kolonialisme

Kan rasismen forklares?

2020-07-22 // 0 kommentarer

I ettekant av demonstrasjonene i USA, som følge av drapet på George Floyd, har har det kommet fram stadig nye eksempler på hvor omfattende rasismen er, men hvordan kan [...]

Makt og implisitt diskriminering

2017-09-27 // 2 kommentarer

Fra først å ha blitt åpnet på gløtt, står døren nå vid åpen for de som fremmer, hat, frykt og forakt for menneskeverdet og vil omsette det til praktisk politikk. Det [...]

Syria under Frankrikes jernhæl

2017-02-22 // 2 kommentarer

Fra kolonimaktens jerngrep, via de første flybombingene av sivile, til dagens støtte til islamistiske militser. Frankrikes krigshistorie i landet [...]

Ikke glem sionismen

2015-11-10 // 0 kommentarer

I spissen for konflikten med palestinerne står israelske nasjonalister fra bosetterbevegelsen, ekstreme sionister som ser på seg selv som pionerene i utvidelsen av det [...]

Et forsvar for den franske intervensjonen

2013-02-21 // 0 kommentarer

Venstresidas reaksjon på militæroperasjonen i Mali bærer preg av en ryggmarksrefleks mot Vesten, og kjører debatten inn på feil spor. Ordskiftet preges av en svart-hvitt [...]