Radikal Portal avslører: Fra KrF til Den Nordiske Motstandsbevegelsen

Knut-Bjarne Nordhaug på demonstrasjon for Den Nordiske Motstandsbevegelsen i Moss. Til høyre for ham står Finn Brudal, også han aktiv i den nazistiske organisasjonen.

Tidligere folkevalgt bruker erfaring fra KrF og Normisjon til å bygge opp den voldelige nazistiske organisasjonen på Østlandet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Tormod Fjeld Lie og Joakim Møllersen

Radikal Portal avslører at Knut-Bjarne Nordhaug (60) er hemmelig medlem av den voldelige nazistiske grupperingen Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM) i rede 1, som omfatter alle østlandsfylkene. Nordhaug har vært medlem av DNM siden senest 2016, og har inntatt en viktig rolle hvor han blant annet har arrangert møter hjemme hos seg.

Avsløringen skjer etter tips fra anonyme antifascister.

Ifølge en offentlig tilgjengelig CV har han en grad i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Østfold, lang fartstid innenfor IT og bakgrunn fra både FrP og Høyre, men i senere tid og på høyest nivå Kristelig Folkeparti som han representerte i kommunestyret i Oppegård i perioden 2003-2007. Han har dessuten vært IT-ansatt hos Normisjon i over ti år, en misjonsorganisasjon som skal organisere over 70.000 personer over hele Norge. Disse erfaringene bruker han nå til å hjelpe nazistene å bygge opp sin organisasjon på Østlandet.

Et av flere bilder på nazistenes hjemmeside, Frihetskamp, fra Knut-Bjarne Nordhaugs hjem. Her er han i grønt til høyre i bilde. Sannsynligvis er det er feil som har gjort at ansiktet hans ble lagt ut da det like senere ble erstattet av et sladdet foto.

LES OGSÅ av tipserne: Fra KrF-politiker til nazist — derfor må saken ut

Kontakter i maktapparatet
Ved siden av en mengde ressurser og erfaring som er viktig for DNMs organisasjonsbygging, har Nordhaug et bredt nettverk tilknyttet ulike instanser i det norske maktapparatet: svigersønnen er stortingsrepresentant for KrF, datteren er kommunestyrerepresentant for samme parti og broren er biskop i Den norske kirke.

Nordhaug har skjult sine nazistiske sympatier og aktiviteter for familien. Samtlige familiemedlemmer Radikal Portal har vært i kontakt med visste ikke om hans hemmelige medlemskap eller rolle i DNM.

Svigersønnen forteller til Radikal Portal at Nordhaug aldri har vært på besøk hos ham på Stortinget i perioden han har sittet der. Han har heller ikke fortalt Nordhaug noe om arbeidet på Stortinget. DNM anser stortingspolitikere som «folkeforrædere». «Folkeforrædere» skal ifølge den nazistiske organisasjonens propaganda henges så snart den blir sterk nok.

Nazistisk demonstrasjon i Moss hvor Nordhaug er markert med pil i bakgrunnen. Til høyre ser vi Emil Hagberg, dømt for å ha angrepet antirasister, flere brudd på våpenloven og angrep på politiet.

LES OGSÅ: Hvem har begått politisk vold i Norge?

Grenseoverskridende terrororganisasjon
Nordiska Motståndsrörelsen er en internasjonal terrororganisasjon med en serie voldelige angrep på samvittigheten, deriblant to bombeangrep i Göteborg i 2017. Den Nordiske Motstandsbevegelsen er den norske greina av denne organisasjonen, som har hovedsete i Sverige. Dette innebærer at flere av organisasjonens medlemmer jevnlig reiser over grensen til Sverige. Også sjefen for den norske avdelinga, Haakon Forwald, bor i Sverige.

Den nazistiske organisasjonen ble stiftet som Svenska Motståndsrörelsen i 1997 av Klas Lund, som nettopp hadde kommet ut av fengsel for drap. Gang på gang har nazistene satt seg selv på kartet i svensk og nordisk media gjennom voldelige aksjoner mot etniske minoriteter, LHBTQ-personer og meningsmotstandere. I Finland ble en forbipasserende mann sparket ned så han slo hodet i asfalten og døde i 2016 på en av DNMs torgmarkeringer. Det førte til at organisasjonen ble forbudt i landet. Drapsmannen, Jesse Tornainen, har senere blitt hedret av DNM for sin innsats. Dette i likhet med torturdrapsmannen Rami Joukanen.

I Sverige har medlemmene gjentatte ganger gått til angrep på politi og motdemonstranter ved sine marsjer. Medlemmer og folk i ledelsen er dømt for drap, grov vold, mishandling av kjærester, knivstikking, ulovlig våpenoppbevaring, ulovlig sprengstofflagring, tyveri og narkotikaforbrytelser. Flere av deres medlemmer deltok i det bestialske drapet på transpersonen Madeleine Delbom.

Også i Norge har DNM deltatt i voldelige aksjoner og deres medlemmer er dømt for vold, brudd på narkotikaloven og ulovlig våpeninnehav. En rekke av de voldsdømte svenskene har deltatt på nazistiske marsjer og møter i Norge. Flere av disse har også endt med voldelig utfall. Det var svensk deltakelse da DNM marsjerte i Kristiansand i 2017 og da de hadde markering i Moss og Fredrikstad i fjor.

Nordhaug deltok på markeringa i Moss. Også der måtte politiet trå til for å forhindre voldelig sammenstøt. Ifølge NRK var et flertall av demonstrantene svenske selv om flere av dem med kriminelt rulleblad hadde blitt stoppet på grensa.

Hvert år reiser en rekke norske nynazister på sommerleir – de såkalte Nordendagene – hos DNM i Sverige, hvor de blant annet trener på å sloss med kniv. Nordmenn deltok på Almedalsveckan i høst, hvor de gjorde seg bemerket ved sin voldelige og truende adferd, også overfor journalister og profilerte politikere.

LES OGSÅ: Svensk terrorforsker: — Den Nordiske Motstandsbevegelsen er definitivt en terrorgruppe

IKT-ansvar i Normisjon
På sin offentlige LinkedIn profil skriver Nordhaug at han har vært IT-leder i Normisjon siden 2005. Han hevder dessuten at han har vært innsamlingsleder i tre og et halvt år. Normisjon skriver imidlertid på epost til Radikal Portal, på spørsmål om hans forhold til dem og hans tilgang på sensitiv informasjon:

Han er ikke IKT-leder, men har en tilkallingsavtale underlagt økonomi- og administrasjonsavdelingen. Dette engasjementet er svært begrenset i omfang (…) Han har ikke i kraft av sin stilling tilgang til Normisjons database over medlemmer og givere eller annen sensitiv informasjon.

Normisjon bekrefter imidlertid at han tidligere har hatt en fulltidsstilling hos dem:

Han ble først ansatt i Normisjon i 2005, tilknyttet IKT og innsamling, og hadde full stilling hos oss fram til 2012 tilknyttet innsamling og IKT. Siden medio 2016 har han kun hatt en tilkallingsavtale, men har vært avlønnet fast tilsvarende 9% stilling.

Videre understreker de at medlemskap i Den Nordiske Motstandsbevegelsen er inkompatibelt med ansettelse i Normisjon:

Alle ansatte hos Normisjon er forpliktet på vårt verdidokument, og dette legger visse begrensninger på ansattes livsførsel. På generell basis vil jeg understreke at medlemskap i Nordisk Motstandsbevegelse vil være klart i strid med Normisjons verdigrunnlag.

Nordhaug sto inntil nylig oppført som eneste ansatte i IKT-seksjonen på Normisjons nettsider.

LES OGSÅ: Tyveri, hatkriminalitet, hærværk, overfall og en morder når politiet lot nazister komme på politisk festival

KrF og Kolbotn IL
Når Radikal Portal ringte til landskontoret til KrF for å få klarhet i hans relasjon til dem, får vi forklart at GDPR-reglementet hindrer dem i å bekrefte eller avkrefte om han fremdeles står oppført som medlem.

Uavhengig av medlemskap meddeles det imidlertid at han ikke har noen aktiv rolle i partiet i dag.

Nordhaug har vist sympati overfor KrF på sosiale medier også etter at han ble aktiv nazist.

På linkedIn skriver Nordhaug at han har vært aktiv i Kolbotn IL siden 1990. Der skriver han blant annet at han har erfaring som: «13 år som fotballtrener for barn og ungdom, gutter og jenter, med gode resultater.»

Videre skriver han: «Fra 2010 nestleder, styremedlem og varamedlem til Styringsgruppen (del av Hovedstyret)». Dette bekreftes også i en artikkel i Østlandets Blad.

Når Radikal Portal kontakter styreleder i Kolbotn IL sier han, som har hatt vervet i et år, at Nordhaug er ukjent for dem.

Lederen for fotballgruppa i Kolbotn IL har ikke svart på Radikal Portals henvendelse. Det kan derfor hverken bekreftes eller avkreftes om Nordhaugs periode som fotballtrener for ungdom har overlappet med hans periode som medlem i DNM.

Norske nazister har historisk vært svært aktiv i rekrutteringen av unge og gjerne mindreårige gutter. Også i Sverige har DNM rekruttert på skoler hvor de også har vært involvert i voldshendelser med elever som ikke har satt pris på deres tilstedeværelse i skolegården. Radikal Portal har imidlertid ingen informasjon som indikerer at Nordhaug skal ha rekruttert gjennom sine verv rettet mot ungdom eller i andre ikke-nazistiske organisasjoner.

DNM har møte i Nordhaugs hjem. Verten sitter nærmest kamera med ryggen til. Bildet er hentet fra Frihetskamp.

Arrangerer møter i Søndre Nordstrand

I løpet av 2017 selger Nordhaug huset sitt i Kolbotn og flytter til sin nåværende leilighet i Bjørndalen i Oslo. I denne leiligheten har Nordhaug samlet nynazister fra hele Østlandet til studiesirkler, møter og sosiale sammenkomster.

Bjørndal ligger i Søndre Nordstrand, som er av bydelene i Oslo med størst innvandrerbefolkning i Oslo. Her har Nordhaug samlet nynazister, flere med voldsdommer bak seg, for å studere raseteori og drive nazistisk organisering.

En spasertur fra leiligheten til Nordhaug ligger åstedet for Holmlia-drapet. Her ble Benjamin Hermansen (15) tilfeldig plukket ut, jaget ned og myrdet av tre nynazister i 2001. En av drapsmennene, Ole Nicolai Kvisler, har senere blitt observert på arrangementer i regi av DNM.

Benjamin Hermansen, drept av nazister i 2001.

Nazistene har flere ganger de siste årene hengt opp propaganda i bydelen, som innbyggerne har opplevd som svært ubehagelig.

LES OGSÅ: 18 år siden drapet på Benjamin Hermansen — la oss ikke glemme hva rasisme fører med seg

Truet med politianmeldelse
Radikal Portal har ringt til Knut-Bjarne Nordhaug flere ganger for å konfrontere han med informasjonen, informere han om at han ville bli eksponert og tilby ham å benytte seg av tilsvarsrett. Nordhaug ønsket ikke å se noen av bevisene Radikal Portal hadde, men sa at dette var «gamle greier» og at det var uaktuelt for han å snakke med oss.

Noen minutter senere ringte han opp og truet med politianmeldelse dersom vi satt navnet hans på trykk.

En drøy uke senere ble han ringt opp igjen og kontaktet per SMS, men Nordhaug ville fremdeles ikke snakke. Omsider svarer han oss per SMS og truer igjen med anmeldelse. Han sier at han har hatt politiet på besøk for å rådføre seg med dem og vil få hjelp av både politiet og politiadvokat om han skulle trenge det.

I forkant av publisering har Nordhaug engasjert en advokat som har kontaktet Radikal Portal og truet med å ta en eventuell omtale av klienten til retten. Nordhaug har meddelt til ham at han skal ha meldt seg ut av DNM.

Både medlemmer og ledelse i organisasjonen uttaler seg svært sjelden til media og nesten utelukkende om det skjer på deres egne premisser.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned