Artikler av Gyrid Gunnes

Gyrid Gunnes
Om Gyrid Gunnes (1 artikler)
Gyrid Gunnes er født i Tromsø. Hun er er utdannet teolog og prest i Den norske kirke. Har arbeidet med feministteologi og frigjøringsteologi. Gunnes har skrevet Hellig sårbar og Å forkynne Guds ord klart og urent - utkast til en feministisk prekenpraksis. Hun gjennomførte performancen Bønner til Allah på Høstutststillingen 2014. Gunnes er for tiden doktorgradsstipendiat ved Diakonhjemmet høyskole i Oslo.