Politiet bortviste ham fra eget hjem i 72 timer

Her er kartet som viser området mannen ble pålagt å holde seg unna.

Familiefaren «Tore» ble bortvist fra eget hjem og familie i 72 timer for ikke å følge politiets pålegg. Politiets bortvisninger av folk de mener truer lov og orden, er i ferd med å komme ut av kontroll.

Nyhet
Om Nyhet (718 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Boger

Det var under sommerens politiaksjon for å rydde «Brakkebygrenda» i Oslo familiefaren ble pågrepet og bøtelagt etter at politiet mente han ikke hadde fulgt deres bortvisningsvedtak. «Tore» nektet å betale forelegget, og ble senere frifunnet av Oslo tingrett.

Radikal Portal møter «Tore» i Gamlebyen, ikke langt fra hvor politiaksjonen fant sted, og han forteller gjerne om sine opplevelser, så lenge han får være anonym.

Var bare tilskuer
– Da jeg kommer ut av oppgangen om morgenen 4. juni ser jeg at mye av gata er stengt og sammen med en venn lurer jeg veldig på hva dette er, forteller han.

LES OGSÅ: Politiet lo og nektet å tro at han var voldtatt

Etter å ha bivånt det som skjer, setter han seg på motorsykkelen og kjører til Gamlebyen skole hvor barna hans går. Også her er veien sperret, og sammen med en nabo bestemmer han seg for å spørre politiet hva som foregår, da sperringene ikke ser ut som noen vanlige politisperringer.

– Som nabo og engasjert beboer syntes jeg det var greit å forsøke å finne ut hva det var som skjedde her, men politiet nektet å svare på spørsmålene våre.

Bekymret for barna
«Tore» og naboen blir stående og følge utviklingen. De synes det store politioppbudet er bekymringsverdig og er opptatt av at ungene ikke skal reagere negativt på det som skjer rundt dem.

– Dette virker for oss som en veldig voldsom aksjonsform fra politiets side, og vi var bekymret for hvilke reaksjoner ungene på skolen ville få på denne aksjonen. Det var årsaken til at vi ønsket å få informasjon om hva som skjedde.

LES OGSÅ:  Høydepunkter på Radikal Portal 2014

Politiet derimot er ikke villige til å dele noen som helst informasjon med tilskuerne som stadig øker i antall.

Trues med bortvisning
— Plutselig kommer det en polititjenestemann med et kart og gir beskjed om at om vi ikke umiddelbart fjerner oss fra området, selv om vi står utenfor politiets sperringer, vil vi bli bortvist fra området i 72 timer.

Ifølge kartet, gjelder bortvisningsvedtaket for store deler av Gamlebyen, men detaljene i kartet er ikke med en gang like lette å forstå.

LES OGSÅ: Pegida og kampen for en ny jødeparagraf

«Tore» og fire andre andre trekker seg tilbake til et sted de, ifølge kartet, har til å oppholde seg.

«Tores» advokat, advokatfullmektig Mathilde S. Wilhemsen hos advokatfirmaet Bing Hodneland, er sterkt kritisk til at politiet truet tilskuerne med bortvisning.

– Her forelå det ikke noen grunn til å tro at tilskuerne skulle begå noen lovbrudd, og de oppholdt seg rolig og fredelig utenfor politiets sperringer. I slike situasjoner skal det ytterst mye til for at politiet skal kunne true med et bortvisningsvedtak, understreker hun.

Pågripes for brudd på bortvisningsvedtak
Noen timer senere har «Tore» en legeavtale. På vei dit på motorsykkel blir han stoppet av politiet i det politiet kaller en rutinekontroll. Etter at enheten som stopper han har konferert med operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt, blir «Tore» pågrepet for å ha brutt det tidligere bortvisningsvedtaket og blir innbrakt til arresten. Her blir han sittende i syv timer før han slippes løs.

LES OGSÅ: Naziorganizasjon truer muslimer og jøder ved høgskole i Oslo

«Tore» nekter å vedta forelegget han blir ilagt av politiet, og saken blir ført som en hastesak i Oslo tingrett. Her seirer «Tore» på alle punkter, og politiet får sterk kritikk av tingretten for deres opptreden.

– Blir nærmest som husarrest
– Bortvisningsvedtaket ble jo nærmest å anse som en husarrest. Da jeg både bor i og har unger på skole innenfor det området jeg skulle være bortvist fra ble situasjonen veldig spesiell, synes «Tore».

Verken han, advokatfullmektigen eller Oslo tingrett har noen forståelse for omfanget av bortvisningsvedtaket.

– Politiet skal ha muligheter til å utøve den jobben de er satt til å gjøre, men det må være lov til å utvise skjønn. I denne saken er det klart, som også tingretten påpeker, at bortvisningsvedtaket har vært alt for omfattende og komplisert, mener Wilhelmsen.

Hun mener det er betenkelig at bortvisningskartene politiet leverte ut under aksjonen var trykket opp på forhånd.

– Det er problematisk at politiet her på forhånd tydligvis har bestemt seg for en viss strategi. Dette gjør at man dermed ikke kan gjøre individuelle vurderinger og det kan, som i denne saken, føre til at man gjør vurderinger som er mindre heldige.

Omfanget blir for stort
Advokatfullmektigen mener noe av problemet er at omfanget av bortvisningene ofte blir for omfattende.

– Politilovens paragrafer setter strenge grenser for når en bortvisning kan brukes, og det er ofte her politiet tøyer strikken langt.

Ifølge politilovens paragrafer fem og syv skal personen eller personene, som vurderes bortvist, enten forstyrre den alminnelige ro og orden, eller det skal være en berettiget frykt for at en slik forstyrrelse kan oppstå. Politiet kan også etter loven benytte bortvisning for å avverge eller stanse lovbrudd.

— Politiet skal ikke benytte seg av midler i sitt arbeid som kan sees på som uforholdsmessige strenge eller unødvendige.

Stadig oftere i bruk
Radikal Portal sitter på opplysninger som viser at politiet, og da spesielt politiet i Oslo, i stadig større grad benytter seg av bortvisningsvedtak. Vi kjenner til flere episoder i løpet av 2014 hvor politiske aktivister er blitt mer eller mindre jaget ut av bykjernen ved demonstrasjoner og andre arrangementer.

En av episodene fant sted under en SIAN-demonstrasjon i sommer. Her ble venstreaktivisten Martin Knutsen bortvist fra Oslo sentrum, innenfor Ring 2, i 72 timer for å ha diskutert fredelig med representanter fra Sian (Stopp islamiseringen av Norge) på Karl Johan.

LES OGSÅ: Bevæpnet politi holdt vakt ved demo mot bevæpning av politiet

– Hadde jeg skullet følge dette vedtaket ville det blitt som en lang husarrest for meg, da jeg bor innenfor Ring 2, forteller Knutsen til Radikal Portal.

Det finnes i løpet av det siste året også en rekke eksempler på aktivister som har blitt forvist fra Oslo sentrum i forbindelse med høyreekstreme demonstrasjoner. Senest under demonstrasjonene mot PEGIDA vet Radikal Portal at aktivister ble bortvist fra sentrum for å hindre sammenstøt.

Politiet tause om praksisen
Radikal Portal har ved flere anledninger forsøkt å få kommentarer til bruken av bortvisninger og hvorvidt man anser dette som et nødvendig maktmiddel for å opprettholde lov og orden i spesielle situasjoner. Vi har henvendt oss med kritiske spørsmål angående praksisen både til Politidirektoratet og Oslo politidistrikt, men ingen har foreløpig besvart våre henvendelser.

Her kan du lese hele dommen fra Oslo Tingrett

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.