Islam er ikke problemet

Foto: US Army

Antirasister beskyldes for å være passive i kritikken av jihadisme og islamsk fundamentalisme, men er det egentlig islam i seg selv som er årsaken til den negative utviklingen i Midtøsten og terrorismen vi opplever i dag?

Leif Stian Leffi Svendsen
Om Leif Stian Leffi Svendsen (5 artikler)
Leif Stian Leffi Svendsen er sykepleier og aktivist i Motmakt.

Antirasister beskyldes for å være tannløse og naive i møtet med jihadisme og islamsk fundamentalisme. Det påstås at sosialister har ofret sin religionskritikk på flerkulturalismens alter og at sosialister og andre antirasister bedriver dobbeltmoral når de angriper den totalitære høyresida, mens de angivelig ser mellom fingrene på totalitær islam.

Noen går så langt at de beskylder antirasister for å være femtekolonnister for en muslimsk maktovertagelse i Norge og Europa. Beskyldningen kommer ofte fra ytre høyre, nettsteder som document.no og fra islamofober som Hege Storhaug, men kan også komme fra større politisk partier og tenketanker som Frp og Civita. Den såkalte venstresida er heller ikke uten skyld. Selverklærte islamkritikere fyller aviser og kommentarfelt med eksempler på uhyrligheter utført av ekstreme grupperinger og forsøker deretter å sette likhetstegn mellom disse marginale grupperingene, islam og den generelle muslimske befolkning. Høyresidas bakgrunn for problemstillingen er at det er islam i seg selv, islamsk kultur og påfølgende sivilisasjonskonflikt som er roten av problemet.

Med det premisset lagt til grunn kommer man ikke til kjernen i problemet, noe jeg kommer tilbake til. Den frihetlige sosialistiske tilnærming til problemet retter seg mot årsakene til hvorfor organisasjoner som Taliban, Al Qaeda og nå sist Daesh (IS) oppstår, hvorfor de høster tilhengere og hvor de får midlene sine fra. La oss først se nærmere på disse to premissene.

LES OGSÅ: Derfor er den tøffe tonen mot islam skadelig

Høyresidas premiss
Samuel Phillips Huntington, skriver i sin bok «The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order» at de viktigste forskjellene mellom verdens folk ikke lengre er politiske, økonomiske eller ideologiske, men kulturelle, her også underforstått – religiøse. Videre skriver han at islamsk tro utgjør en grunnleggende faktor i forskjellen mellom vestens og den muslimske verdens samfunnsstruktur og politikk. Som en konsekvens av dette mener Huntington at vestens idealer om menneskerettigheter og demokrati vil være ett av punktene som gjør vesten forskjellige fra den muslimske verden. Som om det bare var oss i vesten som ønsker å bestemme over eget liv og beskytte befolkningen mot overgrep.

Samuel P. Huntington

Foto: Peter Lauth/World Economic Forum Samuel P. Huntington

Islam settes altså opp mot demokrati og menneskerettigheter. Så når folket i muslimske land tar til motmæle mot det høyresida gjerne kaller «press for demokratisering» (les: angrepskrig, økonomisk utbytting og militær provokasjon) blir det lett for dem å peke på religiøs fanatisme og barbari som sin motsats, «sivilisasjonskonflikten» er i gang og høyresida påberoper seg det kategoriske imperativ.

Jan Arild Snoen drøfter i en republisert artikkel på minervanett (tidligere publisert i Civita) bøkene til Bernard Lewis, Paul Berman og Gilles Kepel. Tidlig i artikkelen gjengir Snoen et sitat fra Lewis: «Nysgjerrighet om andre kulturer er et utpreget vestlig fenomen. I alle store kulturer, bortsett fra den vestlige, oppstår interessen for andre bare når en trussel foreligger”. I utgangspunktet en kommentar til en fortid der europeisk ekspansjonisme var utbredt, med de konsekvenser det hadde. Men Snoen tar dette sitatet inn i samtiden da han peker på en FN-rapport som viser til at det for eksempel er tre ganger så mange vitenskapsfolk i Israel enn det er i Egypt, uten å ta hensyn til de økonomiske forskjellene. Det er altså ikke økonomi eller politikk som avgjør hvilken utdanning du får, men religion.

Snoen skriver at et sentralt punkt for Lewis er skillet mellom de muslimer som spør «hvem gjorde dette mot oss?» og de som spør «hva har vi gjort feil og hvordan kan vi rette på det?». Snoen fortsetter med å påstå at de som spør det førstnevnte ikke er i stand til å skille mellom religion og politikk, og reduserer dermed muslimers politiske indignasjon over vestens imperialisme til religiøst føleri. Og det trenger vi jo ikke ta på alvor.

Det er også tendensiøst for høyrepressa å forklare konflikter og terror i Midtøsten og her hjemme fra narrativet til de samme kreftene de ønsker å komme til livs; de ekstreme, men marginale islamske gruppene. Man hører sjeldent om synet til de mer moderate islamske grupperingene og nesten aldri fra de rent politiske, men det betyr ikke at de ikke er der. På den måten blir en verdensanskuelse som forfektes av minimale grupperinger tredd ned over hodet på sekulære muslimer.

Premisset til høyresida i sin kritikk av konfliktene i Midtøsten og terrorisme er altså at økonomi og utenrikspolitikk er irrelevant og at man retter all kritikk mot ideologisk islam. Ettersom høyresida selv har valgt å følge narrativet til ekstreme islamistiske organisasjoner man ikke ønsker diplomatiske forbindelser med, blir deres eneste alternativ til handling militarisme og bomber.

LES OGSÅ: Norge inn i Syria-krigen i blinde

Det frihetlige sosialistiske premiss
I 2003 invaderte USA Irak på bakgrunn av falsifiserte anklager om besittelse av masseødeleggelsesvåpen og samarbeid med terrororganisasjoner som al Qaida. Man fant ingen masseødeleggelsesvåpen i Irak og det påståtte nærværet av terrororganisasjoner ble ikke en realitet før etter invasjonen. Først etter USA og deres etterdiltere hadde destabilisert et allerede skjørt område begynte det å etablere seg terrororganisasjoner som al Qaida i Irak. Rekrutter fra Midtøsten, Afrika og etterhvert Europa begynte å strømme til. Det er denne organisasjonen som senere vil bli kjent som Daesh.

USAs politiske og finansielle støtte til tidligere statsminister i Irak, Nouri al-Maliki, som ikke bare er skyldig i å forverre den sekteriske konflikten i Irak ved å drive sunnimuslimer ut av parlamentet og dermed inn i armene på Daesh, men også omfattende menneskerettighetsbrudd og massiv korrupsjon, har vært viktig for både rekrutteringen til og rettferdiggjøringen av Daesh.

Så kommer vi til elefanten i rommet i Midøsten, USAs nærmeste og viktigste allierte i området; Saudi Arabia. I en korrespondanse Wikileaks har offentliggjort kommer det frem at Saudi Arabia sannsynligvis er den største finansielle bidragsyteren til sunnimuslimske terrororganisasjoner. Men det hindrer ikke USA å ha nære diplomatiske bånd til landet, et land som praktiserer mange av de samme uhyrlighetene vi ser Daesh ta i bruk; halshugginger, amputasjon som straffemetode og steining. Man trenger ikke akkurat være tilhenger av konspirasjonsteorier for å se at dette dreier seg om makt og penger. Det første man tenker på er kanskje innflytelsen USA har på oljerikdommene landet besitter, men ett like godt eksempel kan være våpenhandel. USA inngikk i 2010 en avtale med Saudi Arabia om salg av våpen for hele 60 milliarder amerikanske dollar. En klar provokasjon mot Iran og en avtale som understreker USAs motiver for et destabilisert og brennbart Midtøsten.

USAs militære innblanding og manipulering av andre lands politikk er ikke noe nytt. Kriger som dem i Vietnam og Korea kjenner vi alle fra historietimene. Støtten til militærjuntaer i Sør-Amerika, som for eksempel støtten til Pinochet i Chile eller Nicaraguas Contras er også friskt i minne for mange av oss. Det er også mange andre eksempler i Midtøsten å vise til, men det viktigste er kanskje kuppet av Muhammed Mosaddegh demokratisk valgte regjering i Iran. Et kupp planlagt av USAs og Storbritannias etterretningstjenester. Det er nettopp slike inngrep i andre lands politiske virke som skaper harme og antipati blant befolkningen i Midøsten, ikke at vi drikker alkohol, spiser svin eller danser vals.

Islam er ikke problemet
Høyresidas premiss om at det er radikal islam som er motivator og rekruteringsinstrument for grupper som Daesh er et like billig som det er et feil argument. For å låne et eksempel fra The Guardians Giles Fraser: Koranens skrifter har like mye med Daesh brutalitet å gjøre som bibelen hadde for IRAs metoder – en organisasjon som var hovedsakelig ateistisk, på tross av populær oppfatning. I Huffington Post kan vi lese om dømte terrorister som leste «islam for dummies», at mange muslimer involvert i terrorisme ikke praktiserte eller hadde særlig kunnskap om islam og om ett kobbel av forskjellige eksperter som konkluderer med at det ikke er islam som er drivkraften bak den terroren vi ser i dag.

Det som trekker sinte unge menn inn i brutale terrorgrupper er vestens insistering på å helle bensin på infernoet som er Midtøsten, på det samme vestens hyklerske påstander om at de sprer demokrati og bekjemper diktaturer og den like hyklerske støtten det gir til undertrykkelsen av blant andre palestinere og kurdere.

Se bare på hva den økonomiske og politiske overklassen har tjent på krigføringen i Midtøsten. Man kan godt himle med øynene over USAs salg av våpen til begge sider av konflikten mellom Irak og Iran på 80-tallet, men dette er ikke en praksis som har stanset. Mange av våpnene USA solgte til Irak etter invasjonen i 2003 er nå i Daesh hender og er mye av grunnen til at de har hatt så stor militær suksess. I fjor fløt det våpen for over 18 milliarder dollar fra vest til øst. Hovedsakelig til sunnidominerte stater som Saudi-Arabia, Egypt, Emiratene, Algerie og Irak. Hvordan er dette med på å senke konfliktnivået og få slutt på krigshandlingene?

Her stiller ikke fredsnasjonen Norge i noe særklasse. Våpensalget fra Norge til USA og Storbritannia gikk opp med 300 % før og etter invasjonen i Irak i 2003. Stortinget stemte nettopp ned et forslag om å granske Norges deltakelse i bombingen av Libya. Det er viden kjent at raseringen av Libya førte til spredning av våpen og diverse væpnede ekstremistiske grupper over hele Nord-Afrika. Obama kaller det sitt største feiltrinn som president. Dersom høyresiden var genuint interessert i å forstå årsakene til terror for å bekjempe terror, så var jo dette en gylden mulighet til å finne bedre strategier enn de som har vært i bruk til nå. Vel, Høyre, FrP og Ap stemte ned forslaget om gransking av krigen i Libya. Da blir det enda mer åpenbart at de slettes ikke er interessert i å bekjempe terror, og at det å peke på muslimer er en feig avledningsmanøver for å skjule realitetene i sin egen politikk.

At USA og NATO landene har vendt det blinde øyet til diktatoriske kupp og har bidratt til demokratiknusing både før og nå er hevet over en enhver tvil. Men la oss likevel nevne noen eksempler: Saudi Arabia har jeg allerede nevnt flere ganger, men man kan også nevne Sisis militærkupp i Egypt i kjølvannet av den arabiske våren. Ikke overbevist? Hva med Bahrain? Diktaturet som under den arabiske våren drepte dusinvis av demonstranter og fremdeles har tusenvis av dem i fengsler, hvor de blir utsatt for tortur. Dette er samme diktaturet som i dag huser USAs femte flåte i et anlegg som nylig ble utvidet for 580 millioner dollar. Eller hva med noe mer obskurt: Usbekistan, diktaturet som i 2002 kokte folk levende og drepte hundrevis av fredelige demonstranter og som sammen med andre sentralasiatiske stater mottar 500 millioner årlig i transittavgifter. Til slutt må man nevne Tyrkia og Erdogan, mannen som har gjort karriere av å avdemokratisere landet han er president for og er mer opptatt av å bombe Kurdere enn han er av å kvitte seg med Daesh.

Konklusjon
Å angripe islam og muslimer, fordi de er muslimer, er lite fruktbart og oppnår bare fremmedgjøring av en hel kultur. Men å angripe de aktørene som vil oppnå politisk dominans eller økonomisk vinning er noe som kan gi resultater, hvis man angriper aktørenes motiver og virkemidler.

Flyktninger fra Irak, Syria, Afghanistan og andre muslimske land flykter jo nettopp fra de grupperingene vi fordømmer i vesten. Når vi stenger disse ute og beskylder dem for å være lykkejegere og potensielle terrorister er vi med på å styrke den propagandaen organisasjoner som Daesh forfekter; at vesten og demokratiet er dekadent, dobbeltmoralsk og imperialistisk. Når muslimer blir møtt av mistro, hat og forskjellsbehandling skyves de rett inn i hendene på ekstremister. Det høyresida ikke forstår er at de gjør seg selv til nyttige idioter for de ekstremistene de selv ønsker å bekjempe. Å åpne grensene for flyktninger vil styrke kampen mot fundamentalistisk islam, ikke svekke den.

Isteden for å sparke nedover mot vanlige mennesker som praktiserer Islam vil vi sparke oppover mot dem som faktisk skaper grobunn for ekstreme grupper, den økonomiske og politiske overklassen

Frihetlige sosialister ønsker også å sette et sterkere fokus på grupper i Midtøsten som praktiserer en politikk og samfunnsstruktur som har vist seg å være både suksessfull, effektiv, rettferdig og til og med mer demokratisk en flere av våre såkalte demokratier i Europa, samtidig som den står i første rekke i kampen mot Daesh. Jeg tenker spesielt på det kurdiske området i Nord-Syria – Rojava. Majoriteten av befolkningen i Rojava er selv muslimer.

LES MER om den sosiale revolusjonen i Rojava

Islam, som andre religioner, blir brukt som minste felles multiplum og symbol på en politisk frustrasjon over vestens fremførsel i Midtøsten og andre deler av verden. Det er den dobbeltmoralske støtten vesten gir til diktaturer og andre totalitære grupperinger som er roten av problemet. En opprettholdelse av den kursen både høyre -og venstresida har fulgt i Midtøsten de siste tiår kommer kun til å forverre situasjonen. En løsning ligger i at vi rydder for egen dør ved å rette kritikken og kampen mot våre egne politikere og andre premissleverandører utenfor den frihetlig sosialistiske leiren. Kortere sagt: solidaritet og interessefellesskap vil redusere terror, krig og totalitære regimers makt, mens flere bomber, militarisme og støtte til diktaturer kun vil øke konfliktnivået, volden og terroren.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.