— Internasjonale organisasjoner er gjennomkorrupte

Foto: Basil D Soufi

Korrupsjon og lovbrudd er en gjennomgående trend i store internasjonale organisasjoner som FN og EU. Nå er det på tide at sannheten kommer fram i dagen, mener den amerikanske varsleren Kathryn Bolkovac.

Nyhet
Om Nyhet (718 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Boger

Nylig ble verden gjennom media kjent med seksuelle overgrep fra FN-styrken i Den Sentralafrikanske Republikk. Tidligere har organisasjonen vært i medias søkelys for lignende saker og korrupsjonsskandaler etter at flere FN-ansatte selv har stått fram med historiene.

Bolkovac er selv en av disse, etter at hun i 1999, fortalte om FN-styrkenes medvirkning i hallikvirksomhet og menneskehandel i Bosnia, hvor hun tjenestegjorde i organisasjonens politistyrke. Når Radikal Portal møter henne i forbindelse med Norges Fredsråds «whistleblower-week» i Oslo er hun ikke i tvil om at det fortsatt finnes en rekke skandaler og lovbrudd innen organisasjonen verden ikke kjenner til.

— Hos meg finnes det absolutt ingen tvil om at FN er en gjennomkorrupt organisasjon som ikke lengre jobber for medlemslandenes beste, sier hun til Radikal Portal.

LES OGSÅ: Ikke gjør som Ellsberg – ikke vent med å varsle

Ber medlemslandene ta FN tilbake
Bolkovac mener det nå er på høy tid at medlemslandene igjen tar føringen i FN og tvinger organisasjonen til igjen å være der for deres beste.

— Dagens byråkratiske toppledelse er fullt klar overproblemene i organisasjonen, men ønsker ikke å gjøre noe med dem. Derfor er det nå på tide at de presses til dette gjennom et klart og tydelig press fra medlemslandene.

Hun mener en av de viktigste faktorene for å kunne skape et slikt vellykket press er at flere varslere står fram med sine historier rundt hva som skjer av korrupsjon og lovbrudd i FN-systemet.

— Jeg er ikke i tvil om at det er mange der ute i de store internasjonale organisasjonene som sitter på lignende historier som den jeg opplevde. Derfor er det viktig at disse oppmuntres til å stå fram med sine historier slik at presset på endringer i systemene blir sterkere enn hva som er tilfellet i dag.

For å støtte op om varslere som ønsker å avdekke slike forhold, og da spesielt i forhold til seksualisert vold og menneskehandel, har Bolkovac tatt initiativet til opprettelsen av The Blue Code Campaign. Denne nettsiden vil spesielt sette et kritisk fokus på lovbrudd på lovbrud innen FN når det gjelder seksuelle overgrep og menneskehandel.

LES OGSÅ: Norge undergraver demokratiet ved lobbyvirksomhet i EU

Generalsekretæren bare en ‘nikkedukke’
Bolkovac er også vært kritisk til rollen FNs generalsekretær spiller i organisasjonens kamp mot korrupsjon og overgrep. Hun mener uttalelser fra generalsekretær Ban-Ki-Moon om at korrupsjon innen organisasjonen hører fortiden til, viser at den valgte lederen egentlig har liten styring over egen organisasjon og byråkrati.

– Generalsekretæren framstår i dag ikke som noe annet enn en ‘nikkedukke’ for toppbyråkratene når han tydligvis verken vil vite noe om hva som faktisk foregår bak kulissene eller gjøre noe for å rydde opp i organisasjonen.

Store problemer også i EU
Det var ikke bare FN som kom under kritisk søkelys fra Bolkovac også EU mener hun sliter med både korrupsjon og menneskerettighetsbrudd.

— Korrupsjonen en har sett i EU-systemet over lang tid har ikke bare forsvunnet i løse luften i løpet av de siste ti årene.

Bolkovacs syn når det gjelder EU støttes av den britiske advokaten Maria Bamieh. Bamieh var aktor for EULEX, EUs egen anti-korrupsjonsorganisasjon i Bosnia. Det var før hun fikk sparken etter å ha varslet til media om en korrupsjon i systemet.

— Ut i fra mine egne erfaringer er jeg ikke i tvil om at korrupsjon er et stort og utbredt problem innen EU-systemet, understreker hun.

Bamieh er heller ikke imponert over hva hennes tidligere arbeidsgiver har gjort for å avsløre korrupsjon og lovbrudd innenfor egen organisasjon.

– Alle vanlige europeere burde kreve at EU-parlamentet når det gjelder deres vilje til å avdekke og bekjempe korrupsjon innad i EU-apparatet, slår hun fast.

LES OGSÅ: Varslere under angrep: — De som har makt gjør det de kan for å beholde den

Angrer ikke tross store konsekvenser
Begge kvinnene har etter at de varslet om overtrampene i deres respektive organisasjoner gått gjennom et personlig og økonomisk helvete. Ingen av dem har i dag noen jobb og gå til og de opplever stadig at deres tidligere arbeidsgivere forsøker å diskreditere dem på alle mulige måter. Til tross for dette er det ingen av dem som i dag angrer på at de ble varslere.

— Jeg angrer ikke på hva jeg gjorde. Slik situasjonen utviklet seg var det noe jeg følte jeg var nødt til, og da ikke minst med tanke på hvilke implikasjoner disse lovbruddene kunne få for helt alminnelige mennesker, sier Bamieh.

Amerikanske Bolkovac innrømmer at det har vært til tider svært tøft og holde seg gående etter at hun gikk ut med sin historie i 1999, men er klar på at hun ville gjort det samme en gang til om hun hade følt seg kallet til det.

— Det har vært vanskelige år etter at jeg varslet om ulovlighetene, men det eneste jeg angrer på er at jeg ikke gjorde mer den gang jeg fikk kjennskap til disse lovbruddene. For meg, som polititjenestekvinne, har dette hele veien vært et moralsk spørsmål.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.