Politiet lo og nektet å tro han var forsøkt voldtatt

Foto: Geralt Altmann

Det er ikke alltid en like lett oppgave å formidle at det finnes et håp, når samfunnet er gjennomsyret av en holdning om at voldtekt aldri rammer gutter og menn.

Kent A. Johansson
Om Kent A. Johansson (2 artikler)
Kent A Johansson er mann, sykepleierstudent, skribent og blogger på www.voldtattmann.org , der han forteller om livet sitt i etterkant av å ha blitt voldtatt i 2011.

Jeg opplevde en voldtekt og ran i min egen leilighet i 2011. I mitt tilfelle ble jeg ikke tatt på alvor. Saken ble henlagt på grunn av bevisets tilstand. Jeg kan skrive under på at en av de viktigste instansene vi har i samfunnet, politiet, ikke er der for den utsatte mannen. Politiet er en instans man er totalt avhengig av for å få hjelp.

Hvordan skal vi stole på politiet
Når politiet ikke tror deg, hindrer etterforskning og henlegger en sak der noen har opplevd en voldtekt, får det ringvirkninger for den utsatte. Man får kanskje ikke rettshjelp, man får ikke erstatning, og på grunn av mistro, lukker man seg og kommer aldri ut med historien sin. Hvordan kan vi være sikre på å bli tatt på alvor i en slik situasjon? Har politiet kunnskapen og den opplæringen som trengs? Og hvordan fungerer det egentlig når politiet har ansatte som ikke ser, eller forstår, at det er en voldtekt som har skjedd, på en mann eller en gutt?

Blir man ikke hørt eller man blir mistrodd, vil etterforskningen bære preg av bevisforspillelse, få ressurser og direkte dårlig politiarbeid. Selv har mistet all min tiltro til politiet, på grunn av mine erfaringer, men alikevel anbefaler jeg alle som opplever den urett å bli utsatt for vold, voldtekt eller overgrep å ta kontakt med politiet.

LES OGSÅ: En helt vanlig voldtekt

Bekymringsfullt
Nylig ble jeg alvorlig bekymret, da jeg leste i Bergensavisen om politiets telefonhåndtering av en ung gutt på operasjonssentralen. Gutten opplevde et voldtektsforsøk og var redd for at gjerningspersonen ville prøve det samme mot andre barn i nabolaget. Gutten ble møtt med hån og mistro. Politiet vitset til og med om det gutten sa. De ga inntrykk av at de ikke trodde på gutten i andre enden. Det at voldtekt av gutter og menn er humor i noens øyne er ikke noe nytt, kan du lese her.

Hvorfor tar ikke politiet voldtekt på alvor
Det beklages fra politiet, og spesialenheten skal vurdere om saken er riktig håndtert. Spesialenheten er til for å etterforske politiet, men for meg fremstår det som en organisasjon som beskytter sine egne. Da jeg anmeldte politiet for å ha hidret etterforskningen av min sak, ville de ikke gjøre noe. Spesialenheten konkluderte med at vakthavende og etterforsker gjorde gjort jobben sin, og jeg ble stående igjen med spørsmål om hvorfor de ikke etterforsket saken min.

Men hva skal til for at utsatte gutter og menn skal tas på alvor spør jeg. Hvordan kan ikke politiet ta inn over seg at voldtekt og voldtektsforsøk også er noe som rammer gutter og menn? Eller kan de ta det inn over seg? Klarer de å håndtere det, spør Ingeborg Senneset i en kommentar i Aftenposten. Jeg har mistet troen, men jeg lever i håpet. Om politiet trenger kompetanse, vil jeg påstå at jeg sitter på mange erfaringer jeg kan dele. Ta gjerne kontakt med meg. Jeg kan fortelle.

Illustrasjon: Kent A. Johansson
Skyggen – Kent A Johansson 2015

Samfunnets holdninger må endres
Dette er ikke gjort over natten, men alle må ta ansvar for sine holdninger. Dette sto det å lese om vold mot menn, på sidene til Informasjonsenteret for kjønnsforskning, og kan lett overføres til folks tanker rundt seksualisert vold og menn. Menns voldtekt blir humor og kvinnens voldtekt blir tragedie. Ifølge forskeren ligger humoren i at kjønnshierarkiet blir snudd opp ned. Kvinnen blir den sterke part og mannen den svake. Vi må endre helheten, for at systemer skal fungere.

For at mannen skal anerkjennes som offer for voldtekt, er det ikke bare politiet som må gå seg selv i sømmene. Det er hver enkelt av oss, også de som i alle år har kjempet for hjelpetilbud og rettigheter for seksualisert vold og vold mot kvinner. Jeg synes alle burde ta tak i det samfunnsproblemet voldtekt er. Ingenting tilsier at menn takler voldtekt bedre enn kvinner, og ingen forskning viser at kvinner får flere senskader.

Samfunnet undergraver menn
Ikke bare undergraver man mannen som offer, men skyver også bort mannen som en ressurs i arbeidet mot vold og voldtekt. Det er vel ingen som orker å jobbe sammen med noen som hele tiden fremmer at representanter fra ditt kjønn er ”Svin som går ut og voldtar, etter de har sett en pornofilm”. Det er ikke der problemet ligger. Kjønn spiller en stor rolle i fordelingen av de som opplever voldtekt, og de som utfører den. Men det vil ikke si at kvinner ikke voldtar, eller at menn ikke blir voldtatt. Hva med å tenke over hvordan du ordlegger deg? Det betyr ikke så mye, tror du, men sannheten er en annen. Om voldtektsutsatte gutter og menn, hører nok ganger at det bare er kvinner som er offer for voldtekt, tror de det er en sannhet.

Stop rape

Kvinnen som voldsoffer
Det er ikke undergraving av kvinnen som offer, jeg prøver på. Men jeg prøver å fremme en likestilt tilnærming til samfunnsproblemet. Før jul lanserte Care Norge, Krisesentersekretariatet med flere Kampanjer mot vold mot kvinner og barn, ”Ikke alle menn er menn”. Et fantastisk arbeid er lagt ned i kampanjene, men det mangler noe. For at kampanjene skal virke troverdig for meg, skulle jeg ønske de fokuserte på begge kjønn som utsatte og begge kjønn som de som utfører volden. Jeg synes selvsagt budskapet om å stoppe volden og melde fra er flott, men kan det kanskje hindre folk fra å se volden utført av mødre? Den siste levekårundersøkelsen til SSB, fra 2012 forteller oss at unge menn 16-24 år er langt mer utsatt for vold (7 prosent), enn kvinner i samme alder (4 prosent). Jeg føler at jeg må minne folk i dette landet nok en gang om at det fortsatt er et problem at folk i offentligheten og i media, fokuserer på vold og seksualisert vold som noe som rammer kvinner og kun kvinner.

Pornoindustrien
Jeg har blitt kritisert for at jeg ikke skriver om pornoindustrien i mine innlegg. Dette er ikke relevant for meg å skrive om. Ikke trudde jeg heller at noen kunne mene i fult alvor at bekjempelse av pornoidustrien = det samme som å kjempe mot voldtekt. Det er jo ingen reell forskning som underbygger påstander som dette.

Jeg har ingen tro på at voldtekt oppstår som en følge av å se på porno, men at porno kan være kvinneundertrykkende og nedverdigene for de som er nødt til å tjene penger på en slik måte, er jeg selvsagt enig i. Undertrykking, seksualisering og diskriminering av kvinner, skal ei heller forekomme i Norge idag. Argumentasjonen jeg ofte møter når jeg konfronterer folk som mener voldtekt er kvinnesak, er ofte ”det er flest kvinner som opplever voldtekt, og flest menn som er overgripere”, men betyr det at man skal glemme at det sitter mange menn der ute med sine grusomme historier? De mange som ikke tør å snakke.

Politiet mangler retningslinjer
Ut fra hva jeg forstår har ikke politiet noen retningslinjer i møte med dem som er utsatt for overgrep eller voldtekt, utover de etiske retningslinjene for politiet. Nå snakker jeg om det første møtet med politiet og de møtene som er spontane, og ikke de møtene der man har avtale for å rapportere en anmeldelse hos sedelighetsavsnittet. Det første møtet er ofte med en betjent som står i vakten på politistasjonen, og ofte i helgen. I mitt tilfelle var møtet på en søndag, med en konsulent som jobbet deltid på sentrum politistasjon. Hvilke retningslinjer og hva slags opplæring har de som sitter på operasjonssentralen? Følger de bare samfunnets normer og egne erfaringer når de skal håndtere saker? Jeg er overbevist om tankerekkene til folk i politiet stammer fra summen av all vranglære samfunnet har vært utsatt for når det kommer til seksualisert vold mot gutter og menn.

Om det er slik det er, så skjønner jeg jo at gutten blir møtt med hån og mistro.

LES OGSÅ: Sovevoldtekt – En misforstaelse

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Politiet lo og nektet å tro han var forsøkt voldtatt

 1. Avatartrondandreass // 2015-01-27 kl 18:39 //

  «Kent A Johansson ble voldtatt av en mann.»
  -Når jeg leste det, antok jeg straks at voldtekteren var muslim.

  Tar jeg feil?

  • AvatarKritisk stemme // 2015-02-01 kl 16:09 //

   Kan jeg få lov til å spørre hvorfor du trekker en konklusjon mellom voldtektsmann og muslim? Det er generaliserende, rasistisk og motbydelig at du går rundt med slike tanker.

 2. Jeg vet svært lite om gjerningspersonen…. Og hvilken religion han hadde, var ikke noe jeg hverken hadde evne til å spørre om på det tidspunktet eller har noe interesse av å spekulere om idag. Hvilken etnisitet eller religion en som voldtar har er helt irrelevant. Hvorfor lurer du på det?

Kommentarfeltet er lukket.