Slutt å lek med fyrstikker, Abid Raja

Foto: Jo Straube

Troskapsed til flagget, særskilt jødehat blant muslimer, vemmelse og medlidenhet for kvinner i niqab. Abid Rajas budskap bidrar til stigmatisering av innvandrere generelt og muslimer spesielt. 

Sohaib Ahmad
Om Sohaib Ahmad (5 artikler)
Sohaib Ahmad er miljøarbeider og skribent.
Muhammed Qasim Ali
Om Muhammed Qasim Ali (1 artikler)
Muhammed Qasim Ali er journalist.

Abid Raja har utfordret innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til en Facebook-debatt om «hverdagsrasismen» som han mener hun er med på å skape. Han har fulgt dette opp med utspill i avisene der han knytter Listhaugs retorikk opp mot en oppfordring om at «jødeutryddelsene ikke bør glemmes».

LES OGSÅ: Ville kaste ut og stenge grensene for romfolk — holdt tale på holocaustdagen

Selvmotsigende om hverdagsrasisme
Når Listhaug sier at «hele den tredje verden ikke kan komme til Norge» nører hun opp under holdninger om at Norge kan bli tatt over av mørkhudede ifølge Raja. Men når Kong Harald sa at «Vi kan ikke ta imot hele Afrika i Europa» hyllet Raja kongens holdning til flyktningkrisen som klok og folkelig. Når både Listhaug og Kongen peker på at man må ha en avveining mellom det å ta imot flyktningene og hjelpe flest mulig i deres nærområder er dette et fornuftig standpunkt og lite egnet til å skape «hverdagsrasisme» uansett hvem som sier det.

Raja kritiserer videre Listhaug for å si at «flyktninger og innvandrere ikke kan bli båret på gullstol inn i Norge». Denne kritikken er vi enig i. Som sønner av hardtarbeidende innvandrere reagerer vi sterkt på slik retorikk. Det er trist å bevitne at regjeringssamarbeid ikke har endret på Frps årelange uvane med å sparke mot utvalgte grupper i samfunnet samtidig som de insisterer på at de egentlig vil hjelpe dem. Kan vi få en slutt på dette Siv og Silvy?

Men er dette «rasisme» som fører tankene hen til jødeutryddelsene? Isolert sett er det vanskelig å sette fingeren på hvilke av Listhaugs uttalelser som fører til «hverdagsrasismen», men som Raja påpeker er det undertonen og helheten i Sylvi Listhaug sin retorikk som skaper «hverdagsrasismen». Dette kan man være enige i, men hva så med Raja sin egen retorikk?

LES OGSÅ: Erna Solbergs egne riksmobbere

Statsborgerskap mot evig troskap
Abid Raja har sagt at han følt «vemmelse» når han ser kvinner i niqab. Men han synes også «synd på dem». En slik dehumaniserende og nedlatende holdning mot muslimske kvinner som velger å gå med niqab er ikke noe mindre egnet til å skape hverdagsrasisme enn noe Listhaug har sagt, tvert imot. Det gir grobrunn til de som ønsker å overføre denne «vemmelsen» videre i møte med alle muslimer. Ser du hvor uheldig dette er, Abid?

Abid Raja har foreslått at innvandrere skal sverge «evig troskap» til det norske flagget om de ønsker å bli norske statsborgere, et konsept som de fleste nordmenn er ukjente med. En slik tvungen underkastelses-retorikk rettet mot innvandrere gir dårlig smak i munnen til folk flest og er lite egnet til å fremme integrering. Det ligner på den ustanselige messingen om at «innvandrere må følge norske lover og regler» som vi i alle år har hørt fra et annet hold. Da er det svært interresant at mannen bak denne monotone summingen, Carl I. Hagen, har bemerket at Raja har overtatt hans ståsted i mange saker. Dette sier vi oss enig i.

LES OGSÅ: I 2011 mente han nytt korstog var nødvendig, kan bli ny justisminister

Det norske jødehatet
Abid Raja har hevdet at muslimer får hat mot jøder inn med morsmelka. Dette kjenner få muslimer seg igjen i. Men det passer som hånd i hanske med det bildet av muslimer som islamofobe ønsker å formidle.

En forskningsrapport utarbeidet av Holocaustsenteret viste at 12 prosent av den norske befolkningen har utpregede negative holdninger til jøder og et oppsiktvekkende funn i en studie gjennomført av IMDI, det såkalte integreringsbarometeret, var at respondenter fra muslimske land var mindre skeptiske til personer med jødisk tro enn befolkningen generelt. Hvor var Rajas tordentale da?

Et negativt syn på jøder finner man utvilsomt også blant mange norske muslimer som representerer 3-4 prosent av den norske befolkningen. Men kanskje det ikke bare er Rajas muslimske morsmelk, men også det norske drikkevannet det er noe galt med? Tar du ballen, Abid Qayyum?

Bidrag til hverdagsrasismen
Flere eksempler kunne nevnes, men poenget vårt er at helheten og undertonen i Rajas budskap har i lang tid bidratt til å stigmatisere innvandrere generelt og muslimer spesielt. Sett i lys av dette fremstår hans utfordring til Listhaug som et spill for galleriet. Raja spiller politisk lommetennis. Han digger seg selv og sin stemme. Han velger å seile i medvind, men står ikke i stormen på vegne av minoriteter når dette vil gjøre han mindre populær blant majoritetssamfunnet.

Om «hverdagsrasismen» kan måles utifra politiske utsagn har Raja antageligvis bidratt til dette i større grad enn Listhaug. Med sitt seneste utspill prøver Abid Raja på sedvanlig politikervis å slokke en brann hans selv har vært med på å starte. Vårt råd til Raja er å være føre var, slutte å leke med fyrstikker og drive politikk på voksent vis.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.