På tide å si stopp

Nazistene demonstrerer og politiet legger til rette. Foto: Peter Isotalo

Det er ikke bare venstresiden som er bekymret over utviklingen til Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Dette er Nordens største og mest voldelige naziorganisasjon.

Øivind Bergh
Om Øivind Bergh (14 artikler)
Øivind Bergh. Dr. scient. i mikrobiologi, forsker, aktiv sosialdemokrat, antirasist og i fagbevegelsen. Tilhenger av kunnskapssamfunnet.

Det er en klart stigende tendens i bruken av vold fra Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM), selv om voldselementet har vært tilstede hele tiden i de 20 åra organisasjonen har eksistert. De siste par åra har demonstrasjoner med tydelig voldsretorikk og klare trusler om fysisk vold vært gjennomført flere steder i Norden, og DNM har også vokst mye.

Etter flere voldshandlinger som kulminerte med at en motdemonstrant ble sparket i hjel i Helsinki i august i fjor har finske myndigheter innledet en prosess for å få organisasjonen forbudt. En rettssak i Tampere om dette forbudet ventes avsluttet i oktober.

LES OGSÅ: Dagen politiet i Fredrikstad tok side med en nynazistisk terrororganisasjon

Å forby en organisasjon er alt annet enn uproblematisk i et demokrati, og resten av Norden har foreløpig lagt seg på en annen linje.

Patrik Oksanen er en borgerlig-liberal svensk redaktør og journalist som er bredt respektert, særlig for sine store kunnskaper om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hans ferske analyse av DNM er svært lesverdig:

”De spelar på vår rädsla för att steg för steg kunna ta över det offentliga utrymmet oavsett om det är i utanförskapsområden eller på Göteborgs gator. Steg för steg pressas blåljuspersonal, myndigheter och laglydiga medborgare bort när våldets, hatets, och fruktans apostlar kliver fram.”

Oksanen er helt tydelig på at DNMs aksjoner er utenfor det lovlige:

”Det är också hot. Att skandera namn på polischefer och därefter”folkförrädare” är inget annat än olaga hot. Särskilt i kontexten att NMR varit tydlig med vilken behandling som ”folkförrädare” har att vänta.”

Sverige har også lovmessig grunnlag for å dømme for trusler mot folkegrupper, basert på nazisme. Også dette grunnlaget er tilstede:

«Dessutom slog Högsta Domstolen fast 1996 i en prejudicerande dom att det går att döma någon för hets mot folkgrupp genom bärande av symboler med anknytning till nazismen. Kopplingen behöver vara ”otvetydig”. Vilket det i det här fallet får anses vara. NMR:s Tyrsruna är hämtad från 32:a SS grenadjärdivisionen «30:e januari». Namnet är efter årsdagen för Hitlers makttillträde.»

Politiet har spesifikt advart DNM mot å benytte Tyrsrunen i den tillyste demonstrasjonen i Gøteborg 30. september i år. Likevel var det akkurat det DNM gjorde i den ikke-omsøkte ”spontane” demonstrasjonen i samme by 17. september. DNM utfordrer helt bevisst de grenser politiet har satt, i den hensikt å skape frykt hos jøder, homser, antinazister, og vanlige borgere:

«Det är en utstuderad politisk taktik att orsaka största möjliga rädsla i samhället. Det från en organisation som har medlemmar, just i Göteborgstrakten, som begått flera attentat efter att de utbildats paramilitärt i Ryssland. Det är otänkbart att NMR-folket kunnat få utbildningen utan de ryska säkerhetstjänsternas välsignelse.»

LES OGSÅ: Svensk terrorforsker: — Den nordiske motstandsbevegelsen er definitivt en terrorgruppe

Koblingen til Russland er ekstremt problematisk, og Oksanen er ikke en vanlig synser om russiske sikkerhetstjenester. Det er veldokumentert at de svenske nazistene har vært på treningsleir hos russiske høyreekstremister. Dette var de samme personene som nå er dømt for flere bombeattentat i Gøteborgsområdet.

Det er vanskelig å imøtegå Oksanens spekulasjon om at russisk etteretningstjeneste må ha visst om dette, og godkjent det, ihvertfall de delene av aktiviteten som bestod i treningsopphold hos russere, på russisk jord. Det er simpelthen sannsynlig at det er slik. Vi vet at også norske nazister har bånd til Russland, men ikke på samme nivå. Så er da også DNM svært mye sterkere i Sverige enn i Norge.

Det er vanskelig å komme utenom konklusjonen:

Nazistene i DNM har antakelig mektige allierte i Russland.

LES OGSÅ av Øivind Bergh: Når vi ikke lenger kan ha tillit

Så langt har svensk politi inntatt den samme holdningen som vi så hos det norske i Kristiansand. Demonstrasjonen var ikke tillyst og omsøkt, men politiet lot den gå. Det er heller ikke noe krav om tillatelse for demonstrasjoner, bortsett selvsagt fra vanlige ordenshensyn. Som i Kristiansand ble også dette utfordret. Alle andre som tilfeldigvis var tilstede ble tvunget til å stoppe opp, vike unna, gi plass for en marsjerende bande uniformerte menn med skjold.

Neste planlagte demonstrasjon i Gøteborg vil foregå 30. september. Det er neppe tilfeldig at den sammenfaller med at det jødiske samfunnet i byen da feirer helligdagen Yom Kippur. DNM ønsket å gå rett forbi synagogen, noe politiet klart motsetter seg. Dette er en enorm provokasjon fra nazistenes side.

Det er selvsagt tillyst motdemonstrasjoner. Vil vi få en situasjon, som i Norge, der politiet primært ser motdemonstranter som en trussel, kanskje til og med betrakter antirasister og nazister som likeverdige? I Norge fikk vi i praksis en situasjon der hensynet til nazistenes ytringsfrihet gikk foran motdemonstrantenes. I Kristiansand ble en motdemontrant først fysisk angrepet av nazistene, og deretter arrestert av politiet. De om angrep mannen, gikk fri. Sveriges noe sterkere lovgivning mot nazistiske uttrykk gir kanskje grunnlag for litt mer optimisme. Men samtidig minner Oksanen om det siviliserte samfunnets utilstrekkelighet, her i form av politiressurser:

«Kanske det mest oroväckande är dock insikten att polisen i Göteborg hade svårt att agera på något annat sätt utan att öka riskerna oacceptabelt mycket för personalen på plats. Beredskapen att hantera ett par uppdykande plutoner paramilitära nazister en vanlig söndag utan förvarning finns inte – inte ens i Sveriges näst största stad.»

Voldelige motdemonstrasjoner er akkurat det nazistene håper på. Å opprettholde respekt for Statens voldsmonopol må være en viktig strategi for å vinne kampen mot DNM. Antirasistene må aldri synke ned på nazistenes voldelige nivå, uansett hvor ”fristende” det blir. Men det krever også at myndighetene er villig til å bruke voldsapparatet når grenser overskrides. Og grensen må gå ved vold, og ved trusler om vold mot enkeltpersoner eller folkegrupper.

LES OGSÅ: Nynazistisk terrororganisasjon aksjonerte i Lillehammer — politiet lot dem holde på

Dette er definitivt tiden for å reflektere over Karl Poppers beskrivelse av toleransens paradoks, slik Arnfinn Pettersen gjør i Humanist.

”Poenget med slike grupper er at de plasserer seg selv «utenfor loven». Det innebærer at de grep vi velger å møte dem med må befinne seg innenfor lovens rammer. Som sivilpersoner kan vi møte dem med (mot)demonstrasjoner og andre politiske markeringer. Men i den grad det skal brukes makt (utover rent selvforsvar, selvsagt), må det skje i form av rettsstatens metoder: Ved hjelp av politi og rettsvesen.”

Også flere norske samfunnsdebattanter (Bahar, Bangstad, Emberland, Kohn og Lysaker) har nylig i Aftenposten oppfordret til bruk av eksisterende norsk lovverk for å hindre DNMs demonstrasjoner.

«Ytringsfriheten er ikke i noe land ubegrenset. Ytringsfriheten er heller ikke overordnet andre menneskerettigheter. Ytringsfriheten må og skal balanseres mot andre menneskerettigheter. Ingen stat er dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for å ha nedlagt forbud mot nazistiske demonstrasjoner.»

Situasjonen er alvorlig. Frihet, menneskerettigheter og andre liberale samfunnsverdier blir utfordret under trusler om vold. Og politiet har så langt reagert unnvikende. Kall det gjerne feigt. Det finnes en tid for å ikke lenger godta.

Det bør ikke fortsette slik, konkluderer Oksanen, men vårt forsvar mot nazistisk og annen terror er spinkelt:

«Den yttersta tunna blåa linjen är alldeles för tunn. De vet de som spelar på vår rädsla. Och det gör vår samtid till riktigt farlig»

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.