Rasistisk høyreekstrem terror rammet USA forrige uke – som så mange ganger før

Foto: Craig ONeal

En kirke i Charleston ble angrepet og ni mennesker døde i en terroraksjon for ideen om hvit overlegenhet. Terror fra ytre høyre har en lang historie i USA og har etter 11. september 2001 drept flere en den islamistiske.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Forrige torsdag skøyt og drepte den rasistiske terroristen Dylann Roof ni mennesker i Charleston, South Carolina, USA. Alle de drepte var svarte i likhet med brorparten av de faste besøkende i kirka.

Terroristen publiserte en tekst han kalte et manifest før han gjennomførte massakren. Der lar han ikke det være noen tvil om hvorfor han valgte å drepe de uskyldige kirkegjengerne.

Dylan Roof var en ensom ulv og en rasekriger for ytre høyre. Ensomme ulver er ikke en pervers konsekvens av psykiske lidelser. Det et naturlig og ønsket utfall av den den nynazistisk strategien om lederløs motstand, tatt direkte fra antikommunistisk kamp brukt av det amerikanske militæret under den kalde krigen.

LES OGSÅ: Nazistenes flukt fra nazismen

Et manifest for rasekrig
«Niggers are stupid and violent», legger han ut før han kritiserer dem for å være sleipe da han mener de ser alt gjennom en «raselinse». Videre sier han at også hvite må begynne å bruke «raselinsen», at hvite er overlegne alle andre, at den historiske rasesegregeringen i USA var en god ting og at noen må forsvare de hvite som «av økonomiske årsaker er tvunget til å bo blant negre».

«Hvis vi kunne ødelagt jødisk identitet ville de ikke forårsaket problemer», fortsetter han før han forklarer at jøder tenker på at de er jøder og derfor utgjør et problem som minoriteter på tross av at «de fleste jøder er hvite».

Roof roser latinos (hispanics – spansktalende) for deres påståtte beundring for «hvit skjønnhet» og understreker at «det er godt hvitt blod som er verdt å redde i Uruguay, Argentina, Chile og til og med Brasil», men konkluderer med at «de er fremdeles våre fiender».

Folk fra Øst-Asia er ifølge terroristen «fra naturens side veldig rasistiske og kan bli gode allierte med den hvite rase».

Roof skriver at dagens patriotisme i USA er en spøk, at han ikke har noen respekt for dagens militærveteraner og foreslår: «hva om vi slutter å kjempe for jødene».

«Jeg valgte Charleston fordi det er den mest historiske byen i min delstat og en gang hadde den høyeste andelen av svarte mot hvite i landet. Vi har ingen skinheads, ingen ekte KKK [Ku Klux Klan], ingen som gjør noe annet en prating på internett. Noen må ha motet til å ta dette til den virkelige verden og det må vel bli meg».

Selv om hatet er til stede mot mange folkegrupper understreker Roof at det er svarte som utgjør det største problemet av alle og angrepet kom følgelig mot dem. Begrunnelsen for både manifestet og terrorangrepet er at hvite i USA og Europa må «ta tilbake» landene sine.

LES OGSÅ: Rasisme og anti-rasisme i vår tid

Høyreekstrem terror i USA
Som det er med mange andre land er også USA’s historie dominert av rasisme og det er kanskje mer tilfelle der enn i de fleste andre av verdens nasjoner. Da Cristofer Colombus kom til Amerika tok det ikke lang tid før plyndringen av lokalbefolkningen begynte. Drøyt 50 år etter at det første skipet kom fra Europa til øya Hispaniola fantes det bare 500 personer igjen av en befolkning som telte opp mot én million mennesker. Taíno-kulturen ble fullstendig utryddet slik det skjedde med flere sivilisasjoner på det amerikanske kontinentet.

Massakrer, folkemord og etnisk rensing var metodene for koloniseringen av hele det amerikanske kontinentet, også det som skulle bli USA. Slaveriet var massebortføring av folk fra deres hjemland og førte med seg tortur og drap av utallige personer samt en fullstendig frihetsberøvelse fra vugge til grav for mennesker grunnet deres hudfarge og opphav.

Da slaveriet ble opphevet i 1865, seinere enn de fleste andre land sammenlignbare land, fortsatte den systematiske undertrykkingen av svarte. Folk av afrikansk opphav var naturligvis ikke de eneste som ble utsatt for systemisk rasisme. Det samme gjaldt, kinesere, urbefolkning og flere andre, men også flere europeiske grupper. Likevel var de svarte i en særstilling med negativt fortegn.

I 1865 ble den rasistiske terrorgruppa Ku Klux Klan grunnlagt av seks tidligere offiserer som hadde kjempet på sørstatenes side for opprettholdelse av slaveriet. KKK var en lokal organisasjon som bare levde til 1871, men gjenoppsto i 1915 og fikk etter hvert nasjonalt omfang selv om de alltid sto klart sterkest i sør. Denne gangen hadde de en mer helhetlig politikk i tillegg til sin motstand mot alt av inkludering av svarte i samfunn og politikk. De var antikatolske, antikommunistiske, antijødiske, antiinnvandring, antifagbevegelse og verdikonservative mot seksuell frigjøring og for alkoholforbud.

Mot slutten av andre verdenskrig måtte organisasjonen igjen legges ned, men den startet opp igjen ikke lenge etter, riktignok i flere forskjellige fraksjoner. Den høyreekstreme terroren i USA har aldri begrenset seg til KKK, men organisasjonen har vært svært sentral.

Historikere har dokumentert at i underkant av 5.000 personer har blitt lynsjet (hvorav én tredjedel var hvite), men det mangler gode kilder på hvor mange som har blitt drept av Ku Klux Klan og andre organisasjoner (lynsjing var bare én av drapsmetodene). Dette grunner blant annet i manglende registrering av etater og myndighetspersoner som ikke ønsket å etterforske eller avdekke rasistisk vold.

Med staten på terroristenes side
Parallelt med høyreekstrem terror mot USA’s minoriteter, i særdeleshet svarte, har det hele veien vært undertrykking fra myndighetenes side. Formelt skjedde ofte dette gjennom en segregeringspraksis formalisert i de føderale Jim Crow-lovene. Men diskrimineringen skjedde på mange nivåer. I Detroit reiste de en mur gjennom byen. Bodde du på den ene siden kvalifiserte du ofte til å få lån fra den føderale boligadministrasjonen. Bodde du på den andre siden gjorde du ikke det. De svarte holdt i all hovedsak til på den siden hvor folk ikke fikk lån.

Også i dag finner vi diskriminerende lover selv om de i prinsippet er fargeblinde. Crack straffes 18 ganger så strengt som kokain. Tidligere var det 100 ganger, med en minimumsstraff på fem års fengsel for besittelse, men en lovendring i 2010 gjorde crackstraffene mildere. Crack er et derivat av kokain og brukes i USA i stor grad av svarte, mens sistnevnte i størst grad har hvite på kundelista.

En større andel av den hvite befolkningen bruker narkotika i USA, men på tross av at den hvite befolkningen i USA er mange ganger større enn den svarte er det absolutte tallet svarte i fengsel for narkotikakriminalitet større. Det viser seg også at svarte systematisk får høyere straff enn hvite for de samme forbrytelsene.

Det mest åpenbare er kanskje likevel politiets framferd. Etter flere drap mot ubevæpnede svarte som ikke har utgjort noen trussel har kampanjen Black Lives Matter slått seg opp i USA. Det burde naturligvis være unødvendig å påpeke noe så åpenbart og spesielt overfor en offentlig etat, men det må altså gjøres. Bevegelsens omfang vitner om at veldig mange ser at hovedbudskapet ikke er en realitet i dag.

For et år siden ble en svart mann kvalt til døde av en bråte politimenn etter å ha blitt anklaget for å ha solgt løssigaretter. Mannen sier «I can’t beathe» minst ni ganger. Han blir liggende på bakken bevistløs i lengre tid uten at han får medisinsk hjelp, uten at noen prøver å gjenopplive ham. På tross av at det hele ble fanget på kamera ble ingen tiltalt for det grufulle drapet. Mannen som filmet ble fengslet.

Slike hendelser har man dessverre blitt vant til. Den tolv år gamle gutten Tamir Rice ble skutt og drept av politiet fordi han lekte med en lekepistol. Politiet spurte ikke gutten om noe som helst, det ble ikke gjort noen forsøk på å sjekke om pistolen hans var ekte eller ikke. De hadde fått en bekymret telefonsamtale hvor det ble påpekt to ganger at pistolen sannsynligvis var falsk og at det var en mindreårig som pekte rundt med den. Politiet drepte den vesle gutten to sekunder etter at de var dukket opp på stedet. I april ble den ubevæpnede Walter Scott skutt i ryggen og drept av en politibetjent. I det tilfellet ble drapsmannen tiltalt, men også det etter at en tredjeperson hadde filmet hendelsen hvor politimannen planter en elektrosjokkpistol på den drepte for å forfalske beviser.

Når man vet at Dylann Roof ble ikledt skuddsikker vest og gitt mat fra Burger King like etter at han hadde begått sin terrordåd blir kontrastene så alt for klare.

Disse drapene representerer naturligvis ingenting nytt i politiets framgangsmåter overfor svarte i USA. Det er bare det at det er flere kameraer nå til dags og at slikt dermed blir filmet. Rasistisk vold og diskriminering i USA er altså ikke forbeholdt terrorgrupper, men noe myndighetene fortsetter med. Den dag i dag foregår det storstilte aksjoner fra Det republikanske partiet for at så få svarte som mulig til å avlegge stemme i valg. I kirkemassakrens delstat, South Carolina, vaier sørstatsflagget fra offentlige bygg, som en romantisk påminnelse om at slaveriet og segregering ikke er så langt unna som man kanskje skulle tro.

LES OGSÅ: Mytene om Amerikas fødsel

Fra Oklahoma City til Charleston
Den høyreekstreme terroren har etter andre verdenskrig blitt utført av nynazistiske grupperinger eller personer med mer eller mindre tilknytning til andre miljøer på det rasistiske ytre høyre. Etter terrorangrepene 11. september tok livet av nesten 3.000 mennesker har høyreekstrem terror tatt flere menneskeliv i USA enn den islamistiske. Mediedekningen tatt i betraktninget er det kanskje overraskende, men ser man på amerikansk historie, også den nyere, er denne typer aksjoner fra den rasistiske høyresida i USA hyppige.

Søkelyset satt av amerikanske styresmakter er i all hovedsak på islamistisk terror, men de er naturligvis fullstendig klar over hva som foregår og i en lekket rapport fra 2009 skrevet av sikkerhetsdepartementet blir det fastslått at det er ytre høyre som står for den største trusselen når det kommer til terror i USA.

19. april 1995 gikk en bombe av i Oklahoma City. Med hjelp fra Terry Nichols utførte høyreekstremisten Timothy McVeigh udåden som tok livet av 168 mennesker og skadet over 500. To år senere ble tre Ku Klux Klan-medlemmer arrestert for å planlegge å sprenge et raffineri for naturgass i Texas. Hadde ikke en fjerde potensiell terrorist tystet mente myndighetene at så mange som 30.000 mennesker kunne mistet livet.

Også i nyere tid har denne politiske volden inntruffet jevnlig. Shawna Forde, lederen for en innvandringsfiendtlig gruppe, Minutemen American Defense, som patruljerer grensa mot Mexico ble dømt til døden for, sammen med to medsammensvorne, å ha brutt seg inn og drept en latino og hans ni år gamle datter i 2009. De mente mannen var en narkotraffikant og ville rane ham. Nynazisten Michael Wade gikk i 2012 inn i et sikh-tempel hvor han åpnet ild og drepte seks personer før han tok sitt eget liv. I fjor tok den 73 år gamle tidligere lokallagslederen for Ku Klux Klan, Frazier Glenn Miller, seg inn i et jødisk samlingssted i Kansas hvor han drepte en 14 år gammel gutt, hans bestefar og en til. Han hadde tidligere tapt et søksmål for å ha drevet en illegal paramilitær organisasjon samt framsatt trusler mot svarte. Seinere samme år går et ektepar inn i en pizzarestaurant i Las Vegas hvor de henretter to politimenn. De etterlater seg et hakekors og et såkalt Gadsden-flagg med påskriften «Don’t tread on me», i dag ofte brukt som et symbol for libertarianisme og Tea Party-bevegelsen. I tillegg la de igjen en lapp på en av de drepte hvor det sto «This is the start of the revolution».

Ofrene for de høyreekstreme angrepene i USA er minoriteter, borgerrettighetsaktivister, politi, homofile, abortklinikker og skattemyndigheter. Ofte operer de alene eller i sammen med én partner, såkalte ensomme ulver. Media framstiller ofte slike som stakkarer med mentale problemer, uten ideologisk kompass, men heller sinnsforvirrede individer. Det er imidlertid alt annet enn tilfeldig at de som begår terrorkasjoner (nesten) alene ofte befinner seg på det rasistiske ytre høyre.

Lederløs motstand og fascistisk vold
Den amerikanske nazisten Louis Beam skreiv i 1983 artikkelen Leaderless Resistance. Han argumenterer for at en organisasjon med pyramidestruktur vil være enkel for myndighetene å infiltrere. Innad i en bevegelse vil det imidlertid være en felles filosofi og et felles reaksjonsmønster til hendelser. Derfor trenger man ikke en kommandolinje når man skal angripe.

Beam selv trakk det historiske opphavet for strategien sin tilbake til etterkrigstidens antikommunisme i USA. Militæranalytikeren Ulius Amoss hevdet den beste strategien for å knuse kommuniststatene innenfra var å legge til rette for lederløs motstand i kommuniststatene slik at dette skulle føre til destabilisering av regimene. Beam henviser til Amoss og den amerikanske statens strategi, men mente at siden kommunismen ikke var noen trussel lenger måtte den tas i bruk mot «den undertrykkende staten». Beams strategi har seinere blitt populær i miljøer på det rasistiske ytre høyre og teksten spredt av store organisasjoner og informasjonskanaler. Det er en metode hvor den terroren og volden som fascismen hviler på kan utføres, uten at de etablerte organisasjonene blir for skadelidende.

I sitt manifest forteller Dylann Roof at han kom over rasistisk materiale på internett som inspirerte hans handlinger. Han beretter at han handler der de andre bare prater. Han lever altså ut de utallige truslene en finner i høyreekstreme nettmiljøer, de tallrike ønskene om død og ulykke over sine fiender, og begjæret om at gnisten skal slås som skal starte flammehavet av en «revolusjon» når dagen har kommet for at landet skal renses.

Dette kan høres ut som stormannsgalskap, men er sentralt i en ideologi som ikke bare idylliserer volden, men som løfter den opp som et mål i seg selv. Det var ingen tilfeldighet at Anders Behring Breivik så på seg selv som en ridder som ofret seg i det første slaget i krigen mot den demoniserte motparten, på samme måte som Dylan Roof. Om fienden er svarte, venstresida, jøder, muslimer eller alle på en gang er underordnet i denne sammenhengen.

At det er denne ideologien som har vært den farligste i USA og fremdeles er det er derfor ikke overraskende om man tar et historisk og ideologisk overblikk, selv om media forteller en annen historie. Den ikke-statlige politiske terroren i Norge har nesten utelukkende vært begått av det rasistiske ytre høyre, selv om også media her hjemme har vært opptatt av å gi oss et helt annet inntrykk av hva farene virkelig er. Bombing av 1. mai-tog og moske, bombetrusler mot barneskole og 17. mai-tog, ildspåsettinger av butikker og asylmottak, og to mislykkede bombeattentater mot Blitz-huset er blant det de har stelt i stand i Norge. I tillegg til den verste enkelthendelsen i Norge i fredstid som inntraff 22. juli 2011, men også etter det har volden fortsatt.

Det er på tide at man anerkjenner at hatet som spres får konsekvenser. Det er på tide å slutte å bli overraska. Det er på tide å gjøre noe med problemet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

49 kommentarer på Rasistisk høyreekstrem terror rammet USA forrige uke – som så mange ganger før

 1. AvatarLuminous // 2015-06-25 kl 14:24 //

  Fin historieundervisning. Mye god kunnskap som blir formidlet her og deler av det amerikanske politiet har en stor utfordring. Jeg er enig i det meste men artikkelforfatteren sitt ideologiske ståsted preger en del av konklusjonene.

  Det med crack-straffeutmålingen er mer enn bare en svart årsak, det er også et fattigdomsgrep. Jeg så nylig en dokumentar om dette og det er svært mange hvite som blir fengslet og det var nok årsaken til at straffen ble mildere.

  Når det gjelder pågripelsen av Dylann Roof og hendelsene med Tamir Rice/Walter Scott så er det jo ikke de samme politifolkene som er involvert og da vil det bli ulikheter. Jeg regner med at du ser at det er forskjell på de ulike polititjenestefolkene i Oslo også (eller er alle rasister og voldsfanatikere som elsker å fjerne ulovlige husokkupanter)?

  Denne artikkelen handlet om rasistisk høyreekstrem terror og det er all grunn til å kjempe for å motvirke dette og kanskje kan den kunnskapsrike artikkelforfatteren lage en tilsvarende oversikt over venstresiden?

  • AvatarMagnus Eriksson // 2015-06-25 kl 15:50 //

   «Denne artikkelen handlet om rasistisk høyreekstrem terror og det er all grunn til å kjempe for å motvirke dette og kanskje kan den kunnskapsrike artikkelforfatteren lage en tilsvarende oversikt over venstresiden?»

   Det burde gå ganske kjapt. Det er nemlig ikke så mye rasistisk venstreekstrem terror å ta for seg der ute. Venstresida er ikke rasistisk.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2015-06-25 kl 15:54 //

   Helt enig i at det også er et klasseperspektiv inne i bildet når det gjelder narkotikalovgivingen i USA. Kunne ha gått inn på det, men da er jeg redd artikkelen ville blitt enda lengre og ville tatt noen dager ekstra å ferdigstille. Klassepolitikk og rasepolitikk er også noe som går hånd i hånd og som ofte overlapper hverandre på andre områder. Dette gjelder også hvordan politiet går fram mot folk, noe som er veldig synlig om man ser på det forferdelige TV-programmet Cops der fattigfolk av alle farger blir hundset med ofte for detaljer. Så kan vi bare forestille oss hva som skjer når de ikke har en TV-team som følger etter dem.

   Jeg mener naturligvis ikke at alle politifolk i USA er rasister eller at det ikke finnes de som gjør jobben sin på en skikkelig måte og har de beste hensikter med sitt yrkesvalg og -utøvelse. Sakene jeg nevner er imidlertid kjente eksempler hvor politiet har begått den groveste urett mot svarte amerikanere. Det hersker liten tvil om at denne gruppen er utsatt for diskriminering av politiet på generell basis, ja til og med som offisiell politikk gjennom såkalt racial profiling.

   Jeg har kjentfolk som er politi, har selv aldri hatt problemer med politiet (bortsett fra den gangen jeg fikk bot for offentlig drikking som 17-åring) og har ingen problemer med politifolk som sådan. Men det er klart at systemer hvor deres makt er så beskyttet og de nyter en så stor grad av straffefrihet (i alle land i verden hvor jeg har litt kunnskap om problematikken) vil det også oppstå problemer i systemene som går ut over vanlige folk (oftest de nederst på rangstigen). Det blir en voldsom treghet og motvilje i systemet når disse urettferdighetene skal adresseres på grunn av privilegiene til etatene og yrkesgruppa.

   Venstreterror/-sabotasje er også et interessant fenomen som man på ingen måte skal underkjenne eksistensen av. Heldigvis har voldutøvelse på venstresida i Norge vært minimal. Terror er jeg ganske sikker på at vi ikke har hatt noe av etter andre verdenskrig. Det var en del vold i antifascismen, men den må sees på som en reaksjon på nazigrupperingene i Norge, selv om det også finnes eksempler på at denne har vært illegitim. Det empiriske beviset på det er at den antifascistiske voldsutøvelsen forsvant da nazigrupperingene i Norge forsvant. Det var en del kuppromantikk i både AKP(-ml) og NKP, men det ble aldri noe vold utover sivil ulydighet og en del motstand mot politiet når det kom til konfrontasjon. Blitz-miljøet med omegn har hevet sine steiner og sloss med politi. Også dette har tidvis blitt sett på som noe udelt positivt, noe jeg mener er uklokt, både fordi det ikke er bra å sloss, men også fordi det har skadet saker som i utgangspunktet har vært fine, men umulige å skape massemobilisering rundt på grunn av en konfrontativ linje.

   Internasjonalt er det lite tvil om at venstresiden historisk sett har sine svin på skogen hva det gjelder voldsbruk. Også i Europa har man sett terror- og sabotasjeaksjoner. Dette er riktignok ikke et felt jeg har stor kunnskap om. Når ETA har tatt livet av spanske politikere, PKK har drevet selvmordsaksjoner ved turistanlegg og lignende må man bare fordømme det. Dette er imidlertid tilbakelagte kapittel for begge de to nevnte organisasjonene og det er vel også en klar tendens på den globale venstresida. Væpnet mostand er ikke nødvendigvis illegitimt, men ville selvfølgelig vært galskap i et land som Norge.
   At det var mye geriljavirksomhet i Latin-Amerika tidligere er imidlertid forståelig da man i mange land var i umiddelbar livsfare om man ville utøve en så grunnleggende rettighet som å organisere seg på arbeidsplassen sin. Samtidig kunne man se at det tidvis var vanskelig for venstresida å være tro mot sine egne idealer da den væpnede kampen overskygget den politiske og finansieringen og våpenhandelen gjorde at samarbeidspartnere ble av et kaliber man helst ikke vil vedkjenne seg. Det er kanskje av lærdom av tidligere feil at dagens vestlige venstreside er mer restriktive når det kommer til å støtte partier, regjeringer og væpnede grupperinger under fjerntliggende himmelstrøk.

   Altså, voldsproblematikken på venstresiden er ikke like aktuell i dag som den er på høyresiden og som den har vært tidligere. Heldigvis.

   • AvatarLuminous // 2015-06-25 kl 16:51 //

    Nå ble jeg meget imponert (og det skal litt til) Dette var i samsvar med min oppfatning, uten å påstå at det er en fasit.
    Når det gjelder Cops så er jo faktum at det hadde blitt lite biljakt og action om en skulle filme kun hvite. For det første er det færre hvite som er kriminelle og for det andre så går de i dress. Hvorfor det er så mange svarte som er kriminelle er en mer interessant diskusjon og ikke minst hvordan Cops sin fremstilling av de svarte vil påvirke de hvites oppfatning.
    Det er også et annet «fenomen» og det er svarte som angriper hvite, kun for de er hvite. Det er også rasisme.

    Når det gjelder f.eks. Cuba så er det et glimrende eksempel på at makt korrumperer selv den beste. Motorsykkeldagbøkene var en flott historie. Den avmakten, frustrasjonen og raseriet de følte er ikke vanskelig å sette seg inn i, så opprøret startet godt men endte dårlig. USA sin blokkade har heller ikke gjort situasjonen for innbyggerne enklere.

    Når det gjelder forholdene her hjemme er vi blitt så snille at det er lite action i Oslo’s gater. De største rebellene er nok Blitzmiljøet, uten at de gjør så mye galt utenom å oppføre seg udemokratisk og noe intolerante. Nynazister vil jeg også protestere mot, men jeg kommer ikke til å vise finger eller kaste snøballer mot folk som bare vil ytre misnøye med myndighetenes frykt for å gripe tak i utfordringene som islamister bidrar til i Norge. Noen «elefant i rommet» er ikke islam men der er en stor berøringsangst. Din og en del andre organisasjoners opptreden rundt Lars Vilks foredrag på Deichmanske bibliotek, har vi diskutert tidligere og jeg mener fortsatt at dere tok feil. Det har nok sin forklaring i hvordan venstresiden oppfatter virkeligheten, så den kritikken skal du ikke ta personlig 😉

    En liten oppfordring til slutt: hva med å organisere en demo mot islamnet og profetens ummah?

    • AvatarJoakim Moellersen // 2015-06-26 kl 11:04 //

     Sist jeg så Cops var det også mange hvite som ble arrestert, men de hadde det til felles at de ikke hadde spesielt mye penger. I det programmet er klasseperspektivet like klart som det er i Karl Marx’ skrifter. Det er ganske mye uthenging av «white trash» (et uttrykk jeg hater intenst). Og så vet man jo at minoriteter i større grad er fattige i USA som i de fleste andre land.

     Det er noe som heter at makt korrumperer. Jeg tror det er mye sannhet i det utsagnet og mener derfor at flate strukturer bør etterstrebes i den grad det er mulig, men heller ikke der bør man være dogmatisk. George Orwell beskrev det ganske godt i Animal Farm da de en gang så revolusjonære grisene begynte å gå på to og de andre dyrene ikke lengre klarte å se forkjell på dem og mennesker.

     Det stemmer nok at der er en viss berøringsangst overfor for muslimske miljøer. Jeg tror imidlertid at den i stor grad stemmer av at man for alt i verden ikke vil bli satt i samme bås som «islamkritikerne» som i liten grad kritiserer islam, men heller setter muslimer i bås. Det finnes unntak.

     Å kritisere skadelige skikker, undertrykkende religiøse autoriteter, hvordan myndigheter legger til rette for slikt og gir reaksjonære krefter makt mener jeg har mye for seg. Når man sier at muslimer mener at ditt og datt er greit fordi noen har funnet en setning i koranen som sier ett eller annet eller på andre måter tillegger folk meninger og egenskaper på grunnlag av at ed har blitt født inn i et muslimsk hjem er fullstendig uakseptabelt og det er dessverre det som dominerer «islamkritikken» i Norge per i dag. Det gjør at mange på venstresida som nok gjerne kunne tenkt seg å bekjempe undertrykkende religiøse autoriteter og skikker heller ser seg nødt til å ta kampen mot «islamkritikerne» da de mener disse utgjør et større problem og ikke vil låne noe som helst legitimitet til deres aktivitet.
     Har vært på noen motdemonstrasjoner mot både rasistiske grupperinger og mot terrorisme.

     • AvatarLuminous // 2015-06-26 kl 12:41 //

      Det ser ut til at du og jeg har mange felles synspunkter, men litt ulike tanker om det å legimitere andre ved å støtte opp om noens synspunkter i enkeltsaker.
      Dette synes jeg er en «strukturforskjell» i venstre- og høyresiden. Høyresiden er mer reflektert og nyansert mens venstresiden er mer ideologisk og forutinntatt.

     • AvatarTorgeir Salih Holgersen // 2015-06-26 kl 13:07 //

      Det var da et veldig forutinntatt og ideologisk, ikke empiri-basert, postulat du kom med der.

     • AvatarLuminous // 2015-06-26 kl 13:46 //

      Haha, det er jeg helt enig i.
      «Jeg synes» altså det er MIN generelle oppfatning. Selvfølgelig blir dette da grovt og unyansert, men det forsto du vel?

      Kanskje du ikke registrerer det, men jeg fokuserer mer på det som Møllersen og jeg har til felles enn det som skiller oss.
      Du derimot er i konstant krig og liker å polarisere og viser lite evne til å lytte til hva debattanter «forsøker» å formidle. (nei, jeg har ingen empiri på dette heller)

      Jeg vet ikke hvilken utdanning og stilling Møllersen har, men han har noen egenskaper som selv en lektor kan lære av.

      Sånn, da har jeg lagt meg ned på et nivå jeg ikke trives på, men noen ganger kan det være greit å lufte litt.

     • AvatarLuminous // 2015-06-28 kl 01:06 //

      Den forrige kommentaren min var jeg så ekstremt fornøyd med (oups, nå ble også jeg en ekstremist) at jeg gir meg selv en upvote, for aller første gang 🙂

 2. Problemet i Norge er ikke de titalls nynazistene som finnes men de tusenvis islamistene og de radikale kreftene på venstresiden som nekter å innse at det er problematisk at folk drar som fremmedkrigere til Syria, ref pågående rettsak. Ja, det finnes rasistisk motivert vold i USA og det er bare trist! I Norge derimot finnes det forsvinnende lite av det. Problemet i Norge er den ikke vestlige innvandringen som bringer mange problemer med seg og de venstreintelektuelle som stigmatiserer alle som ytrer seg kritisk mot dette. Fornektelsen av at mange innvandrere tilber en religion med et svært dårlig kvinnesyn, at de er lite demokratiske (finnes det en velfungerende stat med islam som statsreligion?), at ekteskap eller forhold mellom to personer av samme kjønn ikke aksepteres, jødehat m.m. Listen er definitivt ikke uttømmende. Enhver som kritiserer utviklingen i Norge eller beslutningen om å ta imot 8000 syrere blir betraktet som brunt grums av dere. Dette skaper steike fronter og tvinger og gir drivstoff til de aller mest ytterliggående kreftene. Ja- vi er mye enige om rasismen i USA men du bør nok åpne øynene for skyggesidene ved innvandringen til Norge og de venstreradikales syn som kun er egnet til å gjøre situasjonen verre. Mange i Norge idag er svært skeptisk til ikke vestlig innvsndring uten å definere seg selv som noen nazist.

 3. AvatarJoakim Moellersen // 2015-06-25 kl 21:36 //

  ((Må nok en gang be folk holde seg til de veldig enkle reglene vi har på forumet og da spesielt regel #2: Vær saklig og hold deg til tema.))

 4. AvatarEirik Kolstad // 2015-06-26 kl 01:36 //

  Hei Joakim! Du skriver «Det er på tide at man anerkjenner at hatet som spres får konsekvenser» mener du med det, at det er ideologien i seg selv som er kilden til disse handlingene? At man må stoppe spredningen av høyreekstrem propaganda eller motarbeide virkningene av den ved hjelp av opplysning og argumentasjon?

  • AvatarJoakim Moellersen // 2015-06-26 kl 11:38 //

   Hatet som spres kan være så mangt. Man finner mange trusler, implisitte eller eksplisitte, i kommentarfeltene i landets største aviser. TV-kanaler lar hatefulle rasister slippe til med sitt budskap på skjermene. En liten gjeng på under 200 personer samles i Oslo fordi de vil innføre sin versjon av jøde-/jesuittparagrafen. For det får de uendelig mye spalteplass og tid til å legge ut om hatet sitt i beste sendetid. Hadde det vært slik hver gang venstresida klarte å samle knappe 200 mennesker foran Stortinget ville det vært revolusjon i dette landet for lenge siden.

   Det er ikke slik at alle meninger har rett på en talerstol eller å bli diskutert på rikskringkastingen. Det er ikke tilfeldig at vi ikke har debatter om Jens Stoltenberg er en øgle fra det ytre rom som styrer på vegne av en intergalaktisk konspirasjon som noen faktisk mener. Det er en mening uten verdi. Det er det faktisk også at noen mennesker er mindre verdt enn andre, at muslimer er å regne som invasjonssoldater osv. Når disse får den oppmeksomheten de får og blir behandlet på linje med meninger som at de ikke er så lurt å slippe bomber på folk eller at man er mot privatisering av jernbanen tjener dette deres sak.
   Mer hat i det offentlige rom fører til mer hat i folks hverdag og faktisk også til mer rasistisk motivert vold. Det er ikke bare logisk, men også vitenskapelig dokumentert.

   Ytringsfrihetsfundamentalistene ivrer for mer rasisme i det offentlige rom. De vil ikke har mer krigsmotstand. Mer seriøse diskusjoner om makt og økonomi osv. Det er ganske enkelt fordi de er tjent med at debatten vris mot høyre.

   I tillegg har vi jo et rasistparti i regjering, så da er det kanskje ikke så rart at deres meninger også blir spredt i andre fora. Her har naturligvis resten av høyresida ansvaret for å ha gjort dette partiet stuerent.

   • AvatarSindre Lia // 2015-06-27 kl 13:06 //

    VG gjorde en sammenligning av Frp og Sverigedemokratenes partiprogram, og de var ganske like. Ser man på debatten fra det svenske flertallets ståsted kontra det norske flertallets ståsted, så finner man noe snodig: det norske flertallet mener at Frp er innafor og Sverigedemokratene er uttafor, mens det svenske flertallet mener at begge er uttafor. Det hadde vært interessant å få forskning på om for eks. Civita har hatt noen innflytelse på denne snodige ulikheten.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2015-06-27 kl 14:56 //

     Både Frp og SvD er såpass uærlige at de ikke inkluderer rasismen i programmene sine. Når talspersoner for partiet mener at jøder ikke kan være svenske eller fryder seg over desperate flyktninger som drukner i Middelhavet fortsetter de likevel som talspersoner for disse partiene. Eksemplene på slikt er utallige og det sier sitt om at rasisme ikke bare er akseptert i disse partiene, men også del av en strategi for å lokke velgere.

     At man ser på slike partier med ulike øyne når de finnes i andre og eget land er et interessant fenomen. Det har nok mye med mediedekning å gjøre. Utenriksdekninga er mer tendensiøs og kategorisk enn innenriks. Det er lettere å stemple andre enn seg selv. Og når Frp har regjeringsmakt blir det vanskeligere for mange å kritisere dem.

     Når det er sagt hersker imidlertid lite tvil om at SvD er verre enn Frp. Deres bånd til nazistiske bevegelser eksemplifiserer og forklarer mye av det:
     https://radikalportal.no/2014/08/21/sverigedemokraterna-historien-om-et-rasistparti/
     https://radikalportal.no/2015/04/10/sverigedemokraternas-ungdomsforbund-og-nazismen/

     • AvatarSindre Lia // 2015-06-27 kl 16:07 //

      Ja det er vel ikke usannsynlig at det er SDere sitt hat mot jøder som gjør at nordmenn ikke liker Sverigedemokratene. Klarer SD å rydde opp i det og står igjen med hat/frykt mot muslimer, så blir de kanskje innafor i nordmenns øyne. Men da blir skillet mellom Norge og Sverige enda større. Det kan virke som om nordmenn er mer «tradisjonsbundne» enn svenskene – litt «Norge for nordmenn» i bunn og grunn.

     • AvatarNyeRagnar Lodbroge // 2015-06-27 kl 17:51 //

      Er i venstre populister motstandere av demokratiet, eller er andre meninger tilladt, eller er del = Gullag

   • AvatarNyeRagnar Lodbroge // 2015-06-27 kl 17:44 //

    Hvordan er det muligt for et oppegående menneske at forsvare en syk ideologi som Islam, ingen er vel i tvivl om hvad som sker når dem får mere makt

   • AvatarEirik Kolstad // 2015-06-27 kl 21:12 //

    Det ser ikke ut som du forstod det første spørsmålet mitt. Jeg lurte på om du mente det var ideologien i seg selv, som var kilden til hatet, eller om det er hat som er kilde til oppsluttningen rundt ideologien? Svært mange på venstresiden, ser ut til å tro at rasistisk informasjon er opphavet til hat. Dermed ser de vekk ifra samfunnets fremdgjøringen, som stadig øker i omfang og dybde. Ser man på de personene som begår de mest ekstreme hathandlingene, så er dette nærmest alltid sosiale tapere, som ikke er i stand til å få dekke behovet for tilknyttning til andre mennesker. Ser man på de som ikke er fult så ille, men likefult hatefulle, som f.eks. folk i Pegida, så er dette folk som ikke lykkes med å tilpasse seg visse krav fra samfunnet. Disse kravene kan man si at er så påtrengende, at de blir til behov for de aller fleste, og når folk ikke får tilfresstilt sine behov så blir de frustrerte og sinte. Finner de ikke en kanal for å få ut frustrasjonen, så går frustrasjonen over i et varig hat, som man enten kan rette mot seg selv eller mot noen andre. Kort sagt tror jeg heller at hatet er et resultat av et kaldere og tøffere samfunn enn et resultat av rasistiske yttringer i offentligheten. Media spiller selvsagt en rolle de også, men kravene om utdanning, flott kropp, suksess og kariere er etter min mening langt mer tilstedeværende enn saker som kan gjøre folk til rasister i media. Derfor tror jeg ikke man kommer særlig langt med å stemple FRP som rasister, da dette bare gjør at deres velgere anser en selv som legitimt mål for sitt hat. Skal man få en slutt på rasismen, så må man enten få en slutt på fremedgjøringen av folk, eller så må man kanalisere hatet til rasistene i andre rettninger vekk fra innvandrere og mot noe annet. Å stemple noen som enten ikke anerkjenner definisjonen man bruker av rasist som rasist, eller folk som for lengst har blitt vandt til å bli kalt rasist for rasist, har ingen ting for seg.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2015-06-28 kl 13:42 //

     Rasisme er hat og hatet mot de andre (hvem nå enn det er) er en forutsetning for at noe kan kalles fascisme. Den ideologien og dens bevegelser næres definitivt av det rasistiske hatet og underbygger det også.

     Du stakkarsliggjør og dermed ufarliggjør rasister og rasistiske bevegelser på en måte jeg mener det ikke er grunnlag for. Veldig mange rasister er ressurssterke mennesker med høy utdanning, god økonomi, velutviklet språk og i posisjoner som gjør at de vil bli sett på som vellykkede av samfunnet. Men disse finner du sjeldent i kommentarfelt, Pegida-marsjer eller som gjerningsmenn bak terrorangrep. En finner imidlertid eksempler på at høyreekstremister som har vært tilsynelatende vellykkede har stått bak noen av de mest hatefulle kommentarfeltsytringene (mye avsløringer på slikt i Sverige) og terrorangrep. Men disse vil av naturlige årsaker ofte foretrekke andre roller enn frontsoldat.

     At en person som dreper folk i et relativt fredelig samfunn er fremmedgjort er å regne som en selvfølge.

     Hvis du leser gjennom ting jeg har skrevet vil du se at jeg nesten aldri kaller noe for rasister. Unntak gjøres naturligvis ved folk som er nazister eller ideologer for rasistiske bevegelser. Det samme vil du finne om du går gjennom andre tekster om temaet på denne sida, så der må jeg si at kritikken din bommer fullstendig på målskiva.

     Når jeg sier at Frp er at rasistisk parti betyr ikke det at alle som er Frp-medlemmer, -sympatisører, -tilllitsvalgte er rasister. Det er ganske elementært. Men partiet har gjennom hele sin historie høstet stemmer på en jevn strøm av rasistiske uttalelser som de sjeldent tar avstand fra og som nesten aldri får konsekvenser for personen som ytrer seg. Det er en bevist strategi fra Frp og slike uttalelser finner du fra folk helt opp i øverste ledelse av partiet.

     Men du har et poeng. Selv om fascistiske og mange høyrepopulistiske partier har sin kjerne i småborgerskapet så har de også ofte en hard kjerne av arbeiderklassefolk i sine rekker. Dette er folk som med rette føler seg fremmedgjort, men som tar raseriet sitt ut på en måte som ikke gagner deres situasjon eller tjener deres sak. Jeg mener hovedgrunnen til at disse folkene finner veien til alternativer på ytre høyre er at venstresida ikke klarer å tilby dem et godt nok alternativ. Dette kan eksemplifiseres vede sosialdemokratiet i hele EU som har overkjørt arbeiderklassen i samarbeid med høyresida. Arbeidere føler med rette at venstresida ikke snakker til dem. De eneste som snakker deres språk og som hevder å tale deres sak er ytre høyre. Da er det naturlig at mange også vil trekke i den retninga. Spesielt når arbeidsledigheten er høy og fattigdommen stiger. Den beste antifascistiske politikken som finnes er å garantere alle gode sosiale kår.

     En venstreside som ikke har arbeiderklassens (eller hva man velger å kalle den) interesser i sentrum har sviktet. Det mener jeg er tilfelle for store deler av venstresiden i mesteparten av Europa. Det inkluderer også Norge selv om økonomiske omstendigheter ikke har tvunget oss til å ta så klare veivalg som de har gjort lengre sør.

     Dette er noe jeg kommer til å skrive mer om framover, så hvis du følger med her inne så dukker det nok opp en foklaring på dette som er bedre formulert, mer fullstendig og sammenhengende enn det jeg nå har gitt deg.

     • I de tre siste avsnittene dine har du knekt den berømte «FrP-koden». Eller mer presist hvorfor vanlige arbeidsfolk stemmer på høyrepopulister Jeg ser frem til dine kommende artikler, og håper de blant annet vil ta for seg konflikten mellom en liberal innvandringspolitikk og arbeiderklassens interesser. Dette er en problemstilling alt for mange på venstresiden kvier seg for å gå inn i, men der det er helt nødvendig med troverdige analyser og løsninger (i.e. noe mer enn moraliserende prat) hvis sosialister og sosialdemokrater skal vinne tilbake arbeiderklassen fra høyrepopulistene. Alt har som kjent en pris, også en liberal innvandringspolitikk. Når vanlige arbeidere ønsker en strengere innvandringspolitikk er det sjelden fordi de er «rasister», men fordi de mer enn noen andre kjenner innvandringens pris på kroppen. En venstreradikal analyse som ikke tar dette på alvor er verdiløs.

     • AvatarEirik Kolstad // 2015-06-30 kl 15:07 //

      Det var ikke meningen å stakkarsligjøre noen, men ser at innlegget kunne tolkes dit hen. Fremmegjøring er ikke forbeholdt folk nederst på rangstigen. En person som føler utilfredshet, som følge av manglende innflytelse på omgivelsene trenger ikke å ha liten innflytelse, relativt til hva andre folk har, men i forhold til sine egne krav om innflytelse. At det tradisjonelt har vært mange «rasister» i det du omtaler som småborgerskapet, er ikke så rart, da dette sannsynligvis er den gruppen der misforholdet mellom folks ambisjoner og resultater er størst. Den frustrerte småborgeren som ikke blir rik nok, den frustrerte småborgeren som ikke får statusen han forventet av rikdommen, statusen som ikke ga tilfredsheten og lykken man søkte.. Hatet vi ser i dag er et reaultat av et samfunn som skaper behov, som det ikke greier å tifredsstille, samtidig som det ikke greier å tilfredsstille behov som var der fra før av.

      Media skaper ikke rasistisk hat, men er med på gjøre det legitimt for folk å kanalisere sitt hat mot innvandrere. Rasisme skaper ikke hat. Hat skaper rasisme. Derfor er det bra at du ikke kaller folk for rasister, fordi problemt til disse menneskene er ikke dypest sett deres holdninger, men følelser. Skal man komme i dialog med folk som er blitt kapret av høyrepopulister, er man nødt til å ta innover seg utfordringene knyttet til innvandring. Gjør man det, blir det langt lettere å kommunisere problemene med kapitalismen, for det er det man er nødt til. Man må gjøre det klart at det kapitalistiske system er et menneskefiendtlig system som MÅ byttes ut. Det må man gjøre hver eneste gang man snakker om politikk, og da må man knytte alle problemer, som f.eks. rasisme, opp mot dette systemet. Og anti-rasisme må basers på anti-kapitalisme, ikke liberal humanisme.

     • AvatarLuminous // 2015-06-30 kl 17:09 //

      Hvilket system vil du erstatte kapitalismen med da?

      Når det gjelder «folk som er kapret av høyrepopulister» så lurer jeg på hvem som kommer i de kategoriene?

      Når det gjelder rasisme og innvandringskritikk så belyser denne artikkelen dette temaet:

      http://www.rights.no/2015/06/innvandringskritisk-er-ikke-det-samme-som-rasist/

     • AvatarEirik Kolstad // 2015-06-30 kl 19:28 //

      Et system der alle banker er underlagt demokratisk kontroll, og alle bedrifter er eid av arbeiderne. Et flat samfunn uten klasser eller lag. Selvsagt vil enkelte person ha mer makt enn andre, men visse grupper skal ikke være mektigere enn andre.

      Med folk som er kapret av høyrepopulister, mener jeg relativt fattige folk, som ikke er tjent med høyrepopulistenes politikk. Mange som stemte FRP, for eksempel, er ikke tjent med partiets liberalistiske politikk. Muligens er ikke dette eksemplet overførbart til andre land, da høyrepopulistene i andre land ofte er sosialkonservative og ligger nærmere venstresiden når det kommer til økonomisk politikk. Jeg skal heller ikke nekte for at underklassen i f.eks. Sverige har måttet betale for landets innvandringspolitikk, men det er ikke innvandring som har skapt den økonomiske krisen.

     • AvatarLuminous // 2015-06-30 kl 20:13 //

      Om jeg forstår deg rett så er det et kommunistisk styresett du ønsker?
      Hvis så er tanken god men det fungerer jo aldri i praksis.

      Sannsynligheten for at noe skal endres i Norge er svært liten. Skal et «opprør/ revolusjon» finne sted, må det være en sterk misnøye hos store deler av befolkningen og slik er det ikke i Norge i dag.

      Nordmenn flest har det veldig godt og det er ikke uten grunn at innbygere i mange land ønsker å ha det som oss.

      Strukturen i Norge er svært flat med de aller fleste tilhørende i middelklassen.

      At den liberalistiske strategien til Frp og Høyre er uheldig for arbeidere er jeg helt enig med deg, i likhet med Arbeiderpartiets bidrag til innføring av sosial dumping.

      Når det gjelder innvandring må en også der forsøke å opptre nyansert. Det er stor forskjell på den verdiskapende innvandringen og den som inkluderes i det vi omtaler som mislykket integrering som påfører fellesskapet kostnader.

      Velferdsnivået i Norge er avhengig av både retter og plikter, så dersom det ikke føres en bærekraftig politikk vil en måtte gjøre drastiske tiltak. Det er vel omtrent det Sverige er i ferd med å innse.

      Det er ikke «eliten» eller politikere som blir berørt av den store innvandringen. Det er de med minst ressurser som blir skviset når migrasjonsverket med uttømmelig lommebok, kjøper/ leier boliger for å bosette flyktninger/innvandrere.

      Da vil du få reaksjoner som dette og det er svenske myndigheter/ venstresiden som må ta skylden at det oppstår frustrasjon og gnissinger når noen tjener seg søkkrik på innvandringen og kaster etniske svensker på gaten:

      https://www.youtube.com/watch?v=NvrRHvM8-og

     • AvatarEirik Kolstad // 2015-07-02 kl 17:55 //

      Ja, man kalle det for et kommunistisk styre, da makten vil ligge hos de lokale kommunene, som dikterer staten og ikke omvendt. Hvorvidt det vil fungere i praksis vet man ikke, men så fremt at man ikke innfører total planøkonomi, så er det høy sannsynlighet for at et slikt flat system vil fungere. Problemet med Sovjet og Kina var, etter min mening, at de ikke overførte makt til lokal organer, slik at folk ble vandt til hierarkiet og dermed «godtok» fremmedgjøringen det førte med seg.

      Med andre ord var problemet, det samme problemet som kapitalismen fører med seg: Sentralisering av makt. Når makten blir så konsentret som den er blitt i dag, at banker kan diktere politikken til stater, så er det gått så langt at man ikke har noe annet valg enn å ta vekk disse bankenes maktgrunnlag. Dette vil nødvendigvis få store konsekvenser for resten av samfunnet. Så store konsekvenser at man nødvendigvis også forandrer på andre eierforhold i samme slengen. Derfor kan man like godt innføre et helt nytt system som er tilnærmet uten hierarki, når man først er i gang.

      Det er jo ikke noe poeng i å gjenta historien, ved å sette opp et nytt hierarki, som skaper nye motsetninger, som skaper konflikter, som øker motsetningene, som til slutt blir så store at systemet bryter sammen..

     • AvatarLuminous // 2015-07-02 kl 18:05 //

      Jeg er 100% enig med deg, helt fantastisk!

      Når det gjelder argumentet om at den «kommunistiske modellen»aldri har blitt prøvd ut, så er det et slitt utsagn men også korrekt. Årsaken er nok så enkel, at den fungerer bare på papiret(i teorien). Den er dømt til å mislykkes ene og alene pga den involverer mennesker og de blir beruset av makt. Da blir det akkurat som i Sovjet og Kina (hvem vet hvor mange som døde av det)

      Derfor mener jeg at den styreformen vi har i Norge er den beste tross alt ( det er en del urettferdig fordeling av verdier)

      De som tror det vil bli store endringer, bør revurdere om den tiden de bruker på å drømme/ argumentere for kommunisme, heller bør brukes på å påvirke dagens system til å bli mer rettferdig.

     • AvatarEirik Kolstad // 2015-07-02 kl 19:07 //

      Dagens system er kapitalistisk, og derfor også maktkonsentrerende, noe vi ser komme til uttrykk gjennom økte forskjeller. Det norske sosialdemokratiet, er kanskje den beste styreformen som har vært, men det forandrer ikke på at denne styreformen blir spist opp av kapitallogikk. Skal man ha et sosialdemokrati, så må demokratiet kontrolere pengene, noe som innebærer radikale forandringer og en totalrenovering av dagens system.

      Det du sier om Kina og Sovjet, er gode innvendinger mot leninisme, maoisme og alt annet tull som forutsetter et eliteparti, men innvendingene angår ikke kommunisme. Kommunisme er mulig, om man ikke forsøker å innføre det ved hjelp av et sosialistisk diktatur, og heller satser på brei folkelig deltagelse(parlamentet, fagforeninger og forskjellige former for ikke-voldelig aksjonisme og aktiviteter). Skal må få brei deltagelse må man tilate at store deler av produksjonen bli fordelt gjennom markedet, eller så får man ikke støtte fra «småborgerskapet». På den andre siden, så kan man ikke tilatte at hierarkier oppstår, og derfor må bedriftene være eid av arbeiderne, noe som også mest sannsynlig vil føre til at effektiviteten øker.

     • AvatarLuminous // 2015-07-02 kl 20:01 //

      Igjen er jeg helt enig med deg og ønsker at det du beskriver kunne bli en realitet, men det er nok mer utopi.

     • AvatarEirik Kolstad // 2015-07-02 kl 21:45 //

      En gang i tiden var dagens demokrati også en utopi.

     • AvatarLuminous // 2015-07-02 kl 23:52 //

      Godt poeng men da var det kanskje sterkere grunn til misnøye?
      Hvem vet, jeg sier ikke at du tar feil, mine kommentarer er bare min mening.

  • AvatarTorgeir Salih Holgersen // 2015-06-26 kl 11:49 //

   Det er viktig å være klar over at dersom et land velger å tillate kringkasting av rasistisk propaganda, er det direkte i strid med menneskerettighetene, slik de er nedfelt i FNs konvensjoner. Dette er hva som står om ytringsfrihet og rasisme i Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter:

   Article 19

   1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

   2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

   3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

   (a) For respect of the rights or reputations of others;

   (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

   Article 20

   1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.

   2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

 5. AvatarThorgeir Bredesen // 2015-06-27 kl 02:00 //

  Svarte drepte over 400 hvite i USA i fjor. Svarte i Sør-Afrika har myrdet 60 000 hvite. 7000 hvite drept av innvandrere i Tyskland. Hvor er tårene?

  Personlig finner jeg det ganske rasistisk at hvite liv er så uendelig mye mindre verdt for «De Gode» som dere i Radikal Portal enn svarte liv er. Hater dere hvite mennesker?

 6. AvatarMagne Andersen // 2015-06-27 kl 06:21 //

  Den tragedien som rammet denne kirka bør defineres som hva den er. Og vedkommende avskum bakom som vedkommende. Dette var rasistisk terror og gjerningsmannen var en rasistisk terrorist.

  Men når man ønsker å skape et inntrykk av at terrorismen og terroristen skal definere Usa så er det kort fortalt feil. Bare ta utgangspunkt i fakta. Den amerikanske presidenten er svart. Og blant presidentkandidater så har man bl.a den svare republikaneren Carson. Og etter tragedien så kunne republikanske guvernøren Nikki Haley opplyse at sørstatsflagget ville nå bli tatt ned fra offentlige bygninger og hvor den svarte republikaneren Tim Scott sto like ved.

  Å hevde at slike rasistiske avskum som denne Roof eller Timothy Mcveigh definerer Usa og hvite er like skivebom som at de svarte rasister i Black Panther definerer Usa og svarte.

  Og da har man ikke engang kommet inn på alle lover og regler som har kommet på plass for å forhindre diskriminering. Og hvis man ser på tallene for hvem som skyter hvem, så forteller det at tragedien i denne kirka er et unntak. De som i overveldende grad skyter svarte mennesker er andre svarte mennesker. Og hvis man hadde hatt en mindre ideologisk president, så er det mulig at det hadde vært på bakenforliggende årsaker. For å sette på spissen: Det er hverken «right-wingere» på talkradio, Fox News eller hvite «slemme» politifolk som er grunn til at svarte»Shantee» på 18 år har 3 unger med 3 forskjellige fedre. Dette er noe afro-amerikanske miljøer må ta et oppgjør med selv.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2015-06-27 kl 09:56 //

   Du skjønner kanskje at det har en veldig negativ påvirkning på et samfunn når de aldri har fått hjelp, kun problemer av politiet. Slik er det for mange nabolag i USA hvor brorparten av befolkninga er svart. Når den offentlige skolen barna må gå på i tillegg er falleferdig, det er vanskeligere å få seg jobb på grunn av hudfargen, de fleste institusjoner for høyere utdanning tar betalt, jobben på Wal-Mart betaler så lite at du lever under fattigdomsgrensa skjønner du kanskje at dette handler om mer enn at det er mange som får barn tidlig. Kanskje du også skjønner at sosiale forhold i større grad fører til at folk får barn tidlig enn vice versa.
   Har du lyst å få dette forklart på en mye bedre måte en jeg er i stand til anbefaler jeg deg å se The Wire, for øvrig kanskje den beste TV-serien som er laget så du er garantert god underholdning samtidig som du får ny innsikt.

 7. AvatarSigurd Evensen // 2015-06-27 kl 12:21 //

  Her burde faktisk den som skriver være oppmerksom på at det er de svarte i USA som er mest kriminelle og skaper sosiale problemer.
  Dette er et faktum som ingen med noen som helst troverdighet kan nekte på.
  Å komme trekkende med en episode der en tilbakestående hvit guttehvalp har drept noen svarte som bevis for rasisme er jo bare tøv.
  En annen ting er jo at svarte dreper hvite i USA daglig.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2015-06-27 kl 15:06 //

   Sosiale problemer er det de med makt som skaper og svarte har relativt lite makt i USA selv om landet nå har en president som har en svart far.

   Politiet i USA dreper veldig mange svarte og utsetter dem for systematisk diskriminering noe som gjør at folk i svarte nabolag sjeldent føler at politiet er der for å hjelpe dem, slik de skal, men heller for å lage kvalme. Rasistiske terroraksjoner er ikke uvanlige i USA. At du bagatelliserer det som har skjedd og til og med ser ut til å benekte at det finnes rasisme er ganske drøyt.

   • AvatarSigurd Evensen // 2015-06-27 kl 17:41 //

    Det du skriver her er det noe få venstrevridde som vil ha folk til å tro.
    Du skal være klar over at det er mange svarte i politiet i USA, og at det stort sett skrives om hvite politimenn som skyter svarte forbrytere.
    I disse episodene som har vært oppe i mediene så ville forbryteren blitt skutt her i landet også om det var her de hendte.
    Når det gjelder rasisme så går det begge veier så det burde ikke være noe tema i det hele tatt.
    Faktum er at de svarte i USA har langt større tilbøyelighet til å ty til rus og kriminalitet enn hvite, og de sitter langt mer i fengsel enn hvite mennesker.
    Nå har jeg faktisk jobbet noen år i Afrika så jeg kjenner de svartes mentalitet, ser du.

    • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2015-06-27 kl 21:13 //

     Nei Sigurd Evensen, det Møllersen skriver er ikke bare noe «noen få venstrevridde som vil ha folk å tro», men virkeligheten slik den faktisk fremstår. Det du skriver er derimot noe av det mest rasistiske pisspreiket jeg har hatt uheldigheten av å måtte lese på dette forumet! La meg få lov til å gjøre det du ikke gjorde, begrunne min påstand.

     Den afrikansk-amerikanske befolkningen utgjør 13,2 % av USAs befolkning, i politiet utgjør de 12 %, altså ganske tilnærmet befolkningen forøvrig. De er altså også i Politiet en minioritet.
     http://www.wsj.com/articles/percentage-of-african-americans-in-u-s-police-departments-remains-flat-since-2007-1431628990

     Politiet skyter og dreper også hvite i USA, faktisk så utgjør de en majoritet av de som blir drept av politiet. 42 % av de som ble drept under arrestasjoner av politiet i USA mellom 2003 og 2009 var hvite, 32 % var afroamerikanere og 20 % var av søramerikansk opprinelse, såkalte «hispanics». Skjevheten i dette kommer tydelig frem når man vet at den afroamerikanske befolkningen kun utgjør 13,2 %, det er altså over dobbelt så stor sjans for å bli drept av politiet om man er svart enn om man er hvit.
     http://www.stltoday.com/news/local/crime-and-courts/average-of-one-person-a-day-killed-by-police-but/article_36b96a29-3267-5cc8-aa51-046d7744ea52.html
     http://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/01/black-americans-killed-by-police-analysis

     Svarte har aldeles ikke større tilbøyelighet til rus og krimminalitet en det hvite har. Svarte utgjør 12 % av narkotikamisbruket i USA, 38 % av narkotikarelaterte arrestasjoner og hele 59 % av de som sitter inne for narkotikakrimminalitet er svarte. 5 ganger så mange hvite bruker narkotika i USA, alikevel blir svarte fengslet for det 10 ganger oftere en hvite, hvorfor? Det kan ha med rasismen å gjøre. I 2005 frigjorde US department of justice en rapport som viste at 9% av hvite, 9% av svarte og 9% av «hispanics» ble stoppet i traffiken og dette høres jo ganske likestilt ut, men rasismen kommer til syne når man ser hvilke reaksjoner disse rutinekontrollene fikk for de forskjellige gruppene. Av de stoppede fikk 18 % av de svarte og søramerikanske traffikantene en advarsel mot 27% av de hvite. Mens bare 3 % av hvite ble ransaket ble 10 % av svarte og 11% av «hispanics» gitt samme behandling. 2% av hvite ble ilagt håndjern, mens 6,4% av svarte og 5,2% «hispanics» måtte gjøre det samme. Til slutt ble igjen 2% av hvite arrestert mot 5,8 % 0g 5,2 % for henholdsvis svarte og «hispanics».
     http://www.naacp.org/pages/criminal-justice-fact-sheet
     http://blackdemographics.com/culture/crime/

     Sosiale risikofaktorer for krimmenalitet er mange, men jeg kan ta noen eksempler:
     I utdanningen fullfører kun 63,6 % afroamerikanere «high school» mot 80,6 % i befolkningen generelt og 19 % svarte mot 29% i den generelle befolkning har en bacholr grad. 24,2% av svarte lever i fattigdom mot 11,8% i resten av befolkningen. Den afrikansk-amerikanske befolkningen leier mer og eier mindre bolig en det befolkningen generelt gjør, har lavere inntekt og har dobbelt så høy arbeidsledighet (rundt 10%) som befolkningen forøvrig.
     http://blackdemographics.com/

     Disse sosiale faktorene er selvsagt oppgaver som makthavere har ansvar for og hvem er så disse makthaverene? Vel, den amerikanske kongressen hadde i 2014 under 10% svarte representanter, kansje ikke så urettferdig sier kansje noen, med tanke på at svarte utgjør rundt 13% av befolkningen, men la oss se på senatet: Av 100 senatorerer er en, en eneste en, svart. Det har faktisk kun eksistert 9 afroamerikanske senatorer gjennom historien, ni!
     https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate
     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African-American_United_States_Senators
     http://editions.lib.umn.edu/smartpolitics/2013/08/28/african-american-us-representa/

     Ut fra dette kan man tydelig se at det er overliggende strukturer skapt av eller ignorert av landets makthavere som er skyld i denne skjevheten og at svartes interesser ikke blir ivaretatt.

     Det at du påberoper deg autoritet på «svartes mentalitet» fordi du har «jobbet noen år i Afrika» og i tillegg mener at dette kan appeleres til svarte i USA vitner om en verdensanskuelse ikke bare preget av vrangforståelse men direkte idioti. Du mener implisitt at en svart man i Uganda er det samme som en svart kvinne i USA, dette er selve kroneksemplet på generaliserende rasisme. Faktum er at afrikanske amerikanere var og er en undertrykt folkegruppe som daglig blir utsatt for en strukturell og alltomgripelig rasisme og det kan vi ikke bare sitte å se på!

     • AvatarSigurd Evensen // 2015-06-27 kl 21:30 //

      Uten å gå god for tallene dine og prosentfordelingen du her kommer med så beviser du jo akkurat det jeg skrev i min forrige kommentar!
      De svarte er overrepresentert når det gjelder kriminalitet, og å droppe ut av skolen, osv.
      Og som sagt så går rasisme begge veier.
      Faktisk kan de i USA bare angre i dag på at de ikke sendte de frigitte slavene til Liberia i sin tid.

     • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2015-06-27 kl 22:41 //

      Tallene jeg oppgir har jeg gitt kilder på, men det ser ikke ut til å ha noe å si da budskapet mitt har gått deg over hodet, nemlig at denne skjevheten kommer av rasistiske strukturer i sammfunnet, ikke fra en iboende tendens til krimminalitet. Rasisme mot hvite er marginal og lite slagkraftig, men det er ikke den strukturelle stats- og hverdagsrasismen som eksklusivt rammer ikke-hvite. Det sister utsagnet ditt er foresten så rasistisk at jeg har problemer med å tro at du mener alvor.

     • AvatarSigurd Evensen // 2015-06-27 kl 23:01 //

      Siden du vil til bunns i dette så må du ta innover deg forskning som er gjort på dette.
      Vi vet at lav IQ er ganske avgjørende når det gjelder kriminell tilbøyelighet.
      Vi vet også utfra forskning at nederst på IQ listen kommer Australske urfolk, dernest svarte folk fra Afrika.
      På topp når det gjelder IQ kommer folk i Japan, og Kina området, etterfulgt av europeere.
      All bortforklaringen når det gjelder svartes kriminalitet i USA er jo bare oppspinn og tøv.
      Som tidligere sagt så har jeg jobbet noen år i Afrika så jeg kjenner svarte afrikaneres mentalitet, og ved å følge med på nyhetene der fikk jeg innblikk norske medier ikke formidler til det norske folk.
      Kanskje du må se deg litt om andre steder enn i sosialistiske organisasjoner og sosialistiske medier.

     • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2015-06-28 kl 15:22 //

      (Posten jeg egentlig skulle svare på er heldigvis fjernet, men jeg svarer hær i stedet

      Lav iq er medvirkende, men langt fra avgjørende, på om en person utvikler en krimminel løpebane. Noen kritikere hevder også at det er antisosial oppførsel som fører til lav iq og ikke lav iq som fører til antisosial oppførsel. Andre faktorer som er mer avgjørende en iq er kjønn, alder, støtte fra andre, fattigdom, utdanning, psykologisk helse, boforhold og famile. Særlig den sistnevnte er viktig og dette kan være med på å forklare hvorfor krimminalitet ser ut til å være mer prevalent hos afroamerikanere enn andre, ettersom deres sosiale status ofte er lavere samenlignet med andre i samfunnet.
      http://www.personalityresearch.org/papers/jones.html

      Afroamerikanere har fra begynnelsen hatt dårligere utgangspunkt en andre etnesiteter i USA og henger derfor etter. De henger etter på bl.a. lønn, skole og bolig pga politikk som har gjort det vanskeligere for dem å oppnå samme nivå som andre i samfunnet. Det tydeligste eksemplet på dette er segregeringspolitikken, ett annet er eksempel er forskjellsbehandlingen på svart og hvit i boliglån-sammenheng på 50, 60,70 og 80 tallet. Denne politikken (laget av hvite men) førte til gettofisering. Denne gettofiseringen gjorde at den oppvoksende generasjon ble født inn i områder med mye krimminalitet, fattigdom, narkotika, dårlige skoler og tenårings-graviditeter. En ond sirkel altså.
      http://www.onbeing.org/program/seeing-poverty-after-katrina/extra/history-poverty-america-chapter-1/2152

      Sammenhengen mellom etnisitet («race» er ett engelsk begrep som ikke kan oversetes med «rase») og iq er diskutert og det finnes ingen konsensus, men det er av mange sett på som en rasistisk problemstilling.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_intelligence

      Jeg har kildeført min argumentasjon grundig (i motsettning til deg) så det er utrolig arogant av deg å avfeie det som «bortforklaringer og tøv» uten at du gjør den minste innsats på å dokumentere hvorfor. Når jeg ser at du legger ditt opphold i Afrika til grunn for din «kunnskap» på afrikaneres (og da i ditt syn også amerikanske afrikaneres) mentalitet nok en gang, begynner jeg å tvile på at du i det hele tatt leser det jeg skriver. I alle tilfeller gjentar jeg at slike rasistiske holdninger hører til en tid og «vitenskap» (raselære, eugenics) de fleste av oss heldigvis er forbi. Ønsker deg velkommen tilbake i debbaten når du har tatt steget inn i det 21 århundret.

      (Beklager eventuelle skrivefeil, har ikke retteprogram på denne pcen).

     • AvatarSigurd Evensen // 2015-06-28 kl 15:28 //

      Kanskje du skal google «rase og IQ» og komme igjen etter at du har lest litt der?

     • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2015-06-28 kl 19:05 //

      Jeg ser at du har sensurert innlegget ditt som nettopp ble slettet med ca 90% og står igjen med din oppfordring om å google «rase og iq». Hadde du lest min post og sett litt på kildene mine så hadde du sett at jeg faktisk følgte rådet ditt. Det er nå åpenbart for meg at du verken leser hva jeg skriver skikkelig eller svarer på noen av mine påstander eller spørsmål. Slike som deg har jeg kastet bort mye tid på tidligere (jeg bruker faktisk tid på mine kommentarer og innlegg i respekt for mine med-debattanter), så dette blir det siste du hører fra meg, jeg kommer ikke til å svare på kommentarer eller innlegg fra deg i fremtiden ettersom jeg ser det som bortkastet tid, du er svartelistet fra min side. Lykke til videre.

     • AvatarSigurd Evensen // 2015-06-28 kl 19:56 //

      Du nekter å ta til deg seriøs forskning på området ser jeg.
      Er det på grunn av at det ikke er politisk korrekt?
      Du skal vite det at fakta er ikke noe dumme politikere bare kan vedta, en må gjøre undersøkelser rundt hva som kan kalles fakta.

Kommentarfeltet er lukket.