— Internasjonale organisasjoner er gjennomkorrupte

Foto: Basil D Soufi

Korrupsjon og lovbrudd er en gjennomgående trend i store internasjonale organisasjoner som FN og EU. Nå er det på tide at sannheten kommer fram i dagen, mener den amerikanske varsleren Kathryn Bolkovac.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Nylig ble verden gjennom media kjent med seksuelle overgrep fra FN-styrken i Den Sentralafrikanske Republikk. Tidligere har organisasjonen vært i medias søkelys for lignende saker og korrupsjonsskandaler etter at flere FN-ansatte selv har stått fram med historiene.

Bolkovac er selv en av disse, etter at hun i 1999, fortalte om FN-styrkenes medvirkning i hallikvirksomhet og menneskehandel i Bosnia, hvor hun tjenestegjorde i organisasjonens politistyrke. Når Radikal Portal møter henne i forbindelse med Norges Fredsråds «whistleblower-week» i Oslo er hun ikke i tvil om at det fortsatt finnes en rekke skandaler og lovbrudd innen organisasjonen verden ikke kjenner til.

— Hos meg finnes det absolutt ingen tvil om at FN er en gjennomkorrupt organisasjon som ikke lengre jobber for medlemslandenes beste, sier hun til Radikal Portal.

LES OGSÅ: Ikke gjør som Ellsberg – ikke vent med å varsle

Ber medlemslandene ta FN tilbake
Bolkovac mener det nå er på høy tid at medlemslandene igjen tar føringen i FN og tvinger organisasjonen til igjen å være der for deres beste.

— Dagens byråkratiske toppledelse er fullt klar overproblemene i organisasjonen, men ønsker ikke å gjøre noe med dem. Derfor er det nå på tide at de presses til dette gjennom et klart og tydelig press fra medlemslandene.

Hun mener en av de viktigste faktorene for å kunne skape et slikt vellykket press er at flere varslere står fram med sine historier rundt hva som skjer av korrupsjon og lovbrudd i FN-systemet.

— Jeg er ikke i tvil om at det er mange der ute i de store internasjonale organisasjonene som sitter på lignende historier som den jeg opplevde. Derfor er det viktig at disse oppmuntres til å stå fram med sine historier slik at presset på endringer i systemene blir sterkere enn hva som er tilfellet i dag.

For å støtte op om varslere som ønsker å avdekke slike forhold, og da spesielt i forhold til seksualisert vold og menneskehandel, har Bolkovac tatt initiativet til opprettelsen av The Blue Code Campaign. Denne nettsiden vil spesielt sette et kritisk fokus på lovbrudd på lovbrud innen FN når det gjelder seksuelle overgrep og menneskehandel.

LES OGSÅ: Norge undergraver demokratiet ved lobbyvirksomhet i EU

Generalsekretæren bare en ‘nikkedukke’
Bolkovac er også vært kritisk til rollen FNs generalsekretær spiller i organisasjonens kamp mot korrupsjon og overgrep. Hun mener uttalelser fra generalsekretær Ban-Ki-Moon om at korrupsjon innen organisasjonen hører fortiden til, viser at den valgte lederen egentlig har liten styring over egen organisasjon og byråkrati.

– Generalsekretæren framstår i dag ikke som noe annet enn en ‘nikkedukke’ for toppbyråkratene når han tydligvis verken vil vite noe om hva som faktisk foregår bak kulissene eller gjøre noe for å rydde opp i organisasjonen.

Store problemer også i EU
Det var ikke bare FN som kom under kritisk søkelys fra Bolkovac også EU mener hun sliter med både korrupsjon og menneskerettighetsbrudd.

— Korrupsjonen en har sett i EU-systemet over lang tid har ikke bare forsvunnet i løse luften i løpet av de siste ti årene.

Bolkovacs syn når det gjelder EU støttes av den britiske advokaten Maria Bamieh. Bamieh var aktor for EULEX, EUs egen anti-korrupsjonsorganisasjon i Bosnia. Det var før hun fikk sparken etter å ha varslet til media om en korrupsjon i systemet.

— Ut i fra mine egne erfaringer er jeg ikke i tvil om at korrupsjon er et stort og utbredt problem innen EU-systemet, understreker hun.

Bamieh er heller ikke imponert over hva hennes tidligere arbeidsgiver har gjort for å avsløre korrupsjon og lovbrudd innenfor egen organisasjon.

– Alle vanlige europeere burde kreve at EU-parlamentet når det gjelder deres vilje til å avdekke og bekjempe korrupsjon innad i EU-apparatet, slår hun fast.

LES OGSÅ: Varslere under angrep: — De som har makt gjør det de kan for å beholde den

Angrer ikke tross store konsekvenser
Begge kvinnene har etter at de varslet om overtrampene i deres respektive organisasjoner gått gjennom et personlig og økonomisk helvete. Ingen av dem har i dag noen jobb og gå til og de opplever stadig at deres tidligere arbeidsgivere forsøker å diskreditere dem på alle mulige måter. Til tross for dette er det ingen av dem som i dag angrer på at de ble varslere.

— Jeg angrer ikke på hva jeg gjorde. Slik situasjonen utviklet seg var det noe jeg følte jeg var nødt til, og da ikke minst med tanke på hvilke implikasjoner disse lovbruddene kunne få for helt alminnelige mennesker, sier Bamieh.

Amerikanske Bolkovac innrømmer at det har vært til tider svært tøft og holde seg gående etter at hun gikk ut med sin historie i 1999, men er klar på at hun ville gjort det samme en gang til om hun hade følt seg kallet til det.

— Det har vært vanskelige år etter at jeg varslet om ulovlighetene, men det eneste jeg angrer på er at jeg ikke gjorde mer den gang jeg fikk kjennskap til disse lovbruddene. For meg, som polititjenestekvinne, har dette hele veien vært et moralsk spørsmål.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

7 kommentarer på — Internasjonale organisasjoner er gjennomkorrupte

 1. Hva er det som ikke er korrupt i vår tid?

  Stormaktene bruker internasjonale organisasjoner til å fremme sine egne snevre mål.

  Årsaken: USA står i fare for at dollaren snart taper sin posisjon som internasjonal valuta.
  Dollaren har vært veldig inntektsbringende for USA (det foregår nesten slik: USA trykker opp dollar og kjøper biler fra Japan, USA trykker opp dollar og kjøper olje fra Midt-Østen etc etc). Tapet av dollar som internasjonal valuta vil bli veldig smertefullt for USA, dette skyldes bla at USA over tid har flagget ut store deler av sin industri til Kina og India mfl. Tapet av dollar vil kanskje bety så mye som en halvering av levestandarden i USA eller mer. USA har plassert seg selv i en håpløs og desperat situasjon. I en slik situasjon bruker USA alle former for tvang, manipulasjon og skitne knep for å opprettholde sin maktposisjon. Dette fører til at veldig mye blir korrupt her i verden.

  EU er nok bare å regne for å være et lydrike underlagt USA som utfører alt det USA krever (feks slikt som blokade av Russland som kan undergrave økonomien i EU). Norge deltar i alle kriger som USA ønsker at Norge skal delta i. Norge bomber man feks land slik som Libya uten å blunke.

  Verden en nok mye mer korrupt enn hva de fleste er klar over.
  Fridtjof Nansen sa det ganske bra: stormaktene er verdens rovdyr.

 2. Viktig å skille mellom denne artikkelen og ta for gitt at hele FN systemet er korrupt i dag fordi om Fredstyrkene i Bosnia var det i 1990 åra ! Det er utrolig viktig å varsle og avdekke den dritten som skjedde og som fortsatt skjer som nå i CAR, så langt dette er mulig. Det er naivt å tro at det ikke er korrupsjon i store organisasjoner og systemer men det blir for lettvint og uprofft å bruke slike overskrifter og formuleringer som dere gjør i forbindelse med besøket av den amerikanske whistlebloweren- Å påstå at alle som jobber i FN systemet, som har rundt 200 000 ansatte og som er utrolig sammensatt og komplekst, er korrupte holder ikke på greip, og skyter seriøse professionelle folk under beltestedet. Det undergraver seriøsiteten i en ellers viktig debatt.

  • AvatarOle-John Saga // 2015-06-02 kl 10:05 //

   Jeg kan ikke se noen steder i artikkelen at det står at alle de ansatte i FN er korrupte. Kan du fortelle meg hvorhen du finner det der ?
   Ingenting kommer til å endre seg før man forstår hva årsaken til symptomene er
   «The cognitive tactics of the psychopath make him the ideal battlefield warrior and as such he has been with us from time immemorial both causing and defending in conflicts- His ruthless aggression, opportunism, single-mindedness, lack of conscience and fast but simplistic thinking make him useful to defend the tribe during an attack by the psychopath’s tribe next door, but then trying to put him in a box when wise decisions need to be made during peace time became the overwhelming problem.
   We can assume that spinning the idea of terror from without or within with his deviousness, manipulativeness and skillful sophistry would help keep him in a leadership position, despite a morbid inability to deal with relationships and complexity and despite his general lack of proficiency with all things peaceful! And therein lays the secret source of the continual failure to reach our extraordinary potential as a social species.

   Psychopaths freely and actively operating in societies keep it in continual conflict, competition and infantilism with all their attending poverty, crime, waste, inefficiency, pollution, and general exploitation of the peaceful by the more aggressive. Psychopaths promote sociopathy arising among those not empathetically retarded, as the rest of society mimic their behaviours in an attempt to compete and survive. The price we pay is that all our organs of society such as education, economics, governance, welfare, health and even science, have evolved to operate at the cognitive level and processes of the psychopath. Even more so, collective organisations like for instance, the corporation, with its goals, structures and processes are modeled largely on the workings of the psychopathic mind!»

   http://www.sott.net/article/297155-Who-are-the-psychopaths

   • Nei, men det antyder allerede i Ingressen – Korrupsjon og lovbrudd er en gjennomgående trend i store internasjonale organisasjoner som FN og EU- der sies det implisitt at FN er korrupt selv om det ikke underbygges i artikkelen. Det er lett å trekke den konklusjon når det ikke skilles klart mellom EU og FN i det som senere skrives.
    Jeg er helt enig i at man må ta tak i de grunnleggende årsakene til korrupsjon, men ikke nødvendigvis at fattigdom framelsker korrupsjon som mange mener. Siden korrupsjon tar forskjellige retninger og finnes i alle variasjoner fra land til land og fra organisasjon til organisasjon/myndigheter er det jo mer enn ett livsverk å ta fatt på en slik situasjonsanalyse.

    • På bakgrunn av filmen «The Whistleblower», som bygger på den sanne historien om Kathryn Bolkovac, så går det fram at FN bruker private kontraktører, som har milliardomsetning i forbindelse med sine «fredsbevarende» oppdrag. Jeg kjenner ikke FN-systemet, men i den grad dette med bruken av private kontraktører er utbredt, er det klart at det skaper solid grobunn for korrupsjon og maktmisbruk, slik filmen viser og Kathryn Bolkovac avslørte – og dermed mistet jobben.

 3. AvatarOle-John Saga // 2015-06-02 kl 10:07 //

  En funksjonær i EU’s hovedkvarter i Brussel bestemmer seg for å avsløre den svindel og korrupsjon som foregikk innenfor den Europeiske kommisjonen. Dette forårsaker en offentlig skandale og gjorde den 42 år gamle nederlenderen til en politisk trussel for mange. Resultatet var at 20 kommissærer måtte trekke seg som følge av hans undersøkelser.

  https://www.ark.no/ark/boker/Buitenen-Paul-van-Ubestikkelig-for-Europa-en-EU-funksjonaers-kamp-mot-vanstyre-og-k-9788273417725#.VW1kHc_tlHw

Kommentarfeltet er lukket.