Norske myndigheters hets av sigøynere tok aldri slutt

Foto: Christian Vassdal

Norske myndigheter tok aldri noe oppgjør med anti-siganismen. Konsekvensen er at politikere vil forby rom, UDI nekter dem registreringsbevis og politiet trakasserer dem. Vi skriver 2015.

Nyhet
Om Nyhet (717 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Boger og Christian Vassdal (foto)

Den siste tids hardkjør fra regjeringen for et landsomfattende tiggerforbud falt i grus. Forbudet ville ha rammet fattige og tilreisende romer her til lands, mener Folk er Folk, som kjemper for romenes rettigheter.

– Formålet med et slikt forbud må først og fremst ha vært og få romene ut av landet og det er svært gledelig at forslaget nå er trukket, sier leder i Folk er Folk, Bjønnulv Evenrud, til Radikal Portal.

Trakasseres og forfølges
Forsøket på å få innført det landsomfattende tiggerforbudet er bare det siste forsøket på å trakassere og forfølge romene. I århundrer har folkegruppen blitt utsatt for hat og trakassering over hele Europa. Ofte er rom gjort til syndebukker, og de har fått et ry som kriminelle latsabber og folk som ikke passer inn i samfunnet.

Her hjemme har romenes hverdag heller ikke vært fri for trakassering og forfølgelse.

– Vi ser daglig at rom i Norge blir trakassert og jaget enten de sitter og tigger eller de selger magasiner.

Han understreker at mye av den daglige trakasseringen utføres av vektere på offentlig sted, og at trakasseringen og jagingen er ulovlig etter norsk lov.

Foto: Christian Vassdal

Bjønnulv Evenrud. Foto: Christian Vassdal

LES OGSÅ: Kom nærmere romfolket!

Et rasistisk politi
Den stadige forfølgelsen setter sine klare spor. Romene har generelt lite negativt å si om nordmenn og innrømmer gjerne at nordmenn i bunn og grunn er gode folk. Det norske politiet derimot har de lite til overs for.

– I våre møter med rom ute i Oslo og ellers i landet får vi ofte høre at det norske politiet er Europas mest rasistiske.

Selv mener han dette ikke er et tegn på en ukultur generelt i politiet, men et problem som stikker mye dypere.

– Dette bunner egentlig ikke i en ukultur innad i politietaten. Politiet er der for å forvalte et samfunnsoppdrag og deres praksis gjenspeiler bare etatens oppfattelse av hvordan de skal forholde seg til oppdraget de har fått av myndighetene, konkluderer Evenrud.

Han mener Oslos visepolitimester Roger Andresens uttalelse, om at Oslo-politiet ser på romene som en genuin gruppe, er med å spre hat og mistro til befolkningsgruppen.

Bøtelagt og fengslet for å spille trekkspill
Et eksempel på den daglige trakasseringen romene utsettes for er fra Gjøvik, hvor en gatemusikant ble bortvist fra et lokalt kjøpesenter. Mannen selv forsto ikke dette og ble neste dag arrestert og ilagt en bot på 6.000 kroner for ikke å ha fulgt politiets bortvisningspålegg.

Musikanten hadde på ingen måte noen mulighet til å betale boten, og den ble dermed omgjort til fengselsstraff. Dette fikk mannen, som var uten fast bopel, ingen beskjed om, og opplevde således til slutt å stå med et krav om to måneders fengsel for den ubetalte boten og for å unnlate å møte til soning.

LES OGSÅ: Kampen mot kommunal innføring av tiggerforbudet fortsetter

– Mannen hadde jo ikke gjort noe annet enn å spille på trekkspillet sitt på offentlig sted. I slike saker er det vanskelig å se at politiets bruk av bortvisning og påfølgende krav om fengselsstraff er noe annet enn ren trakassering på bakgrunn av etnisitet.

Han er sterkt kritisk til politiets bruk av bortvisninger og bøteleggelse av romene.

Nektes registreringsbevis og bankkonto
I tillegg til den daglige trakasseringen og jagingen opplever også romene at de blir nektet en hel del minimumsgoder i samfunnet. Et eksempel på dette er at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke vil utstede registreringsbevis til romer. Dette fører blant annet til at folk som ønsker å tjene til livets opphold, ved for eksempel salg av gatemagasiner, ikke får opprettet bankkonto.

– Uten et slikt registreringsbevis nekter bankene å opprette en bankkonto, selv om enkelte kanskje tjener godt med penger på salg av magasiner.

Folk er Folk har i denne saken hatt en mail-utveksling med UDI for å få kartlagt årsaken til at de nekter å utstede slike bevis. Grunnlaget viser seg å være at UDI mener de ikke har god nok forsikring for at disse selgerne vil ha noen fremtidig inntekt av provisjonssalget. Dermed mener UDI at slike bevis ikke kan utstedes.

Forklaringen er uakseptabel, mener Folk er Folk.

– Det aller meste av salg i dag er provisjonssalg. Det er vanskelig å tolke svaret på noen annen måte enn at de for å få utstedt et slikt bevis må være ansatt i stat eller kommune.

LES OGSÅ: Romfolk lever og bor i Oslo – bildeserie

Myten om «trafficking»
Et annet stort problem i forhold til romene knyttes opp til det Evenrud kaller en myte om at tiggerne og musikantene er styrt av et nettverk av menneskesmuglere, og at det hele dermed kan karakteriseres som ulovlig menneskehandel, såkalt «trafficking».

Folk er Folk mener vi lenge har sett en samlende konsensus i samfunnsdebatten og i det politiske Norge for at romene er en del av kriminell menneskehandel.

– Hittil har vi ikke sett noe vitenskapelig bevis på at de fattig tilreisende til Norge er del av noe nettverk med menneskehandel. Det finnes ingen seriøse forskere på området som støtter denne teorien.

Politikerne strekker lovene
Han påpeker at trakasseringen og forfølgelsen av romene på ingen måte bare er et resultat av den nye borgerlige regjeringen. Heller ikke regjeringen Stoltenberg hadde, ifølge Evenrud, rent mel i posen, og da spesielt når det gjelder å antyde at rom som kommer til landet er ledd i menneskehandel.

– Tidligere justisminister Grete Faremo slo i en kronikk i 2012 fast at politiet i påvente av bedre lovverk måtte strekke det eksisterende lovverket så langt som mulig for å bekjempe «traffickingen» med rom til landet. Dette bare viser at regjeringen, også den gang, var villig til å føre en politikk mot en folkegruppe som det ikke finnes noe kunnskapsmessig eller lovmessig grunnlag for.

Erfaringer Folk er Folk og andre hjelpeorganisasjoner gjorde etter Faremos utspill var at nordmenn ble mer fiendtlig innstilt til rom, og de fikk, når man var ute på gata, høre at nordmenn sluttet å se romene i øynene, og at de var mindre gavmilde enn tidligere.

– Det er vanskelig å skjønne at politikeres hets av folkegruppen har sitt utspring i noe annet enn en anti-fattigdomstenkning. I tillegg er det klare spor av anti-siganisme.

Foregangslandene England og Sverige
Han tror det ville være lurt å se mot et par andre europeiske land for å finne en løsning på hvordan vi kan behandle romene på en mer human måte.

– Ser vi på hvordan myndighetene i Storbritannia og Sverige håndterer denne folkegruppen og de utfordringer den fører med seg, må vi kunne si at disse to landene er foregangsland i Europa når det gjelder håndtering av rom.

Erfaringer fra de to landene viser at myndighetene ikke går ut over sitt eget lovverk, og at politiet har strenge retningslinjer når det gjelder å opptre riktig og lovlydig overfor romene.

LES OGSÅ: Europas glemte fortid

Må ta et oppgjør med den iboende rasismen
«Rom-problemet» er verken noe nytt eller revolusjonerende. Opp gjennom historien har vi til alle tider sett et hat mot denne folkegruppen. Skal vi klare å få bukt med rasismen og forfølgelsen romene møter, mener Evenrud det er viktig å ta et oppgjør med den historiske rasismen denne folkegruppen har opplevd over hele Europa.

– For å få bukt med problemet tror jeg det trengs en selverkjennelse blant folk i Europa om at vi aldri har tatt et oppgjør med den europeiske historien overfor rom.

Evenrud er heller ikke særlig begeistret for dem som mener at problemet best løses ved at romene sendes tilbake til Romania og Bulgaria.

– Det er ingen løsning å sende dem tilbake og hovedgrunnen til dette er at de heller ikke i disse landene har tatt noe oppgjør med fortidens holdninger. Holdningene til rom i disse landene er ikke blitt bedre, kanskje til og med verre, sammenlignet med hva situasjonen er i Norge, avslutter han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.