Ingen støtte til fredelig antirasisme – i NRKs vinkling framstår nazimotstand som voldelig*

Fredelig demonstrasjon mot den Nordiske Motstandsbevegelsen i Stochholm 2016 (Foto: Wikimedia Commons)

NRKs vinkling av gårsdagens demonstrasjon fikk arrangørene og de tilsluttede organisasjonene til å fremstå som voldelige, selv om det neppe var meninga.

Tormod Fjeld Lie
Om Tormod Fjeld Lie (21 artikler)
Tormod Fjeld Lie er student og mener det er fare på ferde.

I går var det demonstrasjon mot nazisme I Oslo med over 50 tilsluttede organisasjoner. Bakgrunnen er en demonstrasjon mot FNs migrasjonsavtale i regi av Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) forrige uke. På demonstrasjonen deltok flere medlemmer av den nynazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM). Den gangen endte det med masseslagsmål på Egertorget mellom nazister og antifascister.

I går skulle de gjøre det samme om igjen. Forskjellen nå er at den antirasistiske bevegelsen mobiliserte til en bred, ikke-voldelig motdemonstrasjon. Det brydde imidlertid ikke NRK seg om. I en sak skrevet i forkant av demonstrasjonene tas det opp voldshandlinger fra antifascister den siste tiden. «Fredag kan det smelle igjen», skriver de i ingressen. Hva er det de egentlig holder på med?

LES OGSÅ: NRK Brennpunkt: 80 minutters normalisering av nazisme

Bare én antirasisme
For journalistene Christine Svendsen og Ståle Hansen i NRK er det åpenbart irrelevant at Antirasistisk Senter, som arrangerer motdemonstrasjonen, skriver i første linje i arrangementsbeskrivelsen på facebook: «Oslo mot rasisme! Fredag 30. november klokka 16.00 arrangerer vi en bred, ikke-voldelig markering foran Stortinget mot nynazister.» Videre, to avsnitt lenger ned: «Nynazister skal derfor ikke få møte opp her uten bred, fredelig motstand» (mine uthevinger).

De har faktisk ikke intervjuet noen av arrangørene eller de tilsluttede organisasjonene. Motdemonstrasjonen blir ikke nevnt i saken, men de er like fullt en del av bildet som tegnes av rasister vs antirasister. Hvem har de så intervjuet? Hans Jørgen Johansen i Alliansen. Hvorfor har de intervjuet ham? Fordi han har opplevd trusler fra det «venstreekstreme miljøet». Hvem er så dette miljøet og hva har de med dagens motdemonstrasjon å gjøre? Det klargjøres ikke av Svendsen og Hansen, men implikasjonen blir den samme: Antirasistisk senter og de tilsluttede organisasjonene er av samme ulla som det «venstreekstreme miljøet».

LES OGSÅ: Nei, nazister blir ikke mindre nazistisk når de får spre sin nazisme

«Tidligere» nazist er den fredelige
Journalistene har imidlertid tatt med at arrangørene til demonstrasjonen – altså demonstrasjonen til FMI – tar avstand fra vold. De har intervjuet den «tidligere» nynazisten Morten Lorentzen som har søkt om demonstrasjonstillatelse på vegne av FMI. De lar Lorentzen fremstå som den sindige part, satt opp mot de voldelige «venstreekstreme». I slutten av saken lar de han beklage på det dypeste — overfor politiet og PST riktignok — at han truet Filter Nyheter redaktør Harald Klungtveit og familien hans i fjor, etter at Klungtveit avslørte at Lorentzen deltar på demonstrasjoner med Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Saken til NRK impliserer, selv om det neppe er meninga, at Antirasistisk Senter og alle de tilsluttede organisasjonene – deriblant AUF, Det mosaiske trossamfunn og Fagforbundet – er voldelige. Denne motdemonstrasjonen, leser man mellom linjene, kan få det til å «smelle igjen». Nå kan sikkert Svendsen og Hansen svare meg at de sikter til Antifascistisk Aksjon eller Tjen Folket når de snakker om voldspotensialet på dagens demonstrasjon. Det er greit nok, men om de ikke vil implisere at alle som har tilsluttet seg demonstrasjonen er potensielt er voldelige og at motdemonstrasjonen i seg selv er en voldelig demonstrasjon, hvorfor har de ikke tatt med at arrangørene tar klar avstand fra vold og mobiliserer til en fredelig demonstrasjon?

Den antirasistiske stemmen finnes ikke
Videre, hvorfor har de bare intervjuet FMI — en organisasjon med en omfattende voldshistorikk — om hvorvidt de har en fredelig demonstrasjon? Hvor er intervjuet med Antirasistisk senter? Hvor er stemmen til motdemonstrasjonen? Den finnes ikke.

Ved å fullstendig utelate den brede antirasistiske markeringa fra saken sin knytter NRK den fredelige, antirasistiske bevegelsen til «voldelige venstreekstremisme». Samtidig som de gjør dette, fremstiller de den ene parten – FMI – som fredelige, og lar ikke den andre parten komme til orde. Framstilt slik blir det angrep på den fredelige, antirasistiske bevegelsen.

Når Svendsen og Hansen fremstiller dagens demonstrasjon så ensidig spiller de rett inn i et narrativ ytre høyre forsøker å lage. Nemlig at den antirasistiske bevegelsen er de som virkelig står for volden – at de utgjør «voldsvenstre» — som forsøker å tvinge meningsmotstanderne sine i kne med voldelige midler. Det er overhodet ikke det som er formålet med dagens demonstrasjon, men NRKs journalistikk i dette tilfellet gjør kreftene som ønsker ei slik framstilling av virkeligheta en stor tjeneste.

*Anmerkning: NRK har vært i kontakt med Radikal Portal fordi de føler seg urettferdig fremstilt. Demonstrasjonen de skrev om var kun FMI sin, ikke Antirasistisk Senters i tillegg, slik det gikk fram av den tidligere versjonen. Dessuten har jeg understreket at NRK-journalistene ikke bevisst fremstiller antirasistene som voldelige.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

31 kommentarer på Ingen støtte til fredelig antirasisme – i NRKs vinkling framstår nazimotstand som voldelig*

 1. Når det er kommunsitersom går til angrep, da er det de som er de voldelige, ikke de de angriper.
  Men kan man vente annet av kommunister?

  • AvatarKnut Konsulent // 2018-12-01 kl 17:34 //

   Som det har kommet frem i media så var det demonstrantene i ARS som ble sprayet på som utløste dette.

   • Når to fra Antifa angriper er spraying legitimt og lovlig selvforsvar

    • AvatarKnut Konsulent // 2018-12-01 kl 23:50 //

     Jeg skjønner at du desperat gjerne vil vri på dette, men som sagt så var det ikke det som skjedde.

     • Her det nok et spørmsål om hvem som stoler på hvem.
      Ettersom denne saken etter all sannsynlighet havner i retten blir avgjørelsen svært innterresant.
      Huks også at det er kun antirrasitene som har oppfordret til voll, ogsom betrakter vold som legitime midler

     • AvatarKnut Konsulent // 2018-12-02 kl 11:22 //

      Hvor kommer den siste påstanden din fra?

      I denne demonstrasjonen ble det spesifisert og understreket at ARS skulle demonstrere med ikke vold, en fredelig demonstrasjon.

      Antifa og ARS er heller ikke det samme.

     • Det finnes andre nyhetskilder enn MSM og Radikal Portal. For å få en oversikt over hva som skjer lønner det seg å lese flere av dem, ellers blir man værende i sitt eget «ekko-kammer», og man blir ikke utfordret på egne meninger og holdninger.
      Det finnes flere artikler som henvisert til «tjen folket» hvor de akspetere bruk av vold mot meningsmotstandere, spesielt de som av dem ansees som rasister. Kommunistene i «tjen folket» er alltid med på antrisastisk senter sine demontrasjoner, da de har samme grunnholdninger til nær sagt alt i samfunnet.

     • AvatarKnut Konsulent // 2018-12-02 kl 14:40 //

      Ikke en eneste dokumentasjon, der altså.

      Det er helt riktig at man bør lese flere nettsteder og tenke selv.

      Antifa, ARS og Tjen Folket er fremdeles ikke det samme. Folk flest vet det.

     • https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12847

      ARS var lenge dominert av de som i dag er i «tjen folket».
      De verste er i «Tjen folket» en gruppe som har store fellestrekk med de kommunister som myrdet mellom 60 og 100 millioner mennesker på 1900 tallet.
      Deres grunnholdning er » Er du uening med oss er din menigng horribel og skal straffes». Disse folken stiller på de fleste av ARS sine demonstrasjoner, og er en av hovedårssken til at det kommer til volddelige sammenstøt. Antifa har mye felles med disse.

     • AvatarKnut Konsulent // 2018-12-02 kl 17:21 //

      Fremdeles ingen dokumentasjon, ser jeg. Bare en oppsummering på forskjellige sider langt til venstre.

      Det samme kunne jo sies om grupperinger langt til høyre.

      Ikke gode noen av de sidene.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-12-02 kl 23:51 //

      Tror du blander Antirasistisk Senter med SOS Rasisme.

      Og så tror jeg du blander Antifa med AFA.

     • AvatarPierre Dugong // 2018-12-02 kl 17:09 //

      Du bør ikke pirke her, du gjorde deg skyldig i samme «synd» tidligere.

     • AvatarKnut Konsulent // 2018-12-02 kl 17:37 //

      Det ble ikke spurt om dokumentasjon.

      Når det ble spurt om, ble den gitt.

     • AvatarPierre Dugong // 2018-12-02 kl 17:47 //

      SItuasjonen var mer eller mindre identisk, ikke drit deg ut. Kan like gjerne begynne å legge ved kildene dine med en gang i stedet for å kaste stein i glasshus.

     • AvatarKnut Konsulent // 2018-12-02 kl 18:04 //

      Hvorfor skal bare jeg legge ut dokumentasjon og kilder med en gang og ikke de andre?

     • AvatarPierre Dugong // 2018-12-03 kl 08:15 //

      Rydd i egen hage før du kritiserer andres, og virkelig? Skal du innta offerrollen fordi du må dokumentere dine egne påstander? Virkelig? Du ber andre dokumentere sine og nå skal du innta offerrollen fordi du blir bedt om det samme?

     • AvatarKnut Konsulent // 2018-12-03 kl 11:32 //

      Hvem har utropt deg til dommer og bøddel?

      Dersom du leser kommentarene så ser du helt klart at du ikke har ditt på det tørre. Nå prøver du å redde ditt eget skinn ved å lage storm i et vannglass.

      Ikke svarte du på spørsmålet, heller.

     • AvatarPierre Dugong // 2018-12-03 kl 11:48 //

      Rydd i egen hage før du kritiserer andres er mitt svar på ditt spørsmål.

     • AvatarKnut Konsulent // 2018-12-03 kl 13:18 //

      folk flest ser forskjell.

     • AvatarPierre Dugong // 2018-12-02 kl 10:56 //

      Hvordan vet vi at det ikke er du som desperat prøver å vri på saken?

     • AvatarKnut Konsulent // 2018-12-02 kl 11:24 //

      Se mitt andre svar til deg.

     • AvatarPierre Dugong // 2018-12-02 kl 11:33 //

      Du bidrar ikke med lenker til sakene du refererer til.

 2. AvatarPierre Dugong // 2018-12-01 kl 10:45 //

  Så påstandene fra SIAN om at deltagere på denne demoen angrep dem er fabrikerte da?

 3. Ettersom hun ble angrepet av to stykker fra Antifa, var dette et helt legitimt og lovlig selvfrosvar.
  Det kommer til å bli en meget interresant rettsak.
  Det var angreo fra Antifa som utløste alt

 4. NoregNorge trenger en seriøs politikk for innvandring og folketall.
  En seriøs politikk.
  Det er behov for seriøs debatt og åpenhet og ekte demokrati.
  Og folk bør huske på at ekstreme islamister her i landet ikke er gratis for landet.
  Her vil jeg nevne såkalte fremmedkrigere og restene av Islamsk Stat.
  Jeg er mot at kvinner presses til å maskere seg, og jeg er mot kvinneundertrykkelse.
  Da må jeg også se på hva som er praksis for muslimer nå her i landet.
  Det betyr ikke at jeg vil ha forbud mot en religiøs tro, men jeg vil ha forbud mot ekstremisme og krav om spesielle plagg på skoler og i offentlig stilling.
  Og da er det nødvendig som en konsekvens å vurdere hva som vil skje i praksis med stor innvandring fra områder med mest muslimer.
  Konfliktnivået her i landet mellom grupper her i landet bør ned.
  Samarbeid og samhold og solidaritet mellom mennesker her i lande bør opp.

Kommentarfeltet er lukket.