikke helt sikker på – tipper han er en tidlig sapiens – kanskje noen få generasjoner etter hans stammor vandret ut fra Afrika? Neanderthalerne utviklet seg ganske isolert her i nord i lang tid etter at de utvandret fra Europa. Pga kulden fikk de tønneform og korte armer og ben. Antagelig fikk de lys hud for bedre å absorbere energien fra den svake sola. Hår/øyenfargen kan man selvfølgelig ikke si noe om. Min teori av at den var ikke var helt ulik pelsen til dyrene i området – slik som mammuter, lemmen, nesehorn etc.

   • Ja, det er riktig, MEN denne utstillingen blir oppfattet som støtende for «muslimer og afrikanere». Derfor vil ikke Brussel Airlines reklamere for utstillingen i Det naturvitenskapelige museet i Brussel.

    • AvatarPer Martinsen // 2015-05-13 kl 11:07 //

     Utrolig. Han som er mest utviklet der ser ut som en afrikaner. At utstillingen er støtende mot muslimer overrasker ikke. Finnes det noe de ikke blir krenket av? Hva er det denne gangen? Evolusjonen strider mot en eller annen skapelsesmyte i Koranen?

 10. AvatarGunnar Øyro // 2015-05-09 kl 17:30 //

  I alle dager! Artikkelforfattaren latar til å vera fullstendig uvitande om kva begrepet «rasisme» betyr. Men for å prøva (det er ikkje lett) å ta det ørlite på alvor: 1) homofobe er ikkje ein rase eller etnisk gruppe. Eller meiner du verkelig det? I så fall er det vel du som er rasistis her? 2) å vera homofob er jo ein haldning, det er ikkje noko du er. Enig? Og når vi angrip gruppen av homofobe så angrip vi kun den haldningen, ingenting anna. For ein må jo anta at gruppen av homofobe ikkje deler andre krakteristika enn nettopp haldningen. Enig? 3) er vi då enige om at rasisme, det å diskriminera nokon på grunnlag av rase eller etnisitet er noko heilt anna enn å angripa folk for deira haldningar og meininger? Eller er det sjølve det nokon angrip homofobien i seg sjøl du blir lei deg for? (For det er vel aldri Putin du forsvarer?) Vil du ha deg frabedt kritikk av homofobe, er det det du egentlig seier?

 11. AvatarPer Martinsen // 2015-05-12 kl 20:21 //

  Ha-ha. Dette må være ment ironsk. Eller så er Gyrid Gunnes så dårlig taper at det blir komisk. Tror de fleste skjønte poenget til Adam Oskar: Holdningene til Putin er forhistoriske. Gyrid du Gyrid, overdrivelse er et vanlig virkemiddel i humor skjønner du…

 12. Regner med at Radikal Portal rydder opp: Hed er en hetsprofil, og jeg ønsker som de fleste andre få debattere i fred på nett. Takk.

  (Dagens første kommentar ligger her:
  https://disqus.com/home/discussion/radikalportal/vinneren_av_radikal_portals_karikaturkonkurranse_har_rasistiske_undertoner/#comment-2158223626)

Kommentarfeltet er lukket.