kolonialisme

Makt og implisitt diskriminering

27. september 2017 // 2 kommentarer

Fra først å ha blitt åpnet på gløtt, står døren nå vid åpen for de som fremmer, hat, frykt og forakt for menneskeverdet og vil omsette det til praktisk politikk. Det [...]

Syria under Frankrikes jernhæl

22. februar 2017 // 2 kommentarer

Fra kolonimaktens jerngrep, via de første flybombingene av sivile, til dagens støtte til islamistiske militser. Frankrikes krigshistorie i landet [...]

Ikke glem sionismen

10. november 2015 // 0 kommentarer

I spissen for konflikten med palestinerne står israelske nasjonalister fra bosetterbevegelsen, ekstreme sionister som ser på seg selv som pionerene i utvidelsen av det [...]

Et forsvar for den franske intervensjonen

21. februar 2013 // 0 kommentarer

Venstresidas reaksjon på militæroperasjonen i Mali bærer preg av en ryggmarksrefleks mot Vesten, og kjører debatten inn på feil spor. Ordskiftet preges av en svart-hvitt [...]