Norske myndigheters hets av sigøynere tok aldri slutt

Foto: Christian Vassdal

Norske myndigheter tok aldri noe oppgjør med anti-siganismen. Konsekvensen er at politikere vil forby rom, UDI nekter dem registreringsbevis og politiet trakasserer dem. Vi skriver 2015.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger og Christian Vassdal (foto)

Den siste tids hardkjør fra regjeringen for et landsomfattende tiggerforbud falt i grus. Forbudet ville ha rammet fattige og tilreisende romer her til lands, mener Folk er Folk, som kjemper for romenes rettigheter.

– Formålet med et slikt forbud må først og fremst ha vært og få romene ut av landet og det er svært gledelig at forslaget nå er trukket, sier leder i Folk er Folk, Bjønnulv Evenrud, til Radikal Portal.

Trakasseres og forfølges
Forsøket på å få innført det landsomfattende tiggerforbudet er bare det siste forsøket på å trakassere og forfølge romene. I århundrer har folkegruppen blitt utsatt for hat og trakassering over hele Europa. Ofte er rom gjort til syndebukker, og de har fått et ry som kriminelle latsabber og folk som ikke passer inn i samfunnet.

Her hjemme har romenes hverdag heller ikke vært fri for trakassering og forfølgelse.

– Vi ser daglig at rom i Norge blir trakassert og jaget enten de sitter og tigger eller de selger magasiner.

Han understreker at mye av den daglige trakasseringen utføres av vektere på offentlig sted, og at trakasseringen og jagingen er ulovlig etter norsk lov.

Foto: Christian Vassdal

Bjønnulv Evenrud. Foto: Christian Vassdal

LES OGSÅ: Kom nærmere romfolket!

Et rasistisk politi
Den stadige forfølgelsen setter sine klare spor. Romene har generelt lite negativt å si om nordmenn og innrømmer gjerne at nordmenn i bunn og grunn er gode folk. Det norske politiet derimot har de lite til overs for.

– I våre møter med rom ute i Oslo og ellers i landet får vi ofte høre at det norske politiet er Europas mest rasistiske.

Selv mener han dette ikke er et tegn på en ukultur generelt i politiet, men et problem som stikker mye dypere.

– Dette bunner egentlig ikke i en ukultur innad i politietaten. Politiet er der for å forvalte et samfunnsoppdrag og deres praksis gjenspeiler bare etatens oppfattelse av hvordan de skal forholde seg til oppdraget de har fått av myndighetene, konkluderer Evenrud.

Han mener Oslos visepolitimester Roger Andresens uttalelse, om at Oslo-politiet ser på romene som en genuin gruppe, er med å spre hat og mistro til befolkningsgruppen.

Bøtelagt og fengslet for å spille trekkspill
Et eksempel på den daglige trakasseringen romene utsettes for er fra Gjøvik, hvor en gatemusikant ble bortvist fra et lokalt kjøpesenter. Mannen selv forsto ikke dette og ble neste dag arrestert og ilagt en bot på 6.000 kroner for ikke å ha fulgt politiets bortvisningspålegg.

Musikanten hadde på ingen måte noen mulighet til å betale boten, og den ble dermed omgjort til fengselsstraff. Dette fikk mannen, som var uten fast bopel, ingen beskjed om, og opplevde således til slutt å stå med et krav om to måneders fengsel for den ubetalte boten og for å unnlate å møte til soning.

LES OGSÅ: Kampen mot kommunal innføring av tiggerforbudet fortsetter

– Mannen hadde jo ikke gjort noe annet enn å spille på trekkspillet sitt på offentlig sted. I slike saker er det vanskelig å se at politiets bruk av bortvisning og påfølgende krav om fengselsstraff er noe annet enn ren trakassering på bakgrunn av etnisitet.

Han er sterkt kritisk til politiets bruk av bortvisninger og bøteleggelse av romene.

Nektes registreringsbevis og bankkonto
I tillegg til den daglige trakasseringen og jagingen opplever også romene at de blir nektet en hel del minimumsgoder i samfunnet. Et eksempel på dette er at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke vil utstede registreringsbevis til romer. Dette fører blant annet til at folk som ønsker å tjene til livets opphold, ved for eksempel salg av gatemagasiner, ikke får opprettet bankkonto.

– Uten et slikt registreringsbevis nekter bankene å opprette en bankkonto, selv om enkelte kanskje tjener godt med penger på salg av magasiner.

Folk er Folk har i denne saken hatt en mail-utveksling med UDI for å få kartlagt årsaken til at de nekter å utstede slike bevis. Grunnlaget viser seg å være at UDI mener de ikke har god nok forsikring for at disse selgerne vil ha noen fremtidig inntekt av provisjonssalget. Dermed mener UDI at slike bevis ikke kan utstedes.

Forklaringen er uakseptabel, mener Folk er Folk.

– Det aller meste av salg i dag er provisjonssalg. Det er vanskelig å tolke svaret på noen annen måte enn at de for å få utstedt et slikt bevis må være ansatt i stat eller kommune.

LES OGSÅ: Romfolk lever og bor i Oslo – bildeserie

Myten om «trafficking»
Et annet stort problem i forhold til romene knyttes opp til det Evenrud kaller en myte om at tiggerne og musikantene er styrt av et nettverk av menneskesmuglere, og at det hele dermed kan karakteriseres som ulovlig menneskehandel, såkalt «trafficking».

Folk er Folk mener vi lenge har sett en samlende konsensus i samfunnsdebatten og i det politiske Norge for at romene er en del av kriminell menneskehandel.

– Hittil har vi ikke sett noe vitenskapelig bevis på at de fattig tilreisende til Norge er del av noe nettverk med menneskehandel. Det finnes ingen seriøse forskere på området som støtter denne teorien.

Politikerne strekker lovene
Han påpeker at trakasseringen og forfølgelsen av romene på ingen måte bare er et resultat av den nye borgerlige regjeringen. Heller ikke regjeringen Stoltenberg hadde, ifølge Evenrud, rent mel i posen, og da spesielt når det gjelder å antyde at rom som kommer til landet er ledd i menneskehandel.

– Tidligere justisminister Grete Faremo slo i en kronikk i 2012 fast at politiet i påvente av bedre lovverk måtte strekke det eksisterende lovverket så langt som mulig for å bekjempe «traffickingen» med rom til landet. Dette bare viser at regjeringen, også den gang, var villig til å føre en politikk mot en folkegruppe som det ikke finnes noe kunnskapsmessig eller lovmessig grunnlag for.

Erfaringer Folk er Folk og andre hjelpeorganisasjoner gjorde etter Faremos utspill var at nordmenn ble mer fiendtlig innstilt til rom, og de fikk, når man var ute på gata, høre at nordmenn sluttet å se romene i øynene, og at de var mindre gavmilde enn tidligere.

– Det er vanskelig å skjønne at politikeres hets av folkegruppen har sitt utspring i noe annet enn en anti-fattigdomstenkning. I tillegg er det klare spor av anti-siganisme.

Foregangslandene England og Sverige
Han tror det ville være lurt å se mot et par andre europeiske land for å finne en løsning på hvordan vi kan behandle romene på en mer human måte.

– Ser vi på hvordan myndighetene i Storbritannia og Sverige håndterer denne folkegruppen og de utfordringer den fører med seg, må vi kunne si at disse to landene er foregangsland i Europa når det gjelder håndtering av rom.

Erfaringer fra de to landene viser at myndighetene ikke går ut over sitt eget lovverk, og at politiet har strenge retningslinjer når det gjelder å opptre riktig og lovlydig overfor romene.

LES OGSÅ: Europas glemte fortid

Må ta et oppgjør med den iboende rasismen
«Rom-problemet» er verken noe nytt eller revolusjonerende. Opp gjennom historien har vi til alle tider sett et hat mot denne folkegruppen. Skal vi klare å få bukt med rasismen og forfølgelsen romene møter, mener Evenrud det er viktig å ta et oppgjør med den historiske rasismen denne folkegruppen har opplevd over hele Europa.

– For å få bukt med problemet tror jeg det trengs en selverkjennelse blant folk i Europa om at vi aldri har tatt et oppgjør med den europeiske historien overfor rom.

Evenrud er heller ikke særlig begeistret for dem som mener at problemet best løses ved at romene sendes tilbake til Romania og Bulgaria.

– Det er ingen løsning å sende dem tilbake og hovedgrunnen til dette er at de heller ikke i disse landene har tatt noe oppgjør med fortidens holdninger. Holdningene til rom i disse landene er ikke blitt bedre, kanskje til og med verre, sammenlignet med hva situasjonen er i Norge, avslutter han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

28 kommentarer på Norske myndigheters hets av sigøynere tok aldri slutt

 1. AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-02 kl 13:57 //

  Kjære leser, jeg svarer gjerne på oppfølgingsspørsmål til intervjuet. Mvh

  • AvatarAxel Fjeld // 2015-03-02 kl 14:32 //

   Hei! Kan du konkretisere hvordan trakassering og spesielt bortvisning strider mot norsk lov, slik det nevnes i intervjuet?

   • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-02 kl 14:48 //

    Hvis politiet ber deg om å flytte på deg så har de rett til det i følge politiloven. hvis du ikke etterkommer ordren så kan du bøtelegges, og kan du ikke betale boten så er det subsidiært fengsel. Møter du ikke opp til soning er det ny bot og subsidær fengselsstraff for det. Bortvisning forrutsetter imidlertid at politiet har gyldig grunn, at du i virkeligheten er en ordensforstyrrelse. Desverre har utenlandske romer sjeldent ressursene som skal til for å forstå eller bestride slike bortvisninger. Dermed ender de ofte opp som skyldige, selv når de ikke har gjort noe galt. Når et slikt hendelsesforløp etablerer seg som erfaring, oppstår en situasjon der de ressurssvake i virkeligheten ikke har noen rettsbeskyttelse, og det er fritt fram for polititrakassering, enten det er på individuelt eller systemisk grunnlag.

    • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-02 kl 18:37 //

     Straffeloven 1902 § 350 rammer ulike former for ordensforstyrrelser. Etter første ledd må forstyrrelsen ha skjedd ved «slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd». Bokstav a rammer forstyrrelse av den alminnelige fred og orden, bokstav b forstyrrelse av den lovlige ferdsel, bokstav c forstyrrelse av omgivelsenes nattero, mens bokstav d retter seg mot den som forstyrrer omgivelsene på et sted hvor vedkommende uberettiget forblir, tross pålegg om å fjerne seg. Annet ledd rammer den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre.

     Tro meg på at reppeterende trekkspillspilling med eller uten et stort reportoar kan forstyrre omgivelsene!

     • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-02 kl 20:32 //

      Hei Kent, det meste kan være en ordensforstyrrelse. Inneforstått så snakket jeg i intervjuet om normalt god traktering av trekkspillet.

  • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-02 kl 20:21 //

   Gjelder dette kun oppfølgingsspørsmål fra ekkokammeret «demmers»? Har et inntrykk av at meningsfellene dine driver hverandre til stadig mer ytterliggående standpunkter uten å bli konfrontert med motargumenter. Sensuren hos de «radikale» moderatorene deres ville gjort både Zedong og Stalin rørt av svulmende stolhet. Et paradoks at Radikal Portal er støttet av Fritt Ord.

 2. Hei!

  Hva tenker du om invendingene til Kailash Satyarthi i denne artikkelen?
  http://www.dagbladet.no/2014/12/13/nyheter/tigging/innenriks/kailash_satyarthi/36718364/
  Kailash har gode forutsetninger for å mene noe om denne debatten. Flere norske hjelpearbeidere i Romania mener også at å tillate tigging her til lands virker mot sin hensikt da det i det lange løp fører til at ungdom viderefører tiggingen framfor å skaffe seg utdanning etc. Pro/ mot tiggeforbud er vel ikke så enkelt som det ofte framstilles her på RP?

  • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-02 kl 15:15 //

   Satyarthis uttalelser ble spunnet av de norske journalistene til å handle om den norske tiggerdebatten, mens det de i virkelgheten snakket om var indisk barnetiggebander. Et skoleeksempel på uansvarlig journalistikk. Mennesker vil videreføre enhvert vellykket handlingsmønster, inkludert å leke med tanken på å ikke tillate folk å be andre om hjelp. Det store spørsmålet er etter min mening hvordan vi skal hjelpe høyrepopulister til å slutte å skamløst ta brødet ut av munnen på folk. Det er antageligvis et langsiktig prosjekt. Pro/contra tiggeforbud er enkelt enten du er sosialist eller liberal.

   • Jeg tror du tar feil og at dette ikke er så svart/hvitt som du hevder. Jeg tror som hjelperarbeiderne jeg nevnte at man heller trenger hjelp til å bryte en passiviserende kultur, og at rom-ungdom i Romania og ellers i europa heller burde hjelpes til å bryte dette mønsteret og ha utdannelse som et mål i livet framfor å å ha som mål å bli tigger i Norge.

    Det er slik sosialdemokratiet har løftet generasjoner opp fra fattigdom.

   • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-02 kl 18:58 //

    På samme vis journalistene spant saken om den kriminelle Mirela Mustata som ble fremstillt den fortapte mor, med sultne, fattige barn i hjemlandet Romania, uten penger. At de som ble dømt i Bergen til sammen hadde overført 800.000 kroner til Romania ble derimot ikke nevnt. De unnlot også å opplyse om at svigerdatteren ble giftet bort som 13-åring og at hennes mann – Mustatas 21 år gamle sønn – ble dømt sammen med moren for å ha utnyttet henne.

    Mitt spørsmål til deg Evensrud siden Mirela Mustata ble dømt for menneskehandel, hvordan kan du da påstå at «trafficking» er en myte?

    • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-02 kl 20:30 //

     Hei Kent, traficking er ikke en myte, men et lovbrudd. Hvis du leser hva jeg sier i intervjuet, ser du at det jeg kaller en myte, er at traficking er noe som karakteriserer tiggefenomenet vi ser på gata.

     • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-02 kl 22:56 //

      Skal ikke uttale meg bombastisk om dette. For noen år tilbake var det mistanke om en menneskehandel sak. Da ble en 31 år gammel mann pågrepet og arrestert, siktet for medvirkning til menneskehandel. Han ble riktignok ikke menneskehandel, men for et tilfelle av hardhendt pengeinnkreving.

      Hvordan du så kategorisk kan avvise at tiggerfenomenet ikke har elementer av menneskehandel seg tyder på at du er forutinntatt.

     • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-02 kl 23:50 //

      Det finnes selfølgelig tilfeller av en mengde gode og dårlige ting blant folk som er assosiert med tigging i Norge, det kan også gjelde forhold som kan komme under trafickinglovgivningen. Spørsmålet her er imidlertid ikke hva man kan finne av tilfeller, men hva som karakteriserer fenomenet. Her kan jeg uttale meg ganske kategorisk: Østeurpeisk tigging i Norge er ikke karakterisert ved traficking eller trafickinglignende forhold. Jeg baserer meg på egen erfaring, på forskningen på området og til erfaringsbasert konsensus blant andre hjelpeorganisasjoner.

 3. AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-02 kl 18:23 //

  Altfor lenge har omtale av minoriteter i Norge gått på gruppebetegnelse, enten det er kritikk eller positive, sympativekkende artikler, gjerne som offer med en norsk skurk i bakgrunnen. Denne gruppebehandlingen blir en form for tango der selv offerrollejournalistikken vekker motvilje. FOlk er folk, men da må de også oppføre seg som folk.

  Men dersom vi først skal benytte gruppebetegnelsen. Da rom-tiggere invaderte Oslo for noen år tilbake og dro land og strand rundt, var pressen på romfolkets side. Også denne gang kunne rasismekortet dras, til tross for omfattende og helt uholdbare sanitære problemer, tyverier, forsøpling og permanent leir på offentlig sted. Siden romfolk lever helt på bunnen av samfunnet, synes ikke vanlige krav å gjelde dem. Men er ikke dette en form for nedlatenhet og diskriminering, indirekte? Man tror ikke de kan følge vanlige siviliserte regler. Er det fordi man betrakter dem som dyr?

  Flere rumenere enn nordmenn er pågrepet eller anmeldt for grovt tyveri i Oslo i år, og samme overvekt finnes på landsbasis. Det er snakk om organisert og systematisk vinningskriminalitet. De bor sammen, familier og venner, og enkelte er eksperter på persontyveri, andre på boliginnbrudd eller butikktyveri. Riktiknok er de er ikke organisert i juridisk forstand, med bakmenn, slik at de kan dømmes etter «mafiaparagrafen» § 60 a. Men tyveriene er nøye planlagt og ikke på impuls.

  Så mitt spørsmål til deg Evensrud er hvilket belegg har du for å påstå at «trafficking» er en myte? MEner du at det som fremkommer her er en bløff? http://www.dailymail.co.uk/news/article-2511769/Police-smash-Roma-pickpocketing-network-involving-hundreds-children-trafficked-Paris-Europe-Britain.html

  • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-02 kl 20:26 //

   Hei Kent, jeg har ikke påstått at det ikke finnes kriminalitet blant rumenere i Norge. I likhet folk fra andre østeuropeiske land er de overrepresentert på kriminalitetsstatistikken. I din lange utredning forsøker du imidlertid å sause dette godt sammen med de gruppene vi ser tigge og drive gatearbeid i Norge. Det finnes det ikke belegg for å gjøre. Når du i tillegg ikke klarer å skille mellom organisert kriminalitet og traficking og forhold i England og Norge, så blir det hele ganske useriøst.

   • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-02 kl 23:12 //

    Det er ikke helt urimelig at de anta at samme mekanismer som gjelder i England også har relevans for Norge. Ellers takk for ryddige svar.

    • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-02 kl 23:55 //

     Jo, det er urimelig å anta fordi det finnes en rekke kunnskapskilder som forteller oss at slike forhold som nevnes i dailymailartikkelen ikke har forekommet i Norge. Eneste koblingen blir etnisitet.

     • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-03 kl 05:31 //

      Åpenbart tar dine «kunnskapskilder» feil. Tre menn og tre kvinner av romfolket er dømt til ubetinget fengsel for grov menneskehandel etter at de har utnyttet barn til tigging, tyveri og salg av falske gullvarer. To er også dømt for voldtekt. Dette skjedde i Bergen for tre år tilbake.

      http://www.dagbladet.no/2012/07/06/nyheter/menneskehandel/straffesak/tingretten/romfolk/22442033/

     • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-03 kl 11:50 //

      Hei igjen Kent, jeg angrer for at jeg skrev at «slike forhold som omtales i Dailymail-artikkelen ikke har forekommet i Norge». Det innbyr til misforståelse. Jeg vil heller gå tilbake til poenget mitt lenger opp, at selv om man kan finne tilfeller av traficking blant folk som tigger i Norge, så er spørsmålet her om slike forhold karakteriserer tiggefenomenet eller ikke. Den øverste av de to sakene du linker til her har vi allerede disktutert. I den nederste saken ble de to tiltalte dømt, men saken er anket. Jeg tenderer til å kjøpe forsvarets argumentasjon og tipper at de to til slutt blir frikjent for traficking. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/–Ikke-menneskehandel_-men-et-tilfelle-av-alt-for-hard-pengeinnkreving-7784681.html

     • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-03 kl 18:43 //

      «tilgjengelig forskning og erfaringsbasert konsensus»? Du snakker om ett notat skrevet av en kvinne, ikke rart det er konsensus da. Forøvrig er det interesant at Ada har brukt datainnsamling i Edinburgh, Glasgow og Romania. Synes ikke du det er ganske useriøst at hun ikke klarer å skille mellom organisert kriminalitet og traficking og forhold i England og Norge? Som du selv sier blir jo da bare den eneste koblingen etnisitet?

     • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-04 kl 01:12 //

      Hei igjen Kent,

      Ada Engebrigtsen er en anerkjent forsker som med utgangspunkt i sosialantropologi bl.a. tar utgangspunkt i etnistet.Det blir litt flåsete å sette likhetstrekk mellom en seriøs forskers behandling av etnistet og slik du gjør, å slenge opp en krimsak fra utlandet og hevde at det tilsier at lignende skjer i Norge, bare fordi du kan peke på en etnisk likhet.

      Engebrigtsen har bl.a. gjort en oppsummering av forskning på det østeuropeiske tiggeriet i vesteuropa og konkludert med at den generelle konklusjonen er at det ikke er et trafickingfenomen.Jeg oppfatter slettes ikke at notatet til Ingebrigtsen bekrefter det motsatte av hva jeg hevder. Det hun peker på er at det finnes en uformell økonomi med arbeidsgiver/arbeidstakerrelasjoner arbeidsformidling og kredittkjøp av reiser. Hun skriver at «reiser en del spørsmål om grensene mellom det som ofte kalles trafficking og andre relasjoner».

      Slik jeg forstår henne så er dette en advarsel til leseren om å ikke sause ting sammen.

      Gjør man det, kan man lett ende opp i absurde konklusjoner, f.eks. at ettersom de aller fleste mennesker på jorda har en uformell økonomi, så er de aller fleste mennesker på jorda kriminelle, ettersom uformell økonomi er det samme som å snyte på skatten. Eller at to tiggere ikke kan skylde hverandre penger uten at begge er bakmenn.

      For at noe skal være traficking må det innebære vold, trusler, forledning eller utnyttelse av sårbar situasjon.

     • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-04 kl 11:02 //

      Hei igjen Kent,

      Ada Engebrigtsen er en anerkjent forsker som med utgangspunkt i sosialantropologi bl.a. behandler etnistet.Det blir litt flåsete å sette likhetstrekk mellom det, og det du gjør, å slenge opp en krimsak fra utlandet og hevde at det tilsier at lignende skjer i Norge, bare fordi du kan peke på en etnisk likhet.

      Engebrigtsen har bl.a. gjort en oppsummering av forskning på det østeuropeiske tiggeriet i vesteuropa og konkludert med at den generelle konklusjonen er at det ikke er et trafickingfenomen.

      Det hun peker på i ditt sitat er at det finnes en uformell økonomi i Romania med arbeidsgiver/arbeidstakerrelasjoner, arbeidsformidling og kredittkjøp av reiser. Hun skriver at dette «reiser en del spørsmål om grensene mellom det som ofte kalles trafficking og andre relasjoner».

      Slike relasjoner — bortsett fra kredittkjøp av reise — er forøvrig noe hun nevner i forbindelse med sesongarbeid, og ikke i forbindele med tigging.

      Slik jeg forstår henne så er dette en advarsel til leseren om å ikke sause ting sammen. Det hun etterlyser er en distinksjon mellom uformelle økonomiske relasjoner og det man kaller traficking.

      Sauser man ting sammen kan man lett ende opp i absurde konklusjoner, f.eks. at ettersom de aller fleste mennesker på jorda har en uformell økonomi, så er de aller fleste mennesker på jorda kriminelle, ettersom uformell økonomi er det samme som å snyte på skatten.

      Eller at to tiggere ikke kan skylde hverandre penger uten at minst en av dem er en bakmann.

      Havner man der så får man raskt et problem med å bygge mange nok fengsler.

      Til slutt: Hvis du ønsker å fortsette å debattere foreslår jeg at du holder deg til saken.

 4. AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-02 kl 18:45 //

  Kravet for å få et slik bevis er at man har en lovlig arbeidskontrakt. Og utlendingsmyndighetene, Utlendingsdirektoratet (UDI), har ingen absolutte krav til arbeidstid og inntektsstørrelse. En ny forskrift derimot gjør at en EØS-borger med jobbkontrakt på minst 14 dager får registreringsbevis uten utløpsdato. Med fast bopel i Norge gir dette personen rett til tjenester som sosialhjelp og kommunal bolig. Men det finnes ikke noe mekanisme for å fange opp at arbeidsforholdet er avsluttet. Dermed blir registreringsbeviset gyldig også etter at arbeidsforholdet er ferdig. Og innehaveren av et slikt registreringsbevis kan, etter å ha avsluttet en jobb i 14 dager, da heve sosialtrygd.

  Selv om Nav får rede på at arbeidsforholdet er slutt, så må utbetalingene av trygd fortsette, for Nav har ikke adgang til å overprøve en oppholdstillatelse utstedt av UDI. På grunn av taushetsplikten kan Nav heller ikke varsle UDI om klienter som ikke oppfyller kravet til opphold i landet.

  Myndighetene vil forsikre oss om at regelverket vi har praktiseres slik det er forutsatt, nemlig at det er kun reelle arbeidsforhold og en evne til selvforsørgelse som gir mulighet for å komme inn under folketrygdens bestemmelser i Norge. Ditt formål Evenrud var å omgå loven ved å skaffe ansettelseskontrakter ved å skaffe dem et registreringsbevis, som igjen kunne utløse trygderettigheter. Hvordan kan du da hevde at det er myndighetne som har opptrer uhederlig?

  • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-02 kl 20:17 //

   Hei Kent, jeg oppfatter spørsmålet ditt her som rent retorisk, og ønsker derfor ikke å gå i debatt med deg.I intervjuet påpeker jeg at folk som tjener godt med penger i Norge nektes registreringsbevis. Det er med andre ord reell næring innenfor myndighetenes krav til inntekt.

   • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-02 kl 20:32 //

    Dersom det er tilfelle Evensrud har vi noe som heter folvaltningsloven. Hadde du selv trodd at noen har urettmessig blitt nektet registreringsbevis ville vel du forsøkt å klage på vedtaket? Så lenge du ikke har gjort dette fremstår påstandene dine løgnaktig.

    • AvatarBjønnulv Evenrud // 2015-03-02 kl 20:36 //

     Hei igjen Kent, hvis du sjekker så vil du oppdage at søknad om registreringsbevis ikke er omfattet av forvaltningslovens normale krav til skriftlig saksbehandling, begrunnelse, og klagerett.

     • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-02 kl 20:52 //

      Beklager. Du har har helt rett avgjørelsen om ikke å utstede registreringsbevis kan ikke påklages.

 5. AvatarDaniel Snekkerhaugen // 2015-03-03 kl 17:02 //

  Resultatet av importen av disse lykkejegere med dette tilnærmede «svindelmagasin» er at de opptrer særdeles intimiderende i forhold til landets egne sårbare med de offisielle gatemagasiner.

  M.a.o importen av lykkejegere er med og ta fra inntektsgrunnnlaget til våre egne sårbare med de offisielle gatemagasin.

  Jeg håper av hele mitt hjerte at f.eks landets kjøpesenter gjør en eksklusiv avtale med utgiverne av de offisielle gatemagasin om at det er kun, gjentar, kun selgere av de offisielle gatemagasiner som kan stå på kjøpesenterets grunn. Det vil medføre at disse importerte lykkejegere med «kjeltringer er kjeltringer» (eller hva det nå heter) vil bryte avtaler for hvem kan drive salg på privat eiendom. For de som tror at man krenker noen med slike avtaler, kan jo høre med hvordan det vil gå hvis man starter opp salg ved et kjøpesenter uten avtale

Kommentarfeltet er lukket.