Ingen støtte til fredelig antirasisme – i NRKs vinkling framstår nazimotstand som voldelig*

Fredelig demonstrasjon mot den Nordiske Motstandsbevegelsen i Stochholm 2016 (Foto: Wikimedia Commons)

NRKs vinkling av gårsdagens demonstrasjon fikk arrangørene og de tilsluttede organisasjonene til å fremstå som voldelige, selv om det neppe var meninga.

Tormod Fjeld Lie
Om Tormod Fjeld Lie (13 artikler)
Tormod Fjeld Lie er student og mener det er fare på ferde.

I går var det demonstrasjon mot nazisme I Oslo med over 50 tilsluttede organisasjoner. Bakgrunnen er en demonstrasjon mot FNs migrasjonsavtale i regi av Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) forrige uke. På demonstrasjonen deltok flere medlemmer av den nynazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM). Den gangen endte det med masseslagsmål på Egertorget mellom nazister og antifascister.

I går skulle de gjøre det samme om igjen. Forskjellen nå er at den antirasistiske bevegelsen mobiliserte til en bred, ikke-voldelig motdemonstrasjon. Det brydde imidlertid ikke NRK seg om. I en sak skrevet i forkant av demonstrasjonene tas det opp voldshandlinger fra antifascister den siste tiden. «Fredag kan det smelle igjen», skriver de i ingressen. Hva er det de egentlig holder på med?

LES OGSÅ: NRK Brennpunkt: 80 minutters normalisering av nazisme

Bare én antirasisme
For journalistene Christine Svendsen og Ståle Hansen i NRK er det åpenbart irrelevant at Antirasistisk Senter, som arrangerer motdemonstrasjonen, skriver i første linje i arrangementsbeskrivelsen på facebook: «Oslo mot rasisme! Fredag 30. november klokka 16.00 arrangerer vi en bred, ikke-voldelig markering foran Stortinget mot nynazister.» Videre, to avsnitt lenger ned: «Nynazister skal derfor ikke få møte opp her uten bred, fredelig motstand» (mine uthevinger).

De har faktisk ikke intervjuet noen av arrangørene eller de tilsluttede organisasjonene. Motdemonstrasjonen blir ikke nevnt i saken, men de er like fullt en del av bildet som tegnes av rasister vs antirasister. Hvem har de så intervjuet? Hans Jørgen Johansen i Alliansen. Hvorfor har de intervjuet ham? Fordi han har opplevd trusler fra det «venstreekstreme miljøet». Hvem er så dette miljøet og hva har de med dagens motdemonstrasjon å gjøre? Det klargjøres ikke av Svendsen og Hansen, men implikasjonen blir den samme: Antirasistisk senter og de tilsluttede organisasjonene er av samme ulla som det «venstreekstreme miljøet».

LES OGSÅ: Nei, nazister blir ikke mindre nazistisk når de får spre sin nazisme

«Tidligere» nazist er den fredelige
Journalistene har imidlertid tatt med at arrangørene til demonstrasjonen – altså demonstrasjonen til FMI – tar avstand fra vold. De har intervjuet den «tidligere» nynazisten Morten Lorentzen som har søkt om demonstrasjonstillatelse på vegne av FMI. De lar Lorentzen fremstå som den sindige part, satt opp mot de voldelige «venstreekstreme». I slutten av saken lar de han beklage på det dypeste — overfor politiet og PST riktignok — at han truet Filter Nyheter redaktør Harald Klungtveit og familien hans i fjor, etter at Klungtveit avslørte at Lorentzen deltar på demonstrasjoner med Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Saken til NRK impliserer, selv om det neppe er meninga, at Antirasistisk Senter og alle de tilsluttede organisasjonene – deriblant AUF, Det mosaiske trossamfunn og Fagforbundet – er voldelige. Denne motdemonstrasjonen, leser man mellom linjene, kan få det til å «smelle igjen». Nå kan sikkert Svendsen og Hansen svare meg at de sikter til Antifascistisk Aksjon eller Tjen Folket når de snakker om voldspotensialet på dagens demonstrasjon. Det er greit nok, men om de ikke vil implisere at alle som har tilsluttet seg demonstrasjonen er potensielt er voldelige og at motdemonstrasjonen i seg selv er en voldelig demonstrasjon, hvorfor har de ikke tatt med at arrangørene tar klar avstand fra vold og mobiliserer til en fredelig demonstrasjon?

Den antirasistiske stemmen finnes ikke
Videre, hvorfor har de bare intervjuet FMI — en organisasjon med en omfattende voldshistorikk — om hvorvidt de har en fredelig demonstrasjon? Hvor er intervjuet med Antirasistisk senter? Hvor er stemmen til motdemonstrasjonen? Den finnes ikke.

Ved å fullstendig utelate den brede antirasistiske markeringa fra saken sin knytter NRK den fredelige, antirasistiske bevegelsen til «voldelige venstreekstremisme». Samtidig som de gjør dette, fremstiller de den ene parten – FMI – som fredelige, og lar ikke den andre parten komme til orde. Framstilt slik blir det angrep på den fredelige, antirasistiske bevegelsen.

Når Svendsen og Hansen fremstiller dagens demonstrasjon så ensidig spiller de rett inn i et narrativ ytre høyre forsøker å lage. Nemlig at den antirasistiske bevegelsen er de som virkelig står for volden – at de utgjør «voldsvenstre» — som forsøker å tvinge meningsmotstanderne sine i kne med voldelige midler. Det er overhodet ikke det som er formålet med dagens demonstrasjon, men NRKs journalistikk i dette tilfellet gjør kreftene som ønsker ei slik framstilling av virkeligheta en stor tjeneste.

*Anmerkning: NRK har vært i kontakt med Radikal Portal fordi de føler seg urettferdig fremstilt. Demonstrasjonen de skrev om var kun FMI sin, ikke Antirasistisk Senters i tillegg, slik det gikk fram av den tidligere versjonen. Dessuten har jeg understreket at NRK-journalistene ikke bevisst fremstiller antirasistene som voldelige.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.