Islam er ikke problemet

Foto: US Army

Antirasister beskyldes for å være passive i kritikken av jihadisme og islamsk fundamentalisme, men er det egentlig islam i seg selv som er årsaken til den negative utviklingen i Midtøsten og terrorismen vi opplever i dag?

Leif Stian Leffi Svendsen
Om Leif Stian Leffi Svendsen (5 artikler)
Leif Stian Leffi Svendsen er sykepleier og aktivist i Motmakt.

Antirasister beskyldes for å være tannløse og naive i møtet med jihadisme og islamsk fundamentalisme. Det påstås at sosialister har ofret sin religionskritikk på flerkulturalismens alter og at sosialister og andre antirasister bedriver dobbeltmoral når de angriper den totalitære høyresida, mens de angivelig ser mellom fingrene på totalitær islam.

Noen går så langt at de beskylder antirasister for å være femtekolonnister for en muslimsk maktovertagelse i Norge og Europa. Beskyldningen kommer ofte fra ytre høyre, nettsteder som document.no og fra islamofober som Hege Storhaug, men kan også komme fra større politisk partier og tenketanker som Frp og Civita. Den såkalte venstresida er heller ikke uten skyld. Selverklærte islamkritikere fyller aviser og kommentarfelt med eksempler på uhyrligheter utført av ekstreme grupperinger og forsøker deretter å sette likhetstegn mellom disse marginale grupperingene, islam og den generelle muslimske befolkning. Høyresidas bakgrunn for problemstillingen er at det er islam i seg selv, islamsk kultur og påfølgende sivilisasjonskonflikt som er roten av problemet.

Med det premisset lagt til grunn kommer man ikke til kjernen i problemet, noe jeg kommer tilbake til. Den frihetlige sosialistiske tilnærming til problemet retter seg mot årsakene til hvorfor organisasjoner som Taliban, Al Qaeda og nå sist Daesh (IS) oppstår, hvorfor de høster tilhengere og hvor de får midlene sine fra. La oss først se nærmere på disse to premissene.

LES OGSÅ: Derfor er den tøffe tonen mot islam skadelig

Høyresidas premiss
Samuel Phillips Huntington, skriver i sin bok «The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order» at de viktigste forskjellene mellom verdens folk ikke lengre er politiske, økonomiske eller ideologiske, men kulturelle, her også underforstått – religiøse. Videre skriver han at islamsk tro utgjør en grunnleggende faktor i forskjellen mellom vestens og den muslimske verdens samfunnsstruktur og politikk. Som en konsekvens av dette mener Huntington at vestens idealer om menneskerettigheter og demokrati vil være ett av punktene som gjør vesten forskjellige fra den muslimske verden. Som om det bare var oss i vesten som ønsker å bestemme over eget liv og beskytte befolkningen mot overgrep.

Samuel P. Huntington

Foto: Peter Lauth/World Economic Forum Samuel P. Huntington

Islam settes altså opp mot demokrati og menneskerettigheter. Så når folket i muslimske land tar til motmæle mot det høyresida gjerne kaller «press for demokratisering» (les: angrepskrig, økonomisk utbytting og militær provokasjon) blir det lett for dem å peke på religiøs fanatisme og barbari som sin motsats, «sivilisasjonskonflikten» er i gang og høyresida påberoper seg det kategoriske imperativ.

Jan Arild Snoen drøfter i en republisert artikkel på minervanett (tidligere publisert i Civita) bøkene til Bernard Lewis, Paul Berman og Gilles Kepel. Tidlig i artikkelen gjengir Snoen et sitat fra Lewis: «Nysgjerrighet om andre kulturer er et utpreget vestlig fenomen. I alle store kulturer, bortsett fra den vestlige, oppstår interessen for andre bare når en trussel foreligger”. I utgangspunktet en kommentar til en fortid der europeisk ekspansjonisme var utbredt, med de konsekvenser det hadde. Men Snoen tar dette sitatet inn i samtiden da han peker på en FN-rapport som viser til at det for eksempel er tre ganger så mange vitenskapsfolk i Israel enn det er i Egypt, uten å ta hensyn til de økonomiske forskjellene. Det er altså ikke økonomi eller politikk som avgjør hvilken utdanning du får, men religion.

Snoen skriver at et sentralt punkt for Lewis er skillet mellom de muslimer som spør «hvem gjorde dette mot oss?» og de som spør «hva har vi gjort feil og hvordan kan vi rette på det?». Snoen fortsetter med å påstå at de som spør det førstnevnte ikke er i stand til å skille mellom religion og politikk, og reduserer dermed muslimers politiske indignasjon over vestens imperialisme til religiøst føleri. Og det trenger vi jo ikke ta på alvor.

Det er også tendensiøst for høyrepressa å forklare konflikter og terror i Midtøsten og her hjemme fra narrativet til de samme kreftene de ønsker å komme til livs; de ekstreme, men marginale islamske gruppene. Man hører sjeldent om synet til de mer moderate islamske grupperingene og nesten aldri fra de rent politiske, men det betyr ikke at de ikke er der. På den måten blir en verdensanskuelse som forfektes av minimale grupperinger tredd ned over hodet på sekulære muslimer.

Premisset til høyresida i sin kritikk av konfliktene i Midtøsten og terrorisme er altså at økonomi og utenrikspolitikk er irrelevant og at man retter all kritikk mot ideologisk islam. Ettersom høyresida selv har valgt å følge narrativet til ekstreme islamistiske organisasjoner man ikke ønsker diplomatiske forbindelser med, blir deres eneste alternativ til handling militarisme og bomber.

LES OGSÅ: Norge inn i Syria-krigen i blinde

Det frihetlige sosialistiske premiss
I 2003 invaderte USA Irak på bakgrunn av falsifiserte anklager om besittelse av masseødeleggelsesvåpen og samarbeid med terrororganisasjoner som al Qaida. Man fant ingen masseødeleggelsesvåpen i Irak og det påståtte nærværet av terrororganisasjoner ble ikke en realitet før etter invasjonen. Først etter USA og deres etterdiltere hadde destabilisert et allerede skjørt område begynte det å etablere seg terrororganisasjoner som al Qaida i Irak. Rekrutter fra Midtøsten, Afrika og etterhvert Europa begynte å strømme til. Det er denne organisasjonen som senere vil bli kjent som Daesh.

USAs politiske og finansielle støtte til tidligere statsminister i Irak, Nouri al-Maliki, som ikke bare er skyldig i å forverre den sekteriske konflikten i Irak ved å drive sunnimuslimer ut av parlamentet og dermed inn i armene på Daesh, men også omfattende menneskerettighetsbrudd og massiv korrupsjon, har vært viktig for både rekrutteringen til og rettferdiggjøringen av Daesh.

Så kommer vi til elefanten i rommet i Midøsten, USAs nærmeste og viktigste allierte i området; Saudi Arabia. I en korrespondanse Wikileaks har offentliggjort kommer det frem at Saudi Arabia sannsynligvis er den største finansielle bidragsyteren til sunnimuslimske terrororganisasjoner. Men det hindrer ikke USA å ha nære diplomatiske bånd til landet, et land som praktiserer mange av de samme uhyrlighetene vi ser Daesh ta i bruk; halshugginger, amputasjon som straffemetode og steining. Man trenger ikke akkurat være tilhenger av konspirasjonsteorier for å se at dette dreier seg om makt og penger. Det første man tenker på er kanskje innflytelsen USA har på oljerikdommene landet besitter, men ett like godt eksempel kan være våpenhandel. USA inngikk i 2010 en avtale med Saudi Arabia om salg av våpen for hele 60 milliarder amerikanske dollar. En klar provokasjon mot Iran og en avtale som understreker USAs motiver for et destabilisert og brennbart Midtøsten.

USAs militære innblanding og manipulering av andre lands politikk er ikke noe nytt. Kriger som dem i Vietnam og Korea kjenner vi alle fra historietimene. Støtten til militærjuntaer i Sør-Amerika, som for eksempel støtten til Pinochet i Chile eller Nicaraguas Contras er også friskt i minne for mange av oss. Det er også mange andre eksempler i Midtøsten å vise til, men det viktigste er kanskje kuppet av Muhammed Mosaddegh demokratisk valgte regjering i Iran. Et kupp planlagt av USAs og Storbritannias etterretningstjenester. Det er nettopp slike inngrep i andre lands politiske virke som skaper harme og antipati blant befolkningen i Midøsten, ikke at vi drikker alkohol, spiser svin eller danser vals.

Islam er ikke problemet
Høyresidas premiss om at det er radikal islam som er motivator og rekruteringsinstrument for grupper som Daesh er et like billig som det er et feil argument. For å låne et eksempel fra The Guardians Giles Fraser: Koranens skrifter har like mye med Daesh brutalitet å gjøre som bibelen hadde for IRAs metoder – en organisasjon som var hovedsakelig ateistisk, på tross av populær oppfatning. I Huffington Post kan vi lese om dømte terrorister som leste «islam for dummies», at mange muslimer involvert i terrorisme ikke praktiserte eller hadde særlig kunnskap om islam og om ett kobbel av forskjellige eksperter som konkluderer med at det ikke er islam som er drivkraften bak den terroren vi ser i dag.

Det som trekker sinte unge menn inn i brutale terrorgrupper er vestens insistering på å helle bensin på infernoet som er Midtøsten, på det samme vestens hyklerske påstander om at de sprer demokrati og bekjemper diktaturer og den like hyklerske støtten det gir til undertrykkelsen av blant andre palestinere og kurdere.

Se bare på hva den økonomiske og politiske overklassen har tjent på krigføringen i Midtøsten. Man kan godt himle med øynene over USAs salg av våpen til begge sider av konflikten mellom Irak og Iran på 80-tallet, men dette er ikke en praksis som har stanset. Mange av våpnene USA solgte til Irak etter invasjonen i 2003 er nå i Daesh hender og er mye av grunnen til at de har hatt så stor militær suksess. I fjor fløt det våpen for over 18 milliarder dollar fra vest til øst. Hovedsakelig til sunnidominerte stater som Saudi-Arabia, Egypt, Emiratene, Algerie og Irak. Hvordan er dette med på å senke konfliktnivået og få slutt på krigshandlingene?

Her stiller ikke fredsnasjonen Norge i noe særklasse. Våpensalget fra Norge til USA og Storbritannia gikk opp med 300 % før og etter invasjonen i Irak i 2003. Stortinget stemte nettopp ned et forslag om å granske Norges deltakelse i bombingen av Libya. Det er viden kjent at raseringen av Libya førte til spredning av våpen og diverse væpnede ekstremistiske grupper over hele Nord-Afrika. Obama kaller det sitt største feiltrinn som president. Dersom høyresiden var genuint interessert i å forstå årsakene til terror for å bekjempe terror, så var jo dette en gylden mulighet til å finne bedre strategier enn de som har vært i bruk til nå. Vel, Høyre, FrP og Ap stemte ned forslaget om gransking av krigen i Libya. Da blir det enda mer åpenbart at de slettes ikke er interessert i å bekjempe terror, og at det å peke på muslimer er en feig avledningsmanøver for å skjule realitetene i sin egen politikk.

At USA og NATO landene har vendt det blinde øyet til diktatoriske kupp og har bidratt til demokratiknusing både før og nå er hevet over en enhver tvil. Men la oss likevel nevne noen eksempler: Saudi Arabia har jeg allerede nevnt flere ganger, men man kan også nevne Sisis militærkupp i Egypt i kjølvannet av den arabiske våren. Ikke overbevist? Hva med Bahrain? Diktaturet som under den arabiske våren drepte dusinvis av demonstranter og fremdeles har tusenvis av dem i fengsler, hvor de blir utsatt for tortur. Dette er samme diktaturet som i dag huser USAs femte flåte i et anlegg som nylig ble utvidet for 580 millioner dollar. Eller hva med noe mer obskurt: Usbekistan, diktaturet som i 2002 kokte folk levende og drepte hundrevis av fredelige demonstranter og som sammen med andre sentralasiatiske stater mottar 500 millioner årlig i transittavgifter. Til slutt må man nevne Tyrkia og Erdogan, mannen som har gjort karriere av å avdemokratisere landet han er president for og er mer opptatt av å bombe Kurdere enn han er av å kvitte seg med Daesh.

Konklusjon
Å angripe islam og muslimer, fordi de er muslimer, er lite fruktbart og oppnår bare fremmedgjøring av en hel kultur. Men å angripe de aktørene som vil oppnå politisk dominans eller økonomisk vinning er noe som kan gi resultater, hvis man angriper aktørenes motiver og virkemidler.

Flyktninger fra Irak, Syria, Afghanistan og andre muslimske land flykter jo nettopp fra de grupperingene vi fordømmer i vesten. Når vi stenger disse ute og beskylder dem for å være lykkejegere og potensielle terrorister er vi med på å styrke den propagandaen organisasjoner som Daesh forfekter; at vesten og demokratiet er dekadent, dobbeltmoralsk og imperialistisk. Når muslimer blir møtt av mistro, hat og forskjellsbehandling skyves de rett inn i hendene på ekstremister. Det høyresida ikke forstår er at de gjør seg selv til nyttige idioter for de ekstremistene de selv ønsker å bekjempe. Å åpne grensene for flyktninger vil styrke kampen mot fundamentalistisk islam, ikke svekke den.

Isteden for å sparke nedover mot vanlige mennesker som praktiserer Islam vil vi sparke oppover mot dem som faktisk skaper grobunn for ekstreme grupper, den økonomiske og politiske overklassen

Frihetlige sosialister ønsker også å sette et sterkere fokus på grupper i Midtøsten som praktiserer en politikk og samfunnsstruktur som har vist seg å være både suksessfull, effektiv, rettferdig og til og med mer demokratisk en flere av våre såkalte demokratier i Europa, samtidig som den står i første rekke i kampen mot Daesh. Jeg tenker spesielt på det kurdiske området i Nord-Syria – Rojava. Majoriteten av befolkningen i Rojava er selv muslimer.

LES MER om den sosiale revolusjonen i Rojava

Islam, som andre religioner, blir brukt som minste felles multiplum og symbol på en politisk frustrasjon over vestens fremførsel i Midtøsten og andre deler av verden. Det er den dobbeltmoralske støtten vesten gir til diktaturer og andre totalitære grupperinger som er roten av problemet. En opprettholdelse av den kursen både høyre -og venstresida har fulgt i Midtøsten de siste tiår kommer kun til å forverre situasjonen. En løsning ligger i at vi rydder for egen dør ved å rette kritikken og kampen mot våre egne politikere og andre premissleverandører utenfor den frihetlig sosialistiske leiren. Kortere sagt: solidaritet og interessefellesskap vil redusere terror, krig og totalitære regimers makt, mens flere bomber, militarisme og støtte til diktaturer kun vil øke konfliktnivået, volden og terroren.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

84 kommentarer på Islam er ikke problemet

 1. I teksten over gjøres den dessverre svært utbredte feilslutningen om de uønskede effektene av islam i verdens mange ulike samfunn i hovedsak dreier seg om vold og terrorisme. Misforståelsen finnes på begge sider i denne debatten, men er åpenbart mer utbredt blant de som vil forsvare islam som ideologi og religion mot slike anklager.

  Realiteten er derimot at nær sagt alle målbare faktorer for samfunnskvalitet viser en klar forverring med andelen muslimer i samme samfunn. Dette inkluderer alt fra barne- og mødredødelighet, tilgang på helsetjenester, tilgang på vann til diskriminering av kvinner, homofile, politiske-, etniske- eller religiøse minoriteter, fysisk trygghet, personlig frihet og trafikksikkerhet.

  Kvaliteten på et samfunn er korrelert til andelen muslimer i samme samfunn. I kategorien «Toleranse ovenfor homofile» i Social Progress Index finner man for eksempel sterkt negativt korrelert (en korrelasjonsfaktor på -.53) til andelen muslimer (med data fra PEW).

  Flere vil innvende at korrelasjon ikke impliserer kausalitet, noe som jo er korrekt. De glemmer imidlertid at vi allerede kjenner en rekke kausale mekanismer, nemlig de som til det kjedsommelige er påpekt i alternative medier som document.no, eller hos dyktige agendasettere som Hege Storhaug /HRS.

  Dermed er situasjonen slik at vi besitter både kjennskap til kausale mekanismer og empiri som belegger disse sammenhengene, nemlig at islam som ideologi skaper dysfunksjonelle samfunn.

  Når noen da påstår at «Islam er ikke problemet», slik artikkelforfatter gjør, så kan de ikke i ettertid unnskylde seg med at de ikke visste bedre. Årsaken til at mange vestlige så hardnakket nekter å se problemene knyttet til islam vil nok bli gjenstand for forskning i fremtiden.

  • Bra poeng. Det kan også dokumenteres med at den muslimske verden har langt færre ingeniører enn gjennomsnittet i vesten og færre enn i verden forøvrig, langt færre nobelprisvinnere (noen få mot feks flere titalls jøder). Det oversettes knapt utenlandske bøker til arabisk. Hva er det med denne kulturen som hindrer folk i å ta nytte av kunnskap og forståelse? At en del av svaret ligger i bakstreverske elementer i islam er vel de færreste uenig i.

   • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-05-11 kl 14:29 //

    Takk for kommentar
    Mangelen på ingeniører kan, som jeg mener kommer frem ovenfor, ikke forklares uten å trekke inn de økonomiske premissene som ligger til grunn for ett godt skolevesen. At det ikke oversettes bøker kan forklares ved å peke på den antipati vesten har skapt mot seg selv i Midtøsten, men den forklaringen må nok også suppleres med de økonomiske forutsetninger. Det er ingenting i Islamsk kultur som hindrer folk i å ta nytte av kunnskap og opplysning, men det finnes en ukultur i vesten som forsøker å forfekte dette synet. Gjerne gjennom billig retorikk.

    • Ditt hat mot vesten lukter white mans guilt lang vei. Og gjør analysene tilsvarende enkle. De fleste land i verden har gjort voldsomme framskritt innen teknologi og kunnskap selv med vestlig innflytelse. Det er bare å se til Asia og feks Japan som lå knust etter 2. verdenskrig.
     «Det er ingenting i Islamsk kultur som hindrer folk i å ta nytte av kunnskap og opplysning»
     Dette utsagnet er så banalt at det får stå for seg selv. Barn og ungdom som drepes på skoler i Pakistan, i Afghanistan og av Boko Haram deler sikkert dine meninger der. Det samme med kvinner som ikke får hilse på menn, og knapt gå utenfor hjemmet uten i et telt, langt mindre få en jobb. Det er faktisk virkeligheten for mange av dine medmennesker.

    • Dere er sannelig tøffe som sletter innlegg fra folk som prøver å ha en oppegående debatt med dere.

     Altså: De fleste land i verden har gjort voldsomme framskritt innen teknologi og kunnskap selv med vestlig innflytelse. Det er bare å se til Asia og feks Japan som lå knust etter 2. verdenskrig.
     «Det er ingenting i Islamsk kultur som hindrer folk i å ta nytte av kunnskap og opplysning»
     Dette utsagnet er så banalt at det får stå for seg selv. Barn og ungdom som drepes på skoler i Pakistan, i Afghanistan og av Boko Haram deler sikkert dine meninger der. Det samme med kvinner som ikke får hilse på menn, og knapt gå utenfor hjemmet uten i et telt, langt mindre få en jobb. Det er faktisk virkeligheten for millioner av dine medmennesker.

   • AvatarStein Voll // 2016-05-12 kl 00:36 //

    Vesten er vel den delen av Europa der religion ble forkastet. Og derfor ligger vi litt foran andre deler av verden.

  • Du har tydelegvis ikke lese teksten ovanfor, då du held fram med å redusere det heile til islam åleine, utan hensyn til t.d. dei kausale mekanismane som den globale kapitalismen og vestens overformyderi har ført med seg. Du syner overhovudet ikkje kvifor høvet er slik at islam åleine, som kultur og religion — i motsetnad til alle andre kulturar og religionar — ikkje er dynamisk og omformerleg. Artikkelforfattaren påpeiker universelle undertrykkingsmekanismar, armod, svolt, destabiliserte samfunn og held fram konkrete eksempel på korleis vestens inngrep kan forklare dagens situasjon. Ta gjerne dette til etterretning, det er slik ein plar gjere dersom ein vil ha ein sakleg debatt (sjølv om du forsøkjer å undergrave den med det som liknar avleiingsmanøvre i mangel av noko betre å kome med). Dette er ikkje å seie at alle formar for islamsk praksis er ynskjeleg — og denne må kritiserast på lik linje med all anna kritikkverdig praksis — men du må rette kritikken din mot dei som fortener det, ellers oppløyser du alle distinksjonar og forvenger røynda. Å sitje oppå sin høge hest og forkynne at alle som ikkje fyl dei (noko utydelege etter alt å døme) ideala som du er forkjempar for er bakstreverske og at dei (muslimar i alle fasongar) ikkje kan endre haldningane i møte med andre, er for meg eit teikn på manglande teoretisk audmjuke og vitnar ikkje akkurat om høg grad av daning (noko du verkar kreve av andre). Kort sagt: Du — saman med dei du nemner — fell i essensialiseringfallgruva. Domedagprofetar som deg kan forkynne so mykje de vil — det er nærast som at eg mistenkjer at vil verte skuffa dersom det ikkje gjeng ad undas — men som alle andre må de belegge påstandar med argument. Du skriv: «[…] islam som ideologi skaper dysfunksjonelle samfunn.» Dette er ei særs sterk påstand, som krev tilhøyrande sterke argument; men du kjem ikkje med eitt einaste. Inntil du gjer det kan eg ikkje ta innlegget ditt på alvor, då du ikkje eigentleg diskuterar, du driv med eskatologi.

   • Det er bra med god takhøyde i et kommentarfelt. Her på Radikal Portal trykker selv moderator «liker» på et innlegg med formuleringer som:

    ”Du har tydelegvis ikke lese teksten ovanfor (…)”,

    ”Domedagprofetar som deg”

    og

    ”(…) eit teikn på manglande teoretisk audmjuke og vitnar ikkje akkurat om høg grad av daning (noko du verkar kreve av andre)”,

    Au! Det føles som om ZiZek ble så støtt av min kommentar at h*n klaska til en tilfeldig forbipasserende. Er dette hersketeknikk, eller mener ZiZek det alvorlig?

    ZiZeks innvending til mitt innlegg her at jeg ramler i ”essensialiseringsgruva”, formodentlig fordi jeg anser islam som noe som ” ikkje er dynamisk og omformerleg”. Dette gjør meg til en ”dommedagsprofet” som ZiZek mistenker at vil bli skuffa dersom ”det ikkje gjeng ad undas”. Basert på dette mener ZiZek at jeg forsøker å ” undergrave den [*teksten] med det som liknar avleiingsmanøvre i mangel av noko betre å kome med”.

    Pokker ta, funka ikke avledningsmanøveren?!

    ZiZeks innlegg kan sikkert forstås som en rimelig innvending mot min kommentar, forutsatt at man søker å få bekreftet en forhåndsbestemt konklusjon og ikke stiller særlig høye krav til koherent argumentasjon og god debattskikk. ZiZek vil sikkert få en ”like” fra en og annen radikal sosekopp.

    Artikkelen over forsøker ved hjelp av eksempler, antydninger og spekulasjoner å argumentere for at problemene knyttet til islam egentlig er forårsaket av vestlige interesser hvorav USA visstnok spiller en viktig rolle. Helt konkret skrives det at USA har ”motiver for et destabilisert og brennbart Midtøsten”, og at de påvirker regionen i en slik retning gjennom blant annet handel med Saudi Arabia, som igjen finansierer voldelig islam. Spør deg selv; i hvilke andre sammenhenger godtas slik argumentasjon? Om Radikal Portal en dag hever terskelen, så finnes jo alltids Nyhetsspeilet.

    Jeg vil gjerne premiere ZiZek med en veldig lang utdypning av min opprinnelige kommentar, ettersom jeg kanskje ikke forklarte mitt standpunkt grundig nok.

    Mitt første anliggende er å poengtere at problemene knyttet til islam ikke begrenser seg til vold. Problemene er knyttet til omtrent alle sider ved samfunnet, slik som listet opp i mitt opprinnelige innlegg. Dette vises i nær sagt alle internasjonale undersøkelser av samfunnskvalitet når man tar hensyn til andelen muslimer i disse samfunnene. Som belegg for dette viste jeg til SPI (Social Progress Index), hvor nettopp dette kommer tydelig frem. Gjennomsnittsplasseringa for land med mer enn 20% muslimer ligger for eksempel godt under verdensgjennomsnittet i SPI-indekseringa. Videre finner vi en negativ korrelasjon mellom andelen muslimer i et samfunn og kvaliteten på samfunnet. De samme resultatene går igjen i tilsvarende undersøkelser, som eksempelvis Legatum Prosperity Index.

    Jeg tror folk selv er i stand til å bedømme om dette er en relevant innvending mot teksten over, men det kan vel ikke akkurat kalles en ”avleiingsmanøvre” fra en som ikke har ”noko betre å kome med”? Er ikke statistikk å foretrekke fremfor spekulasjoner?

    Mitt andre anliggende var så å henvise til de mange kausale sammenhengene som pekes på av for eksempel ildsjelene bak Document.no eller HRS. Sosial kontroll, æresbegrep, sharia, religiøse maktstrukturer og tolkning av religiøse tekster er alle viktige sider ved islam. I eksempelet ”Toleranse ovenfor homofile” er det spesielt enkelt å se hva som gjør at denne faktoren en negativt korrelert til andelen muslimer i et samfunn, for religiøst begrunnet straff av homofile er svært utbredt i muslimske land.

    I sum har jeg altså påvist både korrelasjon og kausale mekanismer mellom islam og dårlig samfunnskvalitet. Det gjør USA til en overflødig forklaringsfaktor.

    Så er vi tilbake til ZiZek, som later til å mene at islam bør anses som ”dynamisk og omformerleg”. Finnes det ikke grader av tilpasningsdyktighet i ZiZeks virkelighet? Er alle kulturer like ”dynamiske”? Det er nærliggende å sammenligne med kristendommen.

    Kristne teologer anser bibelen som en samling tekster skrevet av en rekke ulike (menneskelige) forfattere over mange år. Selv om mange ikke vet det finner vi en klar motsetning mellom det gamle testamentet og det nye, og de tekstene vi i dag anser som kanon er valgt ut basert på hvilke tekster kirken til ulike tider har ansett som sentrale. Dette gjør kristendommen relativt tilpasningsdyktig i møte med den moderne verden. Å være ”personlig kristen” er ikke et begrep vi finner igjen i islam.

    De fleste muslimske lærde mener at koranen er forfattet av Allah. Den er evig og uforanderlig, og kan ikke oversettes til andre språk uten å miste sitt meningsinnhold. Samtlige land i verden som praktiserer dødsstraff for frafall har muslimsk majoritet. Det hersker enighet innen alle lovskolene i islam om at frafall (apostasi) skal straffes med døden.

    Med andre ord er det slik at de fleste lærde innen islam er enige om at islam ikke kan forandres, og at de som forsøker å forandre islam skal drepes. Det er dette ZiZek vil kalle en ”dynamisk og omformerleg” kultur. Tja.

    Så ja: islam som ideologi skaper dysfunksjonelle samfunn, og i motsetning til hva som presteres i teksten over har jeg belagt denne påstanden empirisk. Det er en sterk påstand – ok – men ettersom det ikke finnes eksempler på (etter vestlig standard) velfungerende samfunn med mer enn 80% muslimer mener jeg det er en rimelig trygg konklusjon.

    Jeg kan legge frem mer statistikk på dette på forespørsel, men jeg tror de fleste – selv på ytre venstre fløy – innerst inne er klare over at USA ikke har så mye med saken å gjøre. I regioner hvor islam får fotfeste oppstår det gjerne først konflikt med ikke-muslimer, som kristne, jøder og ateister. Når disse gruppene er marginalisert blir skytset rettet mot muslimske minoriteter som ahmadiyya-muslimene. Deretter kriger sunni mot shia, og til slutt kriger sunni mot sunni. Konflikten er iboende i islam, ikke noe som påtvinges utenfra. Det er en hellig kamp mot alt og alle – jihad.

    Det merkelige er at så få mennesker på ytre venstre makter å lære av historien. De fleste mislikte –ismene, som fascisme, nasjonalsosialisme, stalinisme osv., har tross alt sitt utspring på venstresiden, selv om de verste ofte forsøkes å belemres høyresiden. Mussolini var eksempelvis kommunist det meste av sitt liv.

    Selv har jeg mange venstre-sympatier, men denne hete omfavnelsen med islam er noe som alene skremmer meg langt vekk fra venstresiden. På samme måte som mange i ettertid har spurt seg hva som gjorde at et så bredt spekter mennesker fra alle samfunnslag ikke maktet å se trusselen med nasjonalsosialismen, tror jeg vi om noen år vil bli stille oss undrende til apologetiske holdninger slik ZiZek eller andre på venstresiden utviser.

    Er det fordi islam også er en religion? Makter de ikke å se de ideologiske sidene? Er det fordi 1.6 milliarder muslimer tilsynelatende er en minoritet? Er det bare for å være kontrære? Har man i den kristne arvesyndens bilde skapt sin egen forståelse av at vesten i dag er skyld i mislykkede regimer rundt om i verden? Den som vente får kanskje se.

    • Du skriv: «På samme måte som mange i ettertid har spurt seg hva som gjorde at et så bredt spekter mennesker fra alle samfunnslag ikke maktet å se trusselen med nasjonalsosialismen, tror jeg vi om noen år vil bli stille oss undrende til apologetiske holdninger slik ZiZek eller andre på venstresiden utviser.» DETTE ER ESKATOLOGI, og du held fram med det denne gongen óg. Eg berre peikar det ut. Ellers er det du skriv i mine auge eit forsøk på å drukne meiningmotstandar i vissvass, slik at det eg skreiv tidlegare druknar i same slengen. Du gjentek det du skreiv (og utbroderar noko) men du kjem ikkje med meir av substans. Kva med buddhistar som undertrykkjer muslimar. Eg er ikkje apologet for alle aspekt ved islam, noko eg uttrykkeleg skriv. Statistikk er ikkje kausalitet, den er probabilistisk at best. Dette veit du, so slutt å tale om kausale tilhøve som du på inga måte har belegg for å postulere (kvar er referansane dine? utover indeksen du talar om). Du ser ikkje kor vilkårleg argumentasjonen din er — då det vel vitterleg er slik at USA invaderte Irak og Afghanistan, og destabiliserte samfunna i ettertid, noko som skapte eit ideologisk vakuum og grobunn for ekstremisme. Du seier ingenting mot dette direkte. Islam er vel ein ideologi på lik line med andre ideologiar, den vil kunne gje tilhøyrsle for undertrykte menneskje utan særleg andre haldepunkt (nett som din ideologi gjer). Den gjev dei fellesskap og eit høgare mål. Fortel meg at denne mekanismen ikkje er lik den so gjer at mennskje søkjer mot ytre høgre eller venstre. Ser du ikkje dette er du blind for skogen; du ser berre trær. Åt hersketeknikk: det er ein hersketeknikk å hevde at andre driv med herskteknikk. Ver venleg, svar på det eg skriv viss du vel å svare ein gong til.

     • «DETTE ER ESKATOLOGI, og du held fram med det denne gongen óg.»

      Ånei, ikke caps-lock, vel!!? Dette eskalerte jammen fort.

      I følge ZiZek driver jeg visst med endetidstenking («eskatologi») når jeg poengterer hvor merkelig det er at så mange venstreorienterte forsvarer islam som ideologi. Jeg drev også med endetidstenking når jeg tidligere viste til statistikk som belegg for at islam skaper dysfunksjonelle samfunn. Faktisk gjorde det meg til en «dommedagsprofet», i ZiZeks øyne.

      Jeg tror kanskje at ZiZek bør redegjøre for hva vedkommende legger i «ESKATOLOGI», for her kjenner jeg meg ikke helt igjen.

      Nå har jeg lagt fram samme argument to ganger, så en tredje blir kanskje litt kjedelig. Jeg kan heller vise hvordan en enkelt faktor for samfunnskvalitet er korrelert til andelen muslimer i samfunnet; toleranse for homofile. Måtte det bli like langt og fullt av «vissvass» som mine andre innlegg!

      I Social Progress Index 2015 (embeddet lenke) finner vi kategorien «Tolerance for homosexuals». Vi kan bruke data fra PEW (se for eksempel her (embeddet lenke) ) for å sammenholde andelen muslimer med landets toleranse for muslimer.

      Resultatet kan uttrykkes grafisk, og ser slik ut:

      http://i.imgsafe.org/bf315aa.png

      Hvert land er representert ved en fargekodet prikk (farge angir kontinent), og andelen muslimer i landene (data fra PEW) øker mot høyre. Jo høyere vertikalt på figuren et land befinner seg, jo mer tolerant er dette samfunnet ovenfor homofile. Et utjevnet gjennomsnitt (på nærmeste naboer) er gitt ved den lyse grønne linja, og gjennomsnitt for alle land er gitt ved en stiplet, vertikal linje.

      Norge befinner seg høyt oppe til venstre – Saudi Arabia langt nede til høyre.

      Fra disse dataene finner du at toleransen for homofile er det statistikere kaller sterkt negativt korrelert (en korrelasjonskoeffisient på -.53) med andelen muslimer i verdens samfunn. Tendensen er helt tydelig.

      Og her er noe interessant; legg merke til Albania og Malaysia. Begge befinner seg langt unna islams episenter, men er likevel helt typiske for sin andel muslimer. Vet du hva det betyr?

      Dette er et uventet resultat for de som mener at utbredelsen av islam ikke er av betydning for kvaliteten på et samfunn. Det er derimot et resultat som er helt på linje med hva som er skrevet om homofili og islam på nettsteder som document.no eller http://www.rights.no, nemlig at homofobien er innbakt i islamsk lære.

      Jeg kan demonstrere mange slike sammenhenger, eksempelvis korrupsjon, tilgang på helsetjenester, diskriminering av homofile, kvinner, etniske-, religiøse- eller andre minoriteter, osv, men jeg vil jo helst ikke «drukne meiningmotstandar i vissvass». Så la oss holde oss til toleranse ovenfor homofile. Det er nå vi må få en trommevirvel inn her, for ZiZek er i ferd med å forklare oss hvordan USA og kapitalismen skaper homofobi i muslimske land. **venter i spenning**

      «Statistikk er ikkje kausalitet, den er probabilistisk «at best».»

      Jeg har ikke påstått at statistikk er kausalitet – jeg har angitt helt eksplisitt korrelasjon. Når begge er til stede er det mulig å undersøke nærmere hvorvidt den kausale mekanismen er reell. Kloke lesere har sikkert allerede gjort det, for det fremgår faktisk ganske godt av figuren.

      «Kva med buddhistar som undertrykkjer muslimar?»

      I denne settingen kan dette gjerne kalles «Anti-balaka»-syndromet. Man tar et marginalt fenomen som viser en annen tendens, og forsøker å motvise omfattende statistisk materiale med en pussig kuriositet. Jeg ser ingen kontradiksjoner her. Så ja; «Kva med buddhistar som undertrykkjer muslimar?» Kan ZiZek forklare?

      «Og kva med voldtektsraten i Noreg (som stort sett er utført av «nordmenn»), skuldast ogso den islam? Kom an!»

      Hva er en «nordmann» i ZiZeks øyne? Jeg forstår ikke bruken av hermetegn, men det aner meg hvor det bærer. Dette er riktignok en avsporing, men til ære for ZiZek tar jeg gjerne en tur.

      I tallene som TV2 tidligere i år la frem var enkelte grupper kraftig overrepresentert i statistikken for seksuallovbrudd. Mer spesifikt fant de at

      – Nigerianere er ca. 6 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

      – Irakere er ca. 4.2 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

      – Afghanere er ca 3.2 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

      – Somaliere er ca. 3.1 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

      – Pakistanere er ca. 2.95 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

      – Tyrkere er ca. 2.2 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

      Dette overrasker meg ikke så mye, for samtlige grupper kommer fra land hvor kvinner gis en lavere status som følge av religiøs lovgivning, samt hvor enkelte seksuelle overgrep mot mindreårige jenter og minoriteter i flere tilfeller er tillatt og fasilitert ved samme lovgivning (sharia).

      Det kan tenkes det finnes flere forklaringsfaktorer, men trenger vi dem egentlig? Hvilken grunn har vi til å tro at disse er av større betydning enn religion og kultur?

      Hvordan skal man da forstå det faktum at samtlige grupper fra land med mer enn 50% muslimer er overrepresentert i denne statistikken? Eller hva med at de eneste gruppene som har lavere representasjon enn nordmenn i denne statistikken har sitt opphav i land med færre enn 10% muslimer?

      ZiZek vil sikkert klare opp i dette også. Det må være USA og kapitalistene som står bak, på en eller annen måte. For det «vitterleg er slik at USA invaderte Irak og Afghanistan, og destabiliserte samfunna i ettertid, noko som skapte eit ideologisk vakuum og grobunn for ekstremisme», slik som det også gikk når USA invaderte også Japan, Kina, Korea, Yugoslavia, Tyskland, Italia eller Frankrike. Disse landene er jo i ruin i dag, ikkesant?

      Dobbeltstandarden i ZiZeks tenking er ganske åpenbar for de som vil se den. Jeg viser til både god empiri og kausalitet for mitt argument. Teksten over inneholder bare påstander om kausalitet, og belegger disse ved eksempler og spekulasjoner, som eksempelvis USAs påståtte motivasjon for «et destabilisert og brennbart Midtøsten”. Those evil bastards!

      Dette er sikkert heller ikke den «substansen» ZiZek etterlyser, men det er etter min mening en dels sammenhengende og rasjonell argumentasjon, som i ytterste konsekvens sammen med mitt opprinnelige innlegg kan brukes til å vise mangler ved overstående tekst.

      Til sist:

      «Ver venleg, svar på det eg skriv»

      Jeg tror det er mulig for de fleste å se at jeg gjør nettopp dette i alle mine innlegg. I mitt første innlegg tok jeg meg til og med tid til å gjengi ZiZeks mest sentrale ankepunkter før jeg svarte på kritikken. Det blir spennende å se om moderator enda «liker» ZiZeks kommentar.

     • Eg kan trekkje påstanden om eskatologi. Det du driv er alarmisme og du er (tilsynelatande) underlagt det ein kan kalle «the ideology of objectivity». Du trur at derso noko er tallfesta, uansett kor vilkårleg desse tala er oppnådd, er dette å rekne for god fisk. Poenget er vel at tala isolert sett ikje forklarar so alt for mykje, då ein må jamføre, og ta andre faktorar med i betrakninga. Du er selektiv og truleg underkasta «confirmation bias». Det er sjølvsagt ikkje bra at homofile vert undertrykt, men det er historielaust å late som at dette berre har med islam å gjere. Det har med ein særskild form for islam, ikkje eit naudsynt trekk ved islam. Islam er sovidt eg veit den einaste av verdsreligionane kvar deira
      heilage skrift ikkje føreskriv ein særskild straff for homofili.

      Du gjer det same som førre gang; du forvrenger det eg seier, du svarar ikkje tydeleg på sprøsmåla mine, men du gjer framstil posisjonen min som absurd (reductio ad absurdum heiter det) med overlegg. Det er vel klårt at tidsperspektivet mitt er dei siste 20 åra, med Golfkrigen som startspunkt. Eg seier ikkje, som eg skreiv, at vesten er skuld i alt som er feil, so slutt å tilskriv meg denne posisjonen.

      Du ser ikkje korleis du sjølv gjer eit stort poeng av marginale fenomen — Saudi-Arabia, som er ein wahhabistisk fundert stat, er vel ikkje representativ for islam an sich?

      Er det ikkje slik at 73% av alle valdtaktar er utførte av norske statsborgarar? (Jf. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Etterforskning-av-voldtekt-i-tall-8002473.html)

      Kva med det eg skreiv om ideologi? Kan du svare på det?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-12 kl 20:11 //

      Hvilke venstreorienterte «forsvarer islam som ideologi»?

     • Jeg kan godt svare på dette, forutsatt at det legges litt innsats i potten først: mener Joakim at det ikke finnes noen venstreorienterte som «forsvarer islam som ideologi»? Eventuelt at disse er et sjeldent fenomen? Eller er det ren nysgjerrighet som ligger til grunn for spørsmålet?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-12 kl 20:45 //

      Du kan tydeligvis ikke svare på spørsmålet.

     • Kanskje Joakim har rett. Kanskje jeg ikke klarer å svare på dette spørsmålet.

      Dersom han bare kan fortelle hvorvidt han mener slike venstreorienterte finnes eller ikke først så vil vi finne det ut.

      (Jeg antar selvfølgelig at han mener at det ikke finnes slike, hvorfor ellers skulle han mene at dette spørsmålet er så uhyre vanskelig å svare på? Det hadde imidlertid vært litt morsommere om han forpliktet seg litt først.)

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-12 kl 22:08 //

      Du har kommet med en påstand og det bes nå om belegg for påstanden. Du svarer med å ville leke. Det gidder ikke jeg, men legger meg merke til at du ikke vil svare på et enkelt spørsmål.

     • Det er ikke meningen å «leke», men det er jo uten tvil litt morsomt at Joakim antyder at det er umulig å finne eksempler på at venstreorienterte tar islam i forsvar, under en tekst som forsøker å vise at «islamkritikere» tar feil når de tilskriver terror og negativ utvikling i midt-østen til islam. Og denne artikkelen er altså publisert på en relativt ytterliggående venstreorientert nettside, av en aktivist i «Motmakt» – en mer eller mindre perifér venstreorganisasjon.

      Når jeg nå har belagt påstanden min, blir det jo spennende å se hvor Joakim vil med slike etter min mening overflødige spørsmål. Legg gjerne merke til at han bruker samme tilnærming flere steder i diskusjonen under.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-13 kl 23:07 //

      Jeg har stilt deg et spørsmål basert på en påstand du har kommet med. Du nekter å svare. Ikke lat som om dette handler om alt mulig annet rart. Da er det vanskelig å ta deg seriøst.
      Hvis du tar denne artikkelen som et bevis på at folk på venstresida «forsvarer islam som ideologi» er du enten uærlig, fullstendig fastlåst i en forutinntatt ide som finnes i hodet ditt eller så har du alvorlige leseproblemer.

     • «Høyresidas bakgrunn for problemstillingen er at det er islam i seg selv,
      islamsk kultur og påfølgende sivilisasjonskonflikt som er roten av
      problemet»
      ,

      skriver artikkelforfatteren. Dette er visstnok feil, for artikkelforfatteren kjenner blant annet til «ett kobbel av forskjellige eksperter som konkluderer med at det ikke er islam som er drivkraften bak den terroren vi ser i dag».

      I sum: Noen påstår at «islam er problemet». Den venstreorienterte artikkelforfatteren forsøker å vise at «islam ikke er problemet». Altså forsvarer han islam mot de anklagene han mener «høyresida» fremmer mot islam.

      Dette er et godt eksempel på en venstreorientert som forsvarer islam mot anklager om at islam skaper terror.

      Joakim mener på bakgrunn av dette at jeg er «enten uærlig, fullstendig fastlåst i en forutinntatt ide som finnes i hodet» mitt, eller at det viser at jeg har «alvorlige leseproblemer». Har jeg virkelig misforstått teksten så voldsomt?

      Joakim later til å være en ressurssterk ildsjel som evner å formulere gode argumenter og som er oppriktig engasjert i det han driver med. Han kan med fordel spare seg for slike skjemmende kommentarer som de over.

     • AvatarRune Boutroue Bekkhus // 2016-05-14 kl 11:15 //

      Det viktige er ikke å forsvare islam «som ideologi». Bare å finne ut hva dét egentlig kan bety, vil kreve minst én doktoravhandling, er jeg redd.
      Det viktige er: Å være solidarisk med undertrykte muslimer, akkurat som med andre undertrykte. Kan det være så vanskelig?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-15 kl 11:13 //

      Forfatteren tilbakeviser en forklaringsmodell. Han unnskylder ingenting, forsvarer ingen religion og i alle fall ikke «islam som ideologi».

     • I 2014 foreleste kunsthistoriker og kunstner Lars Vilks om ulike måter å tolke den aktuelle og kontroversielle kunstneren Dan Parks verker. Forhistorien: Dan Park ble av svensk rett kjent skyldig i «hets mot folkegrupp» på bakgrunn av noen av verkene.

      I den forbindelse ble Vilks beskylt for å «holde sitt forsvar for den straffedømte nazisten Dan Park» og han ble stemplet som «nazistapologet», begge beskyldningene kom fra Joakim Moellersen her på radikal portal.

      Om jeg så antar at de beste intensjoner ligger til grunn, er det umulig å se hvordan Vilks foredrag (som ligger tilgjengelig på nett) er mer et forsvar for Park enn teksten over er et forsvar for islam.

      Joakim er neppe villig til å innse hvor kompromitterende dette er for hans argumentasjon, og det er egentlig greit. Jeg ser at jo det ikke er så mye mer å hente her.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-15 kl 16:38 //

      Er ikke i stand til å forsvare sitt standpunkt, prøver å vri debatten… Gjeeeeesp.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-12 kl 20:09 //

     Er du lei deg for at jeg likte en kommentar som var kritisk til deg?

     Med tanke på at din kommentar i hovedsak går ut på å tillegge artikkelforfatter meninger han aldri har uttalt så kunne den jo fint vært slettet av hensyn til reglene om saklighet og normal folkeskikk, men vi har såpass takhøyde.

     • «Er du lei deg for at jeg likte en kommentar som var kritisk til deg?»

      Så spør altså moderator om jeg ble «lei meg». Dette er en litt overraskende «Donald Trump»-esqe polemikk i et svar på en kommentar om at moderator trykker «like» på et innlegg som inneholder ganske utilslørt hersketeknikk.

      «Med tanke på at din kommentar i hovedsak går ut på å tillegge
      artikkelforfatter meninger han aldri har uttalt så kunne den jo fint
      vært slettet»

      Nøyaktig hvilke meninger mener Joakim jeg tillegger artikkelforfatteren? Jeg mener helt oppriktig å ha lest og forstått han som best jeg kan, og vil gjerne bli korrigert om så ikke er tilfelle.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-12 kl 22:09 //

      Som jeg har skrevet er nesten hele kommentaren din tillegging av meninger forfatteren aldri har uttrykt. Den første setningen er et greit eksempel.

     • Først: Jeg har ikke noen intensjon om å tillegge artikkelforfatter meninger han ikke har, og om han føler jeg har gjort det beklager jeg det. I såfall har jeg misforstått teksten hans.

      Men: nøyaktig hvilken mening er det egentlig Joakim mener jeg tillegger artikkelforfatter i min første setning?

      Teksten har som premiss at den «negative utviklingen» som høyresiden gjere vil tilskrive islam i hovedsak består av vold og terrorisme. Er ikke dette en rimelig tolkning? Er artikkelforfatter uenig i dette? Det vises jo ikke til spesielt mange andre faktorer for samfunnskvalitet?

      Det blir for meg litt som å utelukkende fokusere på dødsfall som en negativ konsekvens av rusmisbruk, så jeg mener at det er nødvendig å se saken i et større perspektiv.

      Er dette virkelig å tillegge artikkelforfatter meninger han ikke har?

      Det er også litt komisk at Joakim skriver at «nesten hele kommentaren» min tillegger artikelforfatter også andre meninger, når den eneste andre henvisningen til teksten i mitt innlegg er følgende:

      «Når noen da påstår at «Islam er ikke problemet», slik artikkelforfatter gjør, (…)»

      Jeg håper og tror artikkelforfatter kan stå inne for overskriften, men jeg burde kanskje spurt for å ikke komme på kant med herr pertentlige moderator?

      Jeg tror det er enkelt for de fleste – uavhengig av standpunkt i denne saken – å se at moderator her kommer med anklager han ikke har noe belegg for.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-13 kl 23:11 //

      Du påstår at forfatteren mener at «de uønskede effektene av islam i verdens mange ulike samfunn i hovedsak dreier seg om vold og terrorisme». Men dette har han jo slettes ikke skrevet om. Reint oppspinn fra din side. Resten av kommentaren følger i samme stil.

     • Jeg ser at jeg kanskje kunne vært litt mer presis der, selv om jeg ikke egentlig tror så mange andre enn Joakim misforstår poenget mitt.

      Jeg kunne jo skrevet «de uønskede effektene som korrelerer med islam i verdens mange ulike samfunn i hovedsak dreier seg om vold og terrorisme».

      Det er hevet over enhver tvil at slik korrelasjon finnes. Hvorvidt det finnes en kausal sammenheng er jo dels tema for artikkelen. Kanskje Joakim ser hvor jeg vil med en analogi?

      Dersom noen ønsker å vise at de uønskede effektene som korrelerer med rusmisbruk egentlig skyldes noe helt annet enn inntak av rusmidler kan de jo for eksempel fokusere utelukkende på noen få effekter, eksempelvis dødsfall. La oss gjette at de fleste dødsfall hos rusbrukere skyldes ulykker og vold, som trafikkuhell og pistolskudd. Om vi da kun fokuserer på disse effektene er det enkelt å lede oppmerksomheten bort fra rusmidlene i seg selv, for problemet fremstår mye mindre enn det egentlig er. I virkeligheten vet vi at rusmisbruk skaper omfattende sosiale problemer, betydelige helsekostnader, og en rekke andre samfunnsproblemer som ikke nødvendigvis har med død å gjøre. Virkeligheten er dermed at rusmisbruk faktisk er et stort problem.

      Tilbake til islam: jeg mener altså at det finnes en rekke målbare faktorer for samfunnskvalitet som forklares bedre med islam enn med økonomi. Jeg gav et eksempel, nemlig «Toleranse for homofile». Jeg har påvist sterk korrelasjon, men jeg har ikke fått noe svar på hvordan global kapitalisme, USA, eller andre utenforstående maktfaktorer skulle makte å generere en slik korrelasjon. Langt mindre har jeg fått noen forklaring for hvorfor en slik kausal mekanisme skulle være mer sannsynlig enn den helt opplagte; at denne diskrimineringen av homofile er drevet av islam. Kanskje Joakim vet?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-15 kl 11:11 //

      Premisset for kommentaren er å late som om teksten du kommenterer under handler om noe annet enn det den gjør og tillegger forfatteren meninger deretter .Presisjonen din er et tema for seg selv.

     • Det kommer ikke noe nytt ut av Joakim denne gangen heller.

      Med mindre han vil argumentere i stedenfor å komme med mange beskyldninger og unødvendig polemikk, som:

      «Presisjonen din er et tema for seg selv.»

      «nesten hele kommentaren din tillegging av meninger forfatteren aldri har uttrykt»

      «Er du lei deg»

      «så har du alvorlige leseproblemer.»

      «Du kan tydeligvis ikke svare på spørsmålet.»,

      så ser jeg ingen grunn til å fortsette denne utvekslingen. Alle som leser tråden kan se at jeg har belagt alle mine påstander, gjengitt meningene til motdebattanter og artikkelforfatter som best jeg kan, uttalt meg nøkternt og høflig og vært åpen for kritikk. Joakim kan ikke krysse av for noe på denne sjekklisten.

      De siterte ytringene fra Joakim har lite i en debatt å gjøre. De minner mer om hersketeknikk og dårlige unnskyldninger for å slippe å forholde seg til den argumentasjonen man møter. Jeg har liten erfaring med «radikale», men dette bekrefter noen av de fordommene jeg har hatt om slike miljøer; at de er dogmatiske og lite åpne for rasjonell argumentasjon. Jeg skulle gjerne likt å blitt positivt overrasket.

     • AvatarArbeideren // 2016-05-15 kl 10:00 //

      Det er bra.

  • Islam er en fredens religion, så islam er ikke problemet.

 2. AvatarBjørn Deildok // 2016-05-10 kl 13:07 //

  Man har da ikke en fobi når det er en helt reell fare… muslimer er ikke problemet. Organisert islam er. Akkurat som all annen religiøst basert organisert ideologi som brukes for makt over andres liv og levnad.

 3. AvatarRune Hansen // 2016-05-10 kl 19:24 //

  Den katastrofale situasjonen vi ser i nesten hele Midtøsten er ikke et resultat av høyrepolitikk. Her er det langt sterkere krefter i sving. Men det hjelper selvfølgelig ikke med høyreekstremister som SV, som bomber Libya.

  • AvatarStein Voll // 2016-05-15 kl 19:40 //

   Litt synd at SV ikke før styre Norge. For da hadde vi i det minste hatt er regjering som kunne ta ansvar for sine egne handlinger.

   • AvatarRune Hansen // 2016-05-15 kl 23:31 //

    Nå satt satt jo SV i regjering på det aktuelle tidspunktet bombingen ble godtatt og gjennomført. Er ikke SV istand til å ta vare på sine handlinger grunnet manglende regjeringserfaring? Poenget mitt er i bunn og grunn følgende; venstre og høyreaksen holdes for narr. Tror du bombingen i Libya hadde blitt avlyst om SV hadde sagt nei- eller AP for den saks skyld? Brått er Jens NATO sjef…

 4. AvatarWiggo Abrahamsen // 2016-05-10 kl 21:57 //

  «En løsning ligger i at vi […] rette kritikken og kampen mot våre egne politikere […]. Kortere sagt: solidaritet og interessefellesskap vil redusere terror, krig og totalitære regimers makt»

  Åjadaså! Der var jo løsningen!

  Det er ikke vanskelig å ramse opp ting som er galt i midtøsten. Mer interessant enn å dele ut skyld er det å finne gode løsninger. Det er deprimerende at din løsning bunner ut i noen høytflyvende tankespinn; Bare vi kjemper mot vårt eget samfunn, og utviser «solidaritet» og «interessefellesskap» så vil kulturene med ett bli kompatible og kunne eksistere sammen?

  Hvordan? Vil de muslimske kulturene plutselig gjennomgå en øyeblikkelig reformasjon og opplysningstid? Eller vil den vestlige kulturen med ett befinne seg tilbake i middelalderen der den dogmatiske ignoransen er på nivå med dagens Islam?

  • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-05-11 kl 14:18 //

   Takk for kommentar.
   Jeg har i min artikkel vist til Rojava som eksempel på en god løsning i Midtøsten. Samfunnet i Rojava er preget av likestilling mellom både kjønn og etnisitet. Politikken som drives i Rojava er langt mer progresiv og demokratisk en den vi har i Europa i dag. Du sementerer bare mitt poeng om at høyresida og deler av venstresida reduserer individer i Midtøsten til en trosrettning i stedet for å anerkjenne dem som flerdimmensjonale mennesker som kan ha flere tanker i hodet samtidig. Og ja, å utvise solidaritet med andre er da selvsagt en forenende faktor og interessefelleskapet er der allerede.

   • AvatarWiggo Abrahamsen // 2016-05-12 kl 00:08 //

    Rojava er et eksperiment født ut av et maktvakum og tilfeldigheter.

    Rojava er først og fremst preget av ekstrem bevæpning og krigføring i en region der erfaringen tilsier at kun diktaturer kan tilby noe som likner stabilitet. De slites mellom Saudi Arabia og Iran i en sekterisk konflikt, har et usympatisk Tyrkia i nord, og må kjempe mot IS for sin eksistens. I en region der USA/NATO og Russland nærmest bedriver kald krig.

    Jeg forstår at prinsippene de er grunnlagt på er forlokkende for en radikalportal’er, men maken til trang fødsel skal du lete lenge etter.

    Og dersom eksperimentet, mot formodning, skulle lykkes i første omgang, så har de en lang vei å gå. Fra et samfunn som har livets rett i en av klodens mest konfliktfylte områder til et fritt og fredelig samfunn som det er godt å leve i.

    Det er et blindspor når du tar til orde for å snakke om, og utvise solidaritet med «individer» og «flerdimensjonale mennesker». Det handler om å diskutere maktfaktorene som har innflytelse på situasjonen. I denne sammenhengen er en slik «barn-av-regnbuen»-tanke lite konstruktiv.

    Hvordan kritikk og kamp mot «våre egne» politikere skal hjelpe på situasjonen fremstår også som uklart. Er det konkrete handlinger du ønsker at vesten skal gjennomføre, eller er det nok å vise solidaritet og føle kameratskap?

    • AvatarLyn_Gordon // 2016-05-12 kl 03:46 //

     De som roper høyest om at verdens-samfunnet må gripe inn når det er fare på ferde i områder og land som f.eks Rawanda og senest Libya. Er ofte de samme som klager mest når utfallet ikke blir ønsket. I Rawanda grep man ikke inn og det ble ett blodbad og i Libya grep man inn og det ble ett blodbad. Damned if you dont and damned if you do..

     • AvatarWiggo Abrahamsen // 2016-05-12 kl 09:54 //

      Så lenge vesten ikke har en strategi så vil vi ikke komme noen vei. Vi er hele tiden på defensiven og spilles ut av de som har strategier (IS og Russland).

      John Kerry forsøker nytteløst å forhandle seg frem til fred, men Obama underminerer han ved å uttale at militær tilstedeværelse er uaktuelt. Vesten forsøker å skape forhandlinger, men har ingen pisk. Vesten er irrelevant for de involverte partene. Lang nese til vesten.

      John Kerry om overlevering av kjemiske våpen fra Syria: «he [Assad] isn’t about to do it and It can’t be done». Fem dager senere hadde Russland fått på plass en avtale. Wow. Poeng til Russland.

      Russland derimot har en militær tilstedeværelse og kan vise til resultater. Poeng til Russland.

      IS og muslimske ekstremister får massiv pressedekning og har en vinnende strategi. For hvert terrorangrep de får til, så lukker vesten seg. Massiv overvåking, forbud og vide fullmakter til politi innføres i etterkant av angrepene. Hver gang en islamistidiot sier «bø», så tar vi enda et steg mot et totalitært samfunn. En håndfull terrorister får igjennom store samfunnsendringer i vesten – absolutt en vinnende strategi.

      Noen påpeker dette, men angripes da av majoriteten som lider av en panisk frykt for å bli sett på som rasister eller islamofobe. Heller intern splittelse enn å peke på problemet. Splittelsen utnyttes videre av Russland til å skape videre splid ved propagandering og støtte til ekstremgrupperinger som videre øker polariseringen.

      Det hele kompliseres videre ved at vesten, høy på toleranse og islamofili kom på at Tyrkia ville være et godt tilskudd til NATO. Hva i all verden var det vi tenkte?

      Dette med å «føle» på solidaritet og kameratskap er kanskje det beste vi i vesten kan gjøre. Vi har til en viss grad gjort oss selv irrelevante i denne delen av verden.

 5. Et feilaktig premiss for din kronikk er at mange muslimer ikke nødvendigvis ønsker framskritt, opplysning, og likestilthet. I fler land ønsker et flertall av muslimer sharialover og å la en middelaldersk gud være politisk og religiøs ledesnor. Solidaritets-vissvass forandrer ikke på det.

  Politisk islam er heldigvis like uforenelig med sosialisme som nazisme var det.

  • At krefter i «motmakt» svermer for halvbrune ideologier som politisk islam for så være, men vær så snill å ikke skitne til sosialisme og solidaritetsbegrepet med det.

   • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-11 kl 10:15 //

    Er denne svermingen reell eller noe som bare eksisterer inne i hodet ditt?

   • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-05-11 kl 14:41 //

    Ærlig talt Snegle, dette blir for lavt, selv for deg. Det er da ingenting i min artikkel som sier noen ting om støtte til halvbrune ideologier.

 6. AvatarT.Minh.T.T // 2016-05-10 kl 23:02 //

  Kronikkeren setter spikeren på kisten ang hovedårsaken til jihadist bevegelsen i verden: Saudi Arabia.

 7. Hvor har det blitt av «religion er opium for folket»? Var det ikke det likevel? Eller gjaldt det bare for kristendommen? Helt utrolig at venstresiden som har vært fremst når det gjaldt å fremme sekularisme nå omfavnet begrepet «islamofobi», et uttrykk som kommer fra islams ytre høyre.

  • AvatarStein Voll // 2016-05-12 kl 00:31 //

   Har du ikke fått med deg at USA har bombet den muslimske venstresiden i småbiter, og er dumme nok til å bli forarget, når de har fått det som de ville.

   • Ja, det har jeg fått meg meg. Men det er ingen unnskyldning for venstresiden å være apologetiske for de mest reaksjonære og høyreekstreme av muslimer. «Min fiendes fiende er min venn» er ingen god strategi; det har det aldri vært. Forøvrig har jeg alltid vært imot USAs herjiner som «verdenspoliti». Men jeg fordømmer likevel radikal islamisme som forøvrig også er muslimsk høyreekstremisme; i Norge representert ved Islam Net og Profetens Ummah.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-15 kl 11:24 //

     På tross av at spørsmålet har blitt stilt flere ganger i denne tråden har ingen vist at den påståtte omfavnelsen fra venstresida har noe med virkeligheten å gjøre. Det nærmeste må være at Arbeiderpartiet også har Saudi-Arabia og Tyrkia som foretrukket samarbeidspartnere internasjonalt, men så har jo aldri Ap hatt en utenrikspolitikk som har vært venstreorientert og enda mindre de siste par tiår.

     • Så hvorfor beskylder da individer fra venstresiden alle som sier en eneste liten kritisk bemerkning om islam for «rasister og høyreekstremister». Hvorfor lager NRK en underholdningsprogram hver en venstreorientert ansatt går «undercover» som «islamkritiker» som om det skulle være noe negativt? Hvorfor omfavner venstreorienterte niqab-brukere, da niqab virkelig er kvinneuniformen til islams ytterse høyreside?

      http://www.nrk.no/ostfold/nytt-niqab-forslag-skaper-hodebry-1.8312178

      http://www.f-b.no/nyheter/nyheter/jeg-vil-ga-slik/s/2-2.952-1.7395870

      Disse linkene viser hvordan venstresiden går i forsvar for muslimske høyreekstremister. De niqab-aktiviastene vi har sett i media har også senere vist seg å være IS-tilhengere; personer venstresiden burde ha ført en uforsonlig og kompromisløs kam MOT, ikke for.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-16 kl 15:37 //

      Litt vanskelig for meg å svare for ungdomspolitikere som får mot sitt moderparti i Østfold holder på med. At Venstre sammen med SV stemte mot forbud er jo like mye bevis på at høyresida er mot som venstresida.

      Men jeg kan være med på at det illustrerer et slags problem på deler av venstresida hvor man har tatt til seg liberalistiske verdier, en såkalt identitetspolitikk – et høyrefenomen – som sneik seg inn omtrent da deler av venstresida begynte å miste seg selv rundt begynnelsen av 1980-tallet. At det er liberalistene i Venstre som stemmer med dem illustrerer dette.

      Niqab er noe svineri, niqab-forbud er en dårlig ide, men et maskeringsforbud derimot synes jeg høres fornuftig ut. Jeg kjenner ikke detaljene i det som ble stemt gjennom så jeg skal ikke uttale meg for mye om akkurat den saken, men har all forståelse for at man ikke vil ha en skolehverdag med tildekkede ansikter. Jeg kan heller ikke se hva som skulle være den ideologiske begrunnelsen for noe slikt fra et venstresideperspektiv.

    • AvatarStein Voll // 2016-05-15 kl 19:38 //

     Litt synd at dere på høyresiden ikke klare å forholde dere til historiske fakta. Og jeg regner med at du støtter IS og ikke PKK i den krigen de to fører.

     • Jeg betrakter meg hverken som høyre- eller venstreside, men som sannhetssiden. I Syria støtter jeg kurderne, Russland og Assad uten noen reservasjoner overhodet og fordømmer IS, «moderate jihadgrupper» Tyrkia, Saudi-Arabia, NATO og USA som står på ondskapens side. Sistnevnte to er så dumme at de til og med støtter sine egne slaktere. Som den dødsdømte som solgte rep til sin egen henrettelse.

 8. Jeg spør: hvorfor har ikke venstresiden stilt opp for de sekulære muslimene som ønsker å dele den samme friheten som venstresiden har kjempet for? Hvorfor er venstresiden unnskyldende ovenfor det muslimske patriarkatet? At USA fører en bedriten utenrikspolitikk er ingen unnskyldning.

  • AvatarWiggo Abrahamsen // 2016-05-12 kl 00:10 //

   Det er fordi det bor en aldri så liten rasist inne i hver og en på venstresiden. Selv om de nådig vil innrømme det.

   • Det er vel de lave forventningers rasisme som gjør at deler av venstresiden omfavner islamister.

  • AvatarStein Voll // 2016-05-12 kl 00:29 //

   Det har venstresiden gjort hele tiden. Men siden du ikke er den som fant opp kruttet, men sto desto nærmere da det smalt, så har du ikke fått dette med deg.

   • Har de? Når da? Men jeg kan huske at Walid al-Kubaisi ble hengt ut av Sindre Bangstad(som tilhører vesntresiden)for å være medansvarlig for 22.juli bare på grunn av en film som var kritisk mot Det Muslimske Brorskapet; en film som forøvrig kom på et tidspunkt da Breivik allerede hadde planlagt å gjøre det han gjorde. Med andre ord; også sekulære muslimer opplever å bli demonisert og brunbeiset av individer på venstresiden når de kritiserer islamisme.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-12 kl 20:23 //

     Når skjedde dette? Kan du lenke eller bringe annen dokumentasjon til bords?

     • http://www.minervanett.no/sindre-bangstads-sjikanose-usannheter/

      http://www.limnett.no/?p=news&id=177

      http://www.academia.edu/2913373/Terror_in_Norway

      Og her, på sitt mest nedrektige:
      http://politiken.dk/debat/ECE1345889/hadet-i-vor-midte/

      Han er atskillig spydigere og mer hatfull når han uttaler seg til utenlandsk enn til norsk media. Se hvilken sjofel og ondskapsfull omtale han kommer med av al-Kubaisi i innlegget i Politiken. Og i boka si går han veldig langt i å gi absolutt alle som har sagt et eneste lite kritisk ord om islam i Norge moralsk medansvar for 22.juli, inkludert politikere fra Arbeiderpartiet. Og hvis ikke «den norsk-irakiske ateist, forfatter og Eurabia-litteraturpropagandist Walid al-Kubaisi (en norsk Ayaan Hirsi Ali)»er en nedrig omtale så vet ikke jeg hva nedrig er.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-12 kl 22:24 //

      Her var det mange lenker og etter å ha skummet meg gjennom alle klarte jeg ikke å finne noe som rettferdiggjør påstanden din. Kan du være spesifikk og peke på steder i teksten hvor Bangstad henger Kubaisi ut for å være medansvarlig for 22. juli?
      Hvis du mener Bangstads påstand om at Kubaisi har spredt Eurabia-konspirasjoner er feil kan du jo angripe det.

     • Hvis du mener at Kubaisi sprer Eurabia-teorier er du som bør dokumentere det. Men det er åpebart at Kibaisi er Bangstads hatobjekt nummer 1 og at han bruker masse spalteplass på insinsueringer om at han og alle andre i det offentlige ordskiftet som har sagt et eller annet kritisk om islam og islamisme bidro til å piske opp og nøre opp under verdensbildet til Breivik og dermed insinuerer han at disse har blod på hendene. Som jeg registrerer er han mer nedrig i omtalen av andre når han skriver noe for utenlandsk media enn norsk media; i den danske artikkelen går han så langt som til å hevde at Hege Storhaug indirekte oppfordrer til vold og drap mot muslimer. Hadde det vært meg som ble utsatt for slik injuriende sjikane hadde jeg politianmeldt fyren.

      Uansett burde venstresiden helhjertet omfavnet sekulære og frihetselskende muslimer, ikke demonisert dem slik Bangstad gjør og ikke omfavnet reaksjonære mullhaer og imamer som ikke har noen verdens ting med venstresidens idealer å gjøre.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-15 kl 11:20 //

      Jeg mener og vet svært lite om Kubaisi. Du har kommet med en grov påstand som ikke er i nærheten av å påvise riktigheten av når du blir bedt om det, på tross av en rekke lenker.

      Har Bangstad «omfavnet reaksjonære mullhaer og imamer» eller er dette på presisjonsnivået med din forrige påstand om ham?

     • Vel, han fordømmer jo de som kritiserer høyreekstreme mullhaer og imamer.

      Venstresiden burde skjønne at slike er noen naturlige allierte på noen som helst måte; men at disse representerer alt de er imot.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-16 kl 15:16 //

      Han fordømmer noen få av dem som kritiserer islamistiske bevegelser og autoriteter og så vidt jeg har fått med meg så gjør han det med grunnlag i måten de gjør dette på, at det bidrar til rasisme og islamofobi.

      Uansett om dine påstander om Bangstad skulle være riktige, noe du ikke har vært i nærheten av å vise, så har du fremdeles ikke vist at venstresida ser på «slike som naturlige allierte». Ei heller at venstresida har samarbeidet med disse.

      Ambjørnsen har rett i det du siterer han på, men Kubaisi skriver jo for ytre høyre, som åpenbart synes det han driver med er til deres nytte.

    • AvatarStein Voll // 2016-05-15 kl 19:35 //

     Venstresiden i muslimske land gjør alt det de kan for å være sekulær, og støtte religionsfrihet. Men de blir bekjempet av høyresiden i muslimske land. Dette vet du innerst inne.
     Og du har samme innstilling som ABB på dette området.

     • Det var en temmelig bedriten beskyldning som jeg velger å forbigå i stillhet. Men det å slenge ABB i trynet på meningsmotstandere er kanskje blitt en ny form for brunbeising. Breivik skal vistnok også ha trodd på at jorda var rund. Jeg føler ikke at jeg kommer til å begynne å vurdere å tro på at den er flat av den grunn eller knuse globusen min.

   • Kruttet ble oppfunnet i Kina for nærmere 1000 år siden så det er vel teknisk sett en umulighet. SÅ gammel er jeg ikke, selv om jeg føler meg gammel allerede. Jeg husker jo Berlinmurens fall.

 9. Avatarknut e. berger // 2016-05-12 kl 10:31 //

  Det hadde vært interessant med noen oppklarende nyanser. Ved første øyekast er jeg veldig uenig i dine hovedsynspunkt, men så ser jeg at egentlig er jeg enig i veldig mye av det. Jeg må vel bare innrømme, for egen del, at jeg drasser på en viss bias når jeg leser her inne på RP…..Kall det ideologi; ikke veldig fruktbart. Innlegget er dessuten for gammelt. I tillegg synes jeg den type diskusjon er best muntlig, da blir det mindre rom for unyanser og missforståelser kan oppklares der og da.

  Imidlertid er det ett utsagn du legger frem, dette er såpass konkret og kort at det er lett å presisere; Du skriver at Hege Storhaug er «islamofob». Jeg har lest endel av hennes kommentarer og klarer ikke helt å se hva du mener. Men, det beror sannsynligvis på at vi opererer med forskjellige definisjoner av begrepet. Ubehaget ligger på lur da begrepet har veldig negative konnotasjoner og derigjennom virker lett stigmatiserende. Dessuten kan det lett dreie ut mot patologien. Vil nødig tillegge deg meninger, for du mener neppe verken å stigmatisere eller stille diagnose på henne?

  Håper du tar deg tid til en rask oppklaring her, på forhånd takk 🙂

   • Avatarknut e. berger // 2016-05-16 kl 10:04 //

    Men dette er vel strengt talt ingen definisjon på «islamofobia»? Greit nok, hun angriper – og kritiserer, ikke hele islam, men de delene av islam som hun mener ikke er kompatibel med vår måte å ordne oss på. Anmelder av boken, som jeg for øvrig ikke selv har lest, tar tak i det han mener er de verste «overtrampene» samt at han synes det blir for ensidig. Gitt hensikten med boken er det vel ikke rart at det blir mye negativt og lite plass til de positive sidene ved islam. Noen av de/dere som synes islam stort sett er alle tiders, har sannsynligvis like godt kontaktnett av muslimer og like god kunnskap om islam som Hege Storhaug. En bok om Islam`s fortreffeligheter kanskje hadde gjort seg? Noen av dere skriveføre som føler seg kallet?

    Jeg ser at mange kan oppleve kritikken hun anlegger som ensidig,
    likeledes ser jeg at bruk av metaforer kan virke både provoserende og
    stigmatiserende. Selv ville jeg f.eks. ikke valgt tittelen hun har gjort, jeg synes den virker for uforsonlig. Men, uforsonlig synes jeg også anmelderen fremstår. Han skriver riktignok at det er mer enn en anmeldelse. Likevel, jeg skvatt til….sånn umiddelbart var det sterkt ubehagelig å lese:

    «Jødenes største høytid har som beskrevet i innledningen sammenheng med Guds «nedslakting» av egyptiske barn.»

    Her kan det umiddelbart forstås dithen at jødene, på sin viktigste høytid, feirer det at egyptiske førstefødte ble massedrept….Dette ser jeg som spekulativt og snedig formulert- og plassert. Selvfølgelig kan anmelderen komme seg unna denne. Gitt plassering så kan den leses som et grelt eksempel på hvordan Koran/bibel kan leses og hvordan man kan tillegge muslimer/kristne/jøder både det ene og det andre. «sammenheng» gjør også at han kommer unna. Likevel, den lille innskutte «som beskrevet i innledning»….gjør at setningen umiddelbart fremstår som en påstand, ikke kun et grelt eksempel. Iallefall slik jeg leser det. Nokså uforsonlig. Men jeg ville ikke kalle vedkommende anti-hverken semitt eller sionist av den grunn. Ei heller ville jeg stemple en forfatter som f.eks Shlomo Sand som det. Han er nokså kritisk f.eks. i «the invention of the jewish people»

    Poenget mitt er at deler av islam bringer med seg alvorlige utfordringer. Jeg skriver- og mener deler, IKKE islam som sådan. Det har gått helt greit veldig lenge, ei lenger. Skal man skrive bok om dette, så blir den nødvendigvis noe ensrettet. Det blir lite fruktbart i en debatt å forsøke stemple meningsmotstandere som folk som lider av fobier.

    Jeg klarer ikke å se anmeldelsen som en generell og allmenngyldig definisjon på «islamofobi». Dermed klarer jeg heller ikke helt å se hvordan Svendsen kan støtte seg på den. Men i all rettferdighet så er det heller ikke han som viser til nevnte anmeldelse. Tvilen får falle ham til gode, han har sikkert en definisjon han bruker.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-16 kl 16:37 //

     Hege Storhaug gir et skinn av å være nyansert da hun deler islam opp i to (Mekka og Medina) og sier at den ene er relativt grei mens den andre ikke er det. Men hun kryper fort ut av dette skinnet da hun bare snakker om at islam (ikke den ene eller den andre formen for islam) er alt mulig fælt hun mener at det er. Når hun er så kategorisk på hva islam er (og dermed også hva det ikke er) setter hun, om hun vil det eller ikke, også muslimer inn i denne kategorien av hennes fundamentalistiske tolkning av deres religion og sier at de er tilhengere av det hun sier de er tilhengere av. Og hun er ganske klar på at dette er noe som må fryktes. De fleste som har hilst på noen muslimer skjønner at dette er fullstendig bak mål, det er irrasjonelt, det er ikke bare frykt mot islam, men også muslimer. Det er islamofobi.

     • Avatarknut e. berger // 2016-05-16 kl 22:44 //

      Delvis enig der. Forskjellen på oss her er muligens at jeg oppfatter det slik at hun, med denne oppdelingen, også redegjør for hvordan begrepet «islam» skal forståes i hennes tekster; altså den som hun mener bærer utfordringene og det problematiske i seg. At dette blir ugreit i forhold til den uproblematiske delen er helt klart. Selvfølgelig også veldig problematisk for de muslimer som tilhører den kompatible delen, for å si det slik. Personlig kjenner jeg ikke mange muslimer veldig godt, men kjenner til endel. Jeg opplever ingen som radikale eller militante. Nå er jeg naturligvis kun ett individ, men jeg våger å tro at de aller fleste er interessert i det samme som oss, nemlig å leve i fred og feie for egen dør.

  • AvatarStein Voll // 2016-05-15 kl 19:31 //

   Hege Storhaug gjør alt det hun kan for å beskytte alle kriminelle som ikke tilhører islam.

   • Avatarknut e. berger // 2016-05-16 kl 10:09 //

    Okey? Skal dette forståes bokstavelig? Isåfall er jeg redd jeg må kverulere ved å be deg om å spesifisere litt, for jeg forstår rett og slett ikke det du har skrevet her.

    • AvatarStein Voll // 2016-05-16 kl 19:21 //

     Det er litt merkelig at det kun er kriminell handlinger fra muslimer som hun påpeker er feil. Når kristne gjør akkurat det samme, er det tydeligvis helt greit.

 10. AvatarT.Minh.T.T // 2016-05-14 kl 19:08 //

  Hva er med alle disse høyrevridde konspiratorer som henger her? Skulle trodd at Human Rights Service og andre lignende høyrevridde sider var mer deres »cup of tea». Nei, spør du meg så er det bare netttroller.

  • AvatarWiggo Abrahamsen // 2016-05-14 kl 22:40 //

   Stakkar, savner du et ekkokammer der du kan føle deg lun og varm?

   • AvatarT.Minh.T.T // 2016-05-15 kl 13:59 //

    Nei, men savner mer oppegående mennesker med et åpent sinn enn konspiratorer som sutrer og legger ut en bestemt sannhet i følge de.

 11. Dette er så sant at det gjør vondt. Hva i alle dager er det norske journalister og intellektuelle holder på med?

 12. AvatarHåvard Havøy // 2016-06-27 kl 11:24 //

  Jeg hørte noen nevne religionen ‘jainisme’ her forleden. De feier veien foran seg når de går for å ikke trampe på insekter, de er 100% ikke-vold.
  Hvis feks islam ikke er problemet her (har du lest koranen&hadithene og sett fullstendig sammenfallende meningsmålinger i den muslimske verden??) – tror du ikke Midtøsten hadde sett annerledes og langt fredeligere ut hvis flesteparten av innbyggerne hadde vært dedikerte jainister?

 13. AvatarGregers21 // 2017-12-15 kl 00:39 //

  Brother Rachid message to Leif Stian Leffi Svendsen https://www.youtube.com/watch?v=QxzOVSMUrGM

Kommentarfeltet er lukket.