Fra Krf-politiker til nazist – derfor må saken ut

Knut-Bjarne Nordhaug i bakgrunnen på nazistisk demonstrasjon. Foran ser vi mer kjente ansikter fra det norske nazistmiljøet som Tommy Nyberg og Ronny Bårdsen.

Avsløringen vil være et tap for Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Dessuten avdekker den et hull i PSTs forståelse av hvem som er nazister og hvorfor.

anonym
About anonym (35 Articles)
Denne skribenten har, i samråd med Radikal Portal, valgt å være anonym.

Følgende tekst er skrevet av en anonym antifascist. Radikal Portal kjenner identiteten til avsenderen av teksten og har fått innsyn i dokumenter som bekrefter innholdet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ufarliggjorde nazimiljøet i forkant av drapet på Benjamin Hermansen i 2001. PST kjente ikke til Anders Behring Breivik før 22. juli 2011.

LES OGSÅ: Radikal Portal avslører: Fra Krf til Den Nordiske Motstandsbevegelsen

PST har en manglende og svak analyse av hvilke forhold som fører til at høyreekstremister både blir radikaliserte, og er i stand til å utføre terror. Hovedanalysen til PST er at personer med svak tilknytning til arbeidslivet, kriminell fortid og rusproblemer er særlig sårbare for radikalisering. Disse personene blir ifølge PST lettere radikaliserte som følge av økt innvandring, og som et motsvar til islamistisk terror. Denne forklaringen holder ikke vann. Deres modell passer for eksempel ikke med at nazister har størst framgang i de europeiske landene med lavest innvandring. Høyreekstrem rekruttering har derimot skutt fart gjennom den økte toleransen og aksepten deres standpunkter har fått i dagens vestlige samfunn. Det utvidede politiske spillerommet som Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM) beveger seg innenfor er ikke en del av PSTs analyse. Deres analyse tilbyr derfor heller ikke løsninger som kan motvirke den høyreekstreme framveksten.

Nordhaug postet sin første høyreekstreme kommentar på Facebook i 2012 om en såkalt Sharia-fri sone. Ti år tidligere ville innholdet i den kommentaren blitt oppfattet som mer politisk ekstremt. I 2019 er det et klima hvor det politiske innholdet til DNM deles av langt flere enn deres betalende medlemmer. Den økte aksepten for høyreekstremt tankegods og ren nazisme danner grunnlaget for at medlemmer med Nordhaugs bakgrunn kan gå inn i DNM.

Vi mener at PST gir et feil bilde av organisasjonen og av det politiske landskapet DNM opererer i. Konsekvensene av deres mangelfulle analyser har tidligere vist seg å være alvorlige for det norske samfunnet.

LES OGSÅ: Har PST glemt 22. juli? Påstår at Norge ikke har blitt hardt rammet av høyreekstrem terrorisme

På tross av det lave antallet aktivister i Norge, økte den norske grenen av Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM) sin aktivitet i 2018. Den økte aktiviteten var godt hjulpet av tilreisende svenske og finske nazister. Bevegelsen hevder selv at de skal øke frekvensen av offentlige aksjoner i 2019.

Knut-Bjarne Nordhaug står i bakgrunnen mens andre nazister konfronterer politiet i Moss 27. oktober 2018. De står alle på innsiden av politiets sperringer.

I forbindelse med demonstrasjonene i Fredrikstad og Moss i oktober 2018 registrerte antifascister noen nye fjes blant demonstrantene. Et av dem var en tidligere politiker fra Krf som allerede var identifisert som Facebook-venn av flere kjente nazister. Hans nazistiske sympatier var lett å avlede fra en rekke av hans offentlige delinger på sosiale medier. Blant annet hadde han nyinnspillingen av Nasjonal Samlings favoritt “I vikingtog” fra krigens dager som en av sine favoritter på Youtube. Det var den åpne aktiviteten hans på internett som gjorde at antifascister allerede i 2016 knyttet han til Den Nordiske Motstandsbevegelsen og kunne spore høyreekstrem aktivitet på internett tilbake til 2012. Vi var derimot ikke sikre på hva slags tilknytning han hadde til DNM. Det skulle vi snart få rede på.

Knut-Bjarne Nordhaug sammen med Finn Brudal, og han fra DNM, under demonstrasjonen i Moss.

Nazistene publiserte bilde av hemmelig medlem
Vi hadde registrert tallrike tilknytningspunkter mellom eks-politikeren og nazisme og medlemmer av DNM på sosiale medier. Men vi kunne ikke knytte ham konkret til annen organisert aktivitet enn at han ble observert sammen med et kjent medlem av DNM under deres demonstrasjon i Moss. Det var nazistene selv som ga oss svaret. De lastet opp et usladdet bilde av Knut-Bjarne Nordhaug, trolig ved en feil, kvelden 11. desember 2018. Bildet lå ute en kort stund før det ble tatt ned og erstattet med en sladdet versjon. En liten versjon av bildet er fortsatt synlig på VK-kontoen til «Frihetskamp».

Knut-Bjarne Nordhaug til høyre i bilde i grønt. Bildet ble senere fjernet fra DNMs hjemmeside.

En årvåken antifascist rakk å se bildet fra en studiesirkel i rasistisk litteratur før det ble fjernet. Det skulle vise seg å være utslagsgivende. Personen på bildet var lett å finne igjen: han var blant annet avbildet i en Facebook-generert “vennevideo” på den anonyme, nazistiske Facebook-kontoen Credo Ad Arma. Denne kontoen skal ifølge Nrks artikkel «Nå marsjerer de i gatene igjen» tilhøre et tidligere kommunestyremedlem for et parti på venstresiden. Han skal ifølge samme artikkel i en periode hatt en viktig rolle i DNM. Vi hadde mistenkt at Nordhaug var aktivt medlem i DNM. Nå var det ingen tvil: Nordhaug var identifisert som hemmelig medlem av Rede 1. Ikke nok med det, det var lett å slå fast at bildet var fra hans private hjem på Bjørndal i Oslo. Det viste seg også at det ikke var første gang han var avbildet på nazistenes hjemmesider sammen med kjente nazister i sin egen leilighet.

Sladdet bilde av Nordhaug under møte i DNM i sin egen leilighet 11. desember 2018. Foto er hentet fra nazistenes hjemmeside.

Nordhaug framstår som venstrehendt på bilder i sosiale medier. Bilder fra interne arrangementer publisert på nazistenes hjemmesider viser en eldre mann med ryggen til som har svært lik fremtoning som Nordhaug. Denne personen fremstår også som venstrehendt og holder for eksempel en mobiltelefon med høyre hånd, mens han taster med venstre hånd på ett av bildene. Vi har lokalisert flere møter i Rede 1 til hans private hjem både ved hjelp av bilder og andre digitale bevis.

Møte i DNMs rede 1 i Knut-Bjarne Nordhaugs hjem Nordhaug i svart sittende med ryggen mot kamera.

LES OGSÅ: Dømt torturmorder kåret til årets aktivist av Den Nordiske Motstandsbevegelsen

Fra Krf til Den Nordiske Motstandsbevegelsen
Nordhaug, sønn av en biskop, satt i Oppegård kommunestyre i perioden 2003 – 2007 der han representerte Kristelig folkeparti. Broren er biskop i et bispedømme et annet sted i landet. Svigersønnen er stortingsrepresentant for Krf. Datteren er kommunestyrerepresentant for samme parti. Mannen har deltatt i møter med noen av landets mektigste politikere fra flere partier, og kjenner personlig mange mennesker med makt og innflytelse. Nordhaug er et hemmelig medlem av Den Nordiske Motstandsbevegelsen med en omgangskrets helt inn i regjeringskretser. På hans Facebook-side mottar Nordhaug bursdagsgratulasjoner fra mektige aktører i samfunnet. Og en erklært nasjonalsosialist som ikke skjuler sin identitet. Han er medlem i en organisasjon som er grunnlagt av en drapsdømt, som hyller Adolf Hitler og Vidkun Quisling. Samtidig er han ifølge seg selv involvert i frivillig arbeid i Kolbotn IL, og søker oppdrag som DJ. Nordhaug er aktiv på en rekke felt og bruker tid på å søke kontakt utover den nazistiske bevegelsen.

PST understreker gjerne at DNMs medlemsmasse kommer fra det de kaller lavere sosioøkonomisk bakgrunn. Vi sitter derimot på informasjon om en rekke medlemmer og støttespillere de siste årene som kommer fra familier som slett ikke passer med en slik beskrivelse. Mange gjør det, men langt fra alle. Tvert imot avtegner det seg et bilde av en bevegelse som til dels er mer privilegert enn landsgjennomsnittet når en fjerner den relativt store andelen kriminelle, rusmisbrukere og mangeårige NAV-klienter. Det er studenter på BI og universiteter, folk i ansvarsfulle jobber, selvstendig næringsdrivende og personer med familieformuer. Og tidligere folkevalgte politikere. Det er også folk med kjente personer i nær familie. Blant dem er Knut-Bjarne Nordhaug. Han er ikke den eneste. En av dem er et nært familiemedlem til en suksessfull person som er svært kjent internasjonalt. Vi mener det ikke finnes gode grunner til å eksponere denne familierelasjonen, men vi nevner den fordi vi mener PST tegner et fordreid bilde av organisasjonens medlemmer.

DNM hevder at de tar sikkerhet på alvor og bruker store ressurser både på selvforsvar og datasikkerhet. Nordhaug er oppført som eneste kontaktperson for IKT i det kristne misjonsselskapet Normisjon og har mangeårig bakgrunn fra større datafirmaer. På LinkedIn beskriver han seg som IT-ansvarlig i Normisjon siden 2005. Han har også ledet en stor innsamlingsaksjon for organisasjonen. DNM hevder å operere med åpne medlemmer, men vi har avdekket en rekke hemmelige medlemmer over de siste årene. Nordhaug skiller seg ut blant disse først og fremst på grunn av sin alder, 60 år.

Det er flere hemmelige medlemmer som frykter for tap av karriere og anseelse i samfunnet dersom deres identitet blir kjent. Vi velger å publisere identiteten til Knut-Bjarne Nordhaug fordi vi mener det er av offentlig interesse at han i kraft av sin bakgrunn som folkevalgt politiker og personlige nettverk er et sentralt, hemmelig medlem i Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Samtidig beklager vi belastningen dette medfører for uskyldige familiemedlemmer og andre berørte. Alt tyder på at han har holdt den organiserte nazistiske aktiviteten skjult for både familie og arbeidsgiver.

Nordhaugs hjem er geografisk på halvveien for aktive medlemmer i Rede 1 fra blant annet Hønefoss, Hokksund, Elverum, Sarpsborg, Halden og Fredrikstad. Derfor er offentliggjøringen også en svekkelse av DNMs evne til å gjennomføre hemmelige møter på et geografisk gunstig sted for Rede 1 som dekker åtte fylker. Vi mener også at Nordhaugs naboer fortjener å få vite at deres nærområde er et samlingspunkt for voldsdømte nynazister. I den samme bydelen som Benjamin Hermansen ble drept av nynazister i 2001.

Teksten er basert på et pågående arbeid med fokus på Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Kildene er åpent tilgjengelige. All data er kvalitetssikret og nøye gjennomgått i flere prosesser. Vi har valgt å ikke presentere bevis som vil gi nazistene unødvendig innsikt i våre arbeidsmetoder. Disse bevisene er derimot presentert for Radikal Portal.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned